14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

"Підвищення компетентності вчителя завдяки Інтернет-ресурсам"

Про матеріал
Сьогодні посилена увага до Інтернету має просте пояснення: в сучасному світі не існує джерела інформації, яке можна було б порівняти з Інтернетом за потужністю та оперативністю.
Перегляд файлу

Підвищення компетентності вчителя завдяки Інтернет-ресурсам

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,

пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.

 А.Дістервег

          Сьогодні посилена увага до Інтернету має просте пояснення: в сучасному світі не існує джерела інформації, яке можна було б порівняти з Інтернетом за потужністю та оперативністю.

             Вибуховий розвиток Інтернету  стимулює  розвиток нових освітніх  технологій, і це вже факт безперечний. Головне завдання при цьому наступне: сформувати у вчителя Інтернет - орієнтований спосіб мислення, навчити використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня, вирішення вірогідних шкільних проблем і завдань.
  Насамперед,   користь використання ресурсів Інтернет в освітній установі:
• Доступ до всіх ресурсів (як до інструменту для створення уроків).
• Доступ до дослідження ресурсів (для досягнення освітніх цілей).
• Вдосконалення спілкування і інтелектуального обміну.
• Забезпечення існуючим світовим досвідом і навиками.
• Інтернет — як захоплююче, цікаве навчання (ігровий елемент).
   Значення освітніх Інтернет-ресурсів – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

             Сучасний Інтернет пропонує багато ресурсів, для використання в освітніх цілях: це уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online.
        Немає потреби переконувати в тому, що така інформаційна база має бути використана професійно і раціонально. Це вимагає, насамперед  усвідомлення самими вчителями, значущості,  такого потенціалу і  активне використання Інтернет-ресурсів  педагогічної діяльності для досягнення яскравіших, значиміших результатів в навчанні учнів.

Все частіше в своїй педагогічній діяльності вчителі використовують електронні підручники, в яких функція оновлення через Інтернет дає змогу отримувати найсвіжішу інформацію про навчання, документи, довідники тощо, а також замінювати і коригувати дані зі старої версії підручника.

Вміння вчителя працювати з Інтернет - ресурсами складає базовий та достатній рівні інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя, які передбачають освоєння педагогом спеціалізованих технологій, розроблених відповідно до вимог змісту навчального предмета, і формування в нього готовності до впровадження їх в освітню діяльність.

Згадаємо, що компетентність вчителя- це сукупність знань та умінь, необхідних для ефективної діяльності: вміння аналізувати,  передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію.

Формула компетентності: компетентність=мобільність знань  + гнучкість методу та критичність мислення.
  Вчителі все частіше використовують  інформаційне поле Інтернету в своїй роботі:
1.  При оновленні традиційних планів уроків матеріалами з Інтернету;
2. Інтегровані уроки, авторські розробки, інноваційні ідеї лише виграють в наповненні і наберуть силу і швидкість для досягнення кінцевої ідеї, поповнюючи свій вміст освітніми ресурсами  Інтернет.
3. Вивчення досвіду і адаптація наявних в мережі  Інтернет-уроків, методичних посібників і розробок інших вчителів для власного використання.
   Достатній рівень ІК-компетентності вимагає від вчителя не тільки уміння здійснювати пошук матеріалів в мережі Інтернет, але й передбачає:

 знання про роботу з Інтернет - сервісами;

 знання орієнтовного переліку існуючих Інтернет - ресурсів та їх використання в освітньому процесі та самоосвітній діяльності;

 розроблення змісту та методик використання Інтернет - ресурсів у навчально-виховному процесі;

 розроблення простих Web-сайтів та їх використання під час викладання свого предмету;

 уміння організувати самостійну навчальну діяльність учнів з використанням Інтернет - ресурсів.

 

Одним з варіантів використання Інтернет - ресурсів учнем за завданням вчителя є

різні види домашніх завдань, спрямовані на пошук запропонованої учителем інформації: статистичних даних, документів, фактичних матеріалів, ілюстрацій тощо з конкретної теми. При цьому пошук здійснюється як у вільному режимі, так і в ресурсах, наданих педагогом. Результатом цієї роботи може бути як повідомлення із заданої теми, так і анотований перелік посилань. Обидва види спрямовані на розвиток вмінь учнів здійснювати реферування інформації і є більш прийнятними, ніж просте «скачування» з сайта результатів чужої праці.

            Суттєвим обмеженням у використанні інформаційних Інтернет - ресурсів на сучасному етапі є не стільки технічні або технологічні чинники, а відсутність адекватної інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. Проте слід розуміти, що компютер чи Інтернет — це лише один із численних інструментів, якими користується вчитель. У будь-яких технологіях закладені ті чи інші можливості, але виявитися вони можуть лише у поєднанні з педагогічними прийомами. Інтернет - ресурси не замінюють певні педагогічні прийоми, а роблять їх більш результативними. Використання ресурсів Інтернету повинно оптимізувати працю вчителя, зробити навчальний процес більш ефективним, стимулювати пізнавальний інтерес до предмету, надати навчальній роботі учнів проблемний, творчий, дослідницький характер, індивідуалізувати процес навчання і розвивати самостійність учнів. Комбінація інноваційних педагогічних підходів та інформаційно-комунікаційних технологій — це ключ, який отримує учитель, а вже як він ним скористається, залежить лише від нього.

Отже, щоб досягти ефективного поєднання власних педагогічних знахідок і освітніх Інтернет-ресурсів необхідна велика і цілеспрямована підготовка.  А найголовніше бажання вчителів удосконалювати  свою педагогічну діяльність.  Вчитель - це головна фігура шкільного прогресу. Талант і рівень кваліфікації вчителя - запорука успіху в просуванні нових технологій. Саме вчителі повинні стати основною творчою силою впровадження Інтернету в сферу освіти і, в цілому, в життя суспільства.

doc
Додано
29 червня 2019
Переглядів
554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку