Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Підвищення зацікавленості та розвиток креативного мислення учнів на уроках фізики

Про матеріал
Методична проблема, над якою я працюю, - «Підвищення зацікавленості та розвиток креативного мислення учнів на уроках фізики». На сьогоднішній день я вважаю цю проблему особливо актуальною, тому що в світі вимог особистісно – зорієнтованого навчання не можливо вчити всіх однаково, потрібно знайти підхід до кожної дитини – старанної і не дуже, обдарованої і лінивої, лідера і виконавця.
Перегляд файлу

Підвищення зацікавленості та розвиток креативного мислення учнів на уроках фізики

Будьте самі шукачами, дослідниками.

Не буде вогника у вас – вам ніколи

не запалити його в інших».

 

Василь Сухомлинський

 

Чому діти не завжди із задоволенням ідуть у школу? Причин може бути багато, але одна з них «нудно», «нецікаво». Учня необхідно зацікавити. Як цього досягти? Для оригінального вирішення проблеми, учителю необхідно не тільки по – новому вчити, а й по – новому вчитися, бути в постійному творчому пошуку.

Вчитель має усвідомлювати свою соціальну відповідальність, бути об’єктом особистісного і професійного зростання, вміти досягати нових педагогічних рівнів.

Кожен із нас певен: усі діти мають творчий потенціал. Звідси і головне завдання для вчителя – створити умови для підвищення зацікавленості та розвитку креативного мислення учнів через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій.

 

У класі сидять діти з різними здібностями і талантами. І переді мною встало непросте завдання – розкрити їх і розвинути. Вже в процесі роботи я зрозуміла, що завдання вчителя навчити думати. Потрібно допомогти дітям не просто засвоювати певну інформацію, але і, осмисливши її, йти далі, знайти їй вживання, а якщо повезе, відкрити щось нове.

Погоджуючись з основним принципом навчання  В. Ф. Шаталова «Учити всіх, навчати кожного» -, вважаю, що дорога до кожного учня лежить через урок. На уроках діти читають, пишуть, думають, сперечаються, міркують, вчаться співпереживати, відкривають істини і пізнають світ.

Урокам властиві непередбачені ситуації, і професійна майстерність вчителя перевіряється на них найстрогішим чином. Що необхідно, щоб учень не відчував себе безпорадним від невміння виконати вимоги вчителя, боязні отримати двійку, щоб навчання не було нудним заняттям. У чому ж секрети професіоналізму педагога? У підготовці до уроку.

Впровадження інтерактивних технологій, проведення нестандартних уроків, використання ігрових елементів допоможуть зробити урок цікавим, пізнавальним, таким, що може розкрити творчий потенціал особистості, дати змогу постійно підтримувати високий тонус дитячої уваги, навчить приймати самостійні рішення.

 

Методична проблема, над якою я працюю, - «Підвищення зацікавленості та розвиток креативного мислення учнів на уроках фізики».

На сьогоднішній день я вважаю цю проблему особливо актуальною, тому що в світі вимог особистісно – зорієнтованого навчання не можливо вчити всіх однаково, потрібно знайти підхід до кожної дитини – старанної і не дуже, обдарованої і лінивої, лідера і виконавця. Швидкість засвоєння навчального матеріалу у кожної дитини різна. Для осмислення сприйнятої інформації кожному учню необхідно свій час. Одному достатньо 5-10 хвилин, а іншому і більше. Але всі діти мають здібності, і нам, учителям, необхідно їх розвинути.

Розроблена мною технологія дає змогу забезпечити здобуття всіма учнями знань на рівні  Державного стандарту:

 • розвиток значущих рис особистості;
 • розвиток умінь самостійного набуття знань;
 • сприяння творчому зростанню обдарованих учнів;
 • підтримка  високого рівня мотивації вивчення фізики.

Моя головна мета на уроці – викликати у дітей пізнавальний інтерес. Тому на кожному уроці необхідно:

 • учити дітей здобувати знання самостійно, при цьому організовуючи й направляючи сам процес навчання;
 • спочатку самому вчителеві добре продумати запитання, а потім ставити їх так, щоб вони активізували самостійну думку учня;
 • формувати в учнів інтерес до навчання через проблемно–пошуковий підхід до висвітлення теми.

 

Різноманітні технології для активізації роботи на уроці

 

Щоб зацікавити учнів на уроці, активізувати їх роботу, розвивати креативність мислення використовую:

 • технологію кооперативного навчання (робота парами та спілкування в групах);
 • технологію колективно - групового навчання (обговорення проблеми в загальному колі, заохочення учнів до дискусії, кожен учить кожного);
 • технологію ситуативного моделювання (ігрове моделювання явищ, які вивчаються);
 • технологію опрацювання дискусійних питань (щоб кожний учень брав дійову участь в уроці, використовую різновид ігрових форм занять, коли з обговорюваної проблеми висловлюються всі учасники спільної діяльності, але керівна роль належить учителеві як організатору дискусії).

 

Психологічні аспекти в роботі з учнями

 

З психологічної точки зору – враховую індивідуальні здібності та особливості мислення учнів:

 • цілеспрямоване використовування усіх видів їх пам’яті, з метою підвищення рівня засвоєння матеріалу;
 • формування навичок логічного мислення;
 • розвиток творчих здібностей кожного;
 • психологічний вплив кольорового оформлення опорних  конспектів, таблиць;
 • здатність до самоконтролю;
 • пізнавальна мотивація;
 • розвиток дрібної моторики.

 

Методи, форми та засоби,

що підвищують зацікавленість до навчання

 

Сьогодні перед вчительством стоїть важливе питання: як вчити дітей. Кожний вчитель шукає відповідь на нього і приходить до висновку, що вчити потрібно так, щоб уроки були цікавими і, при цьому, діти отримували міцні знання.

У кожного вчителя є арсенал власних прийомів. Пригадаємо, що К. Д. Ушинський більше ста років тому сформулював основну мету школи: навчити дітей вчитися. Саме навчити не фізиці, історії, хімії, а сформувати здатність учити себе. Важливо навчити дитину самостійно здобувати знання і вміти їх обробляти. Тільки так може з’явитися справжній інтерес до навчання. І якщо ми допоможемо дітям розвинути потребу в знаннях, уміти набувати їх, то ці важливі якості залишаться з нею і після закінчення школи.

Які ж методи і методичні прийоми переважають в моїй роботі? Це традиційні, випробувані часом і досвідом, а також новітні, інтерактивні методи.

Щоб зробити уроки цікавими, змістовними, щоб учні чекали на них, я і впроваджую в практику своєї роботи нестандартні уроки:

 • Урок – ділова гра;
 • Урок – КВК;
 • Урок – подорож;
 • Урок – диспут;
 • Урок – рольова гра;
 • Урок – змагання;
 • Урок – наукове дослідження.

Під час вивчення нового матеріалу і закріплення користуюсь опорними конспектами, таблицями (додаток №1).

Опорний конспект сприяє учням:

 • глибше розібратися в тій темі, що вивчається;
 • допомагає  легше запам’ятати вивчений матеріал;
 • із допомогою опорного конспекту під час відповіді грамотно і точно викладати вивчений матеріал.

Опорний конспект допомагає мені:

 • наглядно показати весь матеріал, що вивчається на уроці;
 • зосередити увагу дітей на тих місцях з даної теми, що даються найважче;
 • організувати багаторазове повторення;
 • швидко перевірити, як учень зрозумів і запам’ятав вивчений матеріал.

Для формування необхідних експериментальних навичок і умінь проводжу уроки – експерименти, де діти самостійно в групах виконують експериментальні завдання, досліди (додаток №2). Потім роблять висновки. Свої висновки, думки, гіпотези висловлюють всьому класу.

Іноді задаю додому експериментальні завдання по фізиці. Вважаю, що такі завдання порушують і підтримують інтерес до предмету. Домашні досліди роблять на учнів великий вплив, спонукаючи їх серйозно вивчати фізику. (додаток №3)

Виконання подібного роду домашніх експериментальних завдань логічно пов’язує теоретичні знання з повсякденним життєвим досвідом школярів, сприяє усвідомленому перенесенню знань з однієї теоретико - практичної ситуації в іншу, формує технічне мислення, розвиває уяву і розширює сферу застосування знань.

У учнів розвивається допитливість розуму, кмітливість, самостійність в думках, працьовитість і завзятість в досягненні поставленої мети.

Відомо, що деякі учні виконують домашні завдання не систематично. Це повязано з тим, що для одних учнів (слабких) завдання важкі, у інших (сильних) відсутній інтерес, оскільки вони дуже легкі.

Це вдається подолати диференціацією і індивідуалізацією змісту домашніх робіт.

Наприклад, тема уроку «Електромагніт і його застосування». Домашнє завдання, обов’язкове в одному з варіантів (додаток №4).

Диференціація домашнього завдання розвиває здібності всіх учнів. Підсвідомо кожен прагне виконати складнішу роботу.

Щоб розвивати мислення учнів, їхні творчі здібності використовую проблемне навчання. Перед учнями на уроці ставиться проблема, яку вони повинні вирішити шляхом самостійного аналізу, через висування пропозицій, гіпотез, доказів, а також шляхом перевірки правильності розв’язання.

Для розвитку творчих здібностей учнів  проводжу творчі уроки. Підготовка до них триває 10-12 днів. Групи учнів отримують назви тем, зміст яких треба розкрити за допомогою самостійно підібраних та проведених на творчому уроці дослідів, цікавої та важливої теоретичної інформації, прикладів, запитань до класу. Учні збираються після уроків малими групами і готуються в фізичному кабінеті, бібліотеці та вдома.

Для перевірки знань учнів розробила ряд різнорівневих тестів, завдань. Я пропоную дітям декілька варіантів  роботи, що забезпечує індивідуальність роботи учнів. Ця індивідуальність посилюється ще і тим, що кожен учень в межах свого варіанту може вибрати завдання того рівня, який йому під силу. Цим забезпечується диференційований і особистісно – орієнтований підхід до навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

Архімедова сила

 

Завдання першій групі

 

Обладнання: посудина з водою, динамометр, алюмінієвий і мідний циліндри з набору тіл для калориметра, нитка.

 1. Визначте архімедові сили, що діють на перше і друге тіла.
 2. Порівняйте густину тіл і архімедові сили, що діють на тіла.
 3. Зробіть висновок про залежність (незалежність) архімедової сили від густини тіла.

 

 

 

 

Завдання другій групі

 

Обладнання: посудина з водою, тіла різного об'єму з пластиліну, динамометр, нитка.

 1. Визначте архімедову силу, що діє на кожне тіло.
 2. Порівняйте ці сили.
 3. Зробіть висновок про залежність (незалежність) архімедової сили від об'єму тіла.

 

Завдання третій групі

 

Обладнання: динамометр, нитка, посудини з водою, солоною водою і олією, алюмінієвий циліндр.

 1. Визначте архімедові сили, що діють на тіло у воді, солоній воді, олії.
 2. Чим відрізняються ці рідини?
 3. Що можна сказати про архімедові сили, що діють на тіло в різних рідинах?
 4. Встановіть    залежність    архімедової    сили    від  густини рідини.

 

Завдання четвертій групі

 

Обладнання: мензурка з водою, алюмінієвий   циліндр, нитка, динамометр.

 1. Визначте архімедові сили, що діють на тіло на глибині h1 і на глибині h2, більшій, ніж h1.
 2. Зробіть висновок про залежність (незалежність)   архімедової сили від глибини занурення тіла.

 

Завдання п'ятій групі

 

Обладнання: шматочок пластиліну, посудина з водою, нитка, динамометр.

 1. Шматочку пластиліну надайте форму кулі, куба, циліндра.
 2. По черзі опускаючи   кожну   фігурку   у   воду,   за допомогою динамометра визначте архімедову силу,   що діє  на неї.
 3. Порівняйте  ці  сили  і зробіть висновок  про    залежність (незалежність) архімедової сили від форми тіла.

 

 

Електричні заряди.

Закон збереження електричного заряду.

 

Завдання першій групі

 

Як переконатися в тому, що при дотику електризуються обидва тіла?

Обладнання: скляна паличка, целофан.

 1. Наелектризуйте скляну паличку об целофан і піднесіть її до листочків паперу.
 2. Потім піднесіть целофан до листочків паперу.
 3. Зробіть висновок

 

 

Завдання другій групі

 

Як на досліді переконатися в існуванні зарядів двох видів?

Обладнання: смужки з целофану, шовку, паперу.

 1. Узяти за кінці смужки і зближувати їх.
 2. Потерти смужки одну об одну і розмістити на колишню відстань. Що відбудеться?
 3. Повторіть дослід, використовуючи інші смужки.
 4. Подивіться, як взаємодіятимуть пара смужок з однієї і тієї ж речовини і різнорідні смужки.
 5. Зробіть висновок.

 

Завдання третій групі

 

Як на досліді переконатися, що електричний заряд можна передати від одного тіла до іншого?

Обладнання: ебонітова паличка, гільза з фольги, шерсть.

 1. Піднесіть ебонітову паличку до гільзи. Поспостерігайте за взаємодією.
 2. Наелектризуйте ебонітову паличку і доторкніться до гільзи.
 3. Наелектризовану ебонітову паличку піднесіть до гільзи і поспостерігайте за взаємодією.
 4. Зробіть висновок.

 

Завдання четвертій групі

 

Як на досліді переконатися, що навколо заряду існує електричне поле?

Обладнання: електроскоп, ебонітова паличка, шерсть.

 1. Наелектризуйте паличку і піднесіть до електроскопу, але не торкайтеся до нього.
 2. Подивіться на відхилення стрілки електроскопу при різному віддаленні ебонітової палички від електроскопу.
 3. Зробіть висновок.

Додаток №3

Експериментальні завдання по фізиці

 

VII клас

 

 1. Визначте і запишіть межі вимірювання, ціну ділення мірних кухлів, медичного шприца, дитячих пляшок для молока і т.д. Знайдіть місткість того посуду (кухлі, чашки, склянки, тарілки і т. д.), яким ви користуєтеся.
 2. Використовуючи міліметрову лінійку, визначте діаметр голки, цвяха і т.д.
 3. Зміряйте за допомогою підлогових терезів масу свого тіла.
 4. Як виміряти діаметр футбольного м’яча, використовуючи лише дерев’яну лінійку?
 5. Виміряти об’єм бруска за допомогою лише лінійки.
 6. Виміряти об’єм тіла неправильної форми  за допомогою мензурки. Тіло не входить в мензурку. (Для виконання цього завдання потрібно міркувати і використати об’єм витісненої рідини за допомогою відливної склянки).
 7. Змішати рівні об'єми рису і гречки (квасолі і гороху), рису і солі (квасолі і гречки). Результат пояснитиі.
 8. Вивчити процес розчинення цукру у воді. Спробувати пояснити і зробити висновки.
 • Покласти шматочки цукру в чашку з водою. Розмішати цукор. (Стежте за рівнем води!) Що помітили?
 • Покладіть шматочки цукру в гарячу і в холодну воду. Що спостерігаєте?
 • Розмішайте цукор в чашці з чаєм. Куди подівся цукор? Як це довести?

 

VIII клас

 

 1. Обчисліть об’єм свого тіла, користуючись ванною з водою, в якій ви купаєтеся. Рівень і площу поверхні води визначите вимірювальною стрічкою.
 2. Визначте густину цукрового піску або крупи, користуючись мірним кухлем і пружинними вагами. Розрахуйте межі вимірювання і ціну ділення пружинних вагів.
 3. Знаючи об’єм свого тіла (див. завдання 4), розрахуйте вагу витисненої вами води (тобто виштовхувальну силу) і порівняйте з власною вагою.
 4. Вивчіть умови плавання тіла в рідині, користуючись банкою (літровою, півлітровою) з капроновою кришкою або пляшкою з пробкою.

 

IX клас

 

 1. За паспортними даними лампочок ялинкових гірлянд і кишенькового ліхтарика розрахуйте опір ниток розжарення.
 2. Розгляньте тип з'єднання лампочок в ялинковій гірлянді, підрахуйте їх число і визначте напругу на кожній лампочці при включенні гірлянди в мережу. Зобразіть схему з'єднання лампочок.
 3. Визначте тип з'єднання лампочок в люстрі і зобразіть схему їх з'єднання.
 4. За паспортними даними розрахуйте потужність всіх лампочок в світильниках вашої квартири, праски, електроплитки, пилососа, холодильника і т.д.

 

 

Додаток №4

 

Домашнє завдання з теми

«Електромагніт і його застосування»

Варіант I

 

Поясніть пристрій і роботу електричного дзвінка по малюнку підручника.

 

Варіант II

 

Накресліть схему  включення електричного дзвінка.  Поясніть пристрій і принцип роботи приладу.

 

Варіант III

 

Накресліть схему включення електричного дзвінка у вашій квартирі. Які її особливості в порівнянні з простою? Як влаштований і як діє ваш дзвінок?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Степнов Михайло Ігорович
  Нічого нового. Лише загальні поняття. Нічого, тісно пов'язаного із розвитком креативності.
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
190
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку