12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

План-конспект уроку для 10 класу "СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ"

Про матеріал

Тема "Слово, його лексичне значення"

Мета:

а) повторити поняття про лексичне значення слова, види лексичних значень – пряме й переносне, види переносних значень – метафора, метонімія, синекдоха; навчити визначати роль переносних значень слів в художніх текстах;

б) удосконалювати вміння дотримуватися лексичних норм української мови;

в) за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Орфоепія: читання поетичного твору з дотриманням орфоепічних норм.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Стилістика: стилістична роль багатозначних слів.

Міжпредметні зв'язки:

Література: виразне читання поетичного тексту; метафора, метонімія, синекдоха.

Тип уроку: урок-творче дослідження.

Перегляд файлу

План-конспект уроку з української мови для 10 класу

СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мета:

а) повторити поняття про лексичне значення слова, види лексичних значень – пряме й переносне, види переносних значень – метафора, метонімія, синекдоха;  навчити визначати роль переносних значень слів в художніх текстах;

б) удосконалювати вміння дотримуватися лексичних норм української мови;

в) за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Орфоепія: читання поетичного твору з дотриманням орфоепічних норм.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Стилістика: стилістична роль багатозначних слів.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання поетичного тексту; метафора, метонімія, синекдоха.

Тип уроку: урок-творче дослідження.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Ознайомлення десятикласників з темою, метою і завданнями уроку.

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників на основі повторення вивченого

Страшні слова, коли вони мовчать, 
коли вони зненацька причаїлись, 
коли не знаєш, з чого їх почать, 
бо всі слова були уже чиїмись.

Психологічний старт

(Читання вчителем поезії Миколи Ткача)

Слова, слова…

Вони в соб івсі різні:

Тривожні й тихі, радісні й сумні

Є терпеливі, є жорстокі й грізні,

Лукаві й чесні, мудрі і смішні…

Не грайся словом. Є святі слова,

Що матері з доріг вертають сина.

Спіши до неї, доки ще жива.

Допоки розум і допоки сила.

Знайди те слово – вічне і земне.

За часом час нам світ перестилає.

Минуло все. Лиш слово не мине

І та любов, що смертю смерть долає.

(Слайд 1).

Слово вчителя

Отже, не кидайсь словом, бо воно може не тільки надати сили, але й убити.

Коментар учителя:

 • Подумайте і скажіть, чи кожному сполученню звуків судилося бути словом. Виберіть із поданих сполучень букв слова, обґрунтуйте свій вибір. (Слайд 2).

Колос, сокіл, мокос, кокос, косок.

Слово вчителя

Отже, слово – це значуща функціонально-структурна одиниця мови, що крім звучання має ще значення. Слово має свою силу. Ось сьогодні ми і з’ясуємо яку саме.

IV. Опрацювання матеріалу

 • Назвіть професії людей, робота яких безпосередньо пов’язана зі словом, текстом, мовою, мовленням?

    Сьогодні на уроці ви будете лінгвістами, коректорами, репортерами, критиками, рекламодавцями.

Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос — більш нічого. 
А серце б'ється — ожива, 
Як їх почує!..

V. Творче конструювання

1. Робота в групах.(Кожна група учнів отримує своє завдання).

Завдання рекламодавцям (випереджувальне). Створити рекламу слову у вигляді презентації. (Презентація учениці додається).

Світ починався зі Слова, і Україна починається зі Слова. Слово, як плуг, орало правічний переліг життя, із чорноземної скиби його виростали поети, і в кожного на устах у час недолі й радості була своя, але  одна молитва – Україна.

Слово, як собор, і в його святості палахкотять, як свічки, праведні душі поетів, і з блакитного купола благословляє нас небо, і зливаються голоси наших предтеч і сущих в одну молитву – Україна.

Візьми з собою добре слово, і ти відчуєш його силу!

Слово вчителя.

Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було - Бог.  3 Богом було воно споконвіку. 3 Ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей.

Завдання лінгвістам (випереджувальне). Проектна робота «Лексичне багатство мови».(Презентація учениці додається).

Слово вчителя.

Сосюра пише:

Я знаю силу слова —
воно гостріш штика
і швидше навіть кулі,
не тільки літака.

Завдання репортерам (випереджувальне).

 • Словом можна убити, а можна піднести до небес. А що ще можна зробити?(Доберіть дієслова).(Розвеселити, вселити надію, переконати, ощасливити, зганьбити, образити, принизити, знищити, убити, причарувати, возвеличити, посіяти тривогу, викликати сумнів).

Слово вчителя.

Леся Українка пише:

Слово, чомути не твердая криця, 
Що серед бою так гостро іскриться? 
Чом ти не гострий, безжалісний меч, 
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Завдання журналістам (випереджувальне).

 • А яким може бути слово? Дібрати епітети. (Вічне, дуже, живуче, добре, безсмертне, величне, багате, дзвінке, лагідне, ніжне, мудре, мелодійне, поетичне, зле, вбивче, сумне).

VІ. Узагальнення та систематизація знань

 1. Практикум.

Завдання коректорам.

 1. Виправити лексичні помилки, відредагувавши текст.

 1. Весь день на протязі тижня йшов дощ.

( Щодня протягом тижня йшов дощ)

 1. Всякий учень повинен добре вчитись.

(Кожен учень повинен добре вчитись)

 1. У тебе яка година?

( Котра година?)

 1. Котре місце ви зайняли в змаганні?

( Яке місце ви посіли на змаганнях?)

 1. Чим ти працюєш на заводі?

(Ким ти працюєш на заводі?)

Завдання філологам  

Прочитати, дібрати до пояснень слова з довідки

1. Командувач великого з'єднання кораблів; головний корабель, на якому перебуває командир ескадри. 2. Надійний захист, твердиня; укріплений пункт з постійним гарнізоном, озброєнням. 3. Загальний вигляд якоїсь місцевості, краєвид; картина або малюнок із зображенням краєвиду. 4. Загальноосвітній заклад, напрям у галузі; виучка. 5. Перелітний птах з довгими ногами й шиєю, прямим гострим дзьобом; пристрій з довгою жердиною біля колодязя; народний танець. 6. Творча уява; мрія; вигадка; музичний твір. 7. Небесне світило; прославлена людина.

Довідка: флагман, фортеця, пейзаж, школа, журавель, фантазія, зірка.
Завдання тлумачам. Розглянувши таблицю, дати тлумачення усіма можливими способами таким словам:

Батьківщина, патріот.

Спосіб тлумачення лексичного значення

Приклад

1

Показ малюнка, фотографії, предмета

 

2

Добір синонімів

Фонема – звук, генезис - походження

3

Пояснення лексичного значення за контекстом

У поїзді молодої було три уквітчаних машини.

4

Перерахування об’єктів, що називаються словом

Фрукти – це яблука, груші, сливи.

5

Логічне визначення через характерні риси

Ряст – перша весняна квітка

6

Описовий спосіб визначення

Стіл – вид меблів у вигляді горизонтально укріпленої на ніжках широкої дошки, на яких розміщують різні предмети. 

7

Заперечні визначення

Суша – частина землі, не вкрита водою

8

Поясненн ялексичного значення за походженням (іншомовні слова)

Телефон –теле –далеко, фон – звук

 

Порівняння слів абстрактного значення з якимось конкретним уявленням

Героїзм –  воїни АТО

1  0 

Пояснення значення слова за Тлумачним словником

Праця – діяльність людини, спрямована на створення матеріальних або духовних цінностей

VІІ. Додаткові завдання

 1. Дослідження-аналіз
 • Прочитати виразно уривки, виписати слова, вжиті в переносному зна­ченні, з'ясуватиїхнє значення, типи переносних значень слів (метафора, метонімія, си­некдоха) й стилістичну роль.

Станіслав Чернілевський

Теплота родинного інтиму.

Ще на шибах досвіток не скрес.

Встала мати. Мотузочком диму

Хату прив'язала до небес.

Весело і з ляском серед печі

Полум'я гуляє по гіллю.

Ковдрою закутуючи плечі.

Мати не пита, чому не сплю.

Вже однак зникає гіркотина.

Не катує серце печія.

Знову я — малесенька дитина.

Мати знає більше, аніж я.

Матері розказувать не треба,  

Як душа світліє перед днем

В хаті, що прив'язана до неба

Світанковим маминим вогнем.

(Метафори: : на шибах досвіток не скрес, мотузочком диму хату прив'язала до небес, душа світліє перед днем, прив'язана до неба світанковим маминим вогнем.

Персоніфікація: полум'ягуляє, зника єгіркотина, не катує серце печія).

Ліна Костенко

Несе Полісся в кошиках гриби.

За болотами причаїлись Охи.

І спорить тиша голосом гарби

із реактивним гуркотом епохи.

Село сосновий виверне кожух.

І йде на зустріч, як весільна теща.

Осінніх вогнищ кинутий цибух

мале дитя в долоньки переплеще.

Правічну думу думають ліси,

вгрузають в мох столітні дідугани.

Переметнеться заєць навскоси —

горить асфальт у нього під ногами.

Лункі октави дальніх голосів

запише обрій у вечірній простір.

І молодик над смужкою лісів

поставить позолочений апостроф.

Андрій Малишко

Засипають на лузі коники,

 Срібні скрипочки в головах.

 А руді парубійки-соняхи

 Повтікали од ночі на шлях.

 Ген калина гілками тужливими

Колихаєпташок, як діток.

 В море фарб, понастояне травами,

 Липня сивий вступив чобіток.

 Човен місяця казка розхитує,

 Відчіпляє від верховіть.

 Книгу літа все ніч перечитує,

Все листочками шелестить.

 

ІІ. Велика вереснева тиша стоїть над землею. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відволоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка спросоння заскрипить журавель. Посеред неба на південь гнеться Чумацький Шлях, і між його доспілими зо­рями тремтить і осипається на край землі срібний пилок.

(За М. Стельмахом)

Слово вчителя

До гарного слова нам треба звикати,

Щоб мова була як дзвінке джерело.

Подумай сім раз перед тим, як сказати,

Щоб слово твоє людям радість несло.

Щоб чарами ніжними воно дзвеніло,

Напоєне ласкою завжди було,

З  добром і любов’ю від серця летіло

Й  до іншого серця зі щирістю йшло.

VІІІ  Рефлексія

Продовжіть реченння « Силу слова вбачаю в тому, щоб….»

IХ   Домашнє завдання: Написати твір-роздум, використавши в ньому крилаті вислови

« О, слово рідне, хто без тебе я?», « І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»

 

docx
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
1288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку