9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Презентація до уроку в 10 класі з теми "Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору"

Про матеріал

Презентація до уроку з української мови в 10 класі з теми "Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору Тема уроку:

Номер слайду 2

Ви знатимете: Морфологічну будову слова, способи творення слів. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору.

Номер слайду 3

Ви вмітимете: Визначати стилістичні функції в тексті значущих частин слова. Використовувати правильно і доречно словотворчі засоби в мовленні. Правильно писати слова з орфограмами в коренях, префіксах і суфіксах. Визначати способи творення слів, розбирати слова за будовою.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Твоє здоров’я у твоїх руках Людина кінця ХХ – початку ХХІ століття особлива, бо живе в поганих екологічних умовах, дихає забрудненим повітрям, п’є нечисту воду, ще й привчилася зловживати медикаментами хімічного походження. Сучасна людина недостатньо звертає увагу на своє здоров’я, часто палить, уживає алкоголь. Як відомо, основою життя є постійний обмін між організмом та довкіллям. Із довкілля людина одержує кисень, воду та необхідні для життя поживні речовини, тому зрозуміло, що здоров’я людини, опірність до несприятливих умов навколишнього середовища, здорове довголіття значною мірою залежить від харчування. Харчування – це вічна потреба людини. Важливо дотримуватися сократівського афоризму: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а для того, щоб жити». (За О. Ганич)

Номер слайду 6

Випишіть слова, які містять три і більше морфем. Розберіть ці слова за будовою Знайдіть два слова, утворені префіксально-суфіксальним способом. Виділіть словотворчі суфікси і префікси. Наведіть приклади похідних слів. Від яких слів їх утворено? Визначте твірні основи.

Номер слайду 7

Мозковий штурм. Чому словотворення є основним засобом збагачення словникового складу мови?

Номер слайду 8

Місце орфограми Орфограми Приклади У префіксі Букви е, и, і в префіксах пре-, при-, прі- предобрий, прихід Букви з, с у префіксах роз-, без-, з- (зі-, с-) розказати, списати У корені Орфограми, пов’язані із чергуванням голосних і приголосних звуків стелю – застилати, рука - руці Подвоєння букв гілля, сіллю На межі кореня і суфікса Буквосполуки -цьк-,-зьк-, -ськ-, -цтв-, -зтв-, -ств- козацький, птаство Букви щ, чч в іменниках із суфіксом -ин(а) козаччина, Житомирщина У суфіксі Букви и, е(є) в суфіксах -ечок, -єчок, -ечк(а), -єчк(а), -ичок, -ичк(а) діжечка, вогничок Буква и в суфіксі -ив(о) вариво, печиво Букви и, і в суфіксах -ир, -ист, -изм, -ір, -іст, -ізм бандурист, піаніст Букви и, і, е(є) в суфіксах -инн(я), -інн(я), -енн(я), -єнн(я) павутиння, звернення Букви о, е(є) в суфіксах -ов(ий), -ев(ий), -єв(ий) овочевий, казковий Букви и, ї в суфіксах -ин, -їн Ольжин, Маріїн Основні орфограми у префіксах, коренях, суфіксах

Номер слайду 9

Робота в парах. Складіть словниковий диктант (8 – 12 слів) на орфограми в префіксах, коренях, суфіксах.

Номер слайду 10

Творче спостереження з елементами аналізу Робота в групах: два – чотири – всі разом. Поміркуйте, чому в слові лікарня виділяють два суфікси (-ар- і -н-), а в слові сушарня – один ( -арн-)? Установіть послідовність словотворення слів у групі: Весняний, веснянка, веснянкуватий, весна. Чи всі слова мають однакове значення і спільну словотворчу частину: сонний, безсоння, осоння, спросоння?

Номер слайду 11

Дослідження-зіставлення Текст І. Сон необхідний для повноцінного відпочинку організму людини. Щоб сон був здоровим, спокійним, а засиналося легко, треба дотриму-ватися деяких правил. По-перше, найкраще лягати спати в один і той самий час. По-друге, перед сном не варто наїдатися – заснути на повний шлунок досить важко. І по-третє, не треба дивитися на ніч фільми жахів. Це настільки збуджує мозок, що йому потім доводиться довго заспокоюватися. І, зрозуміло, необхідно провітрити кімнату на ніч, прийняти теплий душ. Текст ІІ. Ще не зійшли і не станули з полів сніги. Тільки духмяним вітерцем війнуло над землею. І ось уже де-не-де з’явились синюваті пухнасті суцвіття-чашечки. Це розгорнула свої квіточки назустріч сонечку і теплу сон-трава. В народі поширені й інші назви – сонвище, сончик .

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Мозковий штурм Чи однакова стилістична роль засобів словотвору в різних стилях мовлення? Чому?

Номер слайду 14

Стилістичне забарвлення суфіксів Суфікси Особливості суфіксів Приклади -ість, -ств(о), -цтв(о), -зтв(о), -от(а), -анн(я), -енн(я), -інн(я), -тт(я), -ізм (-їзм),-изм та ін. Утворюють слова з абстрактним, узагальнювальним значенням, назви опредмеченої дії. Характерні для наукового, офіційно-ділового, публіцистичного стилів громадськість, людство, збирання, реалізм -альн-, -увальн- (-ювальн-), -арн- (-ярн-), -ичн-, -ічн- (-їчн-) соціальний, гуманітарний, історичний -ист-, -уват-, -атист- азотистий, цукристий (слова-терміни) -к-, -ок-, -очок-, -ичок-, -очк-, -ик-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -н-, -в-, -ищ-, -ущ- (-ющ-), -иськ-, -юх-, -ил-, -л- Утворюють емоційно забарвлені слова. Характерні для художнього і розмовного стилів рідненький, гайочок, котище

Номер слайду 15

Висновок. Одним з найбільш стилістично виразних словотворчих засобів є суфікси.

Номер слайду 16

Стилістично виразнішими роблять слова і префікси

Номер слайду 17

Ігрове завдання. «Позмагаймося !» Хто утворить від слова мама найбільше слів з новим відтінком значення за допомогою суфіксів позитивної оцінки.

Номер слайду 18

Творче моделювання Розгляньте ілюстрацію. Доберіть для її опису емоційно забарвлені слова, утворені різними словотворчими засобами. Складіть усно за картиною П. Басанця «Материнство» невеликий опис (6 – 8 речень), використовуючи дібрані слова.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Мікрофон. Продовжте фрази. Опрацювавши тему «Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору», я зрозумів (зрозуміла), що … Основними способами словотворення в українській мові є… На стилістичне забарвлення тексту впливає…

Номер слайду 21

Домашнє завдання. Складіть і запишіть невеликий текст (6 – 8 речень) у публіцистичному стилі на тему «Здоров’я – то найцінніший скарб», використовуючи словотворчі засоби стилістики.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кравцова Надія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
2671
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку