10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План-конспект уроку "Складнопідрядне речення"(у форматі Mind Maps)

Про матеріал

Я презентую роботу на карті,

Зусилля мої, переконана, варті…

Варті розробки, її реалізації,

А також засвоєння учнями інформації.


Тема цікава і я крок за кроком,

Вас ознайомлю з конспектом уроку.

Мета якого - учням пояснити,

Як речення підрядні розрізнити,

Знаходити у тексті, види визначати,

А також навички та вміння розвивати.


Тип уроку – комбінований,

На розвиток творчих здібностей спрямований.

А також на підвищення культури мови,

Залучаючи учнів до увиразнювання слова.


Починаю з творчого моделювання,

Що мотивує школярів до навчання.

З поданих слів речення скласти,

На граматичні будови розкласти.

Дібрати сполучники, власний приклад дібрати,

Обговорити, результат записати.


Починаючи з речення складнопідрядного,

Нагадую про будову й порядок:

Від головної частини питання поставити,

Залежну з сполучниками на види підрядних направити.

Називаю три основні,

Пояснюю учням ознаки прості.

Демонструючи ілюстрації,

Готую клас до актуалізації.


Кожний вид підрядних окремо розглядаємо,

На питання особливу увагу звертаємо.

А вже на прикладах деталізуємо компоненти,

У пошуках сполучних елементів.


Наступний етап – схема та пошук у тексті,

На тему добра, традиції та честі.

Опорні схеми для опрацювання,

Значно покращать вправ виконання.

Через гру лінгвістичну «Асиндетон»,

Учні створюють сполучний закон.

За якими функції сполучників розкриваються,

Практичні навички доречно розвиваються.


Проте. як правило, схеми речень пасивні,

Бо не викликають образів рівних.

Тому на уроці звучить «жива» мова,

У найкращих зразках художнього слова.


Так, почули уривок з «Наталки Полтавки»,

На інтерактиві проглянули монолог щирий Мавки.

Побачили, прослухали та записали,

Основне про ознаки підрядних запам'ятали.


На уроці важливо підвищити інтерес до знань,

Щоб учень зміг розкритися, брав участь без вагань.

І свої творчі здібності в процесі приміняв,

Себе, як особистість, реалізував.


Шукаючи методи роботи з дітьми,

Виховую прагнення бути людьми.

Свідомо виховую громадянина,

Для кого важливе майбутнє країни.


Мова – не засіб не спілкування, а генетичний код,

Який усіх єднає, який зберіг народ.

А діти-українці ­ український славний рід,

Хочеться ,щоб добра слава йшла про них у світ!

Перегляд файлу

2.Пояснення вчителя

Складнопідрядним називається таке складне речення, у якому є головне і підрядне просте речення, у якому можна поставити питання від головного до підрядного простого речення, прості речення якого поєднані між собою підрядними сполучниками та сполучними словами.

НАПРИКЛАД:

 "Зірки” не падають у небо, бо вони ідуть у небеса.

5. Конструктор

Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми. При цьому головну частину позначають квадратними дужками, а підрядну – круглими.

У схемі також ставимо відповідний розділовий знак, вказуємо підрядний сполучник чи сполучне слово, надписуємо питання.

НАПРИКЛАД:

Пахнуть хлібом слова(які?), що мене їх навчила мати (Д. Павличко).

[ ], ( що ).-означальне

Де був колись бір, стало велике село Бірки (Панас Мирний).

(Де ), [ ].

На місці, де стояла прадавня хата, нині стоїть нова (І. Чендей).

[ , (де ), ].

4.Гра «Асиндетон»

Методична цінність. Гра сприяє практичному освоєнню школярами законів побудови речень, відомостей про сполучник та його функції в мовленні, привчає застосовувати на практиці здобуті лінгвістичні знання,

розвиває мислення й увагу, волю й цілеспрямованість, спонукає учнів прискорювати темп виконання навчальних дій.

Правила гри

Учні одержують текст, складений з речень, у яких пропущено сполучники (у перекладі з давньогрецької мови «асиндетон» - безсполучниковість). Завдання гравців – правильно і швидко відновити пропущені сполучники. Перемога дістається тому гравцеві, який першим виконує завдання. Час гри обмежується до першого виконання завдання.

 

 

Зразок тексту

… ваша родина нещодавно переїхала до нового будинку, … слід дотримуватися деяких правил колективного життя. Подумайте, … ставлення з боку сусідів до себе ви хотіли б бачити? Спілкуйтеся з ними так само, … вони це оцінять. Будьте доброзичливими … посміхайтеся частіше!

Первісний вигляд тексту

Якщо ваша родина нещодавно переїхала до нового будинку,то слід дотримуватися деяких правил колективного життя. Подумайте,яке ставлення з боку сусідів до себе ви хотіли б бачити? Спілкуйтеся з ними так само, і вони це оцінять. Будьте доброзичливими тапосміхайтеся частіше!

 

Варіант 2

Поле вступило в тінь, бо нахлинули хмари (П. Тичина).

Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Підрядні означальні речення – це підрядні речення, які відповідають на питання який? яка? яке? які? і залежать від одного з членів речення, вираженого іменником або іншою частиною мови в ролі іменника.

Підрядні означальні речення приєднуються до головного речення за допомогою сполучних слів  який, чий, котрий, що, де, куди, звідки, коли та сполучників щоб, як, ніби, наче, неначе: А справжня слава – це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе (Л. Костенко).

Підрядні з'ясувальні речення- це підрядні речення, які відповідають на питання відмінків і пояснюють присудок у головному реченні.

Вони приєднуються до головного речення за допомогою сполучних слів хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки, коли, відколи, як та сполучників що, як, щоб, ніби, мов, наче, неначе.

Сполучне слово є членом підрядного речення і вимовляється з підкресленою інтонацією: З дороги видно було, як вився у низині кривульками глибокий та каламутний Прут (М.Коцюбинський).

 

 

 

 

Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається складне речення, підрядна частина якого вказує на час дії або стану, про які повідомляється в головному реченні. Вона відповідає на питання коли? як довго? відколи? доки? на який час?

Напр.: «Чому ж стоїш без руху ти, Коли ввесь світ співає?» (О.Олесь).
 

Підрядне часу пов'язується з головним реченням сполучниками коли, як, якже, поки, доки, відколи, тільки, тільки що, як тільки, ледве, лиш, лише, скоро, щойно, складеними сполучниками в той час як, в міру того як, після того як, перед тим як, до того як, з того часу коли, з тих пір як,

«З Чаргаром мені так і не вдалося побачитись, аж поки прийшла зима» (М.Хвильовий);

«Катранник лежав, аж поки нагодилися хлопці з села, що їхали возами...» (В. Барка);

Складнопідрядним означальним реченням

 Напр.: «Благословен той день і час(який?), коли послалась килимами земля(яка?), яку сходив Тарас малими босими ногами» (М. Рильський).

Напр.: «А він забув про весло(яке?), що лежало під ногами, і боявся поворухнутися»

 (Г. Тютюнник).

Складнопідрядним реченням з підрядним причини

підрядна частина  вказує на причину

відповідає на питання чому? через що? з якої причини?,

наприклад: «Мали спати по черз( з якої причини?)і, бо хтось один повинен був підтримувати вогонь» (В. Гжицький).

сполучниками бо, щоб, затим що, оскільки, позаяк, парним сполучником а що...то та сполучними висловами типу завдяки тому, що; у зв'язку з тим, що; на тій підставі, що; з тієї причини, що; з того приводу, що

Щось моя невістка не одчиняє при мені своєї скрині(чому?), тому що вона порожня

(І. Нечуй-Левицький).

Нешвидко бігла тягарівка, бо вибоїни на дорозі з вигурком підкидали щохвилини» (В.Барка).

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії,

 

питання як? яким способом

А злива так само почала відходити(як?), як і надійшла (М.Стельмах).
 
З головним реченням підрядні способу дії поєднуються сполучниками як, що, щоб, мов, немов, мовби, наче, неначе, ніби, нібито, ніж і сполучним словом як.

Спереду засвічувались у тумані залізничні огні(як? яким способом?), ніби розцвітали велетенські золоті лілії (С. Васильченко).


Раптом стало так тихо (наскільки? ),ніби вся земля боязливо завмерла в очікуванні грізних ударів першої весняної грози.

 

міри і ступеня

наскільки? якою мірою? до якої міри? Напр.: «Повітря навкруг вигріто до тієї міри, що вже ніби пронизує наскрізь, без перерви гонячи піт з кожного, хто рухається» (В.Барка); «Всі так виснажилися і ослабіли(до якої міри?), що почали тремтіти, гіркота під грудьми в кожного» (В.Барка).

Часом весна розливалась так пишно(Якою мірою?), що у воді потопали не тільки ліси і сінокоси» (О.Довженко)
 

Складнопідрядним реченням із підрядним порівняльним шляхом порівняння, основаного на будь-яких асоціаціях,

наприклад: «Сивина блищить у чорному чубі, наче озимина взялась інеєм на осінньому полі» (Є.Гуцало).

«Ллється море, плеще в берег, Б'ється в сірі скелі, Мов з кайданів хоче вийти На степи веселі» (О.Олесь);
 

Підрядні місця вказують на місце, напрям, вихідний пункт дії, про яку йдеться в головному реченні, і відповідають на питання де? куди? звідки? Вони приєднуються до головного речення сполучниками де, куди, звідки, яким у головній частині можуть відповідати слова тут, там, десь, туди, кудись, звідти, скрізь, усюди (Я їду туди, де мене чекає вільний степ, тихі задумливі озера, пісні на чумацьких дорогах...

 

 

 

Підрядні речення мети

Підрядні речення мети вказують на мету дії, про яку йдеться в головному реченні і відповідають на питання для чого? з якою метою? навіщо?

Вони стосуються всього головного речення і приєднуються до нього за допомогою сполучників щоб, для того щоб, з тим щоб, аби, хай.

Вказівними словами у головному реченні можуть бути сполуки для того, на те, з тим: Я посланий, щоб виконать закон (Леся Українка).

Гетьман Петро Суховієнко наказав розіслати виданий універсал до всіх українських полковників і сотників (Навіщо? З якою метою?), щоб у містах, містечках і селах його було перед усіма зачитано (З книги).


За часів Володимира Великого загальноруськими зусиллями будуються оборонні укріплення (навіщо? з якою метою?), аби захистити руські землі від печенізьких орд.


 

Підрядні умовні речення

Підрядні умовні речення вказують на умову, за якої можливо те, про що йдеться в головному реченні і відповідають на питання за якої умови?

Вони пояснюють усе головне речення і приєднуються до нього за допомогою сполучників якщо, коли (можна замінити на якщо), коли б (можна замінити на якби),якби, як, аби, тільки б.

Вказівним словом у головному реченні може бути прислівник тоді (Як рясно квітує горобина, то добрий буде урожай).

Підрядні допустові речення

Підрядні допустові речення вказують на те, всупереч чому відбувається дія у головному реченні і відповідають на питання незважаючи на що?

Вони стосуються головного речення в цілому і приєднуються до нього сполучниками хоч (хоча), дарма що, незважаючи на те що, як не, куди не, хай (нехай): Олена, хоч і була гострою на слово, змовчала.

 

Підрядні наслідкові речення

Підрядні наслідкові речення вказують на наслідок того, про що йдеться в головному реченні. Підрядні наслідкові речення не відповідають на питання.

Вони пояснюють головне речення в цілому, завжди стоять після нього і приєднуються до нього сполучником так що: Теплий туман стелився по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М.Коцюбинський).

До підрядних наслідкових близькі за значенням підрядні супровідні речення. Вони приєднуються до головного речення займенником що у різних відмінках (Досить холодно, щоб іти так далеко).


 

doc
Додано
22 червня 2018
Переглядів
876
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку