10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План роботи майстер-класу «Навчання математиці за допомогою вивчення методів розв’язування задач олімпіадного характеру»

Про матеріал

Даний матеріал - це планування роботи районного майстер-класу для вчителів математики, який автор проводила на протязі двох навчальних років ( 8 занять). Переслідували мету: надати допомогу учителям у справі розвитку у школярів математичного мислення, їх творчих здібностей та підготовці учнів до математичних олімпіад

Перегляд файлу

Макарівський НВК

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

природничо-математичний ліцей»

 

План роботи майстер-класу на 201_-201_ р.р. вчителя математики Тимощенко Валентини Вікторівни

 

 «Навчання математиці з допомогою вивчення методів розв’язування

 задач олімпіадного характеру»

 

Мета майстер-класу Надати допомогу учителям у справі розвитку у школярів математичного мислення, їх творчих здібностей.

 

         Завдання майстер-класу Створити умови для спрямування  зусиль вчителя на розвиток власного творчого потенціалу та творчих здібностей учнів. Поповнити знання вчителів, слухачів майстер-класу  сучасними методиками в плані виявлення обдарованих дітей, підготовки їх до профільного навчання, до олімпіад з математики. Розглянути методи розв’язування нестандартних задач та задач олімпіадного  характеру.

 

     Докладно будуть розглянуті теми: „Логічні задачі”, „Подільність”,  „Принцип Діріхле”,  „Многочлени у задачах”, „Доведення нерівностей”, „Нестандартні способи розв’язування рівнянь”, „Функціональні рівняння”, „Задачі з параметром”.  Пропонований  матеріал допоможе вчителю визначитись, у якому напрямку працювати, які задачі потрібно розв’язувати, якою додатковою літературою треба користуватися при підготовці до занять.

 

     В ході роботи майстер-класу будуть розроблені рекомендації щодо організації

 роботи з обдарованими дітьми,  проаналізовано використання сучасних інноваційних технологій у вихованні обдарованої особистості. Також буде розглянуто історію олімпіадного руху на Україні та у світі.

Робота майстер-класу призначена для вчителів, які проводять навчання обдарованих та математично здібних учнів. Запропонований задачний  матеріал  може бути використаний у роботі гуртків та факультативів для учнів 7 - 11 класів.

 

Вісім занять буде проведено на протязі двох навчальних років. Більшість з них планується проводити у лекційно-практичній формі. Кожне заняття містить теоретичний матеріал з теми, практичні вправи з ґрунтовним розв’язанням і завдання для самостійної роботи вдома. В період між засіданнями пропонуватимуться домашні завдання, виконання яких сприятиме опануванню певними компетенціями творчо працюючого вчителя та розширенню свого світогляду в даному питанні у психологічних та педагогічних науках.

 

 

Заняття № 1     (вересень, 201_ )

 

1.

Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

 

 «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».

 

  Структура проведення І та ІІ турів Всеукраїнської учнівської  олімпіади з математики

 

2.

Методична сторінка

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 201_/201_ н.р. Орієнтовний зміст олімпіадних завдань.

 

  Систематизація основних типів задач. Які досить часто пропонуються на математичних олімпіадах.

 

3.

Інформаційна сторінка

 

 Історія олімпіадного руху на Україні,          у світі.

 

Олімпіади, конкурси, турніри - складова комплексної програми пошуку та розвитку обдарованої молоді

4.

Практична частина

 

А.               Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру

 Задачі дослідницького характеру.

 

Методи розв’язування логічних задач. Метод перебору: Задачі на годинник і календар. Розвязування задач типу „Хто єсть хто?” методом графів і табличним методом.   Використання кругів Ейлера.

Б.              Методи розв’язування задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми.

 

  Раціональні обчислення і формули скороченого множення.

 

 Варіації на тему повних квадратів.

 

Заняття № 2     (листопад, 201_ )

 

1.

Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

 

 Методичні поради до підготовки учнів до участі у Третьому етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. Орієнтований перелік питань, які треба розглянути в ході підготовки.

Умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

2.

Обмін думками, досвідом роботи

Пошук та впровадження інноваційних методів роботи педагогів нашого району з пошуку, навчання та підтримки обдарованих дітей.

 

3.

Методична сторінка

 

Про методику навчання учнів розв’язуванню  нестандартних алгебраїчних задач.

 

4.

Інформаційна сторінка

 

   Усні математичні олімпіади  http://www.problems.ru/

 

  Деякі психолого-педагогічні принципи розвитку продуктивного мислення.

 

 

 

5.

 

 

 

Практична частина

 

А.                 Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру

 

Методи розв’язування діафантових рівнянь.

    Принцип Діріхле. Метод доведення від супротивного та принцип Діріхле. Різновиди читання принципу Діріхле.

 

    Подільність чисел і принцип Діріхле.

 Використання принципу  Діріхле при розв’язуванні вправ.

 

Б.                 Методи розв’язування

задач підвищеної складності,

безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми

Подільність і остачі. Використання властивостей подільності та методу остач при розв’язуванні задач.

 

  Про методику навчання учнів розвязуванню нестандартних алгебраїчних задач.

 

Заняття № 3,     (лютий, 201_ )

 

1.

Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Аналіз розв’язків задач ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 201_-201_ н.р.

2.

Методична сторінка

 

Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики шляхом розв’язування задач підвищеної складності та задач олімпіадного характеру.

 

Умови та завдання продуктивного мислення у навчальній діяльності. Розвиток продуктивного мислення на уроках математики.

 

 

3.

 

Інформаційна сторінка

 

Про літні математичні школи.

 Літеретура з олімпіадної математики.

 

Можливості використання інтернет-ресурсів для опрацювання навичок розв’язування класичних олімпіадних задач

 

4.

По сторінкам шкільних підручників математики

  Естетика математичного пошуку.

Вчимо учнів створювати (складати) задачі

 

 

 

5.

 

 

Практична частина

 

А.                     Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру

Функціональні співвідношення. Функціональні рівняння. Використання поняття групи для розв’язування функціональних рівнянь.

Функціональні рівняння у підручниках 8,9 класів з поглибленим вивченням математики.

Задачі на цілу і дробову частини числа.

 

Б.                  Методи розв’язування

задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми

Нестандартні методи розв’язування рівнянь, систем рівнянь (алгебраїчних, тригонометричних, показникових, логарифмічних). Використання власти-востей функцій при розв’язуванні рівнянь, нерівностей.

 

Заняття № 4    (квітень, 201_ )

 

1.

Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Критерії оцінювання робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

2.

Методична сторінка

 

Обдаровані діти.  Форми, методи, роботи з обдарованими дітьми.

Роль і завдання позакласної роботи з математики.

 Факультатив для обдарованих та здібних дітей з математики як компонент методичної системи допрофільного навчання.

Організація занять математичного гуртка по підготовці до олімпіад

 

3.

Інформаційна сторінка

 

Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад

 

4.

По сторінкам шкільних підручників математики

 

   Методика розв’язування логічних задач на уроках математики в 5 – 6-х класах.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Практична частина

 

  Б.         Методи розв’язування задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми

 

Застосування властивостей квадратного тричлена при доведенні тотожностей, найменшого або найбільшого значення функції тощо.

Теорема Вієта в практичних задачах для квадратного та кубічного рівнянь.

Розкладання многочленів на множники та його застосування при розв’язуванні степеневих рівнянь (зауважимо, що це посильно навіть семикласникам).

  Теорема Безу. Класичні нерівності.

 Способи доведення нерівностей.

 

А.           Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру

   Многочлени в олімпіадних задачах

Логічні задачі і методи їх розв’язування. Задачі комбінаторно-логічного змісту.

 

 

Заняття № 5     (вересень, 201_ )

 

1.

Обмін думками, досвідом роботи

  Досвід проблемно-діалогічного навчання.

 

2.

Методична сторінка

 

Формування творчої активності учнів у процесі дослідницької діяльності в МАН.

 

Методика підготовки учнів до мате-матичних змагань різного рівня.

 

Спільна пошуково-дослідницька діяль-ність вчителя і учнів.

 

3.

Інформаційна сторінка.

 

  Обдаровані діти. Рекомендації по роботі з обдарованими дітьми.     

 

 Діагностика математичних здібностей   

 

4.

 

 

 

Практична частина

 

Б.         Методи розв’язування задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми

  Аксіоматика Пеано. Математична індукція.

 

  Про роль спостережень та індукції при знаходженні способів розвязування нестандартних алгебраїчних задач.

 

Застосування методу математичної індукції та його модифікацій при різних доведеннях.

 

 

 

А.           Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру

 Розфарбовування фігур. Розфарбовування фігур як спосіб розв’язування задач.  Розфарбовування фігур при розв’язуванні логічних задач.

 Приклади використання методу математичної індукції в задачах на розфарбування.

 

 

 

 

  Заняття № 6   (листопад, 201_ )

 

 

1.

Обмін думками, досвідом роботи

  Пошук та впровадження інноваційних методів роботи педагогів нашого району з пошуку, навчання та підтримки обдарованих дітей. (Конференція)

 

Інтерактивні форми роботи з обдарованими дітьми. Правила проведення математичних каруселей, математичних регат, математичних боїв.

 

2.

Методична сторінка

 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики.

 

  Способи та конкретні прийоми активізації творчої мисленнєвої діяльності на уроках математики в учнів

 

3.

Інформаційна сторінка. ППД

 

Технології розвивального навчання. Шкільні технології.

 

Щодо домашніх олімпіад.

 

4.

По сторінкам історії

 

Заочна олімпіада Мудрамакітра.

 

Правила оформлення  конкурсних робіт.

 

5.

Практична частина

 

 А.            Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру.

 Графи. Задачі з використанням графів.

 

  Ігри двох осіб. Пошук стратегії успіху.

 

Б.          Методи розв’язування задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми.

  Рівняння та нерівності з параметрами як засіб формування дослідницьких навичок учнів

 

   Властивості функцій та їх застосування до задач алгебраїчного характеру

 

 

  Заняття № 7   (лютий, 201_ )

 

1.

Обмін думками, досвідом роботи

  Індивідуальні, вікові та психологічні особливості учнів щодо оволодіння курсом математики на достатньому та високому рівнях. (Конференція)

 

2.

Методична сторінка

 

 Потенціал історичного підходу у викладанні навчального матеріалу 

 

3.

Інформаційна сторінка

Історія проведення зарубіжних олімпіад

 

4.

 

 

Практична частина

 

Б.                      Методи розв’язування задач підвищеноїскладності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми

 

   Використання кола та зв’язаних з ним співвідношень при розв’язуванні геоме-тричних задач.

   Цікаві лінії та точки в трикутнику.

   Площі фігур, перерозподіл площ.

Реалізація методу координат та векторного методу при розв’язуванні окремого типу геометричних задач.

 

А.                     Методи розв’язування задач суто олімпіадного характеру

  Інваріанти та напівінваріанти.

 

   Геометричні інваріанти.

 

 

  Заняття № 8   (квітень, 201_ )

 

1.

Методична сторінка

 

Рекомендації щодо написання авторської програми для математичного гуртка (факультатива).

 

  Презентація авторської програми «Перші кроки в науку»

 

3.

Обмін думками, досвідом роботи

Підсумки роботи майстер-класу

 

Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності

 

Три рівні оцінювання  роботи вчителя: кваліфікація, професіоналізм, результативность.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1076
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку