9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

План роботи методичної комісії природничо-математичного циклу за 2014-2015 н.р.

Про матеріал

План роботи методичної комісії природничо-математичного циклу за 2014-2015 н.р. містить все необхідне для роботи МК в училищі, а саме звіт про роботу за минулий рік, план роботи, зміст роботи, напрямки діяльності, завдання, тощо

Перегляд файлу

 

У 2013-2014 навчальному році методична комісія природничо-математичного циклу основну увагу у своїй роботі приділяла питанню вдосконаленню навчально-виховного процесу  шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання , узагальнення та використання передового педагогічного досвіту.

Оптимальний вибір змісту та організаційних форм науково-методичної роботи комісії забезпечувався з урахуванням:

1.Наявних директивних і нормативних документів, перспектив розвитку  ДНЗ «Бердичівське ВПУ»

2.Стану  навчально-виховного процесу, діагностування діяльності педагогічних кадрів, їх особистих  якостей, наслідків роботи

3.Умов і специфіки функціонування навчального закладу

4.Якісного складу педагогічних  кадрів, їх запитів, інтересів

При роботі над єдиною методичною проблемою : «Використання інформаційно-комунікаційних технологій – шлях до підвищення рівня компетентності учня» розглядались питання:

1.Діагностування можливостей і потреб членів комісії.

2.Огляд літератури.

3.Обмін досвідом.

4.Координація роботи .

5.Творчі звіти про роботу над проблемою.

6.Аналіз і коригування роботи членів комісії.

7.Власні підходи до реалізації проблеми.

8.Організаційне забезпечення розробленого плану.

9.Визначення перспектив впровадження вирішеної проблеми.

Інновацією у плануванні  роботи  методичної комісії природничо-математичного циклу є блочно-модульний підхід за трьома напрямками.

Блок «Пізнавальна діяльність» - має на меті формування свідомості  викладачів, відкритої до вирішення освітніх проблем.

Включає в себе:

 • семінари;
 • педагогічні читання;
 • самоосвіта;
 • індивідуальні консультації.

Блок «Тематична діяльність» - окреслення шляхів вирішення актуальних проблем у роботі викладачів, основні напрямки реалізації навчально-методичної проблеми, запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

Даний блок включає в себе:

 1.Тематичні засідання МК.

2.Запровадження інноваційних педагогічних технологій.

3.Реалізація навчально-методичної проблеми (проблемні лабораторії).

Блок «Узагальнююча діяльність» - закріплення позитивного інноваційного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій

Сюди відносяться:

 1. Засідання МК.
 2. Фестивалі педагогічних ідей.
 3. Методичні тижні.
 4. Творчі звіти

З метою розвитку творчої активності членів методичної комісії, пропаганди та впровадження кращого досвіду  були використані нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій.

Було проведено 11 засідань методичної комісії у формі:

1.Організаційне.

2.Педагогічний діалог «Професійна спрямованість запорука пізнавального інтересу учнів ».

3.Методичний аукціон «Розвиток творчої ініціативи педагога».

4.Круглий стіл «Практика застосування комп'ютерних технологій».

5.Обмін досвідом «Нетрадиційні форми роботи».

6.Методичний діалог «Актуалізація творчого потенціалу викладачів».

7.Захист інновацій «Захист інновацій, проблемне навчання та розвиток технічного мислення».

8.Методичний день «Практичне впровадження проектної технології».

9.Методичний діалог «Закріплення позитивного інноваційного досвіду».

10.Методичні посиденьки «Портфоліо  як творчий звіт викладача».

11.Традиційне «Аналіз і коригування роботи членів комісії».

Основними формами методичної роботи є:

 1. Колективні:
 • педрада;
 • наради за участю директора;
 • педагогічні читання;
 • предметні тижні.
 1. Індивідуальні:
 • стажування;
 • самоосвіта;
 • індивідуальні консультації;
 • відкриті уроки;
 • взаємовідвідування викладачами уроків.
 1. Групові:
 • робота МК.

На педагогічній раді заслуховувався звіт про діяльність метод комісії протягом 2013-2014 навчального року :

 1. Про стан викладання предметів математика, інформатика
 2. Про професійне спрямування предметів фізика, біологія, хімія

На педагогічних читаннях були заслухані і обговорені виступи членів методичної комісії з тем:

 1. Осипчук О.В. : «Використання інноваційних технологій навчання на уроках фізики та астрономії».
 2. Чупринська Т.В.: «Активізація розумової діяльності учнів у процесі вивчення математики».
 3. Лібіченко Ю.В.: «Поняття про контроль навчальної діяльності, його функції та сутність».
 4. Магденко О.А.: «Використання на уроках інформатики мультимедійного обладнання».
 5. Чепіль О.О. : «Використання ІКТ на уроках хімії».

За результатами їх виступів був створений «Збірник доповідей членів методичної комісії природничо-математичного циклу».

Члени методичної комісії  протягом навчального року провели п’ять предметних тижнів:

Дані предметні тижні включали в себе:

 1. Виставка предметної літератури.
 2. Головоломки. Ребуси.   Кросворди.
 3. Конкурс рефератів .Конкурс кросвордів.
 4. Відкриті уроки з предметів природничо-математичного циклу.
 5. Математичний турнір.
 6. Методична виставка викладача
 7. Виставка творчих робіт учнів
 8. Конкурс серед учнів на найкращий проект.
 9. Конкурс віршів присвячених фізиці.

Тепер розглянемо індивідуальні форми роботи методичної комісії природничо-математичного циклу. Дана форма роботи включала в себе:

 1. Стажування.
 2. Взаємовідвідування уроків.
 3. Самоосвіта.
 4. Індивідуальні консультації.

Протягом року викладачі працювали над наступними методичними розробками:

Осипчук О.В. - Конспект уроків з астрономії

Чупринська Т.В. - Семінар-практикум «Застосування похідної»

Чепіль О.О. - Учительська презентація на тему «Загальні відомості про мінеральні добрива»

Лібіченко Ю.В. - Учительська презентація на тему«Здоровий спосіб життя»

Магденко О.А. - Посібник «Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах»

А тепер розглянемо графік проведення відкритих уроків.

В грудні Т.В.Чупринська проводила відкритий урок на тему : «Тіла обертання».

Основна мета уроку: узагальнити,  систематизувати  та  поглибити  знання  учнів  з  теми  «Тіла  обертання»; Навчати  вмінню  розв’язувати задачі  на знаходження елементів, площ  поверхонь , об’ємів циліндра, конуса, кулі. Розвивати  просторове  уявлення, вміння аналізувати, узагальнювати,  систематизувати вивчений матеріал. Виробляти  навички практичного застосування властивостей  тіл   обертання  у  своєї  майбутньої  діяльності.

В березні Ю.В.Лібіченко проводила відкритий урок з географії на тему «Франція». Даним уроком викладач хотіла створити умови для:

- усвідомленого засвоєння інформації про економіко-географічне положення Франції, культурну спадщину країни, розуміння передумов й причин високого рівня розвитку господарства, галузей спеціалізації, стимулювання інтересу учнів до самостійного пошуку та аналізу необхідної інформації; вдосконалення практичних навичок учнів працювати з матеріалом підручника, картами, географічним атласом;

- розвитку логічного мислення, пізнавального інтересу,  встановлення зв'язків раніше вивченого матеріалу з новим, вміння виділяти головне, порівнювати, аналізувати, систематизувати;

- виховання поваги до матеріальних і духовних надбань іншої держави.

Також в березні викладач хімії О.О.Чепіль провела відкритий урок в групі 12КП на тему «Харчові добавки. Е-числа.». Мета:

Навчальна: проаналізувати значення харчових добавок, їх функції, кодування; дослідити наявність харчових добавок у продуктах харчування.

Розвиваюча: розвивати уміння аналізувати інформацію; самостійно приймати рішення; розвивати критичне мислення учнів.

Виховна: формувати навички здорового способу життя.

Урок був цікавим, як для дітей, так і для присутніх викладачів.

В квітні викладач фізики та астрономії проводила відкритий урок на тему: «Властивості рідини. Поверхневий натяг».

Навчальна мета: поглибити і розширити уявлення про властивості рідини; пояснити і охарактеризувати поняття поверхневого шару; розкрити природу сил поверхневого натягу; формувати експериментальні навички.

Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення  та індивідуальні здібності учнів, вміння спостерігати і самостійно робити висновки.

Виховна мета: формувати розуміння суспільної ролі наукових знань, виховувати почуття колективізму, інтересу до предмета.

Методична мета: активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях у процесі виконання дослідів; використання групової роботи учнів у процесі вивчення нового матеріалу.

Для підвищення професійної майстерності та рівня методичної роботи викладачі методичної комісії природничо-математичного циклу взаємовідвідують уроки.

І переходимо до останньої форми методичної роботи – групова.

Тут робота МК здійснюється в двох напрямках: організаційному та науково-методичному.

Організаційна робота МК включає в себе:

1.Професійне спрямування предметів природничо-математичного циклу

2.Розгляд та затвердження плану роботи комісії на 2014-2015 навчальний рік.

3.Розгляд та затвердження навчальної документації.

4.Організація надання методичної допомоги педагогам-початківцям.

5.Організація взаємовідвідування занять.

6.Організація і проведення відкритих уроків.

7.Написання методичних розробок.

8.Аналіз роботи комісії природничо-математичного циклу за 2013-2014рік і планування на наступний навчальний рік.

Науково-методична робота МК включає:

1.Розробка та впроводження заходів,спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

2.Розгляд робочих начальних програм предметів, тестів, методичних розробок.

3.Розробка методик щодо застосування інформаційно-комунікаційних та інших сучасних технологій.

4.Спільна методична робота викладачів шляхом взаємовідвідування занять.

5.Розгляд завдань для проведення семестрових контрольних робіт,підсумкової атестації

6.Розгляд завдань по ліквідації прогалин в знаннях учнів за курс неповної середньої школи.

В 2013-2014 навчальному році викладач фізики Осипчук О.В., як педагогічний керівник, підготувала ученицю групи 10 Б Глищук Д.О до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з фізики до Малої академії наук на тему: «Розповсюдження світла в центрованих оптичних системах».

Члени методичної комісії природничо-математичного циклу беруть активну участь у вебінарах. Викладач хімії Чепіль О.О. та викладач фізики, астрономії Осипчук О.В. взяли участь у всеукраїнському педагогічному інтерактивному марафоні : «Суспільний діалог: актуальні питання освіти» за підтримки та участі інституту НАПН України.

Протягом 24 березня – 24 квітня 2014 року викладачі методичної комісії природничо-математичного циклу брали участь в V ювілейній Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка присвячується 35-річчю Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення».

Для участі в конференції викладачі повинні були написати статтю чи тези до запропонованих тем. Серед них викладачі обрали наступні:

 Осипчук О.В. : Створення позитивного соціально-психологічного клімату в педагогічному й учнівському колективі ДНЗ «бердичівське ВПУ».

 Чепіль О.О. : Групова робота як ефективна форма організації уроку.

 Чупринська Т.В. : Інтерактивні методи навчання при викладанні математики.

Викладач фізики та астрономії Осипчук О.В. взяла участь у  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» який проходив на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», яка проходила протягом 28-29 березня 2014 р.

В період з 03.04.2014 по 15.05.2014 року члени методичної комісії разом з учнями брали участь в міжнародному дистанційному конкурсі, де зайняли ІІІ місце з фізики та хімії, а також отримали сертифікат участі з біології.

Викладач хімії О.О.Чепіль та викладач фізики, астрономії О.В.Осипчук розміщують свої розробки на сайті kopilkaurokiv.ru та отримують відповідні свідоцтва.

Чепіль О.О. опублікувала урок «Трюки-науки» та презентацію до уроку, а також розробку уроку «Харчові добавки. Е-числа».

Осипчук О.В. опублікувала: позакласний захід з фізики «Хто розумніший» та «Конкурс шанувальників фізики»; розробку уроку з фізики на тему «Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг.»; лабораторні роботи з фізики; фізичний практикум; впровадження і використання ІКТ на уроках фізики та астрономії;збірник фокусів з фізики і математики «Ето не магия…Ето наука!»; конспект лекцій з астрономії; розробку виховного заходу до дня кухаря «Майстер шеф».

Під час секції директорів, яка проходила на базі нашого училища, члени методичної комісії природничо-математичного циклу відвідали круглий стіл з питань організаційної культури ПТНЗ, яку проводили старші співробітники лаболаторії управління Болгаріна В.С. та Кузьміна Л.Д..

Педагоги використовували на уроках математики, географії, фізики, біології, хімії інформаційно - комунікаційні технології, реалізовували власні проекти, педагогічні ідеї, творчі задуми, розробляли електронні сценарії уроків.

Значну увагу методична комісія приділяла питанню охорони праці в навчальних кабінетах. Оформлені куточки охорони праці, ведуться журнали інструктажів з охорони праці під час проведення лабораторних  і практичних робіт.

“Результати  нашої роботи – це не кращі відповіді окремих учнів, а хороші знання всіх учнів”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки роботи МК

1. Вивчення нової навчально-програмної документації та пояснювальних записок, кваліфікаційних характеристик, навчальних і поурочно-тематичних планів, а також змісту навчальних програм.

2. Аналіз практики застосування нової навчально-програмної документації, вироблення пропозицій щодо вдосконалення навчальних планів і програм.

3. Приведення поурочно-тематичних, тематичних планів, раніше виданих і діючих програм у відповідність із новими навчальними планами.

4. Обговорення змісту навчальних програм і внесення до них коректив (доповнень, змін до змісту, вилучення дублюючого матеріалу тощо).

5. Аналіз виконання навчальних програм, у тому числі виконання передбачених лабораторно-практичних, практичних робіт, графічних, розрахункових завдань тощо.

6. Аналіз результатів підготовки першого випуску кваліфікованих робітників, які пройшли навчання за новими навчальними планами і програмами.

7. Вивчення наказів, положень, інструкцій, методичних вказівок із питань змісту й організації навчання та виховання, розробка заходів щодо їх практичної реалізації (по мірі надходження).

8. Розробка та обговорення навчально-технічної, інструкційної та технологічної документації, необхідної при вивченні програмного матеріалу

9. Вивчення нових форм, методів і засобів навчання, що пропагуються педагогічною наукою та кращою практикою. Розробка питань щодо їх ефективного застосування.

10 . Розробка методик проведення лекційних, семінарських, лабораторно-практичних, інших нетрадиційних форм навчальної роботи.

11. Підготовка і проведення уроків із застосуванням активних форм і методів навчання з наступним аналізом та підготовкою, рекомендацій щодо вибору форм і методів, які дають найбільший ефект в умовах навчального закладу чи окремої групи.

12. Вивчення системи роботи викладачів з індивідуалізації навчання; розробка форм і методів індивідуальної роботи з учнями.

13. Вивчення стану викладання предметів і якості знань, умінь та навичок учнів, у тому числі:

 – заслуховування звітів викладачів про стан навчальної роботи з предмета;

 – виявлення та аналіз типових труднощів і помилок при вивченні програмового матеріалу;

 – розробка конкретних заходів щодо поліпшення успішності та підвищення якості знань і вмінь, у тому числі розробка й обговорення методики вивчення найбільш складних тем навчальної програми і окремих питань.

14. Вивчення стану використання в навчальному процесі сучасних технічних засобів навчання, в тому числі наочності та розробка методики їх комплексного застосування на уроках.

15. Розгляд та аналіз підсумків випускних іспитів з метою визначення якості підготовки учнів. Визначення заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час навчання учнів.

16. Підготовка, організація і проведення конкурсів, олімпіад, вікторин, предметних тижнів. Аналіз їх результатів.

17. Розробка та обговорення оптимального переліку засобів навчання за темами навчальних програм.

18. Розгляд і обговорення паспортів комплексно-методичного забезпечення предметів (навчальних кабінетів).

19. Обговорення заходів (планів) щодо обладнання й оснащення навчальних кабінетів. Заслуховування звітів завідуючих кабінетами, про хід виконання цих заходів (планів).

20. Організація розробки і розгляду проектів оригінальних навчальних посібників і технічних засобів навчання, що заплановані для виготовлення в навчальному закладі.

21. Виявлення і відбір позитивного досвіду роботи педагогічних працівників. Його подальше вивчення, узагальнення і поширення.

22. Вивчення рекомендованого досвіду, обговорення методичних рекомендацій, окремих методик, визначення об’єктів впровадження ідей досвіду або рекомендацій.

23. Надання допомоги викладачам у впровадженні позитивного досвіду навчальної роботи, методичних рекомендацій, досягнень науки і техніки. Заслуховування доповідей викладачів про хід впровадження і результативність.

24. Організація роботи школи педагогічної майстерності, молодого педагога, аналіз підсумків їх роботи.

25. Планування відкритих уроків, організація, проведення і їх обговорення. Вироблення практичних рекомендацій щодо поширення раціональних прийомів і методів застосування їх на уроці.

26. Планування, організація взаємовідвідувань уроків. Обговорення підсумків взаємовідвідувань.

27. Підготовка доповідей на педагогічні читання, конференції, круглі столи тощо.

28. Організація оглядів новинок педагогічної літератури, сучасних технологій з певних напрямів (тематика). Добір матеріалу для використання у навчальному процесі.

29. Організація роботи з написання підручників, навчальних посібників, інших методичних напрацювань, їх обговорення. Надання допомоги авторам у їхній роботі.

30. Надання допомоги викладачам у самоосвіті. Заслуховування їхніх творчих звітів про хід і результати самоосвіти.

31. Надання допомоги педагогічним працівникам у роботі над рекомендаціями атестаційних комісій.

32. . Інші питання (на розсуд комісії).

 

 

 

 

 

з/п

ПІБ

педпрацівників

Результати та рік останньої атестації

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Осипчук О.В.

 

Спеціаліст

 

 

 

 

+

 

2.

Лібіченко Ю.В.

 

ІІ категорія

 

 

+

Біологія

+

Географія

 

 

 

3.

Чупринська Т.В.

Вища категорія,

2012

 

 

 

 

+

 

4.

 

Чепіль О.О.

 

 

І категорія

+

 

 

 

 

5.

 

Магденко О.А.

 

 

І категорія

+

 

 

 

 

 

 

 

з/п

ПІБ

Педпрацівни-ків

Предмет

Організа-тор

курсів

2013

Організа-тор

курсів

2014

Організа-тор

курсів

2015

Організа-тор

курсів

2016

Органі-затор

курсів

2017

1.

Осипчук О.В.

Фізика

 

 

 

 

ЖОІППО

2.

Лібіченко Ю.В.

Біологія

Географія

 

ЖОІППО

(Біологія)

ЖОІППО

(Географія)

 

 

3.

Чупринська Т.В.

Матема-тика

 

 

 

 

ЖОІППО

4.

 

Чепіль О.О.

 

Хімія

ЖОІППО

 

 

 

 

5.

Магденко О.А.

Інформатика

 

ЖОІППО

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

ПІБ

Педпрацівни-ків

Предмет

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Осипчук О.В.

Фізика

+

 

 

+

 

2.

Лібіченко Ю.В.

Біологія

 

+

 

 

 

3.

Чупринська Т.В.

Матема-тика

 

+

 

 

 

4.

 

Чепіль О.О.

 

Хімія

+

 

 

 

 

5.

Магденко О.А.

Інформатика

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

з\п

Назва заходу

Дата

Відповідальний

1.

Тиждень математики Математичний турнір

Грудень

Чупринська Т.В.

2.

Тиждень інформатики

Лютий

Магденко О.А.

3.

Тиждень біології. Проведення біологічного брей-рингу

Березень

Лібічченко Ю.В.

4.

Проведення тижня хімії

Березень

Чепіль О.О.

5.

Проведення тижня фізики. Виховний захід на тему «Як я знаю світ?»

Квітень

Осипчук О.В.

6.

Предметні олімпіади

Згідно графіка

Члени МК

7.

Конкурси рефератів, книжкові вистави, рішення кросфордів

Згідно графіка

Члени МК

8.

Засідання предметних тижнів

Згідно графіка

Члени МК

9.

Проведення додаткових занять з учнями, що не встигають у навчання по предметах циклу

Згідно графіка

Члени МК

10.

Робота предметних гуртків

Згідно графіка

Члени МК

11.

Участь у Малій академії наук

Згідно графіка

Члени МК

12.

Участь у міжнародних конференціях, написання наукових статтей

 

Члени МК

13.

Проведення різноманітних загально училищних конкурсів з предметів природничо-математичного циклу

Згідно графіку

Члени МК

 

 

з/п

Прізвище, ініціали

викладача

Предмет

Графік роботи

1.

Чупринська Т.В.

Математика

Понеділок, четвер, п’ятниця

з 1500 до 16 00

2.

Магденко О.А.

Інформатика

Вівторок з 0845 до 15 30

Середа, четвер

з 0845 до 15 00

3.

Лібіченко Ю.В.

Біологія, географія

Понеділок - п’ятниця

з 1500 до 16 00

Вівторок з 0845 до 15 30

4.

Чепіль О.О.

Хімія

Понеділок,вівторок

з 0845 до 15 00

Вівторок з 0845 до 15 30

5.

Осипчук О.В.

Фізика, астрономія

Понеділок - п’ятниця

з 0845 до 15 00

Вівторок з 0845 до 15 30

*Примітка! Графік роботи кабінетів можуть змінюватися у зв’язку із змінами в розкладі.

з/п

ПІБ

керівника гуртка

Предмет

Графік роботи

1.

Чупринська Т.В.

Математика

Четвер

з 1500 до 16 00

2.

Магденко О.А.

Інформатика

Понеділок

з 1500 до 16 00

3.

Лібіченко Ю.В.

Біологія, географія

Вівторок

з 1500 до 16 00

4.

Чепіль О.О.

Хімія

Середа

з 1500 до 16 00

5.

Осипчук О.В.

Фізика

Пятниця

з 1500 до 16 00

 

з/п

Викладач

Місяць

проведення

Дата

Предмет

1.

Чупринська Т.В.

Грудень

08.12.14-12.12.14

Математика

2.

Магденко О.А.

Лютий

09.02.14-14.02.14

Інформатика

3.

Лібіченко Ю.В.

Березень

16.03.14-20.03.14

Біологія

4.

Чепіль О.О.

Березень

09.03.14-13.03.14

Хімія

5.

Осипчук О.В.

Квітень

06.04.14-10.04.14

Фізика

 

*Примітка: обов’язковим під час  предметних тижнів є проведення відкритих уроків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Викладач

Місяць

проведення

Предмет

Тема уроку

1.

Чупринська Т.В.

Грудень

Математика

Паралельність у просторі

2.

Магденко О.А.

Лютий

Інформатика

Табличний процесор

3.

Лібіченко Ю.В.

Березень

Біологія

Генетичні терміни і символіка. Основні закони генетики

4.

Чепіль О.О.

Березень

Хімія

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин,тютюнопаління на організм людини

5.

Осипчук О.В.

Квітень

Фізика

Ренгенівське випромінювання

 

*Примітка: відкриті уроку проводяться в межах предметних тижнів. Теми обираються згідно із поурочно-тематичним планом.

 

 

 

 

 

 

з/п

Кого відвідують

Дата (місяць)

 

Предмет

Хто відвідує

1.

Чупринська Т.В.

Грудень

Математика

Магденко О.А.

Лібіченко Ю.В.

Чепіль О.О.

Осипчук О.В.

Адміністрація училища, викладачі

2.

Магденко О.А.

Лютий

Інформатика

Чупринська Т.В.

Лібіченко Ю.В.

Чепіль О.О.

Осипчук О.В.

Адміністрація училища, викладачі

3.

Лібіченко Ю.В.

Березень

Біологія

Чупринська Т.В.

Чепіль О.О.

Магденко О.А.

Осипчук О.В.

Адміністрація училища, викладачі

4.

Чепіль О.О.

Березень

Хімія

Чупринська Т.В.

Лібіченко Ю.В.

Магденко О.А.

Осипчук О.В.

Адміністрація училища, викладачі

5.

Осипчук О.В.

Квітень

Фізика

Чупринська Т.В.

Лібіченко Ю.В.

Чепіль О.О.

Магденко О.А.

Адміністрація училища, викладачі

з/п

ПІБ

керівника гуртка

Назва

гуртка

Графік роботи

1.

Чупринська Т.В.

«Інтеграл»

Другий і четвертий четвер кожного місяця

з 1500 до 16 00

2.

Магденко О.А.

«Хакер»

Третій тиждень кожного місяця

з 1500 до 16 00

3.

Лібіченко Ю.В.

«Юні мікологи»

Вівторок та четвер

з 1500 до 16 00

4.

Чепіль О.О.

«Хімія їжі»

Понеділок другого та третього тижня

з 1500 до 16 00

5.

Осипчук О.В.

«Енштейн»

Перший і третій четвер кожного місяця

з 1500 до 16 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

СЕРПЕНЬ

1.

Прийняти участь у педагогічній серпневій конференції.

28.08.14

Члени МК

2.

Підсумки роботи методичного об'єднання  за минулий навчальний  рік та обговорення плану роботи МК на поточний навчальний рік

28.08.14

Члени МК

3.

Підготовка кабінетів  до нового навчального року.

28.08.14

Члени МК

4.

Ознайомлення з новими навчальними планами та програмами.

28.08.14

Методист

5.

Систематизація комплексно-методичного забезпечення.

28.08.14

Члени МК

6.

Затвердження поурочно-тематичних планів

28.08.14

Члени МК

7.

Різні питання (навчальні програми, паспортизація кабінетів, олімпіади, конкурси, тощо).

28.08.14

Члени МК

8.

Засідання МК

28.08.14

Голова МК

ВЕРЕСЕНЬ

1.

Прийняти участь у заходах до дня знань.

01.09.14

Члени МК

2.

Складання списків педпрацівників, які атестуються 2014-2015 навчальному році.

Протягом першого навчального тижня

ГоловаМК

3.

Визначення і затвердження наукової методичної проблеми , над якою працюватиме методична комісія протягом 2014-2015 н.р.

Протягом першого навчального тижня

ГоловаМК

4.

Складання графіків відкритих уроків, предметних тижнів, взаємовідвідування уроків, позакласних закладів

Протягом першого навчального тижня

ГоловаМК

6.

Вивчення контингенту учнів І курсу

Протягом перших двох тижнів

Члени МК

7.

Вивчення рівня навченості учнів: вхідне та контрольне тестування. Аналіз підсумків вхідної діагностики по предметам

Протягом перших двох тижнів

Члени МК

8.

Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму».

Протягом перших двох тижнів

Методист,

голова методичної комісії,члени комісії.

9.

Ознайомлення , підготовка матеріалів до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Протягом перших двох тижнів

Методист,

голова методичної комісії,члени комісії

10.

Затвердження завдань та організації проведення олімпіад по предметам в училищі

Протягом місяця

Методист,

голова методичної комісії,члени комісії

11.

Засідання МК

25.09.14

ГоловаМК

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

ЖОВТЕНЬ

1.

Прийняти участь у заходах до дня вчителя.

03.10.14

Члени МК

2.

Проведення І туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу

Протягом місяця

Члени МК

3.

Консультування молодих викладачів МК.

Протягом місяця

Голова МК

4.

Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителя та формами звіту

Протягом першого тижня місяця

Голова МК

5.

Прийняти участь у роботі обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін

14.10.14

Голова МК

Лібіченко Ю.В.

6.

Прийняти участь у роботі обласної методичної секції викладачів математики, фізики

30.10.14

Голова МК

7.

Поповнення існуючих та виготовлення нових тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів

 

 

      8. 

Засідання МК

22.10.14

Голова МК

ЛИСТОПАД

1.

Проведення ІІ туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу

Протягом місяця

Члени МК

2.

Робота над КМЗ викладачів

Потягом місяця

Члени МК

3.

Участь у обласній методичній секції викладачів інформатики та інформаційних технологій

04.11.14

Члени МК.

Магденко О.А.

4.

Затвердження графіка та завдань для проведення директорських контрольних робіт за I семестр.

Протягом місяця

Методист,

голова методичної комісії, члени комісії.

5.

Обмін досвідом “Технологія створення електронних посібників”

27.11.14

Члени МК

6.

Засідання МК

27.11.14

Голова МК

ГРУДЕНЬ

1.

Звітування про роботу МК

Останній тиждень місяця

Голова МК

Члени МК

2.

Перевірка виконання графіків проведення контрольних,  практичних, лабораторних робіт з предметів природничо – математичного циклу та виконання навчальних планів та програм за І семестр

Останній тиждень місяця

Голова МК

Члени МК

3.

Огляд комплексно-методичного забезпечення кабінетів

Протягом місяця

Голова МК

Члени МК

4.

Проведення тижня математики

08.12-12.12

Чупринська Т.В

6.

Відвідування відкритих уроків викладача математики

16.12-20.12

Члени МК

7.

Робота над звітною документацією

Протягом останнього навчального тижня

Члени МК

8.

Представлення методичної розробки

16.12-20.12

Чупринська Т.В.

9.

Засідання МК

20. 12.14

Голова МК

 

 

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

СІЧЕНЬ

1.

Систематизація та доповнення комплексно-методичного забезпечення

Протягом місяця

Члени МК

2.

Організація системного повторення навчального матеріалу.

Протягом місяця

Члени МК

3.

Обговорення результатів роботи викладачів над індивідуальними методичними темами

Протягом місяця

Члени МК

4.

Засідання МК

26.01.15

Голова МК

ЛЮТИЙ

1.

Підготовка до проведення предметного тижня інформатики

09.02.15-13.02.15

МагденкоО.А.

2.

Відвідування відкритих уроків викладача інформатики

09.02.15-13.02.15

Члени МК

3.

Підготовка портфоліо для проходження атестації.

Протягом місяця

Лібіченко Ю.В.

4.

Участь у обласній методичній секції викладачів математики,фізики

25.02.15.

Осипчук О.В.

Чупринська Т.В.

5.

Перевірка стану ведення викладачами МК  документації.

Протягом місяця

Голова МК

6.

Взаємний обмін думками на тему «Вивчення зразків інноваційного педагогічного досвіду»

26.02.15

Члени МК

7.

Засідання МК

26.02.15

Голова МК

БЕРЕЗЕНЬ

1.

Підготовка та проведення предметного тижня хімії

09.03.15-13.03.15

Чепіль О.О.

2.

Відвідування відкритих уроків викладача хімії

09.03.15-13.03.15

Члени МК

3.

Підготовка та проведення предметного тижня біології

16.03.15.-20.03.15

Лібіченко Ю.В.

4.

Відвідування відкритих уроків викладача біології

16.03.15.-20.03.15

Члени МК

5.

Участь у обласній методичній секції викладачів інформатики та інформаційних технологій

26.03.15

Магденко О.А.

6.

Секція викладачів природничих дисциплін

19.03.15

Лібіченко Ю.В.

7.

Перевірка науково-методичних матеріалів викладачів, що атестуються.

Протягом місяця

Голова МК

Члени МК

8.

Аналіз ефективності роботи з підготовки до ДПА. Обмін досвідом.

26.03.15

Члени МК

9.

Інформація про поповнення навчально-методичного забезпечення з предмету за рік.

26.03.15

Члени МК

10.

Представлення методичної розробки з хімії

26.03.15

Чепіль О.О.

11.

Представлення методичної розробки з біології, географії

26.03.15

Лібіченко Ю.В.

12.

Засідання МК

26.03.15

Голова МК

 

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

КВІТЕНЬ

1.

Проведення предметного тижня  фізики

06.04.15-10.04.15

Осипчук О.В.

2.

Відвідування відкритих уроків викладача фізики

06.04.15-10.04.15

Члени МК

3.

Проведення профорієнтаційної  роботи.

Протягом місяця

Члени МК

4.

Продовження накопичення матеріалу з проведення нестандартних уроків (інтегрованих) та уроків з комп’ютерною підтримкою. Оформлення розробок уроків та мультимедійних додатків до них.

Протягом місяця

Члени МК

5.

Затвердження завдань та графіка проведення директорських контрольних робіт за II семестр

Протягом місяця 

Члени МК

6.

Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА.

Протягом місяця

Члени МК

7.

Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА

Протягом місяця

Члени МК

8.

Представлення методичної розробки з фізики

06.04.15-10.04.15

 

9.

Засідання МК

23.04.15

Голова МК

ТРАВЕНЬ

1.

Підготовка і проведення підсумкових контрольних робіт

Протягом місяця

Члени МК

2.

Підготовка учнів до ДПА

Протягом місяця

Члени МК

3.

Перевірка виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр та за рік.

Протягом місяця

Члени МК

4.

Аналіз взаємовідвідування уроків. Міжпредметні зв’язки між природничо-математичним циклом та спецпредметами.

18.05.15

Члени МК

5.

Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА,ЗНО

Протягом місяця

Члени МК

6.

Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА,ЗНО

Протягом місяця

Члени МК

7.

Засідання МК

18.05.15

Голова МК

ЧЕРВЕНЬ

1.

Участь у державній підсумковій атестації.

Згідно графіка

Члени МК

2.

Упорядкування та оновлення комплексно-методичного забезпечення.

Протягом місяця

Члени МК

3.

Робота над звітною документацією

Протягом місяця

Члени МК

4.

Звітування про роботу МК за 2014-2015 н.р. перед

Згідно графіку

Голова МК

5.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік.

15.06.15

Члени МК

6.

Аналіз результатів навчання за рік з предметів природничо- математичного циклу

15.06.15

Члени МК

7.

Засідання МК

15.06.15

Голова МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата засідання: 28.08.2014

Форма проведення:Конференція

Тема: Готовність до нового 2014-2015 н.р.

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Інформація про педагогічну серпневу конференцію.

28.08.2014

Члени МК

 

2.

Аналіз роботи МК за минулий н.р. та оголошення плану роботи на 2014-2015 н.р

 

Голова МК

3.

Інформація про план роботи міської методичної комісії природничо-математичного циклу на 2013-2014 навчальний рік.

 

Методист

4.

Затвердження плану роботи училищної комісії природничо-гуманітарного циклу на 2014-2015 навчальний рік.

 

Методист

Члени МК

5.

Затвердження нових робочих програм.

 

Члени МК

Методист

6.

Затвердження поурочно-тематичних планів

 

Методист

Члени МК

7.

Інформація  про готовність кабінетів до нового навчального року.

 

Члени МК

8.

Затвердження планів робіт кабінетів на 2014-2015 навчальний рік. 

 

Голова МК

Дата засідання: 25.09.2014

Форма проведення:Організаційне

Тема: «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Затвердження списків педпрацівників, які атестуються у 2014-2015 навчальному році.

25.09.2014

Методист

Голова МК

2.

Затвердження графіку проведення предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків

 

Методист

Голова МК

3.

Обговорення та затвердження тем методичних розробок викладачів методичної комісії.

 

Методист

Голова МК

4.

Обговорення та затвердження тем доповідей виступів на методичній комісії. 

 

Голова МК

5.

Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму».

 

Члени МК

Чепіль О.О

6.

Ознайомлення з матеріалами для підготовки до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

 

Методист

Голова МК

7.

Затвердження завдань та організації проведення олімпіад по предметам в училищі

 

Методист

Голова МК

8.

Аналіз підсумків вхідної діагностики по предметам

 

Методист

Голова МК

9.

Заслухання пропозицій, щодо проведення предметних конкурсів та заходів протягом навчального року.

 

Голова МК

 1.  

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

 

Дата засідання: 22.10.14

Форма проведення:Педагогічний діалог

Тема: «Самоосвіта педагога – провідна форма вдосконалення професійної компетентності ».

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Аналіз контингенту учні в 1 курсу.

22.10.14

Члени МК

2.

Необхідність самоосвіти в професії педагога. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителя та формами звіту

 

Голова МК

Члени МК

3.

Інформація зав. бібліотекою про нові підручники й посібники.

 

Бібліотекар

4.

Результати проведеного І туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу

 

Члени МК

5.

Обговорення списків претендентів на міські олімпіади та конкурси.

 

Члени МК

6.

Звіт про участь у роботі обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін

 

Члени МК

7.

Інформація про поповнення існуючих та виготовлення нових тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів

 

Члени МК

8.

Аналіз результатів директорських контрольних робіт

 

Члени МК

9.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

Дата засідання: 27.11.2014

Форма проведення: Методичний аукціон

Тема: «Розвиток творчої ініціативи педагога»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Обговорення результатів ІІ туру олімпіад

27.11.2014

Члени МК

2.

Доповідь викладачів про участь у обласній методичній секції викладачів фізики,математики

 

Осипчук О.В.

Чупринська Т.В.

3.

Інформація про роботу над КМЗ викладачів

 

Члени МК

4.

Затвердження графіка та завдань для проведення директорських контрольних робіт за I семестр.

 

Члени МК

5.

Обмін досвідом “Технологія створення електронних посібників”

 

Члени МК

7.

Доповідь викладачів про участь у обласній методичній секції інформатики та інформаційних технологій

 

Магденко О.А.

8.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

 

 

 

 

Дата засідання: 20.12.2014

Форма проведення: Обмін досвідом

Тема: «Використання інноваційних технологій у навчанні математики»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Висновки щодо комплексно-методичним забезпеченням

20.12.14

Голова МК

2.

Проведення предметного тижня з математики

 

Чупринська Т.В.

3.

Обговорення відкритого уроку з математики

 

Члени МК

4.

Доповідь викладача математики на тему " Використання інноваційних технологій у навчанні математики"

 

Чупринська Т.В.

5.

Звіт про виконання графіків проведення контрольних,  практичних, лабораторних робіт з предметів природничо – математичного циклу та виконання навчальних планів та програм за І семестр

 

Члени МК

6.

Звіт про стан КМЗ викладачів методичної комісії природничо-математичного циклу.

 

Члени МК

7.

Представлення та обговорення методичної розробки з математики. 

 

Чупринська Т.В.

8.

Підведення підсумків роботи методичної комісії за І семестр.

 

Голова МК

Члени МК

9.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

Дата засідання: 26.01.15

Форма проведення: Методичний діалог

Тема: «Технології розвитку критичного мислення на уроках хімії».

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Підсумок роботи секції за І семестр.

26.01.14

Члени МК

2.

Інформація стосовно доповнення комплексно-методичного забезпечення викладачами методичної комісії.

 

Голова МК

Члени МК

3.

Пропозиції щодо організації системного повторення навчального матеріалу.

 

Члени МК

4.

Обговорення результатів роботи викладачів над індивідуальними методичними темами

 

Члени МК

5.

Доповідь викладача хімії "Технології розвитку критичного мислення на уроках хімії."

 

Чепіль О.О.

6.

Пропозиції стосовно роботи МК у ІІ семестрі 2014-2015 н.р.

 

Члени МК

7.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

 

 

 

Дата засідання: 26.02.15

Форма проведення: Круглий стіл

Тема: «Практика застосування комп'ютерних технологій».

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Висновки щодо проведення  предметного тижня з інформатики

26.02.14

Члени МК

2.

Підготовка до державної атестації

 

Члени МК

3.

Обговорення портфоліо членів МК

 

Члени МК

4.

Доповідь викладача інформатики на тему:" Використання елементів модульного розвивального навчання в поєднанні з опорними конспектами на уроках інформатики. "

 

Магденко О.А.

5.

Доповідь викладачів про участь у обласній методичній секції математики,фізики

 

Осипчук О.В.

Чупринська Т.В.

6.

Представлення та обговорення методичної розробки

 

Магденко О.А.

7.

Звіт про стан навчальної документації

 

Члени МК

8.

Взаємний обмін думками на тему «Вивчення зразків інноваційного педагогічного досвіду

 

Члени МК

9.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

Дата засідання: 26.03.15

Форма проведення: Методичний діалог

Тема: «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес при викладанні біології»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Обговорення та аналіз проведення предметного тижня хімії

26.03.14

Члени МК

2.

Обговорення та аналіз проведення предметного тижня біології

 

Члени МК

4.

Затвердження списків учнів, які допускаються до складання ДПА.

 

Голова МК

Члени МК

5.

Доповідь викладача біології на тему:              " Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес при викладанні біології"

 

Лібіченко Ю.В.

6.

Доповідь викладачів про участь у обласній методичній секції природничих дисциплін

 

Лібіченко Ю.В.

7.

Аналіз ефективності роботи з підготовки до ДПА. Обмін досвідом.

 

Члени МК

8

Інформація про поповнення навчально-методичного забезпечення з предмету за рік.

 

Члени МК

9.

Представлення методичної розробки з хімії

 

Чепіль О.О.

10.

Представлення методичної розробки з біології, географії

 

Лібіченко Ю.В.

11.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

 

Дата засідання: 23.04.15

Форма проведення: Методичний діалог  

Тема: «Закріплення позитивного інноваційного досвіду»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Висновки щодо проведення  предметного тижня з фізики

23.04.15

Члени МК

2.

Рекомендації щодо проведення ДПА

 

Члени МК

3.

Доповідь викладача фізики на тему : " Використання та застосування сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі. "

 

Осипчук О.В.

4.

Представлення та обговорення методичної розробки.

 

Члени МК

5.

Інформація накопичення матеріалу з проведення нестандартних уроків (інтегрованих) та уроків з комп’ютерною підтримкою. Оформлення розробок уроків та мультимедійних додатків до них.

 

Члени МК

6.

Затвердження завдань та графіка проведення директорських контрольних робіт за II семестр

 

Члени МК

7.

Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА.

 

Члени МК

8.

Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА

 

Члени МК

9.

Представлення методичної розробки з фізики

 

Осипчук О.В.

10.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

Дата засідання: 18.05.15

Форма проведення: Методичний день

Тема: «Міжпредметні зв’язки між природничо-математичним циклом та спецпредметами»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Аналіз успішності учнів з дисциплін природничо-математичного циклу.

18.05.15

Члени МК

2.

Про допуск учнів 2 курсу до іспитів

 

Члени МК

3.

Звіт про виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр та за рік.

 

Члени МК

4.

Аналіз взаємовідвідування уроків. Міжпредметні зв’язки між природничо-математичним циклом та спецпредметами.

 

Члени МК

5.

Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА, ЗНО

 

Члени МК

6.

Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА,ЗНО

 

Члени МК

7.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії

 

Голова МК

 

Дата засідання: 15.06.15

Форма проведення: Традиційне

Тема: «Аналіз і коригування роботи членів комісії»

з/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальний

1.

Результати ДПА

15.06.15

Члени МК

2.

Звіт викладачів про проведення консультацій на протязі навчального року

 

Члени МК

3.

Проведення підсумків роботи секції за навчальний рік.

 

Члени МК

4.

Упорядкування та оновлення комплексно-методичного забезпечення.

 

Члени МК

5.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік.

 

Члени МК

6.

Аналіз результатів навчання за рік з предметів природничо- математичного циклу

 

Члени МК

7.

Різне.

 

Члени МК Голова МК

8.

Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії 

 

Голова МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Прізвище,

ініціали

Види методичної роботи

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

Чупринська Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Магденко О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Лібіченко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чепіль О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипчук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Курсова підготовка

2. Наставник.

3. Участь у обласних методичних заходах.

4.  Участь в училищних семінарах, практикумах (виступ).

5. Участь у педагогічних читаннях, конференціях (виступ).

6. Участь в інших училищних колективних формах методичної роботи (виступ).

7. Атестація.

8. Творчий звіт.

9. Участь і виступи у творчій групі.

10. Проведення предметного тижня.

11. Відкриті уроки (кількість, дата).

12. Відвідані уроки (кількість, дата).

13. Виступ на педраді.

14. Виступ на засіданні методичної комісії.

15. Кількість виготовлених за рік методичних розробок.

16. Кількість розроблених робочих зошитів для учнів.

17. Кількість розроблених збірників завдань для тематичного оцінювання.

18. Кількість розроблених за рік інших дидактичних матеріалів.

19. Проведення консультацій для учнів (кількість).

20. Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів (кількість зроблених за рік).

У колонках проставляються дати або кількість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1777
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку