План роботи шкільної бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

План роботи шкільної бібліотеки гімназії на 2018-2019 навчальний рік. Проаналізовано роботу за 2017-2018 навчальний рік, поставлені задачі на наступний рік. Містить два додатки:

 • 1.Додаток 1. План заходів бібліотеки гімназії №11 щодо посилення національно-патріотичного вихованнядітей та учнівської молоді.
 • 2.Додаток 2. План роботи Активу бібліотеки ЗГ №11на 2018-2019 навчальний рік.
Перегляд файлу

                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор гімназії №11

__________________

Непрядкіна  С.Ю.

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

 

БІБЛІОТЕКИ  НА

 

 

2018-2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя

2018 р.

 

 

ЗМІСТ

 

 1.  Аналіз роботи шкільної бібліотеки гімназії № 11 у 2017-2018  навчальному році.
 2. Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки гімназії №11 у 2018-2019  навчальному році.
 3. Заходи за розділами:
 1. Робота з читачами.
 2. Організація книжкових фондів і каталогів.
 3. Масові заходи з популяризації літератури.
 4. Робота з активом бібліотеки.
 5. Робота ДБА.
 6. Робота з педагогічним    колективом гімназії.
 7. Робота з батьками.
 8. Підвищення кваліфікації.
 1. Додаток 1. План заходів бібліотеки гімназії №11  щодо посилення національно-патріотичного виховання  дітей та учнівської молоді.
 2. Додаток 2. План роботи Активу бібліотеки ЗГ №11на 2018-2019 навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки гімназії № 11

у 2017-2018  навчальному році

 

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом гімназії, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У  2017-2018 навчальному році робота бібліотеки гімназії №11 була побудована згідно  Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів Департаменту освіти Запорізької обладміністрації,  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, територіального відділу освіти Олександрівського  району, Запорізької гімназії №11.

         Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів. Робота бібліотеки гімназії №11 у  2017-2018  навчальному році спиралася на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи.

Завідуюча бібліотекою Каширіна Л.С. та бібліотекар Іванісова В.М.  протягом  року:

 • здійснювали системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;
 • надавали інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;
 • формували в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;
 • удосконалювали традиційні  й освоєнні  нові  бібліотечні технології. Забезпечували  можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавали  методичні  консультаційні допомоги педагогам, учням та їх батькам в одержанні інформації.
 • Використовували різні форми проведення масових та інформаційних заходів.

      Саме тому бібліотека гімназії стала  інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

Шкільна бібліотека має абонемент, невеликий читацький зал  (на 4 посадочних місця). Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Для шкільних підручників  бібліотека має ізольоване приміщення.

       Протягом 2017-2018 навчального року бібліотекарі гімназії продовжували формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував  бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

                 За 2017-2018 навчальний рік бібліотека одержала художньої та галузевої літератури у кількості 40 примірників (на суму 1755 грн.) за рахунок акції «Подаруй книгу бібліотеці»; 72 примірники (на суму 3743 грн.) – Українсько-російський та російсько-український словник найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства; 6 примірників (на суму 464 грн. 40 коп.) про події в Україні 2014-2017 років.  З вищезазначеного можна зробити висновок, що коштів на придбання художньої та методичної літератури недостатньо.  За цей рік бібліотека одержала за новою програмою для учнів 9-х класів1666 примірниківпідручників (на суму 62957грн. 71 коп.). Було списано застарілої за змістом методичної літератури – 600 примірників (на суму 3098 грн. 48 коп.), художньої літератури – 323 примірники (на суму 650 грн. 65 коп.), підручників – 7142 примірників (на суму 81803 грн. 34 коп.).

              Наша бібліотека продовжуватиме свою діяльність  у всіх напрямках, за якими працює гімназія. 

Основні показники роботи шкільної бібліотеки:

Основні показники

Навчальний рік

2016-2017

2017-2018

Кількість учнів в школі

881

892

Всього читачів

936

957

Всього читачів учнів

881

892

% читачів

100%

100%

Кількість відвідувань

6538

6530

Книговидача

7438

6800

Фонд підручників

16043

15507

Видано підручників

13643

13659

Проведено масових заходів

18

40

Проведено уроків інформаційної  грамотності

15

26

Періодична література(кількість газет, журналів)

35

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Продовжувалося формування довідково-інформаційного фонду, були проведені виставки «Знайомтесь - нові книги!», «Українська книга – дітям!», «Прочитав сам – зацікав товариша», «День бібліографії», у яких з зацікавленістю прийняли участь учні гімназії.

Певна робота проводилася бібліотекарями  щодо популяризації літератури та медіа ресурсів, з цією метою були сформовані тематичні викладки книжного фонду, такі як: «Моя Батьківщина – Україна», «Від Олександрівська до Запоріжжя», «Край, овіяний легендами», «Правові знання – підліткам», «Сім׳я та школа – дві могутні сили виховання», «БЖД та правила дорожнього руху», «Пожежна безпека» тощо. Протягом поточного навчального року бібліотекарі гімназії постійно розширювали бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, слайд-шоу, квести, проекти, буктрейлери, віртуальні виставки, бібліошопінг, інтернет-марафон,  букслем (реклама)). Щомісяця  оформлялася  експрес-інформація «Інформаційний час», підготовлені виставки до ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів). Усього було протягом навчального року оформлено 35 яскравих книжково-ілюстративних виставок, викладок, поличок.

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер, наприклад: «Сучасний стан екології та екологічної катастрофи», «Пам’ятати довічно», «До 80-річчя від дня народження В.Чорновола – державного, громадянського політичного діяча, журналіста, депутата, Героя України», «Щодо вибору підручників 1,5,10 класів» тощо.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2017-2018 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялася широкій популяризації української сучасної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Отримуючи нову літературу, бібліотекарі Каширіна Л.С., Іванісова В.М.готували «Інформаційний бюлетень новинок», «Зустріч з новими книгами», організовували відкриті перегляди літератури та періодики «Зупинись на хвилинку – подивись на новинки».На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички спілкування. Проводились бесіди з таких тем: «Виникнення писемності», «Подорож у країну «Журналія» (огляд-реклама періодичних видань), «Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна», «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом бібліотеки», «Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань. Медіатека на блозі бібліотеки». Слід зазначити, що бібліотекарями на протязі року були створені презентації «Ви прийшли в бібліотеку», «Структура книги», «Як користуватися довідником» та інші, всього підготовлено 20 яскравих презентацій, які використовувалися на бібліотечних уроках.

До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, викладки, полички, наприклад: «Україна – суверенна Держава», «Україна – європейська країна», «Дзвони Чорнобиля», «Майдан від першої особи», «Край, овіяний легендами», «Збережемо пам΄ять про подвиг» тощо. Один раз на чверть  у читальному залі бібліотеки проводились інформаційні дні. Цього дня діяли книжкові виставки, були розкладені добірки статей, журналів, газет, а також усе нове і цікаве, що надійшло до бібліотеки гімназії за чверть, випускався інформаційний бюлетень «Радимо прочитати».Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала також виступи на засіданнях методичних обєднань вчителів-предметників з інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу вчителю.

Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові до книги і одна із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності.У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів.Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі - предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників, особливо вчителі географії, математики, хімії, російської та української мови. Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи, як олімпіади, конкурси, тематичні уроки та свята.

Слід зазначити активну участь бібліотеки у проведенні щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом: «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя», метою якого є  пошук ефективних шляхів розв’язання проблеми соціального здоров’я молоді засобами бібліотечної роботи; реалізація основних пріоритетів Нової української школи, а саме: формування в учнів уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя. Особлива увага в ході проведення місячника приділялася видовищній інформації, що спонукає школярів звертатися до книг та пробуджує інтерес до читання; популяризації літератури та інтернет-сервісів про здоров’я та здоровий спосіб життя;поповненню бібліотечного фонду документами з різних галузей знань, зорієнтованих на формування в учнів практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я; добірка літератури та матеріалів щодо участі учнів у фестивалі гімназії: «Обери життя!». Оформлені книжкові виставки та  полички: «Здоровий спосіб життя – хворобам нема вороття», «Мандрівка на планету Здоров’я» та ін.; проведені бібліотечні уроки інформаційної культури: «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом бібліотеки», «Подорож у країну «Журналія» (огляд-реклама періодичних видань), «История и структура книги» та ін.; бібліомандрівка першокласників «Читання – це цікаво!» та ін.; конкурс плакатів і малюнків «Я обираю здоров’я»; підготовлені за допомогою учнів та бібліотекарів рекомендаційні списки (у вигляді буклетів, закладок, презентацій тощо), присвячені популяризації здорового способу життя: «Питна вода: безпека, якість, здоров’я», «Раціональне харчування» та ін.

Працюючи в тісному контакті з учителями,  бібліотека використовує усі можливі форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів під час викладання різних предметів, у повсякденній роботі з читачами-учнями.

     У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань     використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Крім того в класах була проведена бесіда про збереження підручників.

  Протягом року бібліотекою було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:

 •                    бесіди з учнями 2-10 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;
 •                    поповнено фонд художньою, науково-популярною літературою для вчителів та учнів, подарованою  учнями та батьками;
 •                    розроблено схему залучення бібліотечного активудо роботи в бібліотеці та класних колективах гімназії;
 •                    на належному рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів, оновлено алфавітний  каталог; картотеку газетно-журнальних статей;
 •                    проведено аналіз читацьких формулярів всіх класів гімназії з метою виявлення кращих читачів гімназії,  класів, кращого читацького колективу. Кращі читачі, активісти бібліотеки,   учасники конкурсних програм та вікторин, активні учасники бібліотечних акцій нагороджені Грамотами, Дипломами, Подяками;
 •                    традиційними стали бібліотечні уроки з бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів, комп`ютерні презентації з морально-етичного, патріотичного виховання, екологічної спрямованості, екскурсії до бібліотеки та посвята в читачі учнів молодших класів;
 •                    з метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки, підняття її престижу, привернення уваги вчительської, учнівської та батьківської громадськості до проблем бібліотеки навчального закладу, а також популяризації читання в Україні проведені заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»;
 •                    оформлені розробки особистісних заходів та презентацій бібліотекарів  для використання їх в  навчально-виховному процесі;
 •                    матеріали досвіду бібліотеки викладено на методичному порталі Заповіки, блозі «Библиомания» та на сайті школи.

         Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов`язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Таким чином, дії бібліотекарів та всього педагогічного колективу дали певні результати.

Майже всі діти гімназії вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники. Разом із бібліотекарями актив визначав тематику інформацій, брав участь у підборі матеріалу для інформування, обробляв його, виступав з оглядами літератури чи періодичної преси, проводив інформаційні п’ятихвилинки у кожному класі, а також – дні та тижні інформації.

Бібліотечним активом один раз у семестр в гімназії проводяться  рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати конкурсу члени активу висвітлюють в спеціальних інформаційних бюлетенях. В бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня», де учні лікують книги. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами користування бібліотекою, даються рекомендації батькам щодо виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.   Спільно з учителями проводяться бесіди, бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки гімназії  був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки

у 2018-2019  навчальному році

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

 1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.
 2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.
 3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу
 4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.
 5. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.
 6. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового  фонду, основу  якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду  засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».
 7. Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.
 8. Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Запоріжжя, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.
 9. Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

І.      Робота з читачами

 

Залучення учнів до читання та роботи у бібліотеці

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

 1.  

Перереєстрація та запис нових читачів.

Вересень,

жовтень

Бібліотекарі

 1.  

Обслуговування учнів, вчителів, батьків.

 

Постійно

Бібліотекарі

 1.  

Екскурсії до шкільної бібліотеки першокласників.

Жовтень

Бібліотекарі

 1.  

Проведення  бесід  про правила користування бібліотекою.

Протягом року

Бібліотекарі

 1.  

Проведення  заходів з ліквідації заборгованості читачів.

Постійно

Бібліотекарі

 1.  

Робота з формулярами читачів.

 

Постійно

Бібліотекарі

 1.  

Відзначення  кращих читачів на святі: «Країна казкова – країна книжкова» (Всеукраїнського тиждень дитячої та юнацької книги).

Березень, квітень

Бібліотекарі

 1.  

Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

За планом

Бібліотекарі,

вчителі

 

Індивідуальна робота з читачами

 

з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Проводити індивідуальне консультування читачів при виборі книги:

 • рекомендаційні бесіди;
 • бесіди про прочитане;
 • реклама книги;
 • консультації біля книжкових виставок.

 

Постійно

Бібліотекарі

2.

Виділити групи читачів за інтересами.

Жовтень

 

Бібліотекарі

3.

Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? Як читаємо?»

Лютий

 

Бібліотекарі

4.

Проводити бібліографічні  індивідуальні консультації:

 • рекомендаційні списки літератури;
 • бібліографічні огляди літератури;
 • тематичні бесіди з визначеної теми.

 

Постійно

Бібліотекарі

 

Обслуговування читачів

 

 

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1.

Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів – користувачів бібліотеки .

Протягом року

Каширіна Л.С.

2.

 Залучення нових читачів:

 • екскурсії до бібліотеки;
 • пояснення учням правил користування бібліотекою;
 • ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки.

 

Вересень

 

Протягом року

 

 

Каширіна Л.С.

3.

Обслуговування читачів протягом року.

Систематично

Бібліотекарі

4.

Налагодити індивідуальну роботу з читачами:

 • тематичні папки за інтересами (для вчителів та батьків);
 • списки рекомендованої літератури;
 • рекомендаційні бесіди, бесіди   про прочитане;
 • рекламування літератури;
 • виставка однієї книги;
 • виставка книг-ювілярів;
 • робота з формулярами читачів;
 •    виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Згідно плану роботи на рік

 

Актив

бібліотеки,

Каширіна Л.С.

 

 

 

Бібліотекарі,

Вчителі початкових класів

 

 

5.

Продовження роботи літературно-інформаційного центру:

 • «Виставка однієї книги»;
 • «Букслем» (реклама) «Я прочитав – і ти прочитай»;
 • Інтернет марафон: «Літературний вернісаж»;
 • Бібліошопінг: «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте».
 •  «Знайомтесь: нові книжки»;
 • «Виставка книг-ювілярів 2018-2019 років».

Протягом року

 

Бібліотекарі

6.

Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок.

 

Систематично

Каширіна Л.С.

7.

Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, інтернет-семінарах (згідно наказів Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, КЗ «ЗОІППО» ЗОР, ТВО Олександрівського району):

 • «Найкращий відгук на прочитану книжку сучасних авторів (4-5 кл.)»;
 • Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»;
 • Обласному фестивалі-огляді віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури «Книги, які читаю Я…» (поради фахівця);
 • «Зорепад книжкових ідей»;
 • «Книги-ювіляри 2018-2019 років»;
 • «Живи, книго!» (в рамках гімназії).

Протягом року

 

Бібліотекарі,

Вчителі-філологи,

Дитяча

бібліотека,

Актив

бібліотеки

 

ІІ. Організація книжкових фондів і каталогів

 

 

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Оформлення  передплати на періодичні видання.

Жовтень – листопад

 

Бібліотекарі

2.

Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду.

Протягом року

Каширіна Л.С.

3.

Оформлення  документації  на нові надходження  та систематична  звірка її з бухгалтерією.

1 раз у квартал

Каширіна Л.С.

4.

Ведення чіткого  обліку виданих підручників по класах.

Протягом року

Каширіна Л.С.

5.

Робота з фондом:

 • рознесення книг по стелажах;
 • розміщення згідно таблиць ББК та УДК;
 • оформлення книжок, подарованих у ході акції «Подаруй книгу бібліотеці!».

Протягом року

Каширіна Л.С.

6.

Вилучення з фондів:

 • застарілих видань;
 • загублених читачами книг;
 • з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії; робота із сумарними та інвентарними книгами).

Протягом року

 

 

 

Каширіна Л.С.

7.

Комплектування книжкового фонду.

Протягом року

Каширіна Л.С.

8.

Робота з фондом підручників:

 • організація видачі підручників;
 • організація здачі підручників;
 • оформлення нових надходжень;
 • інформування вчителів про надходження нових підручників на стенді «Шкільна бібліотека інформує».

Вересень

Травень

 

Протягом року

 

Каширіна Л.С.

9.

Створення у кожному класі постів бережливих по збереженню книги (регулярне висвітлювання  роботи постів бережливих на засіданнях Активу бібліотеки школи).

Вересень

Протягом року

Класні

керівники

Бібліотекарі

10.

Заходи по збереженню фонду:

 • рейди перевірки стану підручників;
 • робота Книжкової лікарні «Вчись і ти, як книгу берегти» (на уроках трудового виховання у 2-5 класах);
 • індивідуальні бесіди з читачами.

 

І раз на семестр

Протягом року

 

Актив

бібліотеки

Класні

керівники

Бібліотекарі

11.

Ведення всіх операцій з обліку бібліотечного фонду підручників.

Протягом року

Каширіна Л.С.

12.

Залучення учнів та педколективу гімназії до участі у внутрішньошкільній акції «Живи, книго!».

Протягом року

Оргкомітет

Бібліотекарі

13.

Замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

 

Згідно наказу Міністерства освіти України

Каширіна Л.С.

Іванісова В.М.

14.

Популяризація та вивчення бібліотечного фонду.

 

Протягом року

Кл. керівники, бібліотекарі

 

Робота з підручниками

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Своєчасно (до 01.09) забезпечити учнів підручниками, які є у наявності.

 

Серпень – вересень

Бібліотекарі

2

Вивчати стан забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників.

 

Вересень

Жовтень

Бібліотекарі

3

Продовжувати комплектувати фонд шкільних підручників. Систематично вести картотеки.

 

Протягом року

Бібліотекарі

4

Замовлювати необхідні підручники на поточний навчальний рік на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

 

Згідно наказу Міністерства освіти України

Каширіна Л.С.

Іванісова В.М.

5

Проводити  списання підручників загублених читачами та застарілих.

 

За потребою

Бібліотекарі

 

6

Прийняти участь у шкільному етапі акції «Живи, Книго!».

 

За планом

Бібліотекарі,

класні керівники

7

Проводити  бібліотечні  уроки.

 

Протягом року

Класні керівники,

Бібліотекарі

8

Провести повну інвентаризацію фонду підручників, розстановку їх по класах, найменуваннях, роках видання.

 

Вересень,

Травень – червень 

Каширіна Л.С.

Іванісова В.М.

 

 

ІІІ. Масові заходи з популяризації літератури

 

Керівництво читанням дітей

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Індивідуальні бесіди:

 • при запису до бібліотеки;
 • рекомендації щодо вибору літератури та читання,
 • про прочитане.

 

Вересень – травень

 

 

 

Бібліотекарі

2

Оновлювати постійно-діючі книжкові      виставки та полички:

 • «До природи не неси шкоди»
 • Абетка здоров'я
 • «Край, овіяний легендами» (Запорізький край)
 • «Моя Батьківщина – Україна!»
 • English books
 • Безпека життєдіяльності
 • Увага на дорозі!
 • Пожежна безпека
 • Сім'я і школа – дві могутні сили виховання (для батьків)
 • Для Вас, вчителі
 • Книги – помічники в навчанні
 • Я – громадянин України і цим пишаюсь

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Бібліотекарі

3

Оформлювати тематичні книжкові полиці:

 • До першого уроку
 • Знайомтесь, новинки!
 • Українська книга – дітям
 • Правові знання – підліткам
 • «Подаруй книгу школі»
 • До ювілейних дат
 • Книги-ювіляри 2018-2019 років
 • Прочитав сам, зацікав товариша
 • Виставка однієї книги
 • Рідна мова – то доля народу
 • Твої герої, Україно!
 • «Порожня зона, край мовчання…»(до дня пам’яті Чорнобиля)
 • «Я прочитав – і ти прочитай»
 • «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте!».

 

Серпень – вересень.

 

Протягом року

 

Бібліотекарі

4

Добірка літератури та матеріалів щодо участі учнів у фестивалях та конкурсах

гімназії:

 • «Що? Де? Коли?»
 • «Обери життя!»
 • «Україна – це ми!»
 • Предметних тижнях

 

Протягом року

Заступник директора з НВР

Романютенко І.Ю.

Класні керівники

Бібліотекарі

 

 

5

Бібліотечні уроки:

 • «Країна казкова – країна книжкова» (бібліоподорож).
 • «Бібліотечний вернісаж»ібліотечний урок-екскурсія для першокласників)
 • «У світі казки, музики та барв» (літературна гра-подорож).
 • «А ми тую козацькую славу збережемо».
 • «Україна – наш спільний дім»
 • За творами Кіплінга, Маршака.

 

За планом

 

 

Бібліотекарі,

Вчителі-філологи

Класні керівники

Дитяча бібліотека

6

Бібліотечні уроки інформаційної культури:

 • «Подорож у країну «Журналія». Періодичні видання для учнів початкової школи.» (огляд-реклама видань).
 • «Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна».
 • «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом бібліотеки.»
 • «Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань. Медіатека на блозі бібліотеки.»
 • «Електронні бібліотеки на допомогу навчанню. Знамениті бібліотеки світу.»

За планом

 

 

Бібліотекарі,

Вчителі-філологи

Класні керівники

Дитяча бібліотека

7

 • Інтелектуальна гра-подорож «Рецепты здорового образа жизни»
 • Літературно-музична вітальня «Живе Тарас у пам'яті народній»

 

За планом

Бібліотекарі

Класні керівники

 

8

Інформаційна перерва в бібліотеці «Подорож книжковими полицями».

Постійно

Бібліотекарі

9

Бібліографічні огляди:

 • До дня української писемності;
 • До дня Чорнобильської трагедії;
 • До дня матері;
 • «Великі українці»;
 • Рекомендуємо почитати;
 • До ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів).

 

За планом

 

 

 

 

 

Бібліотекарі

10

 • Всеукраїнський день  бібліотек.
 • Посвята в читачі .
 • Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини».
 • Тиждень дитячої та юнацької книги.
 • «Живи, книго!» (в рамках гімназії).

Протягом року

Бібліотекарі

Вчителі

 

 

ІУ. Робота з активом бібліотеки

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Вибрати актив бібліотеки. Скласти план роботи активу бібліотеки.

Вересень жовтень

Бібліотекарі

Педагог-організатор

2

Проводити в бібліотеці засідання активу з питання роботи з книгою.

Щоквартально

Каширіна Л.С.

3

Проводити рейди перевірки підручників з метою формування дбайливого ставлення  до навчальної книги.

1 раз на семестр

Актив бібліотеки

Каширіна Л.С.

Педагог-організатор

Літвін Т.Г.

4

Залучити актив до роботи:

 • з ремонту  книг;
 • щодо роботи з боржниками;
 • щодо збереження навчальної літератури у класах;
 • з обробки літератури, яка надійшла до бібліотеки;
 • щодо залучення учнів до читання.

 

 

Протягом року

 

 

Актив бібліотеки

Бібліотекарі

5.

Практичне заняття «Робота на абонементі».

 

Лютий

Бібліотекарі

6.

Практичне заняття «Обробка партії книг у бібліотеці»:

 • написання каталожних карток;
 • поповнення каталогів;
 • рознесення книг по стелажах, правильне їх розміщення.

 

 

Зимові

канікули

 

 

Бібліотекарі

8.

Заходи по збереженню фонду підручників:

 • рейди перевірки стану підручників;
 •  оформлення результатів перевірки збереження підручників школярами на стенді «Шкільна бібліотека інформує».

1 раз на

семестр

Актив бібліотеки

Бібліотекарі

9.

Участь у заходах:

 • Всеукраїнського місячника «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»;
 • Тижня дитячої та юнацької книги;
 • Посвята першокласників у читачі.

 

За планом

Актив бібліотеки,

Бібліотекарі,

Класні керівники

 

 

 

У. Робота ДБА

 

     Для забезпечення якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування педколективу, учнів та батьків бібліотека і надалі приділятиме першочергову увагу довідково-бібліографічному апарату:

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1

Поповнення і впорядкування каталогу і картотек:

 • «Картотека передового педагогічного досвіду»;
 • «Картотека з національно-патріотичного виховання»;
 • Картотека журнально-газетних статей «Початкова школа»;
 • «Репертуарна картотека»;
 • «Мій рідний край»;
 • «Картотека підручників»;
 • «Картотека нових надходжень».

 

Протягом року

 

Каширіна Л.С.

2

Консультативні години «Робота з картотеками».

За необхідністю

Каширіна Л.С.

3

Пояснення учням правил користування ДБА.

За необхідністю

Каширіна Л.С.

Актив бібл-ки

4

Проводити бібліографічні огляди літератури, перегляди літератури до знаменних дат, до дат народження письменників, свят.

Протягом року

Каширіна Л.С.

5

Створення рекомендаційних списків художніх творів, що вивчаються за новою шкільною програмою (у  1-х класах) у НУШ.

Протягом року

Каширіна Л.С.

6

Створення на блозі бібліотеки веб-міксу картотеки художніх творів, що вивчаються за новою шкільною програмою (у  1-х класах).

Протягом року

Іванісова В.М.

 

 

УІ. Робота з педагогічним    колективом гімназії

 

№ п/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1.

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури (з використанням картотек, каталогів, стенду «Шкільна бібліотека інформує»), які надійшли до бібліотеки із ТВО Олександрівського району, шляхом акції «Подаруй книгу бібліотеці!».

Постійно

Бібліотекарі

2.

Оформлення книжкових виставок до педрад та методичних засідань вчителів-предметників .

 

За потребою

Бібліотекарі

3.

Підготовка анотованих списків літератури для вчителів-предметників.

За потребою

Бібліотекарі

4.

Брати участь у педрадах, семінарах, ШМО.

Протягом року

Бібліотекарі

5.

Поповнювати куточок  періодичних видань для вчителя.

Протягом року

Каширіна Л.С.

6.

Поповнювати картотеки на допомогу виховному процесу в гімназії:

 •  « Картотека передового педагогічного досвіду»;
 • «Картотека національно-патріотичного  виховання»;
 • Розділ НУШ.

Протягом року

Каширіна Л.С.

7.

Поповнювати матеріалами раніш оформлені картотеки.

Постійно

Бібліотекарі

 

8.

Індивідуальне інформування вчителів, що атестуються.

Постійно

Бібліотекарі

9.

Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів.

Постійно

Бібліотекарі

10.

Інформувати оргкомітет огляду-конкурсу «Живи, книго!» про стан збереження підручників класами.

Протягом року

Каширіна Л.С.

Актив бібліотеки

11.

Постійно допомагати у виборі літератури педколективу гімназії при проведенні масових заходів.

Протягом року

Каширіна Л.С.

12.

Допомога класним керівникам початкових класів книжковими добірками щодо організації уроків позакласного читання.

Протягом року

Каширіна Л.С.

 

УІІ. Робота з батьками

Шкільна бібліотека допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книги та культури читання. А батьки в свою чергу, надають допомогу у збереженні шкільних підручників.

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Поповнити у бібліотеці куточок «Сімя і школа - дві могутні сили виховання».

Вересень

Каширіна Л.С.

2

Проводити консультації з батьками по ремонту книг та збереженню навчальної літератури .

Протягом року

Каширіна Л.С.

3

Вести пропаганду літератури для батьків з виховання дітей.

Протягом року

Каширіна Л.С.

4

Продовжувати поповнювати папку для батьків «Читання і бібліотека у житті вашої дитини».

Протягом року

Каширіна Л.С.

5

Оформити книжкову викладку нових книг для вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек).

30 вересня

Каширіна Л.С.

6

Поповнювати сторінки блогу бібліотеки «На допомогу батькам та учням».

Протягом року

Іванісова В.М.

УІІІ. Підвищення кваліфікації.

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1

Знайомитися з новими надходженнями, періодикою.

Протягом року

Каширіна Л.С.

Іванісова В.М.

2

Передплатити  журнал «Шкільна бібліотека», «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», « Шкільний бібліотекар» (за можливості).

Жовтень

Каширіна Л.С.

3

Взяти активну участь у роботі районного методоб’єднання  шкільних бібліотекарів.

 

За планом РМЦ

Бібліотекарі

4

Підвищувати і вдосконалювати професійний рівень у дитячих міських бібліотеках.

За

потребою

Бібліотекарі

5

Спілкуватися з шкільними бібліотекарями району, ділитися своїм та переймати їх досвід .

Протягом року

Бібліотекарі

6

Ведення реєстраційної картотеки періодики.

Протягом року

Каширіна Л.С.

 

 

 

Додаток 1

до плану роботи шкільної бібліотеки

План заходів бібліотеки гімназії №11

щодо посилення національно-патріотичного виховання

дітей та учнівської молоді

     Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

      Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

        Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

       Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

     Завдання навчальних закладів так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. При цьому патріотизм є чужим націоналізму, шовінізму, сепаратизму і космополітизму.

       Завдання шкільної бібліотеки полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й «серцем». Для цього слід чітко усвідомлювати завдання національно-патріотичного виховання:

 • утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 •  культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
 •  формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.

     Метою заходів у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних закладах є сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку.

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

 1.  

Оформлення книжкової виставки до першого уроку «Україна – це ми!».

Серпень 2018

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення книжкової виставки до 152-річниці від дня народження першого президента України, визначного державного і громадського діяча Михайла Грушевського.

Вересень 2018

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення книжкової виставки до 76-річниці від дня народження Володимира Яворівського  (1942), українського прозаїка, публіциста, політика;

Жовтень 2018

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення тематичної полички «Знай, люби, бережи історію свого народу» (до дня українського козацтва).

До 14 жовтня 2018

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення книжкової виставки «Запоріжжя, краю рідний!»

До 14 жовтня 2018

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення  тематичної полички «Видатні особи мого рідного краю».

Жовтень 2018

Бібліотекарі

 1.  

Бібліотечний урок «А ми тую козацькую славу збережемо»

Жовтень 2018

Бібліотекарі

Б-ка Андросова

Кл. кер. 8 кл.

 1.  

Усний журнал  «Україна – єдина країна»

Листопад 2018

Бібліотекарі

Кл. кер. 5-6 кл

 1.  

Висвітлення участі гімназистів у заходах по вихованню громадянина – патріота України  (на сайті гімназії, блозі Бібліоманія).

Постійно

Бібліотекарі

Кл. керівники

 1.  

Добірка літератури з теми  «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій).

Листопад

2018

Бібліотекарі

 1.  

Проект - Презентація дослідницьких робіт «Вулиці мого міста».

Жовтень 2018 – березень 2019

Бібліотекарі,

Вчителі, кл. керівники

 1.  

Оформлення  тематичної полички «Традиції українського народу»

Березень 2018

Бібліотекарі

 1.  

Розміщенн матеріалів патріотичного змісту на сайті закладу, блозі Бібліоманія  (бібліотечні уроки, усні журнали, проекти тощо)

Постійно

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення тематичної полички до дня  Соборності України «В єднанні сила й міць держави»

Січень 2019

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення тематичної полички «День пам’яті героїв Крут».

Січень

2019

Бібліотекарі

 1.  

Проведення бібліотечних уроків, годин памяті до дня Соборності України та дня пам’яті героїв Крут.

Січень

2019

Бібліотекарі,

Класні керівники

 1.  

Оформлення тематичної полички, добірка матеріалів до проведення заходів в гімназії, приурочених Революції гідності та подіям на Сході України у 2014 р.

Лютий

2019

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення книжкової виставки «Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь», присвяченої пам'яті Т.Г.Шевченка.

Березень 2019

Бібліотекарі

 1.  

Оформлення полички до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Квітень

2019

Бібліотекарі

 1.  

 Оформлення книжкової виставки «Пам’ятаємо і не забудемо ніколи».

Травень

2019

Бібліотекарі

 1.  

Добірка літератури за темою «Перемога єднає покоління».

Травень

2019

Бібліотекарі

 1.  

Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів – добірка матеріалів щодо участі школярів у національно-патріотичному конкурсі Джура.

Постійно

Бібліотекарі

Заст. директора з НВР

 1.  

Добірка літератури  за темою: «Виховання громадянина-патріота в системі ціннісних орієнтацій науково- педагогічної спадщини Василя Сухомлинського».

1 семестр 2018-2019 н.р.

Бібліотекарі

 

 

 

 

Додаток 2

до плану роботи шкільної бібліотеки

 

План роботи Активу бібліотеки ЗГ №11

на 2018-2019 навчальний рік

          Мета і завдання бібліотечного активу:

       Актив бібліотеки – помічник у роботі бібліотеки. Він веде роботу з боржниками, урізноманітнює форми й методи роботи з читачами. У вільний час ці активісти залюбки допомагають в оформленні виставок, в проведенні заходів. Актив дає поради читачам, за допомогою анкетування допомагає вивчити читацькі інтереси, координує роботу класів із бібліотекою. Разом з бібліотекарями та активом гімназії проводять рейди-перевірки підручників (згідно 1 етапу акції «Живи, книго!»). Завдяки їхній допомозі бібліотекар використовує ефективні технології популяризації книги: бібліотечні уроки, уроки повідомлень, бібліошопінг, Інтернет марафон, букс лем, літературну вітальню, презентації, мандрівки літературними стежками тощо.

      Мета: Об'єднати учнів гімназії навколо бібліотеки та книг з метою проведення різних заходів, спрямованих на популяризацію книги.

       

      Завдання: Виховувати в учнів любов, повагу та дбайливе ставлення до книги; розвивати співпрацю «бібліотекар – актив – учнівський колектив»; навчати учнів роботі з книгою; розвивати художній смак учнів, збагачувати мову; розширювати кругозір гімназистів; навчати учнів вільно спілкуватися.

 

         Функції бібліотечного активу:

 1. Складання плану роботи активу на навчальний рік.
 2. Інформування учнів гімназії про новинки літератури, пропаганда книг у класі, консультування однокласників.
 3. Складання за допомогою бібліотекаря рекомендаційних списків літератури.
 4. Допомога класним керівникам у проведенні масових заходів.
 5. Приймають участь у рейдах-перевірках збереження підручників по гімназії  (згідно акції «Живи, книго!»).
 6. Приймають участь в організації та проведенні деяких масових заходів («Посвята в читачі»,  у місячнику шкільних бібліотек (жовтень), місячнику дитячої книги (квітень-травень) тощо).
 7. Допомагають в штемпелюванні нових підручників.
 8. Робота з боржниками шкільної бібліотеки.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1

Проводити засідання бібліотечного активу. 

Щомісяця

Бібліотекарі

Давидюк Оксана,

8-в клас

 

2

Допомога в обробці нових надходжень підручників.

Протягом року

Бібліотекарі, актив бібліотеки

 

3

Участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу».

Вересень-листопад

Бібліотекарі, актив бібліотеки

 

4

Допомога постам «Бережливі» за станом роботи з фондом підручників в класах.

Протягом року

Бібліотекарі, актив бібліотеки

 

5

Складання списків рекомендованої літератури з позакласного читання.

Протягом року

Бібліотекарі, актив бібліотеки

 

6

Проводити рейди перевірки підручників з метою формування дбайливого ставлення  до навчальної книги.

1 раз на семестр

Актив бібліотеки

Каширіна Л.С.

 

7

Залучити актив до роботи:

 • щодо  ремонту  книг;
 • щодо роботи з боржниками;
 • щодо збереження навчальної літератури у класах;
 • чергування в бібліотеці;
 • з обробки літератури, яка надійшла до бібліотеки;
 • щодо залучення учнів до читання.

 

 

Протягом року

 

 

Актив бібліотеки

Каширіна Л.С.

 

8

Заходи по збереженню фонду підручників:

 • рейди перевірки стану підручників;
 • оформлення результатів збереження  підручників на стенді «Шкільна бібліотека інформує».

 

1 раз на

семестр

 

Актив бібліотеки

Оргкомітет

 

9

Інформувати оргкомітет гімназії огляду-конкурсу «Живи, книго!» про стан збереження підручників класами.

Протягом року

Каширіна Л.С.

Актив бібліотеки

 

10

Участь у масових заходах:

 • до Дня бібліотек;
 • Всеукраїнського місячника;
 • Всеукраїнського Тижня дитячої та юнацької книги;
 • Посвята першокласників у читачі;
 • Обласних та міських заходах: веб-квестах, конкурсах, «Книги-ювіляри 2018-2019 років» тощо;
 • Інші заходи.

 

Вересень

Жовтень

Березень-квітень

Листопад

Протягом року

 

 

Актив бібліотеки,

Бібліотекарі,

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Блоха Аліна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бєлоножко Олексій Володимирович
  Дякую! корисний і змістовний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мачарська Тетяна
  Корисний для роботи матеріал.Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шнайдер Тетяна
  дякую за матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
17 червня 2018
Переглядів
28409
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку