21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Планування 6 -й клас. Матриця. Тематичний план. Календарно-тематичний план

Про матеріал

Зміст навчальної програми для учнів шостого класу орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей

У процесі трудового навчання учнів орієнтують на:

 • розуміння ролі матеріалів природного походження як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля
 • формування уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів
 • проведення під час проектування міні-маркетингового дослідження з метою обгрунтування призначення і конструкції виробу
 • виконання різноманітних технологічних операцій та здатності уміло добирати ті з них, які дозволяють найбільш ефективно розв'язувати практичні завдання
 • визначення орієнтовної вартості витрачених матеріалів для виготовлення виробу

Враховуючи всі вище перераховані вимоги, виконано планування для шостого класу (матриця, тематичний план, календарно-тематичний план)

Матриця включає в себе кількісний перелік проектів, об'єкти проектно-технологічної діяльності учнів, основні та додаткові технології, кількість годин, відведена на виготовлення того чи іншого об'єкта проектно-технологічної діяльності, а також очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти)

Тематичний план має два розділи. На перший розділ "Основи матеріалознавства та технології обробки" відводиться 66 годин, а на другий - "Технологія побутової діяльності та самообслуговування" - 4 години. Вивчаючи перший розділ, діти виконають шість проектів, де об'єктами проектно-технологічної діяльності учнів є "Об'ємна м'яка іграшка", "Серветка", "Прикраси з бісеру, стрічок, ниток тощо", "Панно, картина", "Писанка", "Листівка". Вивчаючи другий розділ, діти виконають два проекти, де об'єктами проектно-технологічної діяльності учні є "Здоров'я та краса мого волосся" та "Охайне житло" . Також тематичний план містить перелік основних та додаткових технологій і кількість годин, виділену на виконання проекту

Календарно-тематичний план висвітлює тему уроку, її зміст, кількість годин, виділену на вивчення даної теми та дату проведення заняття

Перегляд файлу

МАТРИЦЯ 6 КЛАС

 

 

Кількість

проектів

Об'єкти  проектно-

технологічної

діяльності учнів

 

Основна технологія

 

Додаткова технологія

 

Кіль-кість го-дин

 

 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів

Проект 1

Об’ємна м’яка іграшка

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним  способом

 

Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

 

10

Знаннєвий компонент

Розуміють етапи проектування

Розуміють сутність методу біоформ  у створенні (дослідженні) форми виробу

Розуміють моделі-аналоги як історію розвитку технічного об’єкту; розуміють сутність базової моделі

Знають властивості конструкційних матеріалів

Розуміють роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля

Розрізняють та називають інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів 

Мають уявлення про масштаб 

Діяльнісний компонент

Розрізняють етапи проектної діяльності

Застосовують методи фантазування та біоформ  при проектуванні виробу

Розрізняють моделі-аналоги стосовно об’єкту проектування

Добирають конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей

Визначають типи деталей Розрізняють деталі за способом отримання

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології  його виготовлення

Добирають інструменти та матеріали для виготовлення виробу                       Дотримуються прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Виготовляють  виріб

Оздоблюють виріб за готовою композицією

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент

Обговорюють та висловлюють судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження

Обґрунтовують взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу

Усвідомлюють значення деталі, як частини виробу

 

Проект 2

Серветка

Технологія виготовлення вишитих виробів початковими та лічильними швами

 

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним  способом

 

10

Знаннєвий компонент

Знають властивості конструкційних матеріалів

Розрізняють та називають інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів  

Діяльнісний компонент

Добирають конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології  його виготовлення

Добирають інструменти та матеріали для виготовлення виробу                       Дотримуються прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання , за характерними ознаками

Виготовляють  виріб

Оздоблюють виріб за готовою композицією

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент

Обґрунтовують взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу

 

Проект 3

Прикраси з бісеру, стрічок, ниток тощо

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія обробки дроту

 

10

Знаннєвий компонент

Розуміють етапи проектування

Розуміють моделі-аналоги як історію розвитку технічного об’єкту;  розуміють сутність базової моделі

Знають властивості конструкційних матеріалів

Розуміють роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля

Розрізняють та називають інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів 

Діяльнісний компонент

Розрізняють етапи проектної діяльності

Розрізняють моделі-аналоги стосовно об’єкту проектування

Добирають конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей

Читають та виконують зображення плоскої деталі (схеми)

Визначають типи деталей. Розрізняють деталі за способом отримання

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології  його виготовлення

Добирають інструменти та матеріали для виготовлення виробу                       Дотримуються прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Виготовляють виріб

Оздоблюють  виріб за готовою композицією

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент           Обговорюють та висловлюють судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження

Обґрунтовують взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу

Усвідомлюють значення деталі, як частини виробу

 

Проект 4

Панно, картина

Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

 

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

12

Знаннєвий компонент

Розуміють етапи проектування

Розуміють моделі-аналоги як історію розвитку технічного об’єкту; розуміють сутність базової моделі

Знають властивості конструкційних матеріалів

Розуміють роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля

Розрізняють та називають інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент

Розрізняють етапи проектної діяльності

Розрізняють моделі-аналоги стосовно об’єкту проектування

Добирають конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей

Читають та виконують зображення плоскої деталі (схеми)

Визначають типи деталей Розрізняють деталі за способом отримання

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології  його виготовлення

Добирають інструменти та матеріали для виготовлення виробу                       Дотримуються прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання ,за характерними ознаками

Виготовляють виріб

Оздоблюють  виріб за готовою композицією

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент

Обговорюють та висловлюють судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження

Обґрунтовують взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу

Усвідомлюють значення деталі, як частини виробу

 

Проект 5

Писанка

Технологія виготовлення писанок

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

 

Технологія обробки деревини

12

Знаннєвий компонент

Розуміють етапи проектування

Знають властивості конструкційних матеріалів

Розуміють роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля

Розрізняють та називають інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент

Розрізняють етапи проектної діяльності

Добирають конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології  його виготовлення

Добирають інструменти та матеріали для виготовлення виробу                       Дотримуються прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання ,за характерними ознаками

Виготовляють  виріб

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент

Обговорюють та висловлюють судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження

Обґрунтовують взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу

 

Проект 6

Листівка

Технологія ниткографії

Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів)

 

12

Знаннєвий компонент

Розуміють етапи проектування

Розуміють моделі-аналоги як історію розвитку технічного об’єкту; розуміють сутність базової моделі

Знають властивості конструкційних матеріалів

Розуміють роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля

Розрізняють та називають інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів  

Діяльнісний компонент

Розрізняють етапи проектної діяльності 

Розрізняють моделі-аналоги стосовно об’єкту проектування

Добирають конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей

Читають та виконують зображення плоскої деталі (схеми)

Визначають типи деталей Розрізняють деталі за способом отримання

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології  його виготовлення

Добирають інструменти та матеріали для виготовлення виробу                       Дотримуються прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання ,за характерними ознаками

Виготовляють виріб

Оздоблюють  виріб за готовою композицією

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент

Обговорюють та висловлюють судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження

Обґрунтовують взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу

Усвідомлюють значення деталі, як частини виробу

 

Проект 7

«Здоров’я та краса мого волосся»

Технологія догляду за волоссям

 

2

Знаннєвий компонент

Знають фактори, що впливають на стан волосся      

Діяльнісний компонент

Визначають комплекс процедур та засобів для догляду за власним волоссям в залежності від його типу

Планують дії догляду за власним волоссям

Ціннісний компонент

Критично ставляться до інформації про товари, з метою збереження здоров’я

Усвідомлюють необхідність догляду за волоссям

 

Проект 8

«Охайне житло»

Технологія догляду за житлом

 

2

Знаннєвий компонент

Знають правила  добору миючих засобів для догляду за різними видами поверхонь

 Знають правила безпечного користування миючими засобами та побутовою технікою  

Діяльнісний компонент

Читають і розуміють інформацію про товари

Розрізняють та добирають миючі засоби та інструменти для прибирання житла

Ціннісний компонент

Критично ставляться до інформації про товари, з метою збереження здоров’я

Обговорюють та висловлюють власну думку, щодо важливості гігієни житла в житті людини

Усвідомлюють важливість вибору миючих засобів та їх впливу на довкілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 КЛАС

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Об’єкти проектно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

Кіль-кість годин

 

Розділ I. Основи матеріалознавства та технології обробки

 

66

Проект 1

Об’ємна м’яка іграшка

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним  способом

 

Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

 

10

Проект 2

Серветка

Технологія виготовлення вишитих виробів початковими та лічильними швами

 

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним  способом

 

10

Проект 3

Прикраси з бісеру, стрічок, ниток тощо

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія обробки дроту

 

10

Проект 4

Панно, картина

Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

 

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

12

Проект 5

Писанка

Технологія виготовлення писанок

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія обробки деревини

 

12

Проект 6

Листівка

Технологія ниткографії

Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів)

 

12

 

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

4

Проект 7

«Здоров’я та краса мого волосся»

 

Технологія догляду за волоссям

 

 

2

Проект 8

«Охайне житло»

 

Технологія догляду за житлом

 

 

 

2

 

Всього

 

70


6 КЛАС

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з\п

Тема уроку та її зміст

К-сть годин

Дата проведення

6 - А

6 - Б

 

Розділ I. Основи матеріалознавства та технології обробки

66

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №1: Об’ємна м’яка      іграшка

 

Основна технологія:

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

 

Додаткова технологія:

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним  способом

Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

 

 

10

 

 

1-2

Поняття про проектування

Етапи проектної діяльності

Застосування методу фантазування та біоформ при проектуванні об’ємної м’якої іграшки

Сутність базової моделі

Моделі-аналоги як історія розвитку технічного об’єкту

Розроблення ескізу малюнка об’ємної м’якої іграшки

Уявлення про масштаб

Типи деталей

Значення деталі як частини виробу

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення об’ємної м’якої іграшки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3-4

 Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення об’ємної м’якої іграшки:

 • виготовлення шаблонів деталей об’ємної м’якої іграшки
 • підготовка тканини до розкроювання
 • настилання тканини
 • розкладання шаблонів об’ємної м’якої іграшки на тканину
 • крейдування
 • додавання припусків на шви
 • розкроювання деталей об’ємної м’якої іграшки

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5-6

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення об’ємної м’якої іграшки:

- обробка деталей крою об’ємної м’якої іграшки

- з’єднання деталей об’ємної м’якої іграшки між собою                      

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7-8

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення об’ємної м’якої іграшки:

- обробка деталей крою об’ємної м’якої іграшки

- з’єднання деталей об’ємної м’якої іграшки між собою                      

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

2

 

 

9-10

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення об’ємної м’якої іграшки

Оздоблення об’ємної м’якої іграшки за готовою композицією

Остаточна обробка  виробу

Контроль якості  виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №2: Серветка

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення вишитих виробів початковими та лічильними швами

 

Додаткова технологія:

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним  способом

 

 

10

 

 

 

11-12

Вишивка - традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва

Технології виготовлення та оздоблення виробів, поширених в регіоні проживання, за характерними ознаками

Значення знаків і символів в українській вишивці та їх види

Композиційні прийоми побудови орнаментів

Поняття про орнамент, рапорт та види орнаментів

Розробка композиції вишивки

Колір та кольорове поєднання в українській народній вишивці

Поняття про стилізацію

Розробка ескізу для вишивання серветки

Розміщення візерунку на серветці

Інструменти та матеріали для виготовлення серветки

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення серветки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

13-14

Види вишивальних технік та швів:

 • поверхнево-нашивні («штапівка», «хрестик», «занизування»
 • наскрізні (мережка: «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»)

Закріплення ниток у вишивці

Загальна характеристика та різновиди шва «штапівка»

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення серветки початковими, лічильними та декоративними швами

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

15-16

Загальна характеристика й графічне зображення швів «козлик» та «оксамитовий»

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення серветки початковими, лічильними та декоративними швами

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

17-18

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення серветки початковими, лічильними та декоративними швами

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

2

 

 

19-20

Виготовлення серветки початковими, лічильними та декоративними швами

Оздоблення виробу за готовою композицією            

Обробка країв серветки ручним або машинним способом Остаточна обробка вишитого виробу

Контроль якості вишитого виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №3: Прикраси з бісеру, стрічок, ниток тощо

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Додаткова технологія:

Технологія обробки дроту

 

 

10

 

 

21-22

Прикраси з бісеру, стрічок, ниток – популярний вид рукоділля

Етапи проектної діяльності

Застосування методу фантазування та біоформ при проектуванні прикрас з бісеру, стрічок, ниток

Моделі-аналоги як історія розвитку технічного об’єкту

Бісероплетіння як вид декоративно-ужиткового мистецтва

Техніки виконання прикрас з бісеру, стрічок, ниток тощо

Правила читання та послідовність виконання зображення плоскої прикраси з бісеру ( графічні схеми)

Інструменти та конструкційні матеріали для виготовлення прикрас з бісеру

Природні матеріали – важливий екологічний ресурс у збереженні довкілля

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення прикрас з бісеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

23-24

Значення деталі як частини виробу

Виготовлення деталей  прикрас з бісеру

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення прикраси з бісеру:

- паралельне плетіння

- плетіння петлями

- плетіння дугами

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

25-26

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення прикрас з бісеру:

- паралельне плетіння

- плетіння петлями

- плетіння дугами

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

2

 

 

27-28

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення прикрас з бісеру:

- паралельне плетіння

- плетіння петлями

- плетіння дугами

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

29-30

Виготовлення прикрас з бісеру

Оздоблення виробу за готовою композицією

З’єднання деталей прикраси з бісеру

Остаточна обробка виробу

Контроль якості  виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 4: Панно, картина

 

Основна технологія:  

Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

 

Додаткова технологія: :

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

 

12

 

 

31-32

Аплікація – вид художнього оздоблення виробів та декоративного мистецтва

Історія виникнення аплікації

Види аплікації:

 • предметна, сюжетна
 • одноколірна, багатоколірна
 • декоративна, орнаментальна
 • пласка, об’ємна
 • абстрактна
 • силуетна

Інструменти та конструкційні матеріали для виготовлення панно чи картини

Природні матеріали – важливий екологічний ресурс у збереженні довкілля

Вибір малюнка для аплікації

Виготовлення шаблонів

Добір кольорової гами для виготовлення аплікації

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення панно чи картини

Підготовка тканини для аплікації

Маркування деталей аплікації

Вирізування  деталей аплікації для панно чи картини

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

33-34

Планування власної проектної діяльності

Етапи проектної діяльності

Застосування методу фантазування та біоформ при проектуванні виробу

Значення деталей як частини виробу

Моделі-аналоги як історія розвитку технічного об’єкту

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно чи картини:

- поняття композиції для виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

- розмічання малюнка аплікації на панно чи картині

- прикріплення деталей аплікації до основи швом «уперед голкою»

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

35-36

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно чи картини аплікацією з текстильних та природних матеріалів з урахуванням способу кріплення деталей:

- прикріплення деталей аплікації до основи петельним швом

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

37-38

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно чи картини аплікацією з текстильних та природних матеріалів з урахуванням способу кріплення деталей

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

2

 

 

39-40

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно чи картини аплікацією з текстильних та природних матеріалів з урахуванням способу кріплення деталей

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

2

 

 

41-42

Виготовлення панно чи картини аплікацією з текстильних та природних матеріалів

Оздоблення панно чи картини за готовою композицією (ґудзиками, бісером, блискітками)

Остаточна обробка панно чи картини

Контроль якості виготовленого виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 5: Писанка

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення писанок

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення виробів з бісеру

Технологія обробки деревини

 

 

12

 

 

43-44

Писанка як символ пробудження природи, зародження нового життя

Обрядове значення писанки

Види писанок та особливості їх виконання: крашанка, дряпанка, мальованка, писанка

Знаки-символи в писанкарстві

Символіка кольорів

Інструменти та конструкційні  матеріали для виготовлення писанок

Роль природних матеріалів як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення писанок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

45-46

Технології виготовлення та оздоблення писанок, поширені в регіоні проживання, за характерними ознаками

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення писанки:

- пошук подібних виробів

- визначення кращих ознак у виробах-аналогах

- створення ескізного малюнка для виготовлення писанки-мальованки з використанням знаків-символів

Обґрунтування взаємозв’язку між дотриманням технології виготовлення виробу та його якістю

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

47-48

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення писанки:

- підготовка поверхні яйця

- нанесення на поверхню яйця схеми сітки

- виготовлення писанки-мальованки

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

2

 

 

49-50

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення писанки-мальованки

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

2

 

 

 

51-52

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення писанки-мальованки

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

2

 

 

53-54

Виготовлення  писанки-мальованки

Остаточна обробка писанки

Контроль якості виготовленого виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 6: Листівка

 

Основна технологія:  

Технологія ниткографії

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів)

 

 

12

 

 

55-56

Листівка – самобутній подарунок, звичайний атрибут будь-якого свята

Види листівок (стандартні, фото, багаторазові, музичні, 3D, Hand-made, електронні, відео, мобільні)

Функції листівок (гедоністична або рекреаційна, комунікативна, історично-документальна, культурологічна, естетична)

Способи виготовлення листівки:

 • за змістом (інформаційна, вітальна, запрошення, закладка, візитівка, валентинка, ритуальна)
 • за формою (плоска, об’ємна, одинарна, подвійна)
 • за оформленням (вишита, в’язана гачком, в’язана спицями, плетена макраме, з нитковою графікою, з бісером, з аплікацією, з природного матеріалу, з фото)

Суть базової моделі

Моделі-аналоги як історія розвитку технічного об’єкту

Інструменти та конструкційні матеріали для виготовлення листівки

Природні матеріали – важливий екологічний ресурс у збереженні довкілля

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення листівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

57-58

Ниткографія - один із видів рукоділля

Інструменти, пристосування та матеріали для виготовлення виробів технікою ниткової графіки

Основні прийоми ниткової графіки (заповнення кута, заповнення кола, заповнення дуги)

Виготовлення листівки технікою ниткової графіки

Моделі-аналоги як історія розвитку технічного об’єкту

Використання методу фантазування та біоформ при виготовленні ескізу  листівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

59-60

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення листівки:

- на виворітному боці картону намалювати кут, коло, дугу або овал

- розділити малюнок на рівні частини

- проколоти шилом отвори

- стрілкою вказати напрямок прошивання та пронумерувати отвори

- ввести голку з ниткою в т.1 і заповнити кут, коло, дугу або овал за схемою

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

61-62

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення листівки технікою ниткова графіка

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

2

 

 

63-64

Виконання  технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення листівки технікою ниткова графіка

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

2

 

 

65-66

Виготовлення листівки технікою ниткова графіка

Оздоблення листівки за готовою композицією

Остаточна обробка листівки

Контроль якості виготовленого виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Правила безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

4

 

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №1: « Здоров’я та краса мого волосся »

 

Основна технологія: Технологія  догляду за волоссям

 

 

2

 

 

 

67-68

Фактори що впливають на стан волосся

Необхідність догляду за волоссям

Комплекс процедур та засобів для догляду за власним волоссям  в залежності від його типу

Дії по догляду за власним волоссям

 

 

 

 

2

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №2: «Охайне житло»

 

Основна технологія:  Технологія догляду за житлом

 

2

 

 

69-70

Миючі засоби та інструменти для прибирання житла

Правила добору миючих засобів для догляду за різними видами поверхонь

Правила безпечного користування миючими засобами та побутовою технікою

 

 

 

 

2

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, Планування
Додано
20 березня 2018
Переглядів
2937
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку