12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Планування 8 клас. Матриця. Тематичний план. Календарно-тематичний план

Про матеріал

Зміст навчальної програми для учнів восьмого класу орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

У процесі трудового навчання восьмикласників орієнтують на усвідомлення важливості раціонального використання різноманітних матеріалів; розуміння шкідливого впливу хімічних матеріалів на навколишнє середовище та їх значення для збереження природних ресурсів; обгрунтування власної позиції щодо розвитку новітніх ресурсозберігальних та екологічно чистих технологій обробки матеріалів; уміння оцінювати результати власної діяльності; формування уміння економно використовувати матеріали під час їх обробки. Також учнів восьмого класу навчають визначати необхідну кількість матеріалу для виготовлення виробу; проводити міні маркетингові дослідження з метою визначення характеристик виробу з позиції споживача і орієнтовної вартості готового виробу; добирати матеріали та технології їх обробки з метою виготовлення якісного виробу, який відповідає встановленим вимогам і є конкурентноспроможнім; визначати орієнтовну вартість виробу як готового продукту; добирати інструменти та пристосування відповідно до визначених завдвнь; дотримуватись правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій; розуміти шкідливий вплив фарбових матеріалів на здоров'я людини та знати способи запобігання від їхньої дії; доглядати одяг, взуття та дотримуватися відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

Враховуючи всі вище перераховані вимоги, виконано планування для учнів восьмого класу. Матриця включає в себ учнів (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти)

Тематичний план має два розділи. На перший розділ "Основи матеріалознавства та технології обробки" відводиться 33 години, а на другий - "Технологія побутової діяльності та самообслуговування" - 2 години.

Вивчаючи перший розділ, діти виконують чотири проекти, де об'єктами проектно-технологічної діяльності є "Текстильна лялька", "Намисто, підвіска", "Панно", "Декоративний рушник".

Вивчаючи другий розділ, діти виконують два проекти, де об'єктами проектно-технологічної діяльності учнів є "Моя зачіска", "Мій одяг - мій імідж".

Також тематичний план містить перелік основних та додаткових технологій і кількість годин, відведену на виконання проекта.

Календарно-тематичний план висвітлює тему уроку, її зміст, кількість годин, відведену на вивчення даної теми та дату проведення заняття. е кількісний перелік проектів, об'єкти проектно-технологічної діяльності, кількість годин, відведену на виготовлення того чи іншого об'єкта проектно-технологічної діяльності, а також очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Перегляд файлу


МАТРИЦЯ 8 КЛАС

 

 

Кількість

проектів

Об”єкти  проектно-

технологічної

діяльності учнів

 

Основна технологія

 

Додаткова

технологія

 

Кіль-кість

годин

 

 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів

Проект 1

Текстильна лялька

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом

 

Технологія виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик)

 

8

Знаннєвий компонент:

Пояснюють добір методів проектування

Розуміють комбінаторику як провідний метод у створенні форми виробу

Мають уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів

Пояснюють будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Визначають завдання та планують проектну діяльність

Добирають та застосовують методи проектування для вирішення завдань

Застосовують прийоми комбінаторики у процесі проектування виробу

Використовують моделі-аналоги для аналізу та подальшого компонування об’єкта проектування

Враховують переваги та недоліки конструкційних матеріалів при їх доборі

Розраховують та планують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Вирізняють технології виготовлення та оздоблення виробів, поширених в регіоні проживання за характерними ознаками

Виготовляють виріб

Створюють композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Характеризують принцип дії машини

Ціннісний компонент:

Обґрунтовують доцільність визначеного плану дій

Усвідомлюють вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я  людини

Висловлюють судження щодо вибору форми та оздоблення виробу

Оцінюють виконання технологічних операцій та усувають недоліки

Усвідомлюють важливість безвідходного виробництва

Усвідомлюють важливість машини, як складової частини розвитку техніки (технології)

 

Проект 2

Намисто, підвіска

 

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія виготовлення штучних квітів

7

Знаннєвий компонент:

Розуміють комбінаторику як провідний метод у створенні форми виробу

Пояснюють будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Визначають завдання та планують проектну діяльність

Добирають та застосовують методи проектування для вирішення завдань

Застосовують прийоми комбінаторики у процесі проектування виробу

Використовують моделі-аналоги для аналізу та подальшого компонування об’єкта проектування

Враховують переваги та недоліки конструкційних матеріалів при їх доборі

Розраховують та планують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Виготовляють виріб

Створюють композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Читають та виконують графічне зображення (схеми) на три площини проекції (за потреби при виконанні проекту)

Ціннісний компонент:

Обґрунтовують доцільність визначеного плану дій

Усвідомлюють вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я  людини

Висловлюють судження щодо вибору форми та оздоблення виробу

Оцінюють виконання технологічних операцій та усувають недоліки

Усвідомлюють важливість безвідходного виробництва

Усвідомлюють важливість уміння читати креслення

 

Проект 3

Панно

 

 

 

 

 

Технологія виготовлення

штучних квітів

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

8

Знаннєвий компонент:

Розуміють комбінаторику як провідний метод у створенні форми виробу

Мають уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів

Пояснюють будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Визначають завдання та планують проектну діяльність

Добирають та застосовують методи проектування для вирішення завдань

Застосовують прийоми комбінаторики у процесі проектування виробу

Використовують моделі-аналоги для аналізу та подальшого компонування об’єкта проектування

Враховують переваги та недоліки конструкційних матеріалів при їх доборі

Розраховують та планують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Виготовляють виріб

Створюють композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент:

Обґрунтовують доцільність визначеного плану дій

Усвідомлюють вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я  людини

Висловлюють судження щодо вибору форми та оздоблення виробу

Оцінюють виконання технологічних операцій та усувають недоліки

Усвідомлюють важливість безвідходного виробництва

 

Проект 4

Декоративний рушник

 

 

Технологія виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик)

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом

 

10

Знаннєвий компонент:

Мають уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів

Пояснюють будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Діяльнісний компонент:

Визначають завдання та планують проектну діяльність

Добирають та застосовують методи проектування для вирішення завдань

Використовують моделі-аналоги для аналізу та подальшого компонування об’єкта проектування

Враховують переваги та недоліки конструкційних матеріалів при їх доборі

Розраховують та планують орієнтовну вартість витрачених матеріалів

Виконують технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Добирають матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу

Дотримуються прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Визначають необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу

Виготовляють виріб

Створюють композицію для оздоблення виробу

Оздоблюють виріб

Дотримуються правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Характеризують принцип дії машини

Ціннісний компонент:

Обґрунтовують доцільність визначеного плану дій

Усвідомлюють вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я  людини

Висловлюють судження щодо вибору форми та оздоблення виробу

Оцінюють виконання технологічних операцій та усувають недоліки

Усвідомлюють важливість безвідходного виробництва

Усвідомлюють важливість машини, як складової частини розвитку техніки (технології)

 

Проект 5

«Моя зачіска»

 

Технологія добору зачіски

 

 

1

Знаннєвий компонент:

Знають як за допомогою рослинних натуральних засобів зміцнити волосся та змінити його колір

Діяльнісний компонент:

Добирають зачіску відповідно до форми обличчя

Розрізняють та добирають рослинні засоби для догляду за волоссям

Ціннісний компонент:

Висловлюють судження про переваги натуральних рослинних засобів при догляді за волоссям

 

Проект 6

« Мій одяг – мій імідж »

 

Технології добору одягу та взуття і догляду за ними

 

 

1

Знаннєвий компонент:

Знають  види одягу та взуття, технологію догляду за ними

Називають засоби догляду за одягом та взуттям

Діяльнісний компонент:

Виконують добір одягу та взуття з урахуванням власних параметрів та потреб

Доглядають  за одягом, взуттям та дотримуються відповідних санітарно-гігієнічних вимог

Ціннісний компонент:

Усвідомлюють важливість догляду за одягом та взуттям

Критично ставляться до використання одягу та взуття в залежності від потреб та санітарно-гігієнічних вимог

 

 


8 КЛАС

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

Об’єкти проектно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

Кіль-кість годин

 

Розділ I. Основи матеріалознавства та технології обробки

 

33

Проект 1

Текстильна лялька

 

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом

 

Технологія виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик)

 

8

Проект 2

Намисто, підвіска

 

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Технологія виготовлення штучних квітів

 

7

Проект 3

Панно

 

 

Технологія виготовлення штучних квітів

 

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

8

Проект 4

Декоративний рушник

 

 

Технологія виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик)

 

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом

 

10

 

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

2

Проект 5

«Моя зачіска»

 

 

Технологія добору зачіски

 

 

 

1

Проект 6

« Мій одяг – мій імідж »

 

Технології добору одягу та взуття і догляду за ними

 

 

 

1

Всього

35

 


8 КЛАС

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

 

Тема уроку та її зміст

К-сть годин

Дата проведення

8-А

8-Б

 

Розділ I. Основи матеріалознавства та технології обробки

33

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 1: Текстильна лялька

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом

 

Технологія виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик)

 

 

8

 

 

1

Рукоділля як вид мистецтва допомагає створювати оригінальні текстильні ляльки своїми руками

Види текстильних ляльок:

 • обереги з захисними функціями (Пеленашка, Стовпчик)
 • обрядові (Масниця, Ледея, Зерновушка, Огне)
 • театральні (використовуються в спектаклях, в тому числі ляльки на каркасі)
 • ігрові для дітей
 • інтерєрні для колекціонування
 • пальчикові (для розвитку дрібної моторики, уяви)
 • тиквоголовіки (велика голова овальної форми схожа на гарбуз)
 • вальдорфські (прості за формою, з твердою головою, мяким тілом, з добре оформленими ручками та ніжками)

Методи проектування

Комбінаторика як провідний метод у створенні форми виробу

Визначення завдання та плану проектної діяльності

Добір матеріалу, інструментів та обладнання для виготовлення виробу

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення текстильної ляльки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів

Висловлювання судження про добір конструкційних матеріалів на основі критеріїв

Врахування переваг та недоліків конструкційних матеріалів при їх доборі

Усвідомлення впливу матеріалів хімічного походження на здоров’я людини

Усвідомлення важливості безвідходного виробництва

Використання моделей-аналогів для аналізу та подальшого компонування об’єкта проектування

Читання та виконання графічного зображення (схеми) на три площини проекцій

Усвідомлення важливості уміння читати креслення

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення текстильної ляльки:

 • роздрукувати схему
 • розкласти на тканину папір
 • прикріпити лекала шпильками
 • обвести лекала по контуру
 • вирізати деталі з припусками на шви (3мм)
 • пропрасувати всі деталі

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Будова та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів

Усвідомлення важливості машини як складової частини розвитку техніки (технології)

Охарактеризувати принцип дії машини

Дотримання прийомів роботи з інструментами, пристосуванням та обладнанням

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення текстильної ляльки для інтер’єру:

- скласти тканину вдвоє

- зшити елементи тулуба потайними стібками (з низу цю деталь не зшивають)

- зшити потайним швом ручки та ніжки

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення текстильної ляльки для інтер’єру:

- зшити елементи тулуба потайними стібками (з низу цю деталь не зшивають)

- зшити потайним швом ручки та ніжки

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення текстильної ляльки для інтер’єру:

- зшити елементи тулуба потайними стібками (з низу цю деталь не зшивають)

- зшити потайним швом ручки та ніжки

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання, за характерними ознаками

Висловлювання судження щодо вибору форми та оздоблення виробів

Створення композицій для оздоблення виробу

Пошиття вбрання для виготовлення текстильної ляльки для інтер’єру

Оздоблення виробу

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

7

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення текстильної ляльки для інтер’єру:

 • пошиття вбрання для виготовлення текстильної ляльки для інтер’єру
 • оздоблення виробу

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8

Виготовлення виробу

Створення композиції для оздоблення текстильної ляльки для інтер’єру

Оздоблення виробу

Остаточна обробка текстильної ляльки

Контроль якості готового виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Оцінювання виконання технологічних операцій та усунення недоліків

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 2: Намисто, підвіска

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення штучних квітів

 

 

7

 

 

9

Намисто, підвіска – одна з найдавніших жіночих прикрас на території України

Техніки виконання бісерних прикрас

Бісерне ткацтво

Закріплення та нарощування робочої нитки у виробі

З’єднання деталей виробу

Закріплення застібки

Технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками

Визначення сфери застосування різних видів технологій для виготовлення намиста, підвіски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Планування власної проектної діяльності

Застосування моделі-аналогу для вдосконалення виробу

Виконання графічної схеми для виготовлення намиста, підвіски

Добір матеріалів, інструментів та обладнання для виготовлення виробу

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення:

- паралельне плетіння

- плетіння петлями

- плетіння дугами

Графічні схеми для виготовлення намиста, підвіски

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

11

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення намиста технікою «косичка»:

- відміряти кілька відрізків волосінь рівної довжини залежно від товщини шиї

- прив’язати один кінець волосінь до застібки

- нанизати бісер до кінця волосінь (послідовне плетіння)

- заплести волосіння косою

- закріпити волосіння з другого кінця застібки

 Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

12

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення намиста технікою «косичка»:

- відміряти кілька відрізків волосінь рівної довжини залежно від товщини шиї

- прив’язати один кінець волосінь до застібки

- нанизати бісер до кінця волосінь (послідовне плетіння)

- заплести волосіння косою

- закріпити волосіння з другого кінця застібки

 Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

13

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підвіски у вигляді «корона» (паралельне плетіння)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології виготовлення підвіски у вигляді «ангела» (паралельне та послідовне плетіння)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

15

Виготовлення виробу

Усвідомлення важливості правильного добору конструкційних матеріалів

Обґрунтування послідовності виготовлення виробу

Усвідомлення важливості дотримання технологічної послідовності при виготовленні намиста

Комбінування композиції для оздоблення виробу

Читання та виконання графічного зображення (схеми) на дві площини проекцій

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Самооцінювання та оцінювання виробів

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 3: Панно

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення штучних квітів

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення виробів з бісеру

 

 

8

 

 

16

Штучні квіти  - відмінний елемент для декорування найрізноманітніших панно

Уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів

Конструкційні матеріали для виготовлення штучних квітів

Квілінг особливий вид рукоділля, в якому основним матеріалом є папір

Основні елементи квілінгу (спіраль, крапля, око, трикутник, квадрат, ромб, листок, місяць, півколо, овал, серце)

Комбінаторика як провідний метод у створенні форми виробу

Визначення завдань та плану проектної діяльності

Панно – картина тематичного або декоративного характеру, що кріпиться до стіни, , додає шик і завершеність інтер’єру, останній штрих в оздобленні будинку

Види панно (вишивка, бісер, кавові зерна, кольоровий папір, різна тканина, папір, яєчна шкарлупа, мозаїка, шкіра тощо)

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення (намалювати або роздрукувати малюнок для виготовлення панно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

17

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення панно

Добір кольорової гами

Моделі-аналоги для виготовлення панно з квілінга

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно:

 • за допомогою зубочистки скрутити стрічку
 • за допомогою лінійки з круглими отворами розпустити спіральку до потрібного розміру
 • зафіксувати хвостик клеєм
 • надати спіральці необхідної форми

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення панно

Добір кольорової гами

Моделі-аналоги для виготовлення панно з квілінга

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно:

 • за допомогою зубочистки скрутити стрічку
 • за допомогою лінійки з круглими отворами розпустити спіральку до потрібного розміру
 • зафіксувати хвостик клеєм
 • надати спіральці необхідної форми

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

19

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення панно

Добір кольорової гами

Моделі-аналоги для виготовлення панно з квілінга

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно:

 • за допомогою зубочистки скрутити стрічку
 • за допомогою лінійки з круглими отворами розпустити спіральку до потрібного розміру
 • зафіксувати хвостик клеєм
 • надати спіральці необхідної форми

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення панно

Добір кольорової гами

Моделі-аналоги для виготовлення панно з квілінга

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно:

 • за допомогою зубочистки скрутити стрічку
 • за допомогою лінійки з круглими отворами розпустити спіральку до потрібного розміру
 • зафіксувати хвостик клеєм
 • надати спіральці необхідної форми

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

21

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення панно

Добір кольорової гами

Моделі-аналоги для виготовлення панно з квілінга

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно:

 • за допомогою зубочистки скрутити стрічку
 • за допомогою лінійки з круглими отворами розпустити спіральку до потрібного розміру
 • зафіксувати хвостик клеєм
 • надати спіральці необхідної форми

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

22

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення панно

Добір кольорової гами

Моделі-аналоги для виготовлення панно з квілінга

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно (з’єднати всі деталі у картину)

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

23

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення панно

Оздоблення виробу

Остаточна обробка панно

Контроль якості готового виробу

Оцінювання виконання технологічних операцій та усунення недоліків

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності № 4: Декоративний рушник

 

Основна технологія:

Технологія виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик)

 

Додаткова технологія:

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом

 

 

    10

 

 

24

Рушник в українській традиційній обрядовості – символ України, відбиття культурної памяті народу

Вишивка – один із видів народного декоративного мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, виконане різними ручними або машинними швами, один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок, зокрема, дівчат

Види вишивальних технік:

 • поверхнево-нашивні (глухі)
 • наскрізні (ажурні)

Способи вишивання:

 • мережка – витягування ниток (мережка одинарний прутик, подвійний прутик, роздвоєний прутик, мережка стовпчик, подвійний стовпчик, мережка з квадратиками, мережка затягування, мережка шабак)
 • вирізування, яке поєднується з настиланням
 • настилання (гладь)
 • спеціальне настилання (вишивання шовком одної барви з додаванням золотої нитки)
 • низь – вишивання чорними або червоними нитками з додаванням інших кольорів
 • хрестик

Знаки-символи в українській народній вишивці: рослинні, геометричні, зооморфні, антропоморфні орнаменти)

Рапорт

Кольорове поєднання в вишивці

Вибір візерунка в вишивці

Виконання ескізу візерунка для вишивання декоративного рушника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

25

Визначення завдань та плану проектної діяльності

Застосування прийомів комбінаторики у процесі проектування виробу

Розміщення візерунка на виробі

Збільшення та зменшення малюнка на вишивці

Перенесення малюнка на тканину

Уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів

Висловлення судження про добір конструкційних матеріалів на основі критеріїв

Усвідомлення впливу матеріалів хімічного походження на здоров’я людини

Добір матеріалів, інструментів та обладнання для виготовлення декоративного рушника

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення декоративного рушника

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

26

Графічне зображення шва «косий хрестик»

Послідовність виконання шва «косий хрестик» у два ходи

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

27

Гладь – техніка вишивання прямими та похилими стібками, які повністю або частково заповнюють площину узору

Види гладі (однобічна, двобічна, без настилу, з настилом, прорізна, одноколірна, багатоколірна)  та гладьових швів (лічильна, вільна)

Послідовність виконання швів прямої та косої гладі

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

28

Мережка – ажурна або прозора вишивка, виконана на місці висмикнутих із тканини ниток

Види мережок:

 • одинарний прутик
 • подвійний прутик
 • роздвоєний прутик

Вишивання зразків мережки «одинарний прутик»

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

29

Вишивання зразків мережки «подвійний прутик»

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

30

Вишивання зразків мережки «роздвоєний прутик»

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

1

 

 

31

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

1

 

 

32

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Обробка краю декоративного рушника способом «торочка мережкою»

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

 

 

 

 

 

 

1

 

 

33

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології  виготовлення декоративного рушника швом «косий хрестик» у два ходи

Обробка краю декоративного рушника способом «торочка мережкою»

Остаточна обробка декоративного рушника

Контроль якості готового виробу

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Оцінювання виконання технологічних операцій та усунення недоліків

Ознайомлення з професіями мистецтвознавець та дизайнер вишивки

Дотримання ПБП при виконанні технологічних операцій

Організація виставки учнівських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

 

2

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №1:  «Моя зачіска»

 

Основна технологія:

Технологія добору зачіски

 

 

 

1

 

 

34

Зміцнення волосся та його кольору за допомогою рослинних натуральних засобів

Висловлення судження про переваги натуральних рослинних засобів при догляді за волоссям

Добір зачіски відповідно до обличчя

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності №2: « Мій одяг – мій імідж »

 

Основна технологія:

Технології добору одягу та взуття і догляду за ними

 

 

1

 

 

35

Види одягу та взуття

Технології догляду за одягом та взуттям

Засоби догляду за одягом та взуттям

Важливість догляду за одягом та взуттям

Добір одягу та взуття з урахуванням власних параметрів та потреб

Використання одягу та взуття в залежності від потреб та санітарно-гігієнічних вимог

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Саранча Стелла Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Технології, 8 клас, Планування
Додано
20 травня 2018
Переглядів
4217
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку