Планування "Економіка"

Про матеріал
Календарне планування "Економіка" 11 клас складена до профільного підручника видавництва "Ранок", але планування розроблене за рівнем стандарт.
Перегляд файлу

(35 годин, 1 год. на тиждень)

 

 

Дата

Тема  уроку

Примітка

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ

1.

 

Роль економічної науки в житті людини. Обмеженість ресурсів і безмежність потреб. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.

 

2.

 

Виробничі ресурси:земля, праця, капітал, інформація. Власність на виробничі ресурси. Виробництво та продукт. Виробничі технології.

 

3.

 

Економічний кругообіг. Розподіл, обмін та споживання. Практична робота1

 

Тема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

4.

 

Споживач, як основний суб’єкт сучасної економіки. Потреби споживача: змічт та класифікація.

 

5.

 

Споживчі блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадкової граничної корисності. Бютжет споживача.

 

6.

 

Виробник як субєкт економіки та мета його діяльності. Альтернативна вартість. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

 

7.

 

Тематичне оцінювання

 

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3. Організація підприємницької діяльності та основнві показники діяльності підприємства.

8.

 

Виробничі функції та технології підприємств. Основні  види та етапи  витрат підприємства.

 

9.

 

Валовий дохід. Рентабельність. Закон максималізації прибутків. Альтернативні способи збільшення прибутків.

 

10.

 

Практична робота 2.

 

Тема 4. Фінансова діяльність підприємства.

11

 

Джерела фінансування. Фінансова звітність.

 

12.

 

Способи залучення фінансових ресурсів. Мінімізація ризику. Страхування.

 

Тема 5. Управління підприємством

13.

 

Управління підприємством. Бізнес-планування підприємницькою діяльністю.

 

 

 

 

14

 

 Основи управління проектами.  Маркетингова діяльність. Реклама. Практична робота 3.

 

15.

 

Тематичне оцінювання

 

 

Розділ 3. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні.

Тема 6. Основні прояви цілісності національної економіки.

16.

 

Загальна рівновага національної економіки. Сукупний попит та пропозиція.

 

17.

 

Валовий внутрішній продукт. Номінальний та реальний ВВП.

 

18.

 

Національне споживання та заощадження. Циклічність національної економіки.

 

Тема 7. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

19.

 

Безробіття – порушення рівноваги на ринку праці. Види безробіття та їх рівень

 

20.

 

Наслідки безробіття для економіки та суспільства.

 

21.

 

Тема 8. Інфляція, як макроекономічне явище.

 

22.

 

Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги. Види інфляції.

 

23.

 

Зв'язок інфляції та безробіття. Практична робота 4.

 

24.

 

Соціальна політика держави.

 

25.

 

Тематичне оцінювання.

 

 

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Світова економіка. Світова торгівля та міжнародна валютна система.

26.

 

Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин.

 

27.

 

Глобалізація причини та наслідки. Сучасний стан світової торгівлі.

 

28.

 

Міжнародна валютна система.

 

Тема 10. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародний рух капіталів.

29

 

Ринок робочої сили. Діяльність МОП. Міжнародна міграція.

 

30.

 

Система державного та міждержавного регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 

31.

 

Форми міжнародного руху капіталів.

 

32.

 

Міжнародний рух капіталів

 

33.

 

Платіжний баланс країни. Практична робота

 

34.

 

Тематичне оцінювання

 

35.

 

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, 11 клас, Планування
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
4 грудня 2021
Переглядів
533
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку