Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Планування уроків з української мови

Про матеріал
Планування уроків з української мови в І семестрі 4 класу за підручником М.Захарійчук
Перегляд файлу

Українська мова

За підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати: аеропорт,  ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб,  держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду,  кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині,  правóруч,  п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість,   температýра, тепéр, творчість, трамвáй, тролéйбус,  футбóл,  шерéнга, шістнáдцять,  шістдесятú, шістсóт, щогодúни,  щотижня (45 слів).

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

 

Списування

Діалог

Мовна тема

Письмовий преказ

Диктант

18.09

15.10

20.11

11.12

18.12

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

МОВА І МОВЛЕННЯ

1.

 

Мова – жива скарбниця історії народ

02.09

 

2.

Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова

03.09

 

3.

Культура мовлення та спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях

04.09

 

ТЕКСТ

4.

 

Тема і мета висловлювання, заголовок тексту в текстах-розповідях, описах, міркуваннях, есе

06.09

 

 

5.

Засоби звязку речень у тексті

09.09

 

6.

Поділ тексту на частини. План тексту. Спостереження за роллю абзаців.

10.09

 

7.

Урок розвитку писемного мовлення. Ознайомлення з жанром есе. Складання і записування есе.

11.09

 

8.

Текст-міркування: твердження, докази, висновки

13.09

 

9.

Закріплення знань про текст-міркування

16.09

 

10.

Побудова тексту-опису, тексту-розповіді

17.09

 

11.

Контрольна робота: списування

18.09

 

12.

Аналіз контрольної роботи. Художній і науково-популярний тексти-описи

20.09

 

13.

Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа. Узагальнення і систематизація знань.

23.09

ТЕМА

РЕЧЕННЯ

14.

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

24.09

 

15.

Головні та другорядні члени речення

25.09

 

16.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка

27.09

 

17.

Звязок слів у реченні

30.09

 

18.

Поширення речень словами та словосполученнями

01.10

 

19.

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення

02.10

 

20.

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)

04.10

 

21.

Складання речень з однорідними членами .

07.10

 

22.

Закріплення знань про однорідні члени речення.

08.10

 

                               СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

23.

 Повторення й узагальнення вивченого про слово

09.10

 

24.

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

 

11.10

 

25.

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форма слова. Контрольна робота: діалог

15.10

 

26.

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

16.10

 

ТЕМА

ІМЕННИК

27.

Іменник як частина мови.Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність іменників

18.10

 

 

 

28.

Рід іменників

21.10

 

29.

Змінювання іменників за числами

22.10

 

30.

Відмінки іменників. Початкова форма іменників

23.10

 

31.

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

25.10

 

32.

Написання іменників жіночого й чоло-вічого роду із закінченням -а, -я в однині

04.11

 

33.

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в орудному відмінку однини

05.11

 

34.

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини

06.11

 

35.

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини

08.11

 

36.

Закінчення іменників чоловічого роду на – ар, - яр у родовому й орудному відмінках однини

11.11

 

37.

Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

12.11

 

38.

Закінчення іменників середнього роду в однині

13.11

 

39.

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням – і в іменниках різного роду

15.11

 

40.

Чергування кореневих звуків [о], [е] з  [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний.

18.11

 

41.

Закінчення іменників у множині

19.11

 

42.

Контрольна робота з мовної теми «Іменник»

20.11

 

43.

Закріплення знань про зміну приголосних в іменниках. Визначення роду, числа, відмінка іменників.

22.11

 

44

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань про іменник

25.11

 

ТЕМА

 

ПРИКМЕТНИК

45.

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

26.11

 

46.

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

27.11

 

47.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором.

29.11

 

48.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні. Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах

 

02.12

 

49.

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками

03.12

 

50.

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

04.12

 

51.

Змінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

 

06.12

 

52.

Практичні вправи на визначення відмінків прикметника

09.12

 

53.

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

10.12

 

54.

Контрольна робота: письмовий переказ. 

11.12

 

55.

Аналіз контрольної роботи. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

13.12

 

56.

Закріплення знань про правопис прикметників із знаком м’якшення.

16.12

 

57.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників

17.12

 

58.

Контрольна робота: диктант.

18.12

 

59.

Аналіз контрольної роботи. Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ськ, -зьк, -цьк

20.12

 

60.

Змінювання прикметників у множині. Закріплення знань про правопис прикметників у множині

23.12

 

61.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення

24.12

 

62.

Узагальнення і систематизація вивченого протягом І семестру

27.12

ТЕМА

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
469
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку