Комунікативний метод навчання української мови у контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу

Про матеріал
Основним засобом людського спілкування є мова.Комунікативний метод надає можливість вирішити комунікативно – пізнавальні задачі засобами спілкування. Категорію „комунікативне навчання” можна визначити як: а) взаємодію вчителя і учня в процесі спілкування; б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Комунікативна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.
Перегляд файлу

Комунікативний метод навчання української мови у контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу

 

 

Основним засобом людського спілкування є мова. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямами оновлення змісту вищої освіти є: особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

Формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу, його наближення до реального процесу спілкування. Отже, методичним змістом сучасного уроку української мови має бути комунікативність.

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач української мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі.

Комунікативний метод надає можливість вирішити комунікативно – пізнавальні задачі засобами спілкування. Категорію „комунікативне навчання” можна визначити як: а) взаємодію вчителя і учня в процесі спілкування; б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Комунікативна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем,  важливих для кожного із учасників навчального процесу.

В системі комунікативного навчання виділяють такі основні принципи методики співробітництва:

1)            позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного виконання завдань кожним студентом;

2)            індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен  студент виконує своє завдання, відмінне від інших;

3)            однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання;

4)            одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи.

 

 

 

 

В процесі спілкування студенти навчаються:

       вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації;

         висловлювати альтернативні думки;

         приймати виважені рішення;

         спілкування з різними людьми;

         приймати участь у дискусіях.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність  такі форми роботи: як індивідуальна, парна, групова і робота в команді.

Найбільш відомі форми парної і групової роботи:

        внутрішні (зовнішні) кола;

        мозковий штурм;

        читання зигзагом;

        обмін думками;

        парні інтерв’ю та інші.

Наприклад, читання зигзагом означає такий вид діяльності, що включає поділ тексту на частини або використання різних текстів за тією ж тематикою. Уривки тексту роздають студентам для читання з подальшим обговоренням з метою виявлення змісту всього тексту або висловлювання різних точок зору щодо прочитаного.

Слід зазначити, що всі вище згадані форми навчання ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема попередньо обговорювалась на заняттях і студенти мають певний досвід і думки, набуті раніше в процесі навчання.

Викладач також має враховувати той факт, що теми для обговорення не повинні мати обмежений характер. Однією з особливостей комунікативних форм навчання є те, що вони мотивують студента не лише висловлювати власну точку зору, але й змінювати її під аргументованим впливом партнерів у процесі спілкування.

Серед визначених переваг комунікативного навчання слід виділити наступні:

1)            встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками спілкування;

2)            студенти мають можливість бути більш незалежними і впевненими в собі;

3)            викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться робити помилки;

4)           студенти отримують можливість подолати страх перед мовним бар’єром; 

5)            викладач не домінує;

6)            кожен студент залучений до роботи, має певне завдання;

7)            слабкі студенти можуть отримати допомогу від більш сильних;

8)            студенти можуть використовувати свої знання і досвід, набутий раніше.

 

Висновок

Таким чином, можна зробити висновок, що комунікативний метод навчання української мови допомагає розкрити творчий потенціал студентів, формувати майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. А це забезпечує входження України до європейського освітянського простору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quicksand

Зыбучий песок

Текст песни (исполняет La Roux)

Перевод песни (автор неизвестен)

Oooh Oooh Oooh Oooh
Oooh Oooh Oooh Oooh

I'm the obsessor
Holding your hand
It seems you have forgotten
About your man
Alone in the darkness
My bed's a different land
Your touch intensifies
And I'm in the Quicksand
I'm in the Quicksand
I'm in the Quicksand

You're the upsetter
Stroking my hand
What's my position?
I don't understand
Am I your possession?
Am I in demand?
Oh when you turn to me
I'm in the Quicksand
I'm in the Quicksand
I'm in the Quicksand

You, you moved into my mind again Oooh
You, you're walking around rent free Oooh
Oh, I could let you stay
But I'm walking on broken ground again
Oh, oh, when will I learn?
All you do is push me back in the dirt

Ooooh Oooooh Ooooh ooooh
Oooh Ooooh Ooooh ooooh (x2)

I'm in the Quicksand
Oooh oooh ooooh ooooh ooooh ooooh
Oooh Ooooh

I'm in the Quicksand
(repeat)

Ооо Ооо Ооо Ооо
Ооо Ооо Ооо Ооо

Я становлюсь одержимой
Когда держу твою руку
Кажется, что ты забыла
О своём мужчине
Одна в темноте
Моя кровать особенная земля
Твои прикосновения учащаются
И я тону в зыбучем песке
Я тону в зыбучем песке
Я тону в зыбучем песке

Ты поглаживаешь мою руку
Словно машинный пресс
Каково мое положение?
Я не понимаю
Твоё ли я владение?
Пользуюсь ли я спросом?
О, когда ты поворачиваешься ко мне
Я тону в зыбучем песке
Я тону в зыбучем песке
Я тону в зыбучем песке

Ты, ты снова поселилась в моей голове Ooo
Ты, ты бродишь в ней свободно Ooo
О, я могу позволить тебе остаться
Но я снова иду по вспаханной земле
О, о, когда я пойму?
Всё, что ты делаешь, толкает меня обратно в грязь

Оооо Оооо Оооо Оооо
Ооо Оооо Оооо Оооо (x2)

Я тону в зыбучем песке
Ooo ooo oooo oooo oooo oooo
Ooo Oooo

Я тону в зыбучем песке
(повторение)

 

 

Я - местный житель,
Держащий тебя за руку.
Кажется, ты забыла
Про своего мужчину.
Одна в темноте
Моя кровать - словно другая страна.
Твои прикосновения усиливаются,
И я будто в зыбучем песке
Я в зыбучем песке
Я в зыбучем песке

Ты - пришелец,
Поглаживающий мою руку.
Какова же моя позиция?
Я и сама не понимаю...
Я - твоя собственность?
Есть на меня спрос?
О, когда ты обращаешься ко мне,
Я будто в зыбучем песке

Ты, ты опять запала мне в душу
Ты, ты разгуливаешь по ней без арендной платы!
Да, я могла бы позволить тебе остаться,
Но нет, я снова брожу по пересеченной местности.
О, когда же я наконец запомню,
Что все что ты делаешь - это пинаешь меня обратно в грязь...

Ооооооо,ооо,ооо,оооо
Я в зыбучем песке...

 

doc
Додано
13 вересня
Переглядів
40
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку