10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Планування з української мови для дітей з особливими освітніми потребами

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до нових ПРОГРАМ МІНІСТЕРСТВА освіти і науки України, рекомендованих для дітей з особливими освітніми потребами ( ООП дітей) з українською мовою навчання.

Кількість годин на вивчення розділів і тем є орієнтовною, оскільки за вчителем зберігається право на її коригування з урахуванням специфіки конкретного класу.

Українська мова ( 3 год/ тиждень) за підручниками:

- Українська мова 3 клас,, А,М, Висоцька - Київ ""Либідь" 2017 р.;

- Дидактичний матеріал з української мови 3 клас, Г,М, Плешканівська - Київ, Інкун Амбула 2008 р.

Перегляд файлу

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

 

Тема: Повторення вивченого у ІІ класі (6 год.)

 

 

 

 

1.

Голосні і приголосні звуки.

Ст. 4, правила, впр. 1 – 2( 1 )

 

Ст. 4 – прав. Вивч., впр.2(2)

ППП – пригадати вивчене у ІІ класі.

МР – пригадати правила правопису, лексику, яку засвоїли у ІІ класі.

ОР – виявляти бажання навчитися правильно читати, писати слова, речення, зв’язні висловлювання.

2.

Складання рядів слів за певною змістовою ознакою.  Визначення голосних звуків у словах.

Ст. 5, впр. 3-4,

 

Ст. 5, впр.5(2)

 

3.

Приголосні звуки. Визначення приголосних звуків.

Ст. 6, правило, впр. 6 -7

 

Ст. 6 – правило вивч., впр. 8(2)

 

4.

Продовження попередньої  теми.

Ст. 7, впр. 9 - 10

 

Ст. 7, впр.11

МР – диференціювати на слух і на письмі голосні і приголосні звуки і букви, якими вони позначаються на письмі.

5.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 7 – 8, впр. 12 - 14

 

Ст. 8 , впр. 15.

 

6.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання колективної розповіді за малюнком та опорними запитаннями( запис в зошиті).

 

 

 

 

 

Тема: Речення.(6 год.)

 

 

 

 

7.

Речення, в яких є повідомлення, запитання, наказ ( питальні, розповідні, спонукальні ).

Ст. 9, впр. 1 – 2, складання схем

 

Ст. 9, впр.3 (2), вивч. правила

ППП – зосереджувати увагу на предметі діяльності, пригадувати, уявляти, відтворювати.

8.

Велика буква в першому слові, розділові знаки в кінці речень.

Ст. 10, правило, впр. 5- 6.

 

Ст. 11 – правило вивч., впр.7

ОР – виявляти бажання навчитися орфографічно правильно писати, виявляти зусилля для засвоєння правил правопису речень.

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвиткової роботи

9.

Розуміння змісту речення.

Ст. 12, впр. 8 - 9

 

Ст. 12, впр.10

МР – запис  речення з поданих слів.

10.

Графічна модель речення. Інтонаційно правильне читання різних за метою висловлювання речень ( за зразком учителя )

Ст. 13 – 14, впр. 11 - 15

 

Ст. 14, впр. 16

МР – складати речення за графічною моделлю, запис їх.

ОР – виявляти бажання та зусилля для засвоєння правил правопису речень.

11.

Узагальнення  та систематизація знань.

Дид. матеріал

 

Дид. матеріал

 

12.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Аудіювання (слухання з голосу вчителя різних за метою висловлювання речень).

 

 

 

МР – уважно слухати мовлення вчителя, розуміти зміст прочитаного, адекватно відповідати на запитання.

 

Тема : Мова і мовлення ( 7 год.)

 

 

 

 

13.

Мова – засіб спілкування.

Ст.15, впр.1 - 2

 

Дид. матеріал

ППП – зосереджувати увагу на предметі діяльності, довільно сприймати навчальний матеріал, осмислювати і запам’ятовувати його.

14.

Продовження попередньої  теми.

Ст. 16 – правило, впр. 3 - 6

 

Ст. 16 – правило вивчити, впр. 8.

 

15.

Слово – основна одиниця мови.

Ст.18 – правило, впр. 9 - 11

 

Ст. 18 – правило вивч., впр. 12

 

16.

Культура  мовлення.

Ст. 21 -22 – правила, впр. 1 - 3

 

Ст. 22 – правила вивч., впр. 4

МР – знати і вживати у власному мовленні слова ввічливості, формули мовленнєвого етикету.

17.

Продовження попередньої  теми.

Ст. 23, впр. 5 - 7

 

Ст. 24, впр. 8

 

18.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 24 – 25, впр. 9 - 12

 

Ст. 25, впр. 13

ОР – виявляти оцінне ставлення до предмета діяльності.

19.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоріння: « Допомога дітей удома».

 

 

 

МР – добирати лексику до тематичної групи « допомога», адекватно використовувати її у мовленні.

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

 

Тема: Звуки і букви ( 37 год. )

 

 

 

 

20.

Алфавіт.

Ст. 26 – правило, впр. 1 - 3

 

Ст. 26 – правило вивч., ст. 27, впр.

ППП – зосередження уваги, осмислення і запам’ятовування, пригадування і відтворення, використання в аналогічних та нових ситуаціях.

21.

Розташування слів в алфавітному порядку.

 Ст. 27, впр. 5 – 7.

 

Ст. 28, впр. 8, алфавіт вивч.

ОР – виявляти силу волі, бажання правильно записувати слова в алфавітному порядку.

22.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 28, впр. 9 - 11

 

Ст. 29, впр. 12

 

23.

Голосні звуки. Позначення їх буквами.

Ст. 29, правило, впр. 1 - 3

 

Ст. 30 – правило повторити, впр. 5

МР – диференціювати на слух і на письмі голосні звуки і букви, якими вони позначаються.

24.

Узагальнення та систематизація знань про голосні звуки.

Ст. 30 – 31, впр. 6 - 9

 

Ст. 32, впр. 10.

 

25.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема: « Наша школа».

 

 

 

МР – добирати лексику до тематичної групи « школа», адекватно вживати її у мовленні, структурувати невеличкі зв’язні висловлювання.

26.

Приголосні звуки. Розпізнавання приголосних звуків у мовленні.

Ст. 32 – 33, впр.  1 - 4

 

Ст. 33, впр. 5.

 

27.

Позначення приголосних звуків буквами.

Ст. 33 – 34, впр. 6 - 9

 

Ст. 34, впр. 10

 

28.

Склад.

Ст. 35 – правило, впр. 1 - 4

 

Ст. 35 – правило вивч., впр. 5

 

29.

Поділ слів на склади. Утворення нових слів.

Ст. 36, впр. 6 - 9

 

Ст. 37, впр. 10

ППП – осмислення, запам’ятовування, відтворення.

 

 

  п/ п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

30.

Перенос  слів.

Ст. 37 – правила, впр.  11 - 14

 

Ст. 37 – правила вивч., впр. 15, ст. 38

 

31.

Наголос.

Ст. 38 – 39 – правила, впр. 1 - 4

 

Ст. 39 – правила вивчити, впр. 5, ст.40

ППП – зосередження уваги на предметі діяльності, довільне сприймання навчального матеріалу.

32.

Визначення наголосу у двоскладових і трискладових словах.

Ст. 40, впр. 6 - 9

 

Ст. 41, впр. 10

 

33.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема: « Київ – столиця України»

 

 

 

МР – засвоїти лексику тематичної групи « Київ», адекватно використовувати її у мовленні, будувати невеличке зв’язне висловлювання на дану тему, з допомогою записувати його.

34.

Позначення м’якості приголосних буквою і.

Ст. 41 – правило, впр. 1 - 4

 

Ст. 42, впр. 5, ст. 41 – правило вивчити.

 

35.

Продовження попередньої теми.

Ст. 42, впр. 6 - 8

 

Ст. 43. Впр. 9

 

36.

Позначення м’якості приголосних буквою я.

Ст. 43 – правило, впр. 1 - 4

 

Ст. 44, впр. 5

ОР – виявляти бажання навчитися орфографічно правильно писати, виявляти інтерес до нового.

37.

Продовження попередньої теми.

Ст. 45, впр.6 - 9

 

Ст. 46, впр. 10

 

38.

Позначення м’якості приголосних буквою ю.

Ст. 46 – правило, впр. 1 - 4

 

Ст. 47, впр. 5, правило вивч.

 

39.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 48, впр. 6 - 9

 

Ст. 49, впр. 10

 

40.

Позначення м’якості приголосних буквою є.

Ст. 49 – правило, впр. 1 - 3

 

Ст. 49 – правило вивч., впр. 4

 

41.

Продовження попередньої теми.

Ст. 50, впр. 5 - 7

 

Ст. 51, впр. 8

 

42.

Знак м’якшення в кінці слова.

Ст. 51 – правило, впр.1 - 4

 

Ст. 51 – правило вивч., впр. 5

 

43.

Продовження попередньої теми.

Ст. 53, впр. 6 - 9

 

Ст. 54, впр. 10

 

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

44.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема: « Моє рідне місто».

 

 

 

МР – вживати у мовленні лексику, що стосується тематичної групи « місто», дотримуватися зразка розповіді.

45.

Знак м’якшення ( ь) в середині слова.

Ст. 55 – правило, впр. 1 - 5

 

Ст. 55 – правило вивч., ст. 56, впр. 5

 

46.

Продовження попередньої теми.

Ст. 56, впр. 6 - 8

 

Ст. 57, впр. 9

 

47.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки.

Ст. 58 – правило, впр. 1 - 4

 

Ст. 58 – правило вивч., впр. 5

 

48.

Розрізнення дзвінких і глухих приголосних звуків.

Ст.59, 60 впр. 6 - 9

 

Ст. 60, впр. 10

ОР – прагнути навчитися правильно вимовляти та записувати слова з дзвінкими/глухими

49.

Узагальнення та систематизація знань. Самостійна робота.

Ст. 61, впр. 11 - 14

 

Ст. 62, впр. 15.

 

50.

Сполучення приголосних дж, дз.

Ст. 62 – правило, впр. 1 - 4

 

Ст. 64, впр. 5

ППП – концентрація уваги, осмислення і запам’ятовування.

51.

Правило переносу слів з дж, дз.

Ст. 64 -  правило, впр. 6 – 9.

 

Ст. 64 – правило вивч., впр. 10, ст. 66

 

52.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема: « Члени моєї родини».

 

 

 

МР –вживати у мовленні лексику, що відноситься до тематичної групи « родина», правильно структурувати речення, дотримуючись лексико – граматичної сполучуваності слів.

53.  

Сполучення букв йо, ьо.

Ст. 66 – правило, впр. 1 - 2

 

Ст. 66 – правило вивч., впр. 3, ст. 67

 

54.

Правила переносу слів з йо, ьо.

Ст. 68 – правило, впр.4 - 6

 

Ст. 68 – правило вивч., впр. 7

 

55.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 68, впр. 8 - 9

 

Ст. 69, впр. 10

 

56.

Контрольна робота. Тема: « Повторення».

 

 

 

 

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

 

Тема : « Слово» ( 32 год.)

 

 

 

 

57.

Слова, які означають назви предметів.

Ст. 75 – правило, впр. 1 - 3

 

Ст. 75 – правило вивч., впр. 4

ППП – зосереджувати увагу на матеріалі, сприймання, осмислення,запам’ятовування, пригадування і відтворення.

58.

Слова – назви предметів, які відповідають на питання що?

Ст. 76, впр. 5 - 7

 

Ст. 77, впр. 8

 

59.

Слова – назви предметів, які відповідають на питання хто?

Ст. 79 – правило, ст. 78. 79, впр. 9 - 11

 

Ст. 79 – правило вивч., впр. 12

 

60.

Групування слів-назв предметів за запитаннями хто?, що ?

Ст. 80 – 81, впр.  13 - 15

 

Ст. 81, впр. 16

МР – виділення у мовленні іменників

61.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 81 – 82, впр. 17 - 19

 

Ст. 82, впр. 20

 

62.

Змінювання іменників за числами.

Ст. 83 – правило, впр. 21 - 23

 

Ст. 83 – правило вивч., ст. 84, впр. 24

 

63.

Велика буква у словах – назвах предметів.

Ст. 85 – правило, впр. 1 - 3

 

Ст. 85 – правило вивч., впр. 4, ст. 86

 

64.

Продовження попередньої теми.

Ст. 86, впр. 5 - 7

 

Ст. 87, впр. 8

ОР – виявляти бажання навчитися правильно записувати імена, прізвища, по батькові людей.

65.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема : « Символи України».

 

 

 

МР – знати слова-символи України, адекватно вживати їх у мовленні.

66.

Велика буква в кличках тварин.

Ст.  87, 88 – правило, впр. 9 - 10

 

Ст. 88 – правило вивч., впр.  11

 

67.

Продовження попередньої  теми.

Ст. 89, впр. 12 - 13

 

Ст. 90, впр. 14

 

68.

Велика буква в назвах країн, міст, сіл, вулиць, морів, річок.

Ст. 90, 91 – правило, впр. 15 - 16

 

Ст. 91 – правило вивч., ст.  92, впр. 17                                                          

 

69.

Продовження попередньої  теми.

Ст. 92, впр. 18, 19

 

Ст. 93, впр. 20

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання в класі

Дата

Завдання додому

Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

70.

Узагальнення і систематизація знань.

Ст. 93, впр. 21

 

Ст. 93, впр. 23

 

71.

Повторення  і закріплення вивченого.

Ст. 94, впр. 24

 

Ст. 95, впр. 26

 

72.

Слова, які називають дії предметів.

Ст. 95, 96 – правило, впр. 1 - 2

 

 Ст. 96 – правило вивч., впр.3

 

73.

Продовження  попередньої теми.

Ст. 96, впр. 4 -5

 

Ст. 97, впр. 6

 

74.

Формування вмінь ставити питання до дієслів.

Ст. 97, 98, впр. 7 - 8

 

Ст. 98, впр. 9

МР – вживання у мовленні дієслівну лексику, засвоєну на уроках української мови.

75.

Пов’язування між собою слів- назв предметів і слів-дій.

Ст. 98, впр. 10 - 11

 

Ст. 99, впр. 12

 

76.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема: « Мій режим дня».

 

 

 

МР – адекватно вживати лексику, що стосується тематичної групи « режим дня», структурувати речення з дотримуванням лексико – граматичної сполучуваності іменників та дієслів.

77.

Пов’язування між собою іменників і дієслів.

Ст. 99, впр. 13 - 14

 

Ст. 100, впр. 15

 

78.

Продовження попередньої  теми.

Ст. 100, впр. 16 - 17

 

Ст. 101, впр. 18

 

79.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 101, впр. 19 - 21

 

Ст. 102, впр. 24

 

80.

Слова, які називають ознаки предметів.

Ст. 103, впр. 1 - 2

 

Ст. 104, впр. 3

ППП довільне сприймання навчального матеріалу, шляхом наочно – образного мислення осмислення його, довільне запам’ятовування.

81.

Поєднання іменників з прикметниками.

Ст. 104, впр.4 -5

 

Ст. 105, впр. 7

 

82.

Продовження попередньої теми.

Ст.  106 – правило, впр. 9 - 11

 

Ст. 106 – правило вивч., впр. 12

 

83.

Близькі і протилежні за значенням прикметники.

Ст. 108, впр. 16 – 17.

 

Ст. 109, впр. 18

 

84.

Змінювання прикметників за числами.

Ст. 109, впр. 19 - 20

 

Ст. 109,  впр. 21

 

85.

Добір влучних іменників до прикметників і навпаки.

Ст. 110, впр. 22 - 23

 

Ст. 111, впр. 24

ОР – виявляти бажання правильно записувати прикметникову лексику, виявляти старанність, охайність під час запису завдань.

86.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема : « Тварини – помічники людини».

 

 

 

МР – добирати лексику до теми, використовувати її для структурування невеликого зв’язного висловлювання.

87.

Слова – прийменники, слова – сполучники.

Ст. 111, 112, впр.1 – 2, правило

 

Ст. 112 – правило вивч., впр. 3

 

88.

Пов’язування слів, частин речення і речень за допомогою прийменників.

Ст. 112 – 113, впр. 4 - 5

 

Ст. 113, впр. 6

МР – вживати у мовленні прийменники, сполучники для зв’язку слів

89.

Узагальнення та систематизація знань.

Ст. 114 – 115, впр. 10 - 11

 

Ст. 116, впр. 12

 

 

Тема: «Речення» ( 9 год.)

 

 

 

 

90.

Поняття про речення.

Ст. 123 – правило, впр. 1 - 3

 

 Ст. 123 – правило вивч., впр. 4, ст. 124

 

91.

Велика буква в першому слові, розділові знаки.

Ст. 124 – правило, впр.5 - 7

 

Ст. 124 – правило вивч., впр. 8, ст. 126

 

92.

Розповідні речення, інтонування розповідних речень.

Ст. 128, 129 – правила, впр. 1 - 5

 

Ст. 128, 129 – правило вивч., впр.6

 

93.

Продовження попередньої теми. Поширення речень за допомогою питань.

Ст. 130 – 132, впр. 7 - 11

 

Ст. 132, впр. 14

 

94.

Питальні речення.

Ст. 134 – правило, впр. 1 - 2

 

Ст. 134 – правило вивч., впр.3

 

95.

Продовження попередньої теми.

Ст. 136 -137, впр. 4 - 7

 

Ст. 137, впр. 9

 

96.

Зв’язок слів у реченні.

Ст. 140 – правило, впр. 1 - 3

 

Ст. 140 – правило вивч., впр.4

 

97.

Продовження попередньої теми.

Ст. 141, 142 впр.5 - 7

 

Ст. 142 впр.8

 

98.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Аудіювання по темі « Речення».

 

 

 

 

 

Тема: « Текст»(6 год.)

 

 

 

 

99.

Поняття про текст.

Ст. 148 – правило,  впр. 1 - 3

 

Ст. 148 – правило вивч., впр. 4

 

100.

Складання розповіді за малюнком.

Ст. 150 – 152, впр. 5 - 8

 

Ст. 152, впр. 9

 

101.

Удосконалення складених текстів.

Ст. 156 – правило, впр.13 - 16

 

Ст. 156 – правило вивч. Впр.21

 

102.

Будова тексту.

Ст. 159, правило, впр.1 - 2

 

Ст. 159 – правило вивч., впр.3

 

103.

Продовження попередньої теми.

Ст. 162, впр. 7 - 9

 

Ст. 163, впр. 10

 

104.

Контрольне списування з друкованого тексту.

 

 

 

 

105.

Аналіз контрольного списування. Узагальнення та систематизація знань.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Безручко Лілія Іванівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Українська мова, 3 клас, Планування
Інкл
Додано
2 липня 2018
Переглядів
2618
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку