Посібник для вчителя "Методичні рецепти до вивчення теми "Будова слова" у 3 класі"

Про матеріал

Впевнені, що у вас, шановні колеги, виникло запитання: «Чому посібник названо «Методичні рецепти?» Задумайтесь. Адже, ми, вчителі, дійсно схожі на кулінарів. Щоб підготувати урок, нам доводиться комбінувати різні методи та прийоми із врахуванням їх «смакових» поєднань та теми. І яка б цікава та досконала розробка уроку не потрапила до наших рук, ми обов`язково додамо різних приправ і пряностей на свій смак та враховуючи уподобання наших учнів.

Мета представленого посібника – забезпечити вчителя практичними матеріалами, необхідними для реалізації творчого підходу до вивчення теми «Будова слова» у 3 класі.

Ви дізнаєтесь, як:

- за допомогою методу моделювання маленькими чоловічками активізувати мислення молодших школярів та ознайомити із морфемною будовою слова;

- створити у класі та у спеціальному блокнотику власний неповторний «словниковий гербарій» або «коренярій»;

- запам`ятати, наче таблицю множення, словникові слова.

Для цього ми пропонуємо планування уроків з теми «Будова слова» у 3 класі та добірку інших цікавих ігрових вправ.

Цей посібник нам допомагали створювати наші дорогі третьокласники. Тому їхні творчі роботи ми розмістили у електронному вигляді.

Перегляд файлу

Управління освіти

виконавчого комітету Шепетівської міської ради

 

Методичний кабінет

 

Щоб учитися було цікаво…

 

Методичні рецепти

 

до вивчення

теми «Будова слова»

у 3 класі

 

Творча група вчителів

 початкових класів

НВК №3

м. Шепетівки

 

 

2015

Автори та упорядники: А.Д.Ніколайчук, О.А.Степанова, Н.С.Пруська, С.М.Денисюк, вчителі початкових класів Шепетівського НВК№3, Хмельницької області

 

 

Посібник складено у відповідності до нової програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.

 

 

 

Мета представленого посібника – забезпечити вчителя практичними матеріалами, необхідними для реалізації творчого підходу до вивчення теми «Будова слова» у 3 класі. Автори використали прийоми та методи ейдетики і ТРВЗ-педагогіки.

У посібнику міститься календарне планування теми, фрагменти уроків та добірка цікавих ігрових вправ.  Посібник ілюстрований дитячими творчими роботами.

 

© Ніколайчук А.Д.

   Степанова О.А.    

   Пруська Н.С.

   Денисюк С.М.

Зміст

До читача…………………………………………..  5

 

Вступ

Особливості вивчення теми «Будова слова» у 3 класі ……………………………………………………..   6

Розділ 1. Методичний практикум

Використання методу ММЧ……………………..    9

Як створити «словниковий гербарій» ……………………………………………………..   18 

Давайте намалюємо словникові слова …………    23

 

Розділ 2. Планування уроків теми «Будова слова» у 3 класі……………………………………………..   27

 

Розділ 3. Підбір дидактичних ігор до вивчення теми «Будова слова»…………………………….   31

 

Післямова…………………………………………   41

 

Додатки

Зразки дитячих ілюстрацій словникових слів….    45   

Список використаних джерел…………………..   75

 

 

До читача

Навчати дітей грамотності можна по-різному. Один шлях – традиційний: домагатися, щоб учні завчили правила і застосовували їх послідовно і неухильно. Але буває й інакше. Якщо підійти до викладання мови творчо, можна знайти багато найрізноманітніших форм, засобів, методів, які допоможуть навчити дітей писати грамотно.

М.В.Ганькіна

 

Впевнені, що у вас, шановні колеги, виникло запитання: «Чому посібник названо «Методичні рецепти?» Задумайтесь. Адже, ми, вчителі, дійсно схожі на кулінарів. Щоб підготувати урок, нам доводиться комбінувати  різні методи та прийоми із врахуванням їх «смакових» поєднань та теми. І яка б цікава та досконала розробка уроку не потрапила до наших рук, ми обов`язково   додамо різних приправ і пряностей на свій смак та враховуючи уподобання наших учнів.

Мета представленого посібника – забезпечити вчителя практичними матеріалами, необхідними для реалізації творчого підходу до вивчення теми «Будова слова» у 3 класі.

 

 

Ви дізнаєтесь, як:

- за допомогою методу моделювання маленькими чоловічками активізувати мислення молодших школярів та ознайомити із морфемною будовою слова;

- створити у класі та у спеціальному блокнотику власний неповторний «словниковий гербарій» або «коренярій»;

- запам`ятати, наче таблицю множення, словникові слова.

Для цього ми пропонуємо планування уроків з теми «Будова слова» у 3 класі та добірку інших цікавих ігрових вправ.

Цей посібник нам допомагали створювати наші дорогі третьокласники. Тому їхні творчі роботи ми розмістили у друкованому та електронному вигляді.

 

Приємного смаку, шановний читачу!


 

 

 

 

 

 

Вступ

Особливості вивчення теми «Будова слова»

у 3 класі

«Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра» («Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи»)

Вивчення теми «Будова слова» має важливе значення в лінгвістичному розвитку учнів. Ознайомлення молодших школярів із морфемною будовою слова розкриває широкі можливості для систематичного розширення, уточнення словника дітей, оволодіння одним із способів розкриття лексичного значення слова.

Вивчаючи морфемну будову слова, школярі підвищують орфографічну грамотність, свідомо засвоюють основні правила української орфографії. Крім того, вони усвідомлюють  будову слова і процеси його утворення, тобто проникають в «таємницю» слова, пізнають шляхи розвитку і поповнення словника мови новими словами, правильно розуміють значення слова. Вивчення теми розширює загальний розвиток учнів, підвищує їхню загально-мовну культуру.

Досвід проведення уроків у школі свідчить, що при опрацюванні цього розділу вчитель має приділяти більше уваги тому, щоб діти відкривали способи творення слів, усвідомлювали походження окремих з них, а також встановлювали взаємозв’язок між лексичним значенням слова та його морфемною будовою. Зокрема, учні опрацьовують такі важливі теми, як «Вимова і правопис слів з дзвінкими та глухими приголосними», «Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними», «Вимова та написання найуживаніших префіксів».

Цілеспрямовано слід керувати збагаченням словникового запасу удосконаленням орфографічних навичок. При цьому звертається увага на розрізнення явищ словозміни та добору до слова споріднених слів.

Але при вивченні цього матеріалу виникає ряд труднощів, які пов’язані з тим, що діти:

- аналізуючи слова, враховують лише зовнішнє їх оформлення (збіг окремих звуків) і не замислюються над значенням слів (вода і водити);

- враховуючи семантику слова, його значення, забувають про зовнішнє (звукове) оформлення однокореневих слів, а тому помилково вважають однокореневими, скажімо слова парк і сад (місце де ростуть дерева);

- не враховують того, що в коренях слів можливе чергування звуків (сніг, сніжок) ;

- не розрізняють однокореневих слів і форм одного й того самого слова (білий, білити і білий, білого) ;

- «склеюють» корінь із префіксом (наприклад, якщо для виділення кореня із слів  заспів  доберуть споріднені слова заспівати, заспівувати, то у них виникає бажання помилково прийняти за корінь заспів-, при доборі ж інших слів: співати, спів, співак – корінь буде виділено правильно);

- «склеюють» корінь із суфіксом (наприклад, аналізуючи слово робітник учні можуть дібрати споріднені слова  робота, заробіток, робітничий визначити корінь робот-, робіт-, добір же слів зароблений, робити, роботящий переконує учнів в тому, -от-, -іт- - суфікси, а не частини кореня;

- «склеюють» суфікс і закінчення (наприклад, у слові казка визначають, як суфікс–ка-).

Тому у нас  виникла ідея запропонувати нові шляхи вдосконалення формування умінь і навичок з морфемної будови слова. Ми перевірили  на практиці ефективність запропонованих методів та прийомів роботи з даної теми. Тому рекомендуємо використати їх у роботі з молодшими школярами.

Розділ 1.

Методичний практикум

 

Використання методу ММЧ для вивчення теми «Будова слова» у 3 класі

Уявлення важливіше за знання

Альберт Енштейн

 

Метод моделювання маленькими чоловічками (метод ММЧ) – це один із методів моделювання, який широко використовується у теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ).

Суть методу полягає в тому, що дитина має уявити, що речовини,предмети,  явища складаються з безлічі живих, мислячих маленьких чоловічків. ММЧ часто використовують на уроках природознавства, математики та мови.

Ми застосували даний метод для вивчення частин слова (кореня, префікса, суфікса, основи та закінчення), правила написання ненаголошених е, и в коренях слів, оскільки ці теми у 3-класників викликають певні труднощі.

Знайомство з частинами слова: основою (коренем, префіксом, суфіксом) та закінченням ми провели з використання методу ММЧ. Зокрема, запропонували учням уявити слова жителями  Мовної країни. Кожне слово має свою невеличку лісову галявину. Це  його ОСНОВА.

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0016.jpg

 

Там проживає маленький чоловічок-грибочок, який має назву КОРІНЬ. У нього особлива відзнака на шапочці – дужечка. Він ніколи не покидає свою галявинку ОСНОВУ.

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0015.jpg

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0016.jpg

До КОРЕНЯ прилітають маленькі чоловічки ПРЕФІКС та СУФІКС. Вони можуть бути у слові, а можуть і не бути. Про це свідчать їхні крильця.

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0014.jpg          D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0013.jpg

ПРЕФІКС і СУФІКС домовились між собою про постійне місце на галявині-ОСНОВІ. ПРЕФІКС завжди стоїть перед КОРЕНЕМ, а СУФІКС – після КОРЕНЯ.

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0014.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0015.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0013.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0016.jpg

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0006.jpgСпілкуючись з різними словами, ці маленькі чоловічки у незвичайну корзинку з назвою ЗАКІНЧЕННЯ  ставлять ті букви, які до вподоби іншим словам для гарного зв`язку. Але інколи у корзинці може бути порожньо (нульове закінчення)

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0014.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0015.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0013.jpg

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0016.jpg  D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\частини слова\сканирование0006.jpg

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\Схеми до теми Будова слова\Будова слова.jpg

 

 

Вивчаючи тему «Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом» ми знайомимо учнів з маленькими чоловічками Е та И. Ці чоловічки дружать між собою, але постійно невпевнені, кому з них ставати у ненаголошеному складі при написанні слів.  Адже ненаголошені звуки Е та И в українській мові вимовляються невиразно. Ненаголошений звук Е наближається до И, а звук И –  до звука Е.

Наприклад, кл?новий л?сток, в?сняна з?мля

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0002.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0003.jpg

На допомогу їм приходить дуже важливий маленький чоловічок НАГОЛОС.

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\рецепти\сканирование0015.jpg

Він подарував Е та И бантик та кашкетик з наголосом та навчив ними користуватися.  D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0001.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0004.jpg

Щоб знати, яку букву Е чи И написати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або дібрати до нього споріднені слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. А дібране слово з наголошеним звуком навчив називати перевірним.

Кл?новий – клен – кленовий, л?сток – листя – листок.

Відтоді наші чоловічки Е та И знають свої слова.

 

А ви знаєте коли потрібно писати у словах Е, а коли И?

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0002.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0003.jpg

Швидше згадайте розповідь про НАГОЛОС та його подарунки.

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\рецепти\сканирование0015.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0001.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0004.jpg

 

 

 

 

 

 

Вивчаючи тему «Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'],[с']», ми знайомимо дітей з маленькими чоловічками, які товаришують по троє. Вони полюбляють для кращої вимови грати та змінювати один одного в словах:

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\рецепти\сканирование0006.jpg

         Луг   лужок    у лузі

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\рецепти\сканирование0013.jpg

        Ріка   річка          у  ріці

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\маленькі чоловічки\чергування\сканирование0006.jpg

 Муха   мушка   мусі

 

 

А можна запросити  у гості  Чебурашку, як маленького незвичайного чоловічка, що допоможе запам`ятати чергування приголосних звуків.

 

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\маленькі чоловічки\чергування\сканирование0023.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Як створити «словниковий гербарій»

Дитина запам’ятовує легко і швидко те, що її цікавить. Перевірено, що вірші, картинки, казки, що справили на дітей сильне враження, викликали сильні почуття, вони запам’ятовують, а те, що не зачепило їх емоційно, легко забувають. К.Ушинський писав, що педагог, який прагне домогтися засвоєння будь-чого в дитячій пам`яті, повинен дбати про те, щоб якомога більше органів чуття дитини – очі, вуха, голос, відчуття м`язових рухів, навіть смаку – брали участь у запам`ятовуванні.

Написання ненаголошеного е, и в корені можна вивчити, використовуючи ще один прийом, а саме, створивши «словниковий гербарій». Адже за правилами ейдетики, «вивчаючи будь-що потрібно налаштовуватися на уявлення, а не на запам`ятовування».

Ідея – це гербарій. Але гербарій – колекція засушених рослин. А «словниковий гербарій» – це блокнотик з колекцією уявних незвичайних  рослин, що ростуть у Мовній країні. По одній на кожній сторіночці. Виростає така рослина з кореня, а на кожній гілці або листку – спільнокореневе слово. Перелік коренів із вказівками сторінки, на якій виросла відповідна до кореня рослина, міститься на останній сторінці «словникового гербарію».              Тоді дитині буде легко утримувати в свідомості все гніздо, або кущ, або сімейку, або дерево (рослину).

 

D:\Алла старий комп'ютер\теорія\міські семінари, консультпункти\міський консультпункт 26.01.12\2012_02_01\IMG_0001.jpg

 

Створювати свої незвичайні рослини нам допомагає дерево, яке знаходиться в класі. Вчитель кріпить «корінь», а діти допомагають рослині обростати «листям».

D:\Алла старий комп'ютер\фото\А клас\4 клас\Новая папка\PA020239.JPGD:\Алла старий комп'ютер\фото\А клас\4 клас\Новая папка\PA020243.JPG

Інколи на дереві з’являється слово, яке  «прикидається родичем», на приклад, листя, листівка.  Діти разом встановлюють невідповідність, а потім записують слова до свого «словникового гербарію». З одним коренем працюємо в класі, з іншим діти працюють самостійно вдома.

 

Правила колекціонера

1.Усі відомі частини мови і способи словотвору повинні бути представлені в словах, які виростають на гілках.

2.Перевага надається таким формам, коли приголосний або голосний у корені знаходиться у слабкій позиції.

3.У кожному слові необхідно обов’язково позначити корінь.

4. Корінь, розташований у кореневій системі, повинен бути написаний яскраво, великими буквами.

 

З кожною новою рослиною, деревом список коренів на останній сторіночці поповнюється. Тільки тепер корені забезпечені ще й відповідними ілюстраціями.

 

 

 

Варіанти завдань із «словниковим гербарієм»

Як перевірити  виконання домашнього завдання? Перед початком уроку діти стають колом, відкривають свої «словникові гербарії» на потрібній сторінці.

У певному ритмі, який вчитель відбиває долонями, вони передають за (проти) годинниковою стрілкою свої блокноти. Стоп! І по колу кожен учень читає слово з даним коренем з того «словникового гербарію», який у нього зараз у руках. Різнокореневі слова  опротестовуються схрещеними і піднятими догори руками.

 

D:\Алла старий комп'ютер\фото\А клас\4 клас\Новая папка\P9260244.JPG

Після цього діти додають до свого дерева те слово, яке їм сподобалося найбільше.

Можна використати бліц диктантики: по слову з кожного дерева, які диктує вчитель та діти.

 

Як показує практика, діти починають упізнавати корінь у тих словах, які раніше навіть не зустрічалися. При цьому немає потреби відшукувати перевірні слова. Без особливих труднощів учні також засвоюють тему «Чергування голосних та приголосних звуків у коренях слів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте намалюємо словникові слова…

 

А що роботи зі словами, які не перевіряються правилом. Наприклад, абрикос, пшениця,  пиріг.

Це словникові слова, які треба вчити і вчити, нерідко знову повертаючись до одного й того ж слова. Добре ще, якщо дитина багато читає і в неї достатньо розвинена інтуїція. А якщо ні?

Ми пропонуємо організувати цю роботу так, щоб школярі мали нагоду зустрітися з неслухняним словом, здивуватися і  подружитися з ним.

Кожне словникове слово, за правилами «Школи ейдетики», ми перетворили  на образи – яскраві, кумедні чи казкові, а потім оживили їх, зв`язавши у незвичайні історії. Така робота допомагає  урізноманітнити зміст уроку, підвищує мотивацію до навчання, сприяє формуванню мовленнєво-комунікативних умінь.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм роботи зі словниковим словом

1.Словникове слово потрібно «проілюструвати» на аркуші форматом А-4, виділивши літеру розміром і кольором.

D:\Алла старий комп'ютер\фото\А клас\4 клас\Новая папка\P9260251.JPGD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0010.jpg

 

2.Цей малюнок потрапляє на стінку (магнітну дошку). До нього додаються інші слова, які діти вивчають впродовж певного періоду

 

D:\мои документы\Алла\фото\А клас\4 клас\Новая папка\P9280248.JPG   D:\Алла старий комп'ютер\фото\А клас\4 клас\Новая папка\PA020245.JPG

 

3.До слів діти придумують різні незвичайні сюжети.

Наприклад, дИректор у корИдорі зустрів дЕпутата на вЕлосипеді.

 

4. Коли стінка заповнена, слова знімаються з певною умовою: діти повинні згадати історії, пов`язані з цим словом.

 

5. Потім учитель диктує швидко слова з аркушів (словниковий диктант).

 

6. Наступний крок –  взаємоперевірка.

 

 

     Якщо ні в кого не знайшлося помилки, слово відправляють на «пенсію». Якщо ж хоча б в одного учня виявилась помилка – слово знову відправляється на стінку. При цьому ведеться обговорення, чому це слово потрапило на стінку. Може погано проілюстроване, фломастер блідий… Аркуш зі словом йде на «реставрацію», а потім знову відправляється на стінку. Через тиждень у нього буде ще одне випробування, щоправда, вже у іншій компанії.

Ось такий кругообіг слів у природі!

 

 

Цей прийом роботи ми  використовуємо не тільки для вивчення написання слів ненаголошеними голосними звуками у коренях, а й для запам`ятовування інших словникових слів.

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0012.jpg

 

Щоб з успіхом застосовувати ейдетичні прийоми на практиці, варто пам`ятати формулу, яку пропонує  засновник школи Української ейдетики Є.В.Антощук:

Уява + фантазія = відтворення інформації

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Планування уроків української мови

з теми «Будова слова» у 3 класі

Згідно з навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою  у 1-4 класах, темі «Будова слова» відводиться 30 годин.

 При плануванні уроків з даної теми, на нашу думку, обов`язково потрібно вказувати використання розглянутих раніше методів та прийомів. Це дасть змогу вчителеві спланувати роботу по підбору мовного матеріалу та подальшій роботі з ним.

Зміст навчального матеріалу

При-

мітка

1

Знайомство з частинами слова: основою (корінь, префікс, суфікс) та закінченням. Використання методу ММЧ

 

2

Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова. Закінчення як засіб зв`язку слів у реченні. Використання методу ММЧ

 

3

Частини  основи: корінь, префікс, суфікс. Використання методу ММЧ. Спільнокореневі слова і форми слова. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

4

Чергування  голосних [о], [е] з [і] у коренях слів. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

5

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'],[с']. Робота з кореняріями.

 

6

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом (з використанням методу ММЧ)

 

7

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом (продовження). Поняття «орфограма». Робота зі «словниковими гербаріями»

 

8

Урок розвитку писемного мовлення.

 Висловлення власної думки у письмовій формі про маленьких чоловічків (частини слова та е, и, наголос)

 

9

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. «Ілюстрування» словникових слів

 

10

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. «Ілюстрування» словникових слів (продовження)

 

11

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні та непарні). Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголос­ними в кінці та середині слів перед глухими.

 

12

Правило перевірки правопису слів типу просьба, бо­ротьба, кігті, нігті. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

13

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та серединіслів перед глухими. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

14

Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

15

Урок розвитку писемного мовлення.

Висловлення власної думки у письмовій формі про ситуацію з життя класу (ситуація про створення класом незвичайних фантастичних рослин )

 

16

Перевірна робота.

 

17

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення та систематизація знань.

 

18

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів із найуживанішими префіксами. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

19

Префікси, співзвучні з прийменниками

 

20

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

21

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

 

22

Написання префіксів з- (с-).

 

23

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами

 

24

Урок розвитку писемного мовлення. Добір слів із префіксами, які можуть зустрічатися при написанні запрошення, привітання.

Написання запро­шення (привітання) з дібраними словами

 

25

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до однієї і тієї самої частини мови. Робота зі «словниковими гербаріями»

 

26

Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст

 

27

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса (сонний, денний). Поділ таких слів для переносу

 

28

Спостереження за значенням слів із суфіксами (у реченні, тексті)

 

29

Перевірна робота з теми «Будова слова»

 

30

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення вивченого про будову слова

 

 

 

 

Розділ 3

Підбір дидактичних ігор

до вивчення теми «Будова слова»

 

Гра

«Знайди мене»

 

 1. За допомогою префіксів без-, від-, над-, воз-  утворіть нові слова.

 

Ділити, змінний, давати, дніпровський, дарувати, захисний, дороги, смерть, давно, страх, дерти, дяка, з’єднати, величати, земельний.

 

 1. Згрупуйте спільнокореневі слова.

 

 • Завод, водиця, водій, заводчик, поводитися, водник, обезводнити, водойма, провідник, підводний, переводити, безводдя, водити.
 • Ніс, носовий, носилки, ноша, перенісся, переносити, носоріг, носище, приніс, носик.
 • Правий, правити, управління, справа, правитель, правіше, справити, праворуч.

 

 1. Вилучіть зайве слово у споріднених словах.

 

 • Пісня, пісенька, пісням, пісенний.
 • Вода, водний, підводний, водити, водяний.
 • Річка, річний, річковий, річечка.
 • Запис, пишу, записів, писар.
 • Вікно, підвіконник, на вікні, віконце.
 • Звук, звуковий, звучати, звукових.

 

 1. Виберіть з тексту слова, основи яких мають тільки корінь, корінь і суфікс.

 

Снігурі

Подивіться: у дворі

В чорних шапках снігурі.

Ще й червоні фартушки

Одягли собі пташки.

Значить, сніг і холоди

Наближаються сюди.

Снігурами через те

Їх тепер і ви звете.

                                 Г.Демченко

 

 1. Подані слова розставте в тому порядку, в якому розташовані їхні схеми, що наводяться нижче.

Знайдіть зайве слово:

гілочка, придорожній, горбок, сходинка, припічок.

 

Схеми:

А)Корінь + суфікс + нульове закінчення;

Б)Префікс + корінь + суфікс + закінчення;

В)Префікс + корінь + суфікс + нульове закінчення;

Г)Корінь + суфікс + закінчення.

 

 1. Подані слова розставте в такому порядку, в якому розташовані їхні схеми, що наводяться нижче.

Книга, обкладинка, іграшка, розмова, одяг, дзвоник, заметіль.

Схеми:

А) Корінь + суфікс + нульове закінчення;

Б) Префікс + корінь + суфікс + закінчення;

В) Префікс + корінь + суфікс + нульове закінчення;

Г) Корінь + суфікс + закінчення.

Д) Префікс + корінь  + закінчення;

Е) Префікс + корінь + нульове закінчення;

Є) ) Корінь + закінчення.

 

Ключ. Якщо ви правильно розташували слова, то з їхніх перших букв прочитаєте другу половину крилатого вислову, який починається словами:

Через терни (до зірок). Запишіть вислів повністю.  

 

 1. Запишіть слова за будовою в такому порядку (буквами П, К, С, З позначено відповідно префікс, корінь, суфікс, закінчення) :

А) П+К+З;

Б) П+К+С+З;

В) П+К+С;

Г)  К+З;

Д) П+К;

Е) К+С;

Є) К+С+З.

Бачиш, об’їзд, роз’яснення, істинний, трудар, окраєць, віддяка.

Запал, ідея, нагорода, проміжок, орлиний, носій, експортний.

 

 1. До слів – назв предметів доберіть споріднені слова, що означають назви дій та назви ознак предметів.

Зразок. Розум – розуміти – розумний.

Зелень - … - …

Черга - … - …

Крик -… - …

Темнота - … -…

Біда -… - …

Познач у словах корені.

 

 1. Прочитайте і замініть кожне сполучення слів одним словом. Запишіть ці слова і позначте у них префікси.

Зразок. Став старим – постарів.

 

Зробився блідим – …

Став здоровим - …

Вніс плату - …

Почав співати - …

Одержав перемогу - …

Викликав радість - …

 

 1.  Утворіть слова з поданих частин і запишіть.

Зразок. Заморський.

 

Префікс:за- , на-, над-, при-.

Корінь:-мор-, -зем-, -вод-, -береж-.

Суфікс:-ськ-, -н-, -н-, -н-.

Закінчення:-ий, -ий, -ий, -ий.

 

 1.  Прочитайте і утворіть слова з поданих частин слів.

 

 • Префікса від слова під’їхав. Кореня від слова водяний. Суфікса від слова візник.
 • Префікса від слова посів. Кореня і закінчення від слова рада.
 • Кореня від слова школа. Суфікса від слова столяр.

 

 1.  Утворіть слова з поданих частин і запишіть.

Префікс:роз-, без-.

Корінь: -кид-, -звуч-, -люд-.

Суфікс:-ан-, -н-, -н.

Закінчення:-ий, -ий, -ий.

 

 1. Прочитайте слова. утворіть від них спільнокореневі слова з протилежним значенням за допомогою префіксів

роз-, без-.

Взутися  - …, сильний  - …, одягнутися  - …, крилатий - …, осідлати - …, рогатий - …, зібрати - …, вусатий - … .

 

 

 1.  Гра « П’ятий зайвий»

Вилучіть з групи слів зайве слово, звертаючи увагу на закінчення.

А) Вечеря, звичаї, гай, свято, сила.

Б) Любов, правило, принцип, сніданок, ніч.

В) Поні, шосе, ідея, журі, таксі.

Г) Вчора, тихо, зустріч, далеко, назустріч.

 

 1.  Вилучіть зайве слово, вкажіть корінь у споріднених словах.
 • Пісня, пісенька, пісням, пісенний.
 • Вода, водний, підводний, водити, водяний.
 • Річка, річний, річковий, річечка.
 • Запис, пишу, записів, писар.
 • Вікно, підвіконник, на вікні, віконце.
 • Звук, звуковий, звучати, звукових.
 • Бережливий, бережок, бережений, бережливість.
 • Дорогий,  дорога, дорожній, подорожчати, придорожній.
 • Сирість, сирник, сирий, відсиріти.
 • Ніж, ніжка, ножик, ножовий, ножівка, ніжний.
 • Сова, совеня, совок, совиний.
 • Син, синок, синій, синівський.

 

 1.  До слова ліс доберіть:

А) спільнокореневі слова: ліс – лісок, …, … .

Б) синоніми: ліс – діброва, …, … .

В) слова, які відрізняються тільки закінченням: ліс, лісу, …, … .

 

 1.  Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів:

Їхати, носити, біг, писати.

 

 1.  Утворіть за допомогою суфіксів нові слова:

А) Сад, рід, бригада, жито, краса, народ;

Б) Пшениця, зелень, мир.

В) Молоко, синій, риба.

 

 1.  Замініть подані вислови словосполученнями за зразком: стіна, зроблена з каменю – кам’яна стіна.

Грунт, в якому багато каміння - …

Ложка, зроблена з срібла - …

Листя тополі, схоже на срібло - …

 

 1.  До поданих слів доберіть близькі за значенням слова з префіксами і запишіть їх.

Тихий - … , сумний - … , бесіда -… , слабкий - … , сміливий - … , жорстокий - … , паркан - … , барвистий - … .

 

 1.  Подані слова запишіть у дві колонки: в першу – слова, що означають віддалення від чогось, у другу – слова, що означають приближення до чогось.

 

Підповзти, від’їхати, під’їхати, відповзти, відпливти, підпливти, відчалювати, причалювати.

 

Доповніть своїми словами.

 

 

 

 1.  Від кожного слова за допомогою префіксів утворіть пару слів, протилежних за значенням.

 Зразок. Єднати – з’єднати, роз’єднати.

 

Бігти, повзти, клепати, тягнути, в’язати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Післямова

 Ось ви і перегорнули останній розділ нашого методичного посібника. Сподіваємось, що ви знайшли тут багато корисного для себе, спробували по-новому поглянути на викладання рідної мови.

 Можливо дещо викликало у вас сумніви чи протиріччя. Це нормально. Абсолютною істиною не володіє ніхто, ми всі знаходимось на шляху до її розуміння.

 Наостанок єдина порада. Перевіряйте все на своєму особистому досвіді.  Якщо у вас виходить те, що вам обіцяють, то все чудово, беріть і користуйтеся. Якщо не виходить, то сміливо відкидайте та шукайте щось своє. Адже ми всі різні, і те, що підходить одній людині, може зовсім не сприйматися іншою.

 У будь-якому випадку, ми щиро вдячні, що ви знайшли час на перегляд нашого методичного посібника.

Приємного вам аппетиту

до вчительської праці  та творчості, 

шановні колеги!
 

З повагою,

творча група вчителів Шепетівського НВК№3

 

 

Рецепт щастя педагогам від Ш. Амонашвілі

Візьміть чашу терпіння,

налийте туди повне серце любові,

вкиньте дві пригорщі щедрості,

 хлюпніть гумору,

 посипте добром

 і додайте якомога більше віри –

і все те добре перемішайте.

Потім намажте

на шматок відпущеного Вам життя

і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.
 

Рецепт 
приготування хорошого уроку
Візьміть дюжину найкращих емоцій. Ретельно відберіть тільки ті, що позбавлені  розчарувань, злопам'ятності та злості.

Після того, як ви відібрали ці дванадцять емоцій, розділіть їх на п'ять (або шість чи  сім) уроків, які вам доводиться проводити кожного вашого робочого дня. 
 Додайте до кожного свого уроку:
12 порцій мудрості, 
11 порцій терпіння, 
10 порцій хоробрості, 
9 порцій працездатності, 
8 порцій оптимізму, 
7 порцій відданості своїй справі, 
6 порцій вільнодумства, 
5 порцій доброти, 
4 порції відпочинку й турботи про здоров'я, 
3 порції гумору, 
2 порції такту, 
1 порцію віри в кожного свого  учня. 
Для того,

щоб додати гостроти та насолоди вашому уроку,

додайте до нього ложечку гарного настрою, скибку нерозсудливості, за смаком розваги, 
обов'язково додайте гри й рясно посипте все гарним добрим гумором. 
А тепер налийте любов до дітей і збийте все енергійними 
 рухами, не допускаючи застою. 
Поставте вашу страву на вогонь дитячихсердець.

Прикрасьте свою стравупосмішками, родзинками та гілочками радості.

Перед подачею учням  урок сервірується спокоєм, самовідданістю

та професіоналізмом учителя.

Чітко додержуйтесь цього рецепту,  у точності дотримуючись інгредієнтів
страви при підготовці кожного свого уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словникові слова,

ілюстровані

учнями 3-х класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0022.jpg

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0014 (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

D:\Pictures\HPscanned\рецепти 2\сканирование0015.jpg

D:\Pictures\HPscanned\рецепти 2\сканирование0016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\словникові слова\сканирование0006.jpgD:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0013 (2).jpg

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0017 (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0020.jpg

 

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\словникові слова\сканирование0014.jpg

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0013.jpg

 

 

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0018.jpgD:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0010.jpg 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\словникові слова\сканирование0016 (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0018.jpg

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\словникові слова\сканирование0016.jpg

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Ніколайчук А.Д\Ярмарок 2014 Метод ичні рецепти\словникові слова\сканирование0021.jpg

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\словникові слова\сканирование0015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0012.jpg

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0014.jpg

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0016.jpg

 

 

D:\Алла\Ярмарок\Ярмарок 2014\2014_11_15\IMG_0017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Pictures\HPscanned\рецепти 2\сканирование0013.jpg

 

D:\Pictures\HPscanned\рецепти 2\сканирование0014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти.                          Початкова освіта  №18 (594) травень 2011.
 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи.- К.: Видавничий дім  «Освіта»,  2012. – 392с.
 3. Захарійчук М.Д. Українська мова: підруч. для 3 кл.

    загальноосвітн. навч. закл. /М.Д.Захарійчук,

А.І.Мовчун.- К.: Грамота, 2013. – 176 с. : іл.

 1. Антощук Євген Учімося запам`ятовувати та пригадувати: Швидка пед.допомога від Укр.школи ейдетики «Мнемозина». – К.: Вирій, 2007. – 156с.:іл. – Бібліогр.: с.156.
 2. Войтович Галина Іванівна Використання методів ейдетики в процесі навчання та виховання дітей: навч.-метод. посіб/Г.І.Войтович. – Хмельницький: ОІППО, 2010, - 196 с.
 3. Сходинками творчості. Методика ТРВЗ в початковій школі / Автори-упорядники:  О.В.Лесіна, В.П.Телячук.  – Х.: Вид. група   «Основа »: «Тріада +», 2007.  – 112 с. – (серія «Педагогічні інновації. Майстерня »)

 

 

1

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
2487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку