Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних (НУШ)

Про матеріал
Тема: Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Опис: Про те, як на межі частин слова збігаються однакові приголосні, та про позначення цих звуків двома однаковими буквами. (за підручником Заболотний)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Подвоєння. Подовженнясхожі але різні поняття

Номер слайду 4

ПРИГАДАЙМО Що таке корінь, префікс і суфікс слова?

Номер слайду 5

БУДОВА СЛОВА

Номер слайду 6

А. Прочитайте вголос слова. Зверніть увагу на вимову приголосних звуків, які позначено двома однаковими буквами. Б. На межі яких частин слова збігаються ці приголосні?В. Зробіть висновок, де у слові може бути збіг однакових приголосних

Номер слайду 7

Б. На межі яких частин слова збігаються ці приголосні? Збігається на межі коренів та префіксів. В. Зробіть висновок, де у слові може бути збіг однакових приголосних. Збіг може бути на кінці префікса та кореня. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Туманний, беззубий, меддопомога, віддати, законно, від’їжджати, оббитий, суперракета, стінний. 341. І. Запишіть слова у три колонки залежно від місця збігу приголосних. Яке слово й чому не треба виписувати? Обґрунтуйте подвоєння букв. ІІ. Виділені слова розберіть за будовою.

Номер слайду 10

Беззубий віддати оббитийІІ. Виділені слова розберіть за будовою. ПЕРЕВІР СЕБЕтуманнийзаконностінниймеддопомогасуперракета. Від’їжджати - немає збігу приголосних.туманний, беззубий

Номер слайду 11

343. За допомогою префіксів із рамки утворіть від поданих слів нові з подвоєними буквами. Запишіть утворені слова, позначте префікси. Ви можете скористатися префіксом кілька разів. Земельний, ділити, дзвеніти, зоряний, з’єднувати, дати, битий, бігати, бризкати, дослідний.

Номер слайду 12

Безземельний, відділити, віддзвеніти, беззоряний, возз’єднувати, віддати, оббитий, оббігати, оббризкати, піддослідний. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Полудень, телефон, рівнина, зміна, мільйон, істина, судина, баштан. ЗРАЗОК. Сезон – сезонний.345. Утворіть і запишіть слова з подвоєними буквами, додаючи до поданих слів суфікс -н-. Підкресліть і поясніть орфограму.

Номер слайду 15

Полудень - полуденний, телефон - телефонний, рівнина - рівнинний, зміна - змінний, мільйон -мільйонний, істина - істинний, судина -судинний, баштан - баштанний. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 16

346. І. Спишіть словосполучення, уставляючи, де потрібно, букву н. Цін..ий подарунок, осин..е гніздо, журавлин..ий клич, журавлин..ий чай, двохвилин..а затримка, Півден..ий Буг, щоден..е меню, олов’ян..ий солдатик, бджолин..а сім’я.ІІ. З одним словосполученням складіть усно питальне речення.

Номер слайду 17

Цінний подарунок, осине гніздо, журавлиний клич, журавлинний чай, двохвилинна затримка, Південний Буг, щоденне меню, олов’яний солдатик, бджолина сім'я.ІІ. З одним словосполученням складіть усно питальне речення. Як вибрати цінний подарунок на день народження брата?ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯОпрацювати §33 (ст.135-138). Вправа 337

pptx
Додано
17 лютого
Переглядів
109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку