Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Посібник.Курс за вибором "Живи за правилами"

Про матеріал
Курс за вибором «Живи за правилами» для 7 класу у визначеннях, таблицях і схемах. /Навчально-методичний посібник./Укладач Голуб Н.М. – учитель історії Опорного закладу Садівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області, спеціаліст вищої категорії./Суми: районний методичний кабінет відділу освіти Сумської районної державної адміністрації,/2020 – 20 с. У методичному посібнику у стислій та наочній формі представлений обов’язковий мінімум курсу за вибором «Живи за правилами» для 7 класу.
Перегляд файлу

ВІДДІЛОСВІТИ

СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРС ЗА ВИБОРОМ

«ЖИВИ ЗА ПРАВИЛАМИ»

ДЛЯ  7 КЛАСУ

У ВИЗНАЧЕННЯХ, ТАБЛИЦЯХ І СХЕМАХ

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми  2020

 

 

Рекомендовано до друку рішенням методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти Сумської районної державної адміністрації (протокол № 5 від 26.10.2020 року).

 

 

Рецензент:

Титаренко О.А.

 

методист районного методичного кабінету відділу освіти Сумської районної державної адміністрації

Укладач:

Голуб Н.М.

 

учитель історії Опорного закладу

Садівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області

 

 Курс за вибором «Живи за правилами» для 7 класу у визначеннях, таблицях і схемах. /Навчально-методичний посібник./Укладач Голуб Н.М.  учитель історії Опорного закладу Садівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області, спеціаліст вищої категорії./Суми: районний методичний кабінет відділу освіти Сумської районної державної адміністрації,/2020  20 с.

 

 У методичному посібнику у стислій та наочній формі представлений обов’язковий мінімум курсу за вибором «Живи за правилами» для 7 класу. Виклад теоретичного матеріалу дозволить учням найбільш ефективно повторити інформацію, систематизувати й узагальнити знання. У довіднику реалізовано компетентнісний підхід до навчання, що є необхідною умовою сучасного навчального процесу. Видання буде корисним також при виконанні індивідуальних і домашніх завдань, а також під час підготовки до самостійних робіт.

 Методичні рекомендації призначені для учнів 7 класу закладів загальної середньої освіти, студентів факультетів суспільних дисциплін та вчителів історії.


ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………..………….. 4

1. Навчальна програма курсу за вибором «Живи заиправилами»………………………….………………………………….              5

1.1. Влада і закон ………………………....…………………............... 5

1.2. Суди в Україні ………………………………………....…………. 6

1.3. Правопорушення…………………………………………………. 7

1.4. Відповідальність неповнолітніх………………………………… 8

1.5. Зброя, пістолети і феєрверки……………………………………. 10

1.6. Алкоголь, тютюн, наркотики……………………………………. 11

1.7. Батьки та діти…………………………………………………….. 11

1.8. Школа……………………………………………………………... 12

1.9. Праця підлітків…………………………………………………… 14

1.10. Цивільні права та відповідальність……………………………. 14

1.11. Транспорт………………………………………………………... 16

1.12.Розваги та відпочинок……………………………………. ……. 17

Висновки………………………………………………………………. 19

Список використаної літератури…………………………………….. 20


ВСТУП

 

 

Мета й напрями сучасної модернізації шкільної правової освіти, зумовлені розвитком процесів державотворення, національно-культурного відродження та становленням громадянського суспільства в Україні, висувають завдання формування громадянськості як провідної риси особистості. Визначальною характеристикою цієї риси є розвинена правосвідомість - усвідомлення особою своїх прав, свобод, обов'язків, принципів побудови правової системи, позитивне ставлення до закону та державної влади. Передумовою формування та розвитку правосвідомості особистості є правова освіченість і здатність керуватися відповідними знаннями в умовах сучасного суспільного життя. Це досягається засобами правової освіти та виховання.

Сучасні умови існування людини вимагають тісного зв'язку навчання з життям. Навчальний процес має бути спрямований на таке засвоєння змісту, щоб учень на основі застосування знань набув певних компетентностей для вирішення життєвих чи професійних ситуацій, був здатним до життя у суспільстві, що швидко змінюється. Місія освіти - готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків.

Курс «Живи за привалами» як курс правознавчого змісту покликаний впливати на формування правосвідомості, правової культури учнів.

Головне завдання курсу «Живи за правилами» - озброїти учнів знаннями про правила, що існують у суспільстві, та вміннями діяти у життєвих ситуаціях відповідно до вимог соціальних норм (зокрема, норм права) і положень законів.

Курс «Живи за правилами» має на меті:

 познайомити учнів з моделями правомірної поведінки, сформувати в них розуміння їх важливої ролі в житті суспільства та окремої людини;

 мотивувати дотримання учнями норм моралі і права;

 сформувати в учнів навички поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права;

 сформувати вміння використовувати правові знання для реалізації та захисту своїх прав;

 розвинути базові навички, включаючи уміння розмірковувати, спілкуватись, спостерігати,співпрацювати, розв'язувати проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Навчальна програма курсу за вибором «Живи за правилами»

 

Програма курсу «Живи за правилами» розрахована на 35 годин. Вона складається з 12-ти розділів, які охоплюють лише ті питання, що безпосередньо стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб. Окремі розділи і питання курсу можуть використовуватися для проведення факультативних  занять та виховних годин з учнями 5-8 класів.

 

 1.       Влада і закон

 

Правила – це обов’язкові норми співжиття, які встановлені у суспільстві.

 Правило – це вимога для виконання якихось умов (норма поведінки).

 

СЛОВА

 

 

Право

Правило

Правильно


 

Мають спільний корінь «прав», пов’язаний зі словом «правий», тобто той, хто дотримується «правил», діє «правильно», має та використовує певні «права»

 

 Правило – це певне положення, у якому відображено взірець діяльності або поведінки людини.

 Основний Закон нашої держави – це Конституція України.

 Конституція – це основний закон держави, що закріплює основи життя суспільства та устрою держави.

 Закон – це документ, який приймає законодавчий орган влади (наприклад, парламент).  Закони регулюють найголовніші питання у різних сферах життя і діяльності людей та суспільства.

 Підзаконний нормативно-правовий акт – це документ, що видають компетентні органи на основі закону, відповідно до закону та на його виконання.

 Влада – це здатність, право та можливість підкоряти своїй волі інших. Влада діє за допомогою переконання, авторитету чи примусу.

 Державна влада – це система структур, органів, установ, які реалізують функції держави.

 

 

 

 

 

 

ТРИ ГІЛКИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 

 

Законодавча

Виконавча

Судова


 

Функції влади

 

 

 

Творити та приймати  закони

Виконувати закони та стежити за їх правильним виконанням

Вирішувати соціальні конфлікти та здійснювати правосуддя

 

 

 1.       Суди в Україні

 

Судова влада в Україні – це система незалежних судів, які увизначеному законом порядку здійснюють правосуддя.

Правосуддя – це специфічний вид державної діяльності, що полягає у розгляді та вирішенні судових прав. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Конституційний Суд України – це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів Конституції України.

Верховний Суд України – є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. В Україні існує єдина система судів загальної юрисдикції. Це означає, що всі суди є складовими однієї судової системи.

 

СИСТЕМА СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

 

 

Місцеві суди розглядають судові справи усіх категорій: кримінальні, цивільні, господарські та інші

Апеляційні суди розглядають судові справи в апеляційному порядку

 

Це районні суди, районні в містах, міські, військові суди гарнізонів

Це апеляційні суди областей, міст, військові апеляційні суди

 

 

Апеляція – це одна з форм оскарження судового рішення.

 Суддя – це особа, яка чинить суд.

 Народні засідателі і присяжні – це громадяни, які  у випадках, визначених законом, вирішують судові справи спільно з професійним суддею.

 Обвинувачуваний – це людина, яка притягується до кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Після передачі її справи до суду така людина називається підсудним.

 Прокурор – це головний законний представник обвинувачення в суді під час слухання кримінальних справ.

 Адвокат – це захисник підсудного в суді.

 

 1.       Правопорушення

 

ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

 

Цивільні проступки

Адміністративні проступки

Дисциплінарні проступки

Кримінальні злочини

 

Проступок – це діяння, що завдає шкоди суспільству, суспільним відносинам.

Злочин – це протиправне, винне суспільно небезпечне і кримінально каране діяння (дія або бездіяльність).

Залежно від наслідків злочинних дій злочини поділяють на такі види.

 

ВИДИ ЗЛОЧИНІВ

 

 

Злочини невеликої тяжкості

Злочини середньої тяжкості

Тяжкі злочини

Особливо тяжкі злочини

 

СПІВУЧАСНИКИ ЗЛОЧИНУ

 

 

Організатор– це особа, яка організувала вчинення злочину.

Виконавець – це особа, яка безпосередньо вчинила злочин

Підбурювач– це особа, яка схилила іншу особу до вчинення злочину

Пособник – це особа, яка сприяла вчиненню злочину іншими свівучасниками

 

Найбільш поширеними видами злочинів є злочини проти життя та здоров’я особи, майнові та злочини проти громадського порядку та моральності.

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

 

 

Вбивство

Побої та мордування

Катування

Згвалтування

 

МАЙНОВІ ЗЛОЧИНИ

 

 

Крадіжка – таємне викрадення чужого

майна

Грабіж – відкритий спосіб заволодіння чужим майном

Розбій – це напад з метоюзаволодіння чужим майном поєднаний з насильством

Вимагання-

це вимога передачі чужого майна чи права на це майно

Шахрайство-

це заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою

 

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

 

 

Розпивання спиртних напоїв та нецензурна лайка у громадських місцях, порушення тиші у нічний час, хуліганство.

Наруга над могилою, нищення пам’ятокісторії та культури, жорстоке поводження з тваринами.

 

 Хуліганство – це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

 Наруга над могилою – це образливе ставлення, демонстрація зневаги до місця поховання покійного шляхом осквернення.

 

 1.       Відповідальність неповнолітніх

 

Поліція – це державна служба особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.

Поліцейський – це громадянин України, який склав Присягу поліцейського і проходить службу на відповідних посадах у поліції.

 

ВИДИ ПОКАРАНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ

 

 

Громадські роботи

Позбавлення волі на певний строк

Виправні роботи

Штраф

Арешт

 

 

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

 

Дисциплінарна

Адміністративна

Цивільно-правова

Кримінальна

 

 Головним завданням суду під час розгляду справи про злочини неповнолітніх є прийняття правильного судового рішення , виконання якого сприятиме перевихованню, виправленню підсудного і поверненню його до нормального життя.

 Стаття 6 Закону України «Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» передбачає, що справи про злочини таких осіб розглядаються в судах спеціально уповноваженими для цього суддями з числа обраних чи призначених суддів.

 

У разі визнання неповнолітнього винним у скоєнні злочину, суд може прийняти одне із двох рішень:

Призначити кримінальне покарання

Застосувати до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру

 

 Спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби – це установи, в яких відбувають покарання неповнолітні віком від 14 років, засуджені до позбавлення волі.

Спеціальні органи та установи, які займаються соціальним захистом та профілактикою правопорушень серед неповнолітніх:

Кримінальна поліція у справах неповнолітніх, основним завданням якої є профілактика правопорушень серед неповнолітніх та виявлення й розкриття скоєних ними злочинів.

Суди, які розглядають справи щодо неповнолітніх, які вчинили злочини або адміністративні проступки

Приймальники-розподільники для неповнолітніх, куди доставляють неповнолітніх у віці від 11 до 18 років на строк до 30 діб у випадках скоєння ними правопорушень або за умов необхідної їх ізоляції

Притулки для неповнолітніх, в яких тимчасово (до 90 днів) розміщують неповнолітніх віком від З до 18 років, які потребують захисту з боку держави: заблукали, були покинуті батьками, залишилися без батьківської опіки, полишили сім'ю тощо

Центри медико-санітарної реабілітації неповнолітніх, створені для поміщення в них дітей, які вживають алкоголь, наркотики, токсичні речовини

Школи та професійні училища соціальної реабілітації, що є спеціальними навчально-виховними ладами закритого типу для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання. У загальноосвітніх школах соціальної реабілітації перебувають підлітки 11—14 років, у професійно-технічних училищах соціальної реабілітації — 14—18 років. Неповнолітніх відправляють у ці заклади, якщо вони вийшли з-під контролю батьків, не піддаються виховному впливу та не можуть бути виправлені шляхом застосування інших виховних заходів. Неповнолітній знаходиться у такому закладі до його виправлення, однак не більше як 3 роки

 

 1.       Зброя, пістолети і феєрверки

 

Зброя – це пристрої, прилади і предмети спеціально розроблені й виготовлені , з яких можна уразити людину чи іншу ціль, спричинивши смерть чи інші тілесні ушкодження.

Бойові припаси – це пристрої, призначені й придатні для пострілу із певного виду зброї з метою ураження живої чи іншої цілі (це кулі, гільзи, патрони, мисливський порох, дріб, картеч та інші).

Неповнолітні не мають права мати зброю.

 

Види зброї:

Вогнепальна зброя – це пристрої та прилади, призначені для ураження живої чи іншої цілі кулею або дробом: пістолет, рушниця, автомат.

Вибухова зброя – це вид зброї, призначеної для ураження живої чи іншої цілі вибухом твердої, рідкої або газоподібної речовини: граната, динаміт, тротил тощо.

Пневматична зброя – це вид ствольної зброї, у якому куля отримує напрямлений рух за рахунок енергії стиснутих газів або повітря. Такою зброєю користуються у тирі: пневматичний пістолет або пневматична гвинтівка.

Газова зброя – це теж ствольна зброя, призначена для тимчасового ураження людини на невеликій відстані сльозогінним або подразнюючим газом: газові пістолети та  револьвери.

Холодна зброя – це предмети, спеціально виготовлені й призначені виключно для ураження живої чи іншої цілі шляхом використання лише сили людини: ножі, фінки, кортики, шпаги, мечі, луки, арбалети.

 

Особам до 18 років продаж піротехнічних виробів заборонено.

Феєрверк – це публічне видовище, яке створюється засобами піротехніки, що супроводжується різноманітними світловими або звуковими ефектами.  Було винайдено у Китаї, перші згадки датуються VІІ століттям.

Піротехніка (походить від грецьких слів «пір» - вогонь та «техне» - мистецтво) – це мистецтво виготовлення різноманітних піротехнічних сумішей, виробів з них, і спалювання їх з метою досягнення того чи іншого спеціального ефекту.

Піротехнічні вироби – це вироби, що створюють спеціальні ефекти (світловий, звуковий, димовий) за допомогою горіння. До них належать: петарди, хлопавки, вогняні дзиги, ракети, метелики, бенгальські вогні, тріскачки, вовчки наземні стрибаючі, салютні установки та інше Їх налічується більше 35 видів).

 

 

 1.       Алкоголь, тютюн, наркотики

 

 

Алкоголь – це спирт етиловий, рідина безбарвна і легко займається .

Алкогольні напої – це напої, які містять не менше, ніж 1,5 % етилового спирту.

Тютюнопаління – це вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну. Важливий компонент диму – нікотин.

Нікотин – це жовтувата розчинна у воді й жирах речовина, яка міститься у тютюні, вживання якої призводить до звикання та залежності, одна з найсильніших рослинних отрут.

Тютюн – рослина родини пасльонових, висушені листки якої, після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється від інших рослин родини пасльонових, - вміст нікотину.

Наркотики – це психоактивні лікарські препарати, які під час введення в організм людини впливають на її психіку і поведінку, змінюють емоційний стан, волю та свідомість.

Наркоманія(в перекладі з грецької божевілля) – це тяжке психічне захворювання, в результаті якого виникає нестримний потяг до наркотичних речовин, що виникає після повторного, а іноді одноразового прийому наркотиків, що призводить за короткий час до психічної та фізичної деградації людини.

 

 

 

 

 

ВИДИ НАРКОТИКІВ

 

 

Природного походження

Синтетичного походження

 

 1.       Батьки та діти

 

У Конституції України (ст. 51) зазначено: «Батьки зобов'язані утримувати своїх дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків». Цей принцип покладено в основу нормативно-правових актів, що визначають права та обов'язки і дітей в Україні. Зміст цих прав визначено в Сімейному кодексі України.

 Дитиною є особа до досягнення нею повноліття, тобто до 18 років.

 

Закон розрізняє

 

 

Малолітніх осіб – дітей віком до 14 років

Неповнолітніх осіб – дітей у віці від 14 до 18 років

 

 

Права батьків

Обов'язки батьків

 • на належне виховання дитини;
 • на визначення місця проживання;
 • переважне право батьків перед іншими особами на особисте виховання дитини.

 

 • виховання дитини;
 • піклування про здоров'я дитини;
 • забезпечення здобуття дитиною повної загаль­ної середньої освіти;
 • повага до дитини.

 

Права дітей

Обов'язки дітей

 • на належне батьківське  виховання;
 • противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо дітей;
 • звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки та піклування, інших органів державної влади.
 • піклуватися про своїх батьків;
 • виявляти про них турботу;
 • надавати допомогу батькам;
 • поважати батьків.

 

 1.       Школа

 

Одним із важливих конституційних прав громадян України є право на освіту. Водночас Конституція покладає на вас обов'язок учитися. Лев Толстой порівнював потребу людини в освіті з пошуком повітря для дихання. Сьогодні, щоб бути культурною людиною, необхідно здобути освіту й постійно поповнювати свої знання. Складне сучасне життя потребує справжніх професіоналів. За нових економічних умов зростають вимоги до працівників в усіх сферах і службах. Знання допомагають людям реалізувати здібності, роблять їх конкурентоспроможними на ринку праці.

Стаття 53 Конституції України. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Відповідно до Закону України «Про освіту» від 28 вересня 2017 року невід’ємними складниками системи освіти в Україні є такі:

 

 

СКЛАДНИКИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Дошкільна освіта

Повна загальна середня освіта

Позашкільна освіта

Спеціалізована освіта

Професійна (професійно-технічна) освіта

Фахова передвища освіта

Вища освіта

Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта

 

 УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Здобувачі освіти

Педагогічні, науково-педагогічні та науковіпрацівники,

Батьки здобувачів освіти

Фізичні особи, які проводять освітню діяльність

Інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

 

Учителі мають право на:

• повагу і захист професійної честі та гідності;

•вільний вибір форм, методів і засобів навчання;

•участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

•підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Права батьків:

•вибір навчального закладу і форми навчання для неповнолітніх дітей;

•захист законних прав дітей;

•участь у роботі громадського самоврядування закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Мають право на:

 • навчання впродовж життя;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

Зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 


 1.       Праця підлітків

 

Законодавство України проти експлуатації неповнолітніх:

•заборона нічної праці;

•не можна працювати у важких та шкідливих умовах;

•заборонено підземні роботи;

•не дозволено піднімати та переміщувати речі понад 12 кг;

•не можна залучати до надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

 

Пільги неповнолітніх відповідно до Кодексу законів про працю та Закону України «Про відпустки»

 

Стаття 188. Не допускається прийняття на роботу осіб, молодших від 16 років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, приймати на роботу осіб, які досягли 15 років... допускається прийняття на роботу... для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час особи з 14 років за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:., для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу.

Стаття 194. Заробітну плату працівникам, молодшим за 18 років, за скороченої тривалості щоденної роботи виплачують у такому ж розмірі, як за повної тривалості.

Стаття 190. Заборонено застосування осіб, молодших за 18 років, на важких і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Заборонено також залучати осіб, молодших за 18 років, до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує 12 кг.

Стаття 199. Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім... коли продовження його чинності становить загрозу здоров'ю або порушує його законні інтереси.

Закон України «Про відпустки»

Працівникам, молодшим за 18 років, щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день у зручний для них час за їхньою письмовою заявою. Право на відпустку надається до спливу 6 місяців безперервної роботи.

 

 

 1. Цивільні права та відповідальність

 

Цивільне право регулює відносини, пов’язані не тільки з майновими, а й із особистими немайновими правами.

 

Цивільний кодекс України

Стаття 270. Види особистих немайнових прав: Відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Дитина до 14 років є малолітньою, і цивільним законодавством передбачено, що належним їй майном розпоряджаються батьки в її інтересах.

Укласти цивільно-правовий договір може будь-яка повнолітня особа. Якщо вік людини менший за 18 років, то законодавство встановлює певні обмеження щодо можливості укладати договори.

Наприклад, малолітня дитина може вчиняти тільки ті дії, які задовольняють її побутові потреби, відповідають її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосуються предмета, який має невисоку вартість (наприклад, купівля олівців, зошитів тощо).

Договір — це домовленість двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин (взаємний правочин).

Договір купівлі-продажу

 

          майно

Продавець

 

Покупець

 

                                      гроші           

 

 

Цивільне правопорушення—невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, заподіяння шкоди майну(наприклад, неповернення позичених грошей, пошкодження автомобіля під час дорожньо-транспортної пригоди) або заподіяння моральної шкоди (потурання честі та гідності людини, її ділової репутації).

 

Цивільні правопорушення

 

 

Умисні

Вчинені з необережності

 

Цивільно-правова відповідальність — це примусовий захід майнового характеру, що забезпечує відновлення порушених цивільних прав і зумовлює негативні наслідки для порушника з метою його виховання та стимулювання належної поведінки.

Особливості цивільно-правової відповідальності:

1)настає лише за правопорушення, яке завдало шкоди;

2)встановлюється законом або договором;

3)має компенсаційний характер (відшкодуванні завданих збитків);

4)вона є майновою відповідальністю (її метою є відновлення порушених прав);

5)вона настає за невиконання або за неналежного виконання цивільно-правових обов'язків чи у випадку заподіяння шкоди іншій особі;

6)діє принцип презумпції винності особи (правопорушник повинен сам доводити, що шкоди завдано не з його вини).

 

 1. Транспорт

 

Велосипед – це транспортний засіб, що його приводить в рух сила людських м’язів, що передається на ведуче колесо.

Мопед- це двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см.

Керувати мопедом можна лише з 16 років. Згідно із Правилами дорожнього руху мопед прирівнюють до велосипеда. Тому на водіїв мопедів поширюються такі ж Правила, що і на велосипедистів.

Скутер — це виключно молодіжний засіб пересування. Він простіший за мотоцикл. Його перевагою є висока мобільність. На ньому можна їздити не тільки по дорогах, але й у пішохідних зонах, парках, відкритих майданчиках кав'ярень, має невисоку швидкість (максимум 50 км/год., але високою швидкістю на ньому зазвичай не їздять). Для скутера потрібна хороша, якісна дорога, їздити на ньому по брущатці неможливо.

Мотоцикл- це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше.

До мотоциклів прирівняно моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, максимальна маса яких не перевищує 400 кг.

 Керувати мотоциклом можна з 16 років, отримавши посвідчення водія категорії «А», попередньо пройшовши відповідне навчання.

Дорожньо-транспортна пригода — це подія, яка сталася за участю хоча б одного транспортного засобу, що перебуває в механічному русі, внаслідок чого загинули або були поранені люди, ушкоджені інші транспортні засоби, вантажі, споруди.

Гужовий транспорт—це транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою тварин (гужові вози, сани тощо).

Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється дітям від 14 років. Гужовий віз має бути обладнаний світловідбивачами: спереду білого кольору, ззаду — червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості необхідно увімкнути ліхтарі: спереду — білого кольору, ззаду — червоного, що встановлюються з лівого боку воза.

 

 

Правила пішохода:

 • переходити вулицю тільки на пішохідних переходах;
 • якщо немає підземного переходу, користуватися переходом зі світлофором;
 • не переходити вулицю на червоне світло;
 • переходячи вулицю, дивитися спочатку  ліворуч, а дійшовши до середини дороги, — праворуч;
 • ніколи   не   вибігати   на  дорогу   й  не  влаштовувати   на  ній ігор;
 • автобус і тролейбус обходити попереду а  трамвай обходити позаду;
 • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні «позначити» себе на дорозі, наприклад, білою хусткою, світлого кольору сумкою в рухах, рюкзаком, взуттям, які містять катафоти або світлоповертальні плівки. Особливо це важливо для дітей, які відвідують школу в сільській місцевості або коли їх пішохідний маршрут проходить по неосвітлених ділянках доріг;
 • при переході проїзної частини пішоходи повинні користуватися пішохідними переходами.

 

 1. Розваги та відпочинок

 

Полювання—це не тільки стеження, переслідування і влучне відстрілювання здобичі мисливцем, а й перебування у межах мисливських угідь, на польових і лісових дорогах з будь-якою стрілецькою зброєю або капканами, іншими знаряддями добування звірів і птахів або з собаками мисливських порід.

Рибальство – приватна або промислова ловля риби та інших водних тварин.

Яких правил пожежної безпеки слід дотримуватись в лісі?

Якщо ви відпочиваєте у лісі з батьками чи друзями, пам’ятайте, що у певні періоди (наприклад, влітку) взагалі заборонено розкладати багаття. Якщо таких заборон не встановлено, передусім необхідно вибрати місце для вогнища. Воно має знаходитись на такій відстані від дерев, щоб не зашкодити їм та рослинності навколо. Впевніться, що поруч немає сухої трави, стогів сіна чи соломи. Облаштуйте вибране місце: обережно зніміть пласт дерну і покладіть його недалеко, зробіть заглиблення в ґрунті. Тільки після цього можна розкладати багаття. Спалювати слід лише сухостій або дрова, заготовлені заздалегідь. Йдучи з лісу, не забудьте загасити вогнище та закрити місце пластом дерну.

Пам’ятайте, що людина, яка порушить правила пожежної безпеки в лісах, сплачуватиме адміністративний штраф, а в разі виникнення пожежі та вигоряння лісу можлива навіть кримінальна відповідальність та відшкодування завданих збитків.

Правила поведінки на воді.

Граючись у воді або пірнаючи, не хапай тих, хто купається поруч. Не стрибай у воду зі споруд, які не пристосовані для цього та в місцях, де глибина та стан дна невідомі. Заради жарту ніколи не клич на допомогу. Не використовуй для плавання автомобільні камери, надувні матраци, лежаки, дошки, інші предмети.

Для того щоб уникнути нещасного випадку на воді: не перегрівайтеся на пляжі, не запливайте на глибину, уникайте місць, які заросли водоростями; бережіть свій плавальний засіб (надувний круг, матрац) відперегрівання, гострих предметів; не купайтеся в морі під час шторму понад три бали.

Правила поведінки у парках встановлюють для того, щоб відвідувачі почувалися комфортно і безпечно. Існують загальні правила поведінки у парках, що регламентують години відвідування парку, правила пересування на велосипедах тощо. Забороняється порушувати спокій відпочиваючих, розпалювати вогнища, забруднювати територію парку, вживати алкогольні напої та наркотики. Для більшості парків встановлені власні правила, що розміщуються перед входом на їх територію.

За порушення правил поведінки в парку передбачена юридична відповідальність.

Правопорушенням є жорстоке поводження з тваринами, знущання над ними або влаштування собачих боїв. За такі дії встановлено кримінальну відповідальність — штраф або арешт на строк до 6 місяців.

Якщо ти побачив що хтось знущається над тваринами обов’язково скажи про це дорослому (батькам, вчителю, адміністрації школи). Людина, що завдає шкоди тварині, може бути небезпечною і для людей.

Знущання над твариною є злочином. За такі дії кримінальним законом передбачено штраф до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років.

 

 


ВИСНОВКИ

 

Вивчення курсу «Живи за правилами» спрямоване на переконання учнів у тому, що життя в демократичному суспільстві залежить від свободи і незалежності його членів. Однак свобода і незалежність не можуть бути самоціллю й кінцевою метою суспільства; вони виступають лише об'єктивно необхідними умовами демократичного співжиття та співробітництва, а права і свободи людини не зводяться в абсолют. Тому вчитель повинен сформувати в учнів розуміння їх важливої ролі в житті суспільства, вміння використовувати правові знання для реалізації та захисту своїх прав, сформувати в учнів навички поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права.

Актуальність даної методичної розробки полягає в тому, що в ній у стислій і наочній формі викладені найбільш загальні й важливі правові поняття та норми поведінки, що допоможуть семикласникам виробити навички правомірної поведінки, практичного застосування норм права, що стосуються малолітніх та неповнолітніх осіб.

Враховуючи те, що з курсу за вибором «Живи за правилами» немає жодного підручника чи посібника, даний довідник рекомендується для використання у роботі вчителям історії, які викладають даний курс.

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Конституція України. - Суми:ТОВ «ВВП НОТІС», 2016.
 2. Закон України «Про освіту». – Київ: ФОП «ПАЛИВОДА А.А.», 2017.
 3. Навчальна програма курсу за вибором «Живи за правилами». Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю старшої школи. – Київ, 2010.
 4. Головченко В.В. Правова енциклопедія школяра. – Київ: «Юрінком Інтер», 2005.
 5. Журавський В.С. Основи правознавства. – Київ: «Юридична думка», 2004.
 6. Ратушняк С.П. Правознавство. – Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 2012.

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 січня 2021
Переглядів
706
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку