Поговоримо про вимоги та порядок допуску асистента дитини до освітнього процесу

Інклюзивне навчання – це не просто надання дитині з ООП права здобувати освіту нарівні з іншими дітьми. Це створення умов для її повноцінної участі в освітньому процесі та соціальному житті, налагодженні контактів з однолітками та розвитку її здібностей та талантів. Однак для успішної реалізації цих завдань може знадобитися додаткова допомога. Хто має право підтримувати дитину під час навчання, допомагати їй долати труднощі та стресові ситуації? Які завдання виконує ця людина та на яких підставах організовується взаємодія у закладі освіти? Тож поговоримо про помічника, друга та союзника інклюзивного навчання –  асистента дитини з ООП.

Основною функцією асистента здобувача освіти (далі – асистент) є допомога у забезпеченні соціальних і побутових потреб дитини з ООП під час навчання. Ключові вимоги та порядок його допуску до освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти регламентовані наказом МОН від 17.11.2021 №1236. Згідно з документом асистентом може бути:

 • один із батьків дитини (інший законний представник);
 • уповноважена батьками особа;
 • соціальний робітник (фахівець, який надає базову соціальну послугу). 

У разі, якщо асистентом дитини з ООП є соціальний робітник, його послуги можуть бути надані за рахунок бюджетних коштів (наказ Мінсоцполітики від 23.12.2021 №718 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання»). Для цього батькам потрібно звернутись до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради та надати такі документи:

 • письмова заява (вона також може подаватись в електронній формі з накладанням електронного підпису заявника);
 • копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, виданого ІРЦ, в якому зазначена потреба дитини у супроводі під час інклюзивного навчання.

У разі прийняття виконавчим органом рішення про відмову у наданні соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів батькам має бути надано відповідне письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Бажаєте дізнатися більше про успішні стратегії інклюзивної освіти? Долучайтесь до нашої дводенної Всеукраїнської інтернет-конференції «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами: ефективна інклюзія»

Вимоги до асистента

Обов'язковими умовами для допуску асистента до участі  в освітньому процесі є:

 • проходження ним спеціальної підготовки обсягом не менше 15 годин, що підтверджено відповідним документом, виданим суб’єктом підвищення кваліфікації (підготовка соціальних робітників проводиться на базі обласних центрів соціальних служб). Навчання має обов'язково включати інформацію щодо дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти, ознайомлення з правами та обов’язками учасників освітнього процесу;
 • проходження профілактичного медичного огляду;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу.

Слід зазначити, що наказом МОН від 08.06.2023 №708 затверджено Типову програму спеціальної підготовки асистента учня (дитини), яка містить такі модулі:

 1. Організація інклюзивного навчання в закладах освіти.
 2. Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладі освіти (зокрема надання домедичної підготовки та безпека освітнього процесу в умовах війни).
 3. Права та обов'язки учасників освітнього процесу в закладах освіти.
 4. Функції асистента учня (дитини) та завдання із забезпечення освіти осіб із особливими освітніми потребами.

Допуск асистента до участі в освітньому процесі 

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти. Він здійснює контроль за дотриманням вимог та видає відповідний наказ на основі таких документів:

 • письмової заяви одного з законних представників дитини щодо допуску асистента до участі в освітньому процесі у довільній формі;
 • укладеного відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків;
 • висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого ІРЦ, де зазначена потреба в асистенті учня.

Якщо асистентом учня (дитини) є соціальний робітник, до заяви додаються копії:

У випадку не проходження асистентом профілактичного медичного огляду, перебування його у стані, що загрожує безпеці та здоров’ю учасників освітнього процесу (зокрема алкогольне, наркотичне чи інше сп’яніння), керівник закладу освіти не допускає його до виконання обов'язків та інформує про цей факт батьків. У свою чергу один із законних представників має своєчасно інформувати заклад освіти про невідвідування дитиною занять чи зміну її режиму дня та повідомляти про: 

 • відмову бути асистентом або зміну уповноваженої ним особи (не менше ніж за три робочих дні); 
 • розірвання договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання між надавачем соціальних послуг та одним із батьків. 

Згідно зі ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» робота з учнями з ООП є одним із обов'язкових напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників шкіл. У цій статті наша команда підготувала добірку освітніх продуктів «На Урок», які допоможуть вам отримати та вдосконалити необхідні знання та навички. Переглянувши заходи, ви дізнаєтесь про оновлену нормативну базу, про різноманітні інструменти забезпечення інклюзивного навчання та отримаєте багато цікавих і корисних практичних порад щодо створення сприятливих умов для кожної дитини з урахуванням її потреб, здібностей та можливостей.

Функціональні обов'язки асистента

Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються індивідуально для кожної дитини з ООП й передбачають організацію та надання їй допомоги під час:

 • самообслуговування;
 • спілкування та комунікації з дітьми, педагогами та іншими особами;
 • харчування;
 • пересування;
 • занять у гуртках, секціях, клубах, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднаннях на базі закладів освіти;
 • ігрової діяльності, рухової активності, організації денного відпочинку (сну) для дітей дошкільного віку та інших видів діяльності.

Крім того, асистент залучається до роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП та бере участь у методичних заходах з питань організації освітнього процесу в закладі освіти.

Для здійснення своїх функціональних обов'язків асистент має право отримувати інформацію про:

 • правила внутрішнього розпорядку закладу освіти;
 • правила охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки закладу освіти;
 • фізичне і психічне здоров’я дитини з ООП, якщо воно впливає на забезпечення соціальних та соціально-побутових потреб;
 • потребу проходження обов’язкового профілактичного медичного огляду відповідно до законодавства;
 • невідвідування дитиною закладу освіти;
 • зміну режиму дня дитини та зміну режиму роботи закладу освіти, розкладу занять/уроків тощо.

Під час освітнього процесу асистент зобов'язаний:

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини з ООП;
 • не допускати будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, дискримінації за будь-якою ознакою;
 • невідкладно повідомляти керівника закладу освіти про факти булінгу, свідком якого він був особисто або інформацію про які отримав від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення цькування; 
 • своєчасно інформувати відповідальних осіб про потреби дитини, зокрема у придбанні необхідного обладнання.

Асистенту заборонено:

 • здійснювати пропаганду та агітацію відповідно до законодавства;
 • вживати на території закладу освіти алкогольні напої, наркотичні засоби, інші шкідливі речовини;
 • перешкоджати педагогічним працівникам у провадженні освітнього процесу та здійсненні педагогічної діяльності.

Бажаєте отримати більше інформації про особливості роботи з дітьми з ООП в умовах воєнного стану від досвідчених педагогів-практиків, які працюють в системі інклюзивної освіти? Долучайтесь до нашої конференції та слідкуйте за анонсами! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter