Новини

МОН розробило методологію проведення гендерного аудиту закладів освіти

«Україна має певні зобов’язання, взяті в межах міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" з утвердження гендерної рівності. Зокрема, до кінця 2021 року необхідно розробити та затвердити наказом МОН методологію та критерії проведення гендерного аудиту закладів освіти, а також ухвалити план заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року».

                               Перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко

Гендерний аудит допоможе проаналізувати, як принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків враховуються в різних напрямах роботи Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовний перелік первинних документів та матеріалів, рекомендованих для проведення гендерного аудиту:

1. Політика закладів освіти:

 • установчий договір, статут, положення та інші установчі документи;
 • штатно-посадова книга або інший документ, у якому зазначається ПІБ працівників та посади, які вони обіймають;
 • положення про структурні підрозділи (за наявності);
 • посадові інструкції;
 • положення про оплату праці, положення про преміювання, положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік;
 • інші організаційно-розпорядчі документи.

2. Підзвітність та інформування:

 • статистична, фінансова, адміністративна та інша звітність;
 • плани діяльності закладів освіти,
 • річні звіти, дослідження, публікації про діяльність закладів освіти;
 • інформаційно-роз’яснювальні матеріали, брошури, буклети тощо;
 • інші документи, що відображають діяльність закладів у частині підзвітності та інформування.

3. Кадровий потенціал та людські ресурси:

 • порядок проведення конкурсу на зайняття посад;
 • накази про призначення, звільнення та переведення;
 • накази про надання соціальних відпусток (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, додаткові відпустки особам, які мають дітей тощо);
 • порядок направлення на курси підвищення кваліфікації, семінари, інші види професійного навчання працівників (за наявності);
 • порядок оцінювання результатів службової діяльності працівників;
 • наказ щодо формування складу комісій (за наявності);
 • типова форма трудової угоди/контракту (за наявності).

4. Корпоративна культура:

 • колективна угода (договір);
 • правила корпоративної етики, Кодекс етики або інший відповідний документ (за наявності);
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • умови праці, зокрема створення інклюзивного та доступного середовища. 

5. Інші документи, що сприяють аналізу гендерного компонента в освіті, наукових дослідженнях та заходах.

Також рекомендується проводити опитування працівників закладів освіти. Воно має допомогти отимати інформацію щодо оцінювання працівниками стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які працюють у закладах освіти. Опитування має бути добровільним та анонімним. Для дослідження найбільш чуїливих гендерних питань, які були виявлені під час опитування працівників, рекомендується також проводити фокус-групи і глибинні інтерв’ю – до них варто залучити зовнішніх фахівців. 

Звіт за результатами аудиту оприлюднюється на сайті установи, в якій його було проведено. Якщо під час аудиту було виявлено певні прогалини та проблеми, необхідно розробити заходи з їх усунення. А до напрацювання екомендацій варто залучити працівників закладів освіти. Це допоможе врахувати потреби різних груп працівників, а також покращити їхню обізнаність із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолати стереотипні погляди та уявлення.

Дізнатися більше про особивості проведення гендерного аудиту закладів освіти та побачити орієнтовні критерії оцінювання можна за посиланням.

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter