Поговоримо про особливості організації онлайн-навчання в умовах воєнного стану

Яким буде формат навчання у навчальному році? Відповісти на це запитання неможливо, адже все залежить від безпекової ситуації в кожному регіоні. Тож закладам освіти слід врахувати всі ризики, об'єктивно проаналізувати реальні можливості та спланувати свою роботу таким чином, щоби забезпечити безперервність освітнього процесу та  надолужити прогалини у знаннях учнів. Аби допомогти освітянам у вирішенні такого надскладного завдання ми проводимо Всеукраїнську інтернет-конференцію «Подолання освітніх втрат: теорія та практика». Під час ефіру наші спікери поділяться корисним досвідом щодо навчання та виховання учнів під час воєнного стану та нададуть багато корисних порад. 

Враховуючи реалії сьогодення, є очевидним, що закладам освіти доведеться оперативно реагувати на події та поєднувати різні форми навчання. Тож наша команда підготувала огляд змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, які були внесені наказами МОН від 24.02.2023 №201 та від 22.03.2023 №333.


Загальні норми щодо організації дистанційної форми здобуття освіти та використання технологій дистанційного навчання під час навчання за різними формами 

Для організації освітнього процесу в дистанційному форматі педагогічна рада має схвалити перелік конкретних електронних освітніх платформ, онлайн сервісів та інструментів, зокрема й електронних класних журналів і щоденників, які дозволять забезпечити єдині підходи до створення електронного освітнього середовища. Форми дистанційного навчання мають бути визначені в освітній програмі закладу освіти та можуть бути реалізовані  як:

 • навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття;
 • корекційно-розвиткові заняття;
 • вебінари;
 • онлайн форуми та конференції;
 • самостійну роботу;
 • дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність;
 • навчальні ігри;
 • консультацій тощо.

В умовах дистанційного навчання педагогічні працівники можуть працювати в будь-якомі місці за їхнім вибором, у тому числі  поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти.  Користуючись академічною свободою, вчителі мають право самостійно:

 • обирати форми, методи та засоби дистанційного навчання;
 • визначати режим проведення окремих навчальних занять. Різниця між тривалістю академічної години та тривалістю заняття у синхронному режимі вважається робочим часом педагога і використовується ним для підготовки до таких занять, проведення оцінювання навчальних досягнень учнів, індивідуальних чи групових консультацій тощо.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі з поважних причин (стан здоров’я, відсутність або обмеженість доступу до мережі Інтернет чи технічних засобів навчання), заклад освіти організовує використання інших доступних засобів комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо). Слід зазначити, що у разі відсутності учня на уроках протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти має проінформувати про це відповідну службу у справах дітей. 

Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти)

Здобуття освіти учнів за цією формою здійснюється на підставі рішення педагогічної ради за наявності відповідного навчально-методичного та системотехнічного забезпечення. Згідно зі змінами до Положення такий формат навчання може бути запроваджений для учнів, які не можуть відвідувати уроки в закладах освіти, у зв’язку зі:

 • станом здоров’я;
 • відбуванням покарання;
 • збройним конфліктом;
 • введенням воєнного стану;
 • проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України;
  поширенням епідемій, наслідками природних та техногенних катастроф тощо).

Зарахування або переведення на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року (або семестру) за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви одного з законних представників неповнолітнього учня. Проте якщо є обставини, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання документів, вони можуть подаватись й іншим родичем дитини у будь-який спосіб за вибором заявника (нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку). У заяві має бути підтверджена наявність умов для навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет і персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).

На підставі поданих заяв закладом освіти формуються класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти та визначається режим їх роботи. Слід зазначити, що в освітній програмі закладу освіти мають бути визначені особливості організації освітнього процесу:

 • опис форм організації освітнього процесу;
 • інструментарій оцінювання, у тому числі з навчальних предметів художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів;
 • інші складники, що враховують особливості освітньої діяльності закладу освіти.

Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, переводяться на наступний рік навчання за цією формою за результатами річного оцінювання з предметів навчального плану, якщо вони не нижче середнього рівня. Якщо встановлено початковий рівень навчальних досягнень, такі учні можуть бути переведені на очну форму відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Рішення про використання технологій дистанційного навчання приймається педагогічною радою до початку або упродовж навчального року. Їх використовують для забезпечення освітнього процесу за різними формами, зокрема під час:

 • надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження;
 • карантину (застосування протиепідемічних заходів);
 • збройного конфлікту;
 • введення воєнного стану;
 • інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти.

Під час надзвичайних обставин за рішенням педагогічної ради окремі теми з навчальних предметів можуть вивчатись у такий спосіб:

 • частина учнів класу вивчає їх в очному форматі;
 • решта учнів - дистанційно (в асинхронному режимі, з можливістю проведення консультацій в синхронному режимі). 

При цьому, з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти, для учнів визначається черговість очного та дистанційного форматів.

Також слід зазначити, що під час надзвичайних обставин обсяг навчального часу в синхронному режимі, може визначатися педагогічним працівником і бути менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, 

У разі наявності в учня медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою для організації освітнього процесу під час надзвичайних обставин можуть використовуватися інші прийнятні засоби взаємодії учасників освітнього процесу, визначені закладом освіти за погодженням з повнолітнім учнем або одним із законних представників дитини. 

Бажаєте дізнатись більше про про те, як подолати освітні втрати, зумовлені пандемією та війною? Долучайтеся до нашої конференції та слідкуйте за анонсами наших заходів! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter