Важливі тези онлайн-конференції, присвяченої організації роботи закладу освіти.

На шкільну адміністрацію покладено велику відповідальність щодо організації роботи закладу освіти з урахуванням потреб й інтересів усіх учасників освітнього процесу. Як забезпечити дотримання нормативних вимог і не втратити довіру колег, учнів та їхніх батьків? Про ефективні способи управління колективом, інноваційні підходи до складання звітності та формування успішного вчителя говорили в межах Всеукраїнської інтернет-конференції «Організація роботи закладу освіти». 

Сприятлива психологічна атмосфера – запорука успішного колективу 

Ефективний управлінець – це багатогранна особистість, яка володіє неабиякою енергійністю, з неординарними здібностями та «гострим» розумом. Він має декілька ролей і безліч різноманітних обов’язків. Ефективний управлінець – це справжній лідер, який виконує функції:

 • стратега: організовує робочий процес і ставить цілі;
 • бізнесмена: шукає та розподіляє ресурси; 
 • представника колективу: організовує комунікацію з освітніми установами різного рівня;
 • модератора: розв'язує конфлікти, розподіляє обов’язки, комунікує з колективом, батьками й учнями.

Також керівник закладу освіти має забезпечувати гідні умови праці та знаходити засоби, які активізують роботу колективу та мотивують кожного працівника. Інколи у шкільному колективі виникають ситуації, які негативно впливають на ефективність діяльності школи та якість освітнього процесу в цілому. Вони можуть бути пов'язані з тим, що всі питання вирішує виключно лідер. Або з тим, що лідер «випадає» з колективу, відгороджується від усіх, крім безпосередніх заступників.

Як не допустити токсичної атмосфери та пасивної агресії у школі? Згуртуванню колективу та налагодженню сприятливого психологічного клімату допоможе:

 • встановлення чітких норм та правил, зрозумілих для молодих та досвідчених колег; 
 • визначення цілей, які не суперечать нормам і цінностям колективу;
 • вміння вислухати та почути. Важливо підтримувати ініціативу колег і не упустити кредит їхньої довіри.

Бажаєте дізнатися про чарівну формулу мотивації? Неодмінно перегляньте виступ Анастасії Богуславської!

 

АІКОМ: потужний інструмент для цифровізації процесу управління

Складання статистичної звітності на початку року – це трудомісткий і тривалий процес. Утім, за допомогою спеціального програмного забезпечення генерувати звіти та налагодити ефективну взаємодію між освітніми установами різних рівнів зовсім нескладно. Саме для обробки державних електронних інформаційних ресурсів та персональних даних у сфері освіти створено програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ), що є модернізованою системою «ДІСО».

Програмний модуль індивідуальних даних педагогічних працівників АІКОМ є основою для автоматичної генерації різних форм звітності (в т.ч. за формою 83-PBK), а також основою для системи збору та обробки адміністративних даних. Аби верифікувати дані потрібно:

 • відкрити портал за адресою http://aikom.iea.gov.ua/ та увійти до системи за своїми логіном і паролем (якщо ви не маєте цих даних, варто звернутися до вашого органу управління освітою);
 • заповнити список персоналу: відкрити вкладку адміністрування школи та перейти до розділу «Персонал» – «Список»;
 • додати працівників: натиснути кнопку «Додати персонал» і заповнити основну та додаткову частину анкети (інформацію щодо кваліфікації, професійної діяльності, стажу, нагород тощо).

Зазвичай при складанні статистичних звітів виникає багато запитань. Бажаєте отримати відповіді? Перегляньте виступ Дар'ї Демчук-Маригіної!

 

Контроль і підтримка: дотримуємося нормативності та формуємо медіаграмотного вчителя

Організація освітнього процесу регламентується законодавчими та нормативними документами, зокрема Держстандартами та Типовими освітніми програмами. Організація освітнього процесу в початковій школі здійснюється з урахуванням методичних рекомендацій МОН щодо: 

Що нового та цікавого викладено у цих документах? Варто звернути увагу на наступне:

 • контроль за навчальними досягненнями учнів, визначеними відповідними Державними стандартами, здійснює керівник закладу освіти; 
 • освітня програма закладу загальної середньої освіти є основним документом, що забезпечує досягнення учнями результатів навчання. Вона містить навчальний план (загальний обсяг навчального навантаження) і перелік навчальних програм (очікувані результати навчання здобувачів освіти); 
 • календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів на будь-яких рівнях є неприпустимим. 

Академічна свобода вчителя дає можливість самостійно обирати джерела навчальної інформації, використовувати ті чи інші методи та прийоми в освітньому процесі. Проте варто довіряти лише перевіреним ресурсам та виважено підходити до підбору інформації, особливо у соцмережах. 

У 27 навчально-методичних посібниках, які розміщені на сайті ІМЗО, ви знайдете відповіді на багато загальнодидактичних запитань і методик навчання у Новій українській школі. А під час дистанційного навчання стануть у пригоді методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання в школі» (авт.: А. Лотоцька, О. Пасічник). 

Бажаєте дізнатися більше про систему контролю та підтримки вчителів з боку адміністратора й отримати практичні поради щодо розвитку медіаграмотності вчителів? Неодмінно перегляньте виступ Інни Іванової!

 

Роль шкільної адміністрації у розвитку успішного вчителя

Недаремно кажуть, що успішний вчитель – успішні учні. І це дійсно так! Адже саме від педагога залежить не лише рівень академічних досягнень учнів, а й мотивація до навчання протягом усього життя. Який він – успішний вчитель? Відповідей багато! Передусім це вчитель, який любить свою роботу та якого люблять діти. Основними факторами успіху вчителя є:

 • освітнє середовище;
 • можливість задовольнити потребу в професійному розвитку;
 • академічна свобода;
 • методична допомога;
 • прозоре адміністрування – чітка постановка завдань і дедлайнів з урахуванням індивідуальних особливостей особистості;
 • самореалізація;
 • мотивація;
 • здоров’язбережувальна компетентність.

Від шкільної адміністрації безпосередньо залежить успіх кожного вчителя та плідна робота педагогічного колективу в цілому. Аби цього досягти, шкільні управлінці мають:

 • організовувати поточне планування діяльності педагогічного колективу;
 • координувати роботу педагогічних працівників із виконання навчальних планів і програм, розробку необхідної навчально-методичної документації;
 • надавати допомогу вчителям в опануванні та розробці інноваційних програм і технологій;
 • залучати вчителів до участі в цікавих освітніх конкурсах та проєктах;
 • організовувати підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керувати роботою методоб’єднань, творчих груп;
 • забезпечувати матеріально-технічну базу навчальних кабінетів та поповнювати бібліотеку різноманітною літературою.

Ефективності роботи та успіху вчителя також сприяє планування та аналіз власної діяльності. Модель SWOT є чудовим способом для самоаналізу, якого варто навчити педагогів. Вона допоможе повноцінно реалізувати професійний потенціал, перетворити слабкі сторони на сильні та максимально використати всі можливості для розвитку. 

Під час свого  виступу Ганни Дудич розповіла, як на практиці створити сприятливе освітнє середовище та організувати конструктивне партнерство між адміністрацією та колективом. Бажаєте дізнатися більше? Перегляньте виступ!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter