Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Поговоримо, як провести самооцінювання діяльності закладу освіти

Що сприяє ефективному стратегічному розвитку та побудові внутрішньої системи якості освіти в школі? Систематичне відстеження результатів та подальше коригування освітньої діяльності. Щоб це реалізувати, потрібно визначити позитивні та негативні чинники, що впливають на функціонування закладу освіти. А допоможе в цьому комплексне вивчення та самооцінювання освітньої діяльності. Як його провести? Про це і поговоримо!

Мета самооцінювання полягає у встановленні відповідності між діяльністю школи та її результатами, а також у визначенні проблемних питань і шляхів удосконалення якості освітньої діяльності. Процес самооцінювання складається з 4 етапів:

 1. Вивчення (моніторинг процесів системи та аналіз результатів моніторингу).
 2. Оцінювання (визначення рівня якості та результатів функціонування системи).
 3. Звітування (аналіз стану та визначення шляхів удосконалення освітньої системи). 
 4. Планування (визначення заходів для вдосконалення функціонування системи).

Напрями самооцінювання освітньої діяльності мають відповідати стратегії розвитку закладу освіти та містити: 

 • систему оцінювання здобувачів освіти; 
 • оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників; 
 • освітнє середовище закладу освіти;
 • управлінські процеси закладу освіти.

Тривалість та періодичність самооцінювання 

Як проводити самооцінювання? Повний цикл може тривати як один рік, так і декілька років. Тож відповідно до поставленої мети можна обрати:

 1. Щорічне комплексне оцінювання.
 2. Щорічне самооцінювання за певними напрямами діяльності та періодично-комплексне оцінювання.
 3. Щорічне комплексне самооцінювання за рівнями освіти (початкова, базова, профільна). 

Кожна з цих моделей має переваги та недоліки. Наприклад, комплексне оцінювання надає можливість одночасно охопити всі напрями діяльності, але потребує багато часу та ресурсів. А вибіркове самооцінювання дозволяє глибше вивчити певний напрям, проте не показує зміни в інших аспектах роботи. А це може призвести до зниження якості освітньої діяльності в цілому.

Як правило, самооцінювання здійснюється впродовж навчального року. Адже саме в цей період можна виміряти такі показники, як підвищення кваліфікації педагогів, стан викладання предметів, динаміку навчальних досягнень учнів тощо. А оцінювання освітнього середовища здійснюється у більш стислі терміни. 

Як організувати оцінювання якості освітньої діяльності 

Для проведення ефективного й об'єктивного самооцінювання необхідно залучити всіх учасників освітнього процесу та освітніх експертів! Оцінювання діяльності закладу має бути максимально публічним. Утім, пам'ятайте, що зібрана інформація може бути конфіденційною та містити персональні дані. 

Аби організувати процес чітко та прозоро, слід дотримуватися певної послідовності дій:

 1. Видати наказ про проведення самооцінювання.
 2. Затвердити склад робочої групи по кожному напряму. 
 3. Провести оцінювання (зафіксувати результати та напрацювати рекомендації).
 4. Обговорити результати на засіданні педагогічної ради.
 5. Видати наказ про підсумки самооцінювання.
 6. Ухвалити управлінські рішення та врахувати результати самооцінювання у Стратегії розвитку закладу освіти та річному плані роботи школи.

Методи збору інформації

Для вивчення освітньої системи важливо визначити джерела отримання інформації по кожному критерію. Що обрати? Можна використовувати такі інструменти: 

1. Опитування учасників освітнього процесу (анкетування, усне опитування тощо). Особливо цінну інформацію можна отримати від випускників минулих років. Адже саме вони можуть реалістично оцінити ефективність впливу школи на їхнє майбутнє. 

2. Традиційні («зрізи знань», контрольні роботи) та новітні форми оцінювання знань (внутрішнє тестування, комплексна діагностика, моніторинг особистісного розвитку учнів тощо). 

3. Моніторинг педагогічної діяльності та освітнього середовища (санітарно-гігієнічні умови, раціональний розподіл навчальних приміщень, безпека спортивних й ігрових майданчиків, створення мотиваційного середовища тощо). 

4. Спостереження «справедливих і дружніх критиків» (студентів-практикантів, колег-управлінців інших шкіл, сторонніх освітніх експертів тощо)

5. Застосування практик «зворотного зв’язку» в старшій школі (наприклад, відгук класу про роботу вчителя у першому півріччя дозволить покращити організацію навчання у наступному півріччі). 

6. Аналіз документації (шкільна ділова документація, учнівські портфоліо, протоколи індивідуального діагностичного обстеження тощо). 

7. Цілеспрямоване інтерв'ювання окремих учасників освітнього процесу.

Визначення рівня якості освітньої діяльності

За результатами самооцінювання необхідно визначити рівень якості освітньої діяльності. Як це зробити? Існує декілька методик: 

 • кількісна;
 • описова; 
 • комбінована.

Щоб обрати оптимальну, оцініть власну освітню діяльність описовими характеристиками, а потім переведіть їх у бали. Це допоможе визначити рівень якості освітньої діяльності по кожному критерію за чотирибальною шкалою:

 • високий рівень (3,61 – 4 бали); 
 • достатній рівень (2,66 – 3,6 бала); 
 • рівень, що вимагає покращення (1,66 – 2,65 бала); 
 • низький рівень (1,65 – 1 бал). 

Підготовка щорічного звіту керівника

Висновки та шляхи вдосконалення освітньої діяльності за результатами самооцінювання мають бути складовою щорічного звіту керівника. До речі, згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту» звіт має бути оприлюднений на сайті закладу освіти. Орієнтовна структура звіту може містити: 

 • аналіз виконання завдань, які передбачені стратегією розвитку, за звітний навчальний рік;
 • вивчення освітньої діяльності й управлінських процесів; 
 • результати оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • шляхи вдосконалення діяльності школи на наступний навчальний рік. 

Показ результатів самооцінювання у річному плані роботи школи

Результати самооцінювання є одним з основних джерел для розроблення річного плану роботи закладу освіти. Виявлені проблемні питання можна розглянути наскрізно (по всіх розділах) або виділити окремий розділ. Для усунення недоліків слід запланувати конкретні заходи (розглянути питання на засіданнях педагогічної ради чи методичних об’єднань; провести семінари або майстер-класи тощо). Також варто включити періодичні анкетування учасників освітнього процесу (на початку та наприкінці навчального року). Це дозволить оперативно визначати аспекти роботи, які потребують уваги, та переглядати внутрішню освітню політику.

Самооцінювання – ефективний інструмент для перевірки правильності заданого курсу розвитку закладу освіти. А ще й чудовий спосіб залучення до управління закладом освіти всіх учасників освітнього процесу!

 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter