Новини

Затверджено типову освітню програму для 5-9 класів

19 січня 2021 року було затверджено наказ «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти». Програма була розроблена з метою реалізації Держстандарту базової середньої освіти та з метою створення умов для продовження реформи НУШ.

Зазначається, що питання навчального навантаження учнів  5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти і Державним стандартом базової середньої освіти. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу – 28, 6-го класу – 31, 7-го класу – 32, 8-го класу – 33, 9-го класу – 33 години на тиждень. 

Також визначено гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів: для 5-6 класів – 2 065 годин, 7-9 класів – 3 430 годин (разом – 5 495 годин), і кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів, визначене типовою освітньою програмою, відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме:

  • 5-6 класи – 28(5 клас) +31(6 клас) = 59 годин на тиждень, що становить 2065 годин (59 год. х35 навчальних тижнів= 2065); 
  • 7-9 класи – 32(7 клас)+33(8 клас)+33(9 клас) = 98 годин на тиждень, що становить 3430 годин  (98х35 навчальних тижнів= 3430);
  • 5-9 класи (разом) – 59+98 = 157 годин на тиждень, що становить 5495 годин.

Кількість додаткових годин, визначених типовою освітньою програмою, становить: для 5-го класу – 2 години на тиждень, для 6-го класу – 2 години на тиждень, для 7-го класу – 1 година на тиждень, для 8-го класу – 1 година на тиждень, для 9-го класу – 0,5 годин на тиждень, що разом становить 6,5 годин на тиждень або 227,5 години на рік.

Кількість уроків з фізичної культури: не менше трьох разів на тиждень  для кожного класу). Прицьому години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Також варто врахувати, що реалізація соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі здійснюється через інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (5-9 класи) і предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» (8-9 класи).

Типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5-6 класів у межах соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування. Який саме – визначає заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів. 

 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter