24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

​Поточна модульна контрольна робота з предмета «Ціноутворення»

Про матеріал

Поточна модульна контрольна робота

з предмета «Ціноутворення»

Галузь: _0517__«_Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції_»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Молодший спеціаліст»

Напрям підготовки: 6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

Спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

Кваліфікація: 3570 «Технік-технолог з технології харчування».

Перегляд файлу

Поточна модульна контрольна робота

з предмета «Ціноутворення»

 

Галузь: _0517__«_Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції_»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Молодший спеціаліст»

Напрям підготовки: 6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

Спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

Кваліфікація: 3570 «Технік-технолог з технології харчування».

 

Варіант 1

1. Ціна — це:

 1. кількість грошей, за яку продавець бажає продати товар, а покупець — купити його;
 2. грошове вираження вартості товару;
 3. грошове вираження вартості одиниці товару;
 4. грошове вираження мінової вартості одиниці товару.

2. Об'єктивність ціни полягає у:

 1. залежності від волі суб'єктів ціни;
 2. залежності від волі суб'єктів ціноутворення;
 3. незалежності від волі суб'єктів ціноутворення;
 4. встановленні контролю за цінами з боку державних органів.

3. Суб'єктами ціноутворення бувають:

 1. органи контролю за цінами;
 2. суб'єкти господарювання - юридичні особи;
 3. структурні підрозділи підприємств — цехи, бригади, дільниці тощо;
 4. податкові органи.

4. Ціна може бути категорією:

 1. юридичною;
 2. космічною;
 3. філософською;
 4. економічною;
 5. соціальною.

5. Ціна появилась тоді, коли появився:

 1. виробник матеріальних благ;
 2. товар;
 3. обмін товарів;
 4. гроші, як загальний товарний еквівалент.

6. Централізоване ціноутворення полягає у встановленні цін:

 1. безпосередньо суб'єктами господарювання;
 2. міністерством економіки України;
 3. обласними державними адміністраціями;
 4. національною комісією регулювання електроенергетики.

7.   Принципи ціноутворення у ринковій економіці:

 1. партійність;
 2. демократичний централізм;
 3. науковість;
 4. безперервність ціноутворення

8. Орган державної влади в Україні, який забезпечує проведення політики цін:

 1. конституційний Суд;
 2. верховний Суд;
 3. кабінет Міністрів;
 4. міністерство економіки;
 5. верховна Рада.

9. Форми адміністративного регулювання цін в Україні:

 1. звільнення від сплати ПДВ;
 2. встановлення граничних рівнів цін;
 3. встановлення граничних рівнів торговельних націнок;
 4. обмеження собівартості виробництва;
 5. запровадження декларування зміни цін.

10. Можливі наслідки адміністративного регулювання цін:

 1. збільшення обсягів виробництва і продажу продукції;
 2. поява дефіциту товарів;
 3. згортання і припинення виробництва товарів, ціни на які регулюються;
 4. формування наднормативних запасів товарів, ціни на які регулюють­ся, в каналах товарного обігу.

 

Варіант 2

1. Сфера застосування витратної методології ціноутворення в Україні при визначенні:

 1. вільних цін і тарифів;
 2. державних цін і тарифів;
 3. регульованих цін;
 4. кошторисних цін на продукцію індивідуального будівництва.

2. Функції ціни:

 1. інтегральна;
 2. планово-облікова;
 3. соціальна;
 4. розподільча;
 5. контрольна.

3. Суб'єкти ціноутворення: 

 1. Азмол
 2. універмаг "Магнус";   
 3. споживче товариство;
 4. інспекція з контролю за цінами;
 5. державна податкова адміністрація.

4. Методи ринкового ціноутворення:

 1. витратний;
 2. зорієнтований на цінового лідера;
 3. "зняття вершків";
 4. зорієнтований суто на попит.

5.  Правильні назви цін:

 1. роздрібна;
 2. купівельна;
 3. споживча;
 4. кошторисна;
 5. продажна.

6.  Назви цін за статусом:

 1. державна;
 2. роздрібна;
 3. закупівельна;
 4. вільна;
 5. регульована.

7.  Назви ціни за часом чинності:

 1. роздрібна;
 2. спотова;
 3. ф'ючерсна;
 4. постійна;
 5. форвардна.

8.  Органи ціноутворення в Україні:

 1. державна податкова адміністрація;
 2. державна інспекція з контролю за цінами;
 3. міністерство економіки;
 4. відділи (сектори) цін ОДА.

 

9. Різновидом вільних цін є:

 1. ціни каталогу;
 2. ціни форвардних угод;
 3. комісійні ціни.

10. Індикативні ціни  це різновид:

 1. фіксованих цін;
 2. вільних цін;

      в.   твердих цін


Поточна модульна контрольна робота 2

Варіант 1

1. До методів державного регулювання у сфері ціноутворення належать:

 1. нормування рівня рентабельності;
 2. обмеження монополізму;
 3. створення контролюючих органів влади;
 4. всі відповіді правильні.

2. Індикативні ціни встановлюються:

 1. на продукцію монопольних утворень;
 2. на продукцію підприємств державного сектору;
 3. на товари експорту-імпорту.

3. Що входить до складу цехової собівартості:

 1. адміністративні витрати;
 2. витрати на оплату праці основних робітників;
 3. витрати на опалення виробничого корпусу;
 4. витрати сировини та матеріалів?

4. До складу виробничої собівартості належать:

 1. витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї;
 2. орендна плата за приміщення виробничого корпусу
 3. витрати на спожиту в загальногосподарських цілях електроенергію;
 4. витрати сировини і матеріалів.

5. Які витрати підприємства не включаються до виробничої собівартості:

 1. заробітна плата основних робітників з нарахуваннями на неї;
 2. амортизація виробничого обладнання;
 3. витрачена сировина і матеріали;
 4. витрати на збут продукції.

6. Вкажіть статті калькуляції собівартості продукції:

 1. заробітна плата адміністративно-управлінського  персоналу;
 2. сировина і матеріали;
 3. витрати на орендну плату за основні засоби;
 4. позавиробничі витрати.

7. Назвіть статтю калькуляції собівартості продукції, яка відображає прямі витрати:

 1. витрати на утримання й експлуатацію обладнанню
 2. витрати сировини та матеріалів;
 3. загальнозаводські витрати;
 4. витрати на освоєння та підготовку виробництва

8. Калькулювання собівартості продукції - це:

 1. процес обчислення собівартості одиниці продукції
 2. обчислення загальної суми витрат підприємства;
 3. розподіл витрат підприємства за видами його діяльності:
 4. розподіл накладних витрат за видами продукції.

9. Державному регулюванню у сфері ціноутворення насамперед піддаються:

 1. ціни на продукцію недержавних підприємств;
 2. ціни на продукцію підприємств державної власності;
 3. ціни на продукцію підприємств, які займаються роздрібною торгівлею.

10.  Індикативні ціни можуть запроваджуватись на товари:

 1. виробниками яких є монопольні підприємства;
 2. щодо яких розпочаті антидемпінгові розслідування;
 3. експорт (імпорт) яких вимагає наявності сертифіката поход­ження товару.


Варіант 2

1. Монопольною вважається ціна, яка:

 1. суттєво більш висока, ніж при звичайних операціях;
 2. суттєво більш низька, ніж при звичайних операціях;
 3. встановлюється підприємством монополістом.

2. Чуттєвість покупців до змін цін буде нижчою, якщо:

 1. на ринку існує безліч схожих товарів;
 2. споживачі можуть довго зберігати даний товар;
 3. товар не має аналогів на ринку.

3. Залежно від ступеня самостійності підприємства ціни можуть бути:

 1. оптові та роздрібні;
 2. тверді та ковзаючі;
 3. вільні та регульовані.

4. У сфері дії вільних цін функція держави полягає у:

 1. контролі правомірності їх використання;
 2. невтручанні;
 3. нормуванні лише рівня рентабельності (прибутковості) підприємств.

5. Які витрати не належать до прямих:      

 1. сировина і матеріали;
 2. заробітна плата основних виробничих робітників;
 3. витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування;
 4. витрати на підготовку та освоєння виробництва?

6. Виберіть у наведеному переліку економічні елементи витрат підприємства:

 1. амортизаційні відрахування;
 2. відрахування на соціальні потреби;
 3. енергія, спожита на технологічні цілі;
 4. витрати на оплату праці.

7. Поняття «франко» в ціноутворенні означає:

 1. що визначена частина витрат із транспортування або навантаження товару включається в ціну виробника;
 2. пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару від продавця до покупця включаються в ціну товару;
 3. відповідальність виробника за збереження та транспортування товару до визначеного пункту призначення, встановленого покупцем.

8. Основною метою надання знижок з продажу є:

 1. пришвидшення процесу реалізації товарів;
 2. збільшення прибутковості підприємства;
 3. зменшення запасів готової продукції;
 4. всі відповіді правильні.

9. Монопольним визначається стан суб'єкта підприємницької діяльності, якщо;

 1. не існує близьких конкурентів на ринку;
 2. в даному регіоні немає підприємства, яке виробляє схожу про­дукцію;
 3. частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 35%;
 4. частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 25 %;

10. Сезонні знижки надаються за купівлю товару:

 1. в період активного сезону;
 2. поза періодом активного сезону;
 3. за рішенням продавця.

 


Підсумкова модульна контрольна робота

Варіант 1

 

1.Методи встановлення цін з орієнтацією на конкуренцію.

2.Система цінових знижок.

 

 

Тести

 

1. Які витрати не належать до прямих:      

а)  сировина і матеріали;

б) заробітна плата основних виробничих робітників;

в) витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування;

г) витрати на підготовку та освоєння виробництва?

 

2. Виберіть у наведеному переліку економічні елементи витрат підприємства:

а) амортизаційні відрахування;

б) відрахування на соціальні потреби;

в) енергія, спожита на технологічні цілі;

г) витрати на оплату праці.

 

3. Обсяг продажу товару, що зазначений в біржовій угоді, визна­чається:

а) у натуральних одиницях;

б) у вартісних показниках;

в) відповіді а) та б).

 

4. Ціна проїзду у міському транспорті - це приклад:

а) регульованої ціни;

б) фіксованої ціни;

в) вільної ціни;

г)  договірної ціни.

 

5. Поняття «франко» в ціноутворенні означає:

а) що визначена частина витрат із транспортування або навантаження товару включається в ціну виробника;

б) пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару від продавця до покупця включаються в ціну товару;

в) відповідальність виробника за збереження та транспортування товару до визначеного пункту призначення, встановленого покупцем.

 

 

6. У структуру роздрібної ціни не входять витрати підприємства торгівлі на:

а) зберігання товарів на складі;

б) доробку товару до вимог споживача;

в) страхування збереження товару;

г)  погашення основної суми кредиту.

 

7. Ціна - це:

а)  грошовий вираз вартості товару;

б) грошовий вираз вкладеної у виробництво даного товару праці;

в)  вимірник корисності товару для покупця;

г)  всі відповіді правильні.

 

8. Чим менш рухливий (еластичний) попит, тим:

а) вищу ціну може встановити продавець;

б) нижчу ціну може встановити продавець;

в) виникає більша необхідність додаткового дослідження ринку.

 

9. Індикативні ціни  це різновид:

а) фіксованих цін;

б) вільних цін;

в) твердих цін.

 

10.  Монопольним визначається стан суб'єкта підприємницької діяльності, якщо;

а)  не існує близьких конкурентів на ринку;

б) в даному регіоні немає підприємства, яке виробляє схожу про­дукцію;

в)  частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 35%;

      г) частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 25 %;

 

 


Варіант 6

1.Визначення прибутку в ціні.

2.Яким чином впливає на економіку підтримка цін і доходів шляхом застосування дотацій виробниками продукції або субсидій її споживачам.

Тести

1. Обсяг витрат формують:

а)  нижню межу ціни;

б) верхню межу ціни;

в)  не впливають на рівень цін.

 

2. Які витрати підприємства не включаються до виробничої собівартості:

а) заробітна плата основних робітників з нарахуваннями на неї;

б) амортизація виробничого обладнання;

в) витрачена сировина і матеріали;

г) витрати на збут продукції.

 

     3. Що входить до складу цехової собівартості:

а) адміністративні витрати;

б) витрати на оплату праці основних робітників;

в) витрати на опалення виробничого корпусу;

г) витрати сировини та матеріалів.

 

4.  Монопольним визначається стан суб'єкта підприємницької діяльності, якщо;

а)  не існує близьких конкурентів на ринку;

б) в даному регіоні немає підприємства, яке виробляє схожу про­дукцію;

в)  частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 35%;

      г) частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 25 %;

 

5. Основною метою надання знижок з продажу є:

а) пришвидшення процесу реалізації товарів;

б) збільшення прибутковості підприємства;

в) зменшення запасів готової продукції;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Вкажіть статті калькуляції собівартості продукції:

а) заробітна плата адміністративно-управлінського  персоналу;

б) сировина і матеріали;

в) витрати на орендну плату за основні засоби;

г) позавиробничі витрати.

 

7. Фіксовані ціни встановлює на електроенергію:

а) Національна компанія регулювання енергетики;

б) місцеві органи влади;

в) Державний комітет статистики.

 

8. Верхню межу ціни формує:

а) величина витрат на виробництво;

б) величина попиту на товар;

в) величина пропозиції.

 

9. Калькулювання собівартості продукції - це:

а) процес обчислення собівартості одиниці продукції

б) обчислення загальної суми витрат підприємства;

в) розподіл витрат підприємства за видами його діяльності:

г)  розподіл накладних витрат за видами продукції.

 

10. У структуру імпортної ціни на продукцію входить:
а) ввізне мито;

б) вивізне мито;

в)транспортні витрати;

г) усі відповіді правильні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

1.Поняття ціни.

2.Структура ціни.

 

 

Тести

 

1. Які витрати не належать до прямих:      

а)  сировина і матеріали;

б) заробітна плата основних виробничих робітників;

в) витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування;

г) витрати на підготовку та освоєння виробництва?

 

2. Виберіть у наведеному переліку економічні елементи витрат підприємства:

а) амортизаційні відрахування;

б) відрахування на соціальні потреби;

в) енергія, спожита на технологічні цілі;

г) витрати на оплату праці.

 

3. Обсяг продажу товару, що зазначений в біржовій угоді, визна­чається:

а) у натуральних одиницях;

б) у вартісних показниках;

в) відповіді а) та б).

 

4. Ціна проїзду у міському транспорті - це приклад:

а) регульованої ціни;

б) фіксованої ціни;

в) вільної ціни;

г)  договірної ціни.

 

5. Поняття «франко» в ціноутворенні означає:

а) що визначена частина витрат із транспортування або навантаження товару включається в ціну виробника;

б) пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару від продавця до покупця включаються в ціну товару;

в) відповідальність виробника за збереження та транспортування товару до визначеного пункту призначення, встановленого покупцем.

 

 

6. У структуру роздрібної ціни не входять витрати підприємства торгівлі на:

а) зберігання товарів на складі;

б) доробку товару до вимог споживача;

в) страхування збереження товару;

г)  погашення основної суми кредиту.

 

7. Ціна - це:

а)  грошовий вираз вартості товару;

б) грошовий вираз вкладеної у виробництво даного товару праці;

в)  вимірник корисності товару для покупця;

г)  всі відповіді правильні.

 

8. Чим менш рухливий (еластичний) попит, тим:

а) вищу ціну може встановити продавець;

б) нижчу ціну може встановити продавець;

в) виникає більша необхідність додаткового дослідження ринку.

 

9. Індикативні ціни  це різновид:

а) фіксованих цін;

б) вільних цін;

в) твердих цін.

 

10.  Монопольним визначається стан суб'єкта підприємницької діяльності, якщо;

а)  не існує близьких конкурентів на ринку;

б) в даному регіоні немає підприємства, яке виробляє схожу про­дукцію;

в)  частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 35%;

      г) частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 25 %;

 

 


Варіант 3

1.Собівартість, методи визначення собівартості.

2. Аналіз умов беззбитковості.

 

Тести

1. Обсяг витрат формують:

а)  нижню межу ціни;

б) верхню межу ціни;

в)  не впливають на рівень цін.

 

2. Які витрати підприємства не включаються до виробничої собівартості:

а) заробітна плата основних робітників з нарахуваннями на неї;

б) амортизація виробничого обладнання;

в) витрачена сировина і матеріали;

г) витрати на збут продукції.

 

     3. Що входить до складу цехової собівартості:

а) адміністративні витрати;

б) витрати на оплату праці основних робітників;

в) витрати на опалення виробничого корпусу;

г) витрати сировини та матеріалів.

 

4.  Монопольним визначається стан суб'єкта підприємницької діяльності, якщо;

а)  не існує близьких конкурентів на ринку;

б) в даному регіоні немає підприємства, яке виробляє схожу про­дукцію;

в)  частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 35%;

      г) частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 25 %;

 

5. Основною метою надання знижок з продажу є:

а) пришвидшення процесу реалізації товарів;

б) збільшення прибутковості підприємства;

в) зменшення запасів готової продукції;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Вкажіть статті калькуляції собівартості продукції:

а) заробітна плата адміністративно-управлінського  персоналу;

б) сировина і матеріали;

в) витрати на орендну плату за основні засоби;

г) позавиробничі витрати.

 

7. Фіксовані ціни встановлює на електроенергію:

а) Національна компанія регулювання енергетики;

б) місцеві органи влади;

в) Державний комітет статистики.

 

8. Верхню межу ціни формує:

а) величина витрат на виробництво;

б) величина попиту на товар;

в) величина пропозиції.

 

9. Калькулювання собівартості продукції - це:

а) процес обчислення собівартості одиниці продукції

б) обчислення загальної суми витрат підприємства;

в) розподіл витрат підприємства за видами його діяльності:

г)  розподіл накладних витрат за видами продукції.

 

10. У структуру імпортної ціни на продукцію входить:
а) ввізне мито;

б) вивізне мито;

в)транспортні витрати;

г) усі відповіді правильні.

 

 

 


Варіант 4

 

1.Методи ціноутворення, які спираються на попит.

2.Витратний метод ціноутворення.

 

 

Тести

 

1. Витрати підприємства на закупівлю обладнання:

а)  входять в ціну товару;

б)  покриваються з прибутку;

в)  якщо немає прибутку, відносяться на витрати обігу.

 

2. У структуру імпортної ціни на продукцію входить:
а) ввізне мито;

б) вивізне мито;

в)транспортні витрати;

г) усі відповіді правильні.

 

3. Верхню межу ціни формує:

а) величина витрат на виробництво;

б) величина попиту на товар;

в) величина пропозиції.

 

4. До методів державного регулювання у сфері ціноутворення на­лежать:

а)  нормування рівня рентабельності;

б) обмеження монополізму;

в) створення контролюючих органів влади;

г)  всі відповіді правильні.

 

5. Індикативні ціни встановлюються:

а)  на продукцію монопольних утворень;

б)  на продукцію підприємств державного сектору;

в)  на товари експорту-імпорту.

 

6. Фіксовані ціни встановлює на електроенергію:

а) Національна компанія регулювання енергетики;

б)місцеві органи влади;

в) Державний комітет статистики.

 

7. Основною метою надання знижок з продажу є:

а) пришвидшення процесу реалізації товарів;

б) збільшення прибутковості підприємства;

в) зменшення запасів готової продукції;

г) всі відповіді правильні.

 

8. Монопольним визначається стан суб'єкта підприємницької діяльності, якщо;

а)  не існує близьких конкурентів на ринку;

б) в даному регіоні немає підприємства, яке виробляє схожу про­дукцію;

в)  частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 35%;

г)  частка певного підприємства на ринку певного товару пере­вищує 25 %;

 

9. Сезонні знижки надаються за купівлю товару:

а) в період активного сезону;

б) поза періодом активного сезону;

в) за рішенням продавця.

 

     10. Однією з вимог до біржового товару є його:

а)  унікальність;

б) монопольність;

в) масовість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до екзамену

 

 1. Теорії, що визначають цінність товару.
 2. Класифікаційні ознаки цін.
 3. Функції ціни.
 4. Види цін за ступенем урахування в них витрат і прибутку.
 5. Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності підприємств.
 6. Види цін у контрактах купівлі-продажу.
 7. Види цін за часом їх дії.
 8. Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат.
 9. Ціни, що використовуються в обліку й статистиці.
 10. Склад і структура ціни ( шість варіантів відпускної ціни).
 11. Роль та місце витрат у формуванні ціни.
 12. Класифікація витрат за елементами.
 13. Собівартість, методи визначення собівартості.
 14. Види калькуляцій та елементи системи калькулювання.
 15. Визначення прибутку в ціні.
 16. Формування в ціні товарних податків.
 17. Посередницькі надбавки в ціні.
 18. Витратні методи ціноутворення.
 19. Методи ціноутворення, які спираються на попит.
 20. Методи встановлення цін з орієнтацією на конкуренцію.
 21. Види зовнішньоторговельних цін.
 22. Цінова політика підприємства.
 23. Аналіз умов беззбитковості.
 24. Цінова стратегія низьких цін.
 25. Цінова стратегія високих цін.
 26. Цінова стратегія нейтральних цін.
 27. Система цінових знижок.
 28. Цілі державного регулювання цін.
 29. Методи державного регулювання цін.
 30. Вплив установлення державою фіксованих або граничних цін на економіку.
 31. Вплив на економіку введення державою товарних податків.
 32.  Класифікація цін.
 33. Повноваження органів державного регулювання цін.
 34. Державне регулювання цін монопольних утворень.
 35. Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін.
 36. Система поправок  до зовнішньоторговельних цін.
 37. Митне регулювання ціноутворення.
 38. Особливості визначення митної вартості.
 39. Індикативні ціни.
 40. Визначення ціни товару методом «Директ-костінг»
 41. Розкрити зміст поняття «Франко»
 42. Теорії, що визначають цінність товару.
 43. Класифікаційні ознаки цін.
 44. Функції ціни.
 45. Види цін за ступенем урахування в них витрат і прибутку.
 46. Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності підприємств.
 47. Види цін у контрактах купівлі-продажу.
 48. Види цін за часом їх дії.
 49. Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат.
 50. Ціни, що використовуються в обліку й статистиці.
 51. Склад і структура ціни ( шість варіантів відпускної ціни).
 52. Роль та місце витрат у формуванні ціни.
 53. Класифікація витрат за елементами.
 54. Собівартість, методи визначення собівартості.
 55. Види калькуляцій та елементи системи калькулювання.
 56. Визначення прибутку в ціні.
 57. Формування в ціні товарних податків.
 58. Посередницькі надбавки в ціні.

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
759
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку