Факультатив "Маркетинг для початківців". Конструктор уроків

Про матеріал

Авторська програма факультативу " Маркетинг для початківців" для учнів 7 класу. Запропоновано конструктор уроків з усіх тем курсу ( 17 год - 17 уроків).

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделювання теоретичної та практичної частини

 

факультативних занять

 

 з  «Маркетингу для початківців»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №1

Дата

Клас

Тема      Маркетинг.

 

 Мета  розкрити сутність понять «маркетинг», «реклама», «принципи маркетингу»; розвивати логічне мислення в учнів, підприємницький хист; виховувати повагу до виробника і споживача.

 

  Обладнання  схеми, таблиці, картки з індивідуальними завданнями, малюнок, зразки упаковок, ноутбук

 

Тип уроку Урок – презентація

 

 Хід уроку

 

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети уроку.

ІІ Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя ( з використанням слайдів)

ІІІ Вивчення нового матеріалу

1Розповідь вчителя

2 Колективна робота

 

Завдання 1. Доведіть перевагу маркетингу над звичайним збутом товару

 

1 Найголовніше - продукція

1. Найголовніше – потреби і вимоги клієнта

2. Спочатку виготовляємо, а потім думаємо, як її продати

2. Після « розвідки» необхідно вирішувати, як виробити  й доставити на ринок очікувану продукції

3. Управління керується збутом

3. Управління керується прибутком

4. Планування розраховане на короткотермінову перспективу

4. Планування довготермінове – обов’язкове приводить  до майбутнього продукту

5 Потреби продавців виходять на перший план

5. Потреби клієнтів виступають на перший план

Висновок

 

Завдання 2.Визначте взаємозв’язок між учасниками маркетингової діяльності

 Робота зі схемою «Учасники маркетингової діяльності» (  схема на слайді).

 Висновок

 

3. Самостійна робота

 

Завдання 3. Визначте, яку роботу необхідно виконати маркетологу для реалізації товару

 Робота з підручником.

 

4.Розповідь вчителя

 

 

 

 

ІV.Усвідомлення нового матеріалу

Творча робота

Виконайте завдання маркетолога: необхідно виконати комплекс маркетингу для успішної реалізації підручників. Для цього заповніть таблицю.

(Учні заповнюють  пропуски в таблиці. Робота виконується разом з вчителем.)

 

 

Елементи маркетингового комплексу

Ринки

Спеціалісти

Учні

Товар

Практичне значення, науковість

Доступність, цікавий виклад

Ціна

Вища від середньої

Середня, нижча від середньої

Збут

Роздрібний продаж

Магазини, кіоски на підприємствах

Кіоски в навчальних закладах, школах

Оптовий продаж

Книжкові ярмарки, бібліотеки

Бібліотеки

Просування

Реклама

У спеціалізованих журналах, газетах, на радіо

Через викладачів

Висновок

 

V.Рефлексія

 

Перегляд  відеоролику «Маркетинг - досконалий спосіб управління ринком»

 

VІ.Творче домашнє завдання

Протягом навчального року підготувати матеріали  з теми «Маркетинг - досконалий спосіб управління ринком» ( реферати, презентації, твори )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №2

Дата

Клас

Тема        Маркетингове середовище       

 

Мета  Дати пояснення маркетингового середовища, показати завдання маркетингу перед покупцем; сформувати початкові навички аналізувати, вести діалог, працювати з науковою літературою; сприяти вихованню економічної культури, поважного ставлення до споживача і виробника

 

  Обладнання  Проектор, картки, енциклопедичний словник

Тип уроку Вивчення нового матеріалу з елементами інтерактивних методів навчання

 

 Хід уроку

 

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети уроку

ІІ Мотивація навчальної діяльності

1Вступне слово вчителя

2.Самостійна робота зі словниками: Знайти визначення термінів «маркетинг», «маркетингове середовище», «аудиторія», «стратегія», «акціонер»

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1Розповідь вчителя.

План.

1.Маркетингове середовище

2. Фактори й показники маркетингового мікросередовища

3.Фактори й показники маркетингового макросередовища

4. Процес і методи аналізу маркетингового середовища

ІV. Рефлексія

Запитання . «Покупець завжди правий» . Чи можна  цей вислів  віднести  до теми маркетингу. Відповідь аргументуйте.

V. Закріплення нових знань і вмінь

Завдання. Розгадайте кросворд. При необхідності користуйтесь довідниками

По горизонталі:

1. Особа, яка працює у сфері маркетингу                                   ( маркетолог)

2. Дослівний переклад слова « маркетинг»                                ( управління)

3. Одна з наук, до якої можна віднести маркетинг                    ( економіка)

4. Наука про особливості руху товарів і послуг                         ( маркетинг)

По вертикалі:

5.Прізвище дуже відомого  менеджера XVIII століття               ( Оуен)

 

 

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Підсумок уроку

 

 

 

 

 

Урок №3

Дата

Клас

Тема             Споживач – основна фігура ринкових відносин

 

Мета  Показати роль і місце споживача  в ринкових відносинах; розвивати  аналітичне мислення; формувати етичні норми спілкування

 

  Обладнання  Проектор, картки, законодавча документація

 

Тип уроку Лекція

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Повідомлення теми, мети і задач уроку

 

ІІ Актуалізація навчальної діяльності

1 Хто такі споживачі?

2. Чи однакову роль виконують споживачі за умов різних економічних систем?

3. Якою інформацією повинен володіти споживач?

 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

План

1. Визначення  поняття « споживач»

2. Визначення поняття « продавець»

3. Економічні відносини

 

V. Закріплення матеріалу

1 Повторення термінології

2. Контрольні питання:

Завдання 1. Студент Олексій, навчаючись , одночасно підробляє на фірмі. Частину грошей віддає батькам, іншу використовує з метою придбання канцелярських товарів, проїзду в транспорті, харчування, відвідування платної спортивної секції.

а) В яких випадках Олексій є споживачем?

б) Чи є Олексій продавцем?

Завдання 2. В  яких випадках річ стає товаром?

а) Якщо ви даруєте книгу товаришу;

б) якщо книга дана товаришу у користування;

в) якщо ви купуєте книгу в магазині.

 

VІ. Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

Урок №4

Дата

Клас

Тема             Виникнення  міжнародного руху. Закон України «Про захист прав  споживачів ».

 

Мета  Розкрити суть прав споживачів; познайомити з основними правовими документами; розвивати  аналітичне мислення; формувати правову культуру особистості.

 

  Обладнання  Проектор, картки, законодавча документація

 

Тип уроку Комбінований

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Повідомлення теми, мети і задач уроку

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ринок  визначає асортимент товарів , послуг, якість, ціну. Інтереси ринку і споживача збігаються за умови чесності ринку. Але чи справді це так?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

      План

 1. Виникнення міжнародного руху
 2. Виникнення УАС. Закон про захист прав споживача.
 3.  Про угоду чотирьох

 

ІV. Практикум

 1. Самостійно ознайомтеся зі структурою Закону України « Про захист прав споживачів»
 2. Познайомтеся із основними поняттями, якими оперує Закон: споживач, виробник, виконавець, продавець, товари, робота, послуга
 3. На підставі статті 11 Закону  дайте відповідь, яким чином держава захищає права споживача.

 

V. Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №5

Дата

Клас

Тема  `Потреби споживача. Піраміда Маслоу.  Практична  робота № 1

 З’ясування  здатності  речей задовольняти потреби

 

Мета.         Навчитися класифікувати потреби, використовуючи  власний досвід споживання і спілкування в суспільстві; розвивати навички самостійної діяльності учня; формувати свідоме ставлення до власного життя.

 

 Обладнання.  Індивідуальні картки-завдання, проектор

 

Тип уроку.  Комбінований

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

 

ІІ Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Згадайте випадки із власного життя, коли бажання не збігаються з можливістями

 

ІІІ Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

План

1 Проблема вибору

2 Класифікація потреб. Піраміда Маслоу.

3 Корисність.

 

IV Виконання практичної роботи

З’ясування  здатності  речей задовольняти потреби

 

речі, предмети

 

за характером виникнення

 

за потребою задоволення

 

за засобами задоволення

 

за способом задоволення

 

за ступенем довговічності

 

Висновок

 

V Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок №6

Дата

Клас

Тема  `Як продаються товари

 

Мета.         Виробити уявлення про формування ціни товару; познайомити учнів з видами торговлі, їх позитивними і негативними сторонами; розвинути  розумний підхід до вибору місця купівлі, що дозволяє знайти оптимальне співвідношення ціни та якості товару; провести закріплення понять і термінів; вдосконалити навички роботи учнів з додатковими джерелами економічних знань.

 

 Обладнання.  Індивідуальні картки-завдання, проектор

 

Тип уроку.  Засвоєння нових знань з елементами інтерактивних методів навчання

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети, задач уроку

ІІ Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями:

Які правила споживчого вибору ви знаєте?

Побудуйте піраміду Маслоу

Перевірка термінології

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

 Вступне слово вчителя

ІV Вивчення нового матеріалу

1 Розповідь вчителя

        План

        1 Види торгівлі

        2 Типи магазинів

        3 Умови торгівлі

        4 Прийоми, що застосовуються підприємствами  торгівлі для залучення        споживача до купівлі товару

2 Групова робота

Клас ділиться на дві групи з метою визначення позитивних і негативних ознак купівлі товарів:

- в супермакетах

- на ярмарках та ринках

- в  звичайних магазинах

- посилкової торгівлі

Висновки

V Закріплення матеріалу

Групова робота.   Кожна група одержує завдання

Завдання. Написати коротке есе на тему « Що було б, якби зникли речові та дрібнооптові ринки?»

Завдання. Визначити план дій з продажу мобільних телефонів мало звісної фірми.

 Учитель коментує групові роботи.

VІ. Підсумок уроку

 

 

 

Урок №7

Дата

Клас

Тема                Типи ринків. Попит.  Дія закону попиту.

 

Мета  Визначити типи ринків, розкрити зміст поняття «попит»,Закон попиту, виявити фактори, що визначають ринкову рівновагу; розвивати вміння аналізувати; виховувати толерантну людину.

 

  Обладнання  Проектор, картки

 

Тип уроку Вивчення нового матеріалу з використанням інтерактивних технологій

 

 Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Розбити клас на 4 команди, вибрати з учнів асистента і координатора. Повідомити правила роботи в команді

ІІ. Актуалізація опорних знань з теми

( метод « Відкритий мікрофон» )

1.Що таке потреба?

2. Що таке товар?

3. Які  типи товарів ви знаєте?

4.Що обмежує можливість придбання того чи іншого блага?

ІІІ. Мотивація процесу навчання

Запитання до класу: Що таке попит? Що дає  нам знання попиту?

Далі пояснення вчителя .

ІV. Вивчення нового матеріалу

( метод  «Бесіда» )

План

1. Типи ринків

2. Що таке попит? Що таке закон попиту?

3. Нецінові фактори зміни попиту.

4. Що таке цінова еластичність попиту?

5. Які фактори впливають на цінову еластичність?

V.Усвідомлення нового матеріалу

Гра « Компліменти. Субститути»

На кожній стіл (за групами) видається завдання:

 « Чи зміниться попит на товар, якщо ціна на ……. зросла? Поясніть причину»

Висновок

Гра « Еластичність попиту»

Завдання на побудову графіка попиту одержують три групи, а четверта команда готує відповіді на запитання

Висновок

VІ. Підсумки і висновки уроку

Запитання  до класу:

На які товари попит нееластичній

Чи існують товари, при збільшенні ціни на які , їхній попит збільшується?

Для допитливих: Що таке ажіотажний попит?

 

 

 

Урок №8

Дата

Клас

Тема                Пропозиція. Закон пропозиції.

 

Мета  розкрити зміст поняття «пропозиція»,закон пропозиції; розвивати вміння аналізувати таблиці й графіки; виховувати ділову активнісиїть, здатність приймати раціональні рішення.

 

  Обладнання  Проектор, картки

 

Тип уроку Вивчення нового матеріалу з використанням інтерактивних технологій

 

 Хід уроку

 

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети уроку.

 

ІІ Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1. Назвіть види ринку

2. Що таке попит? Що таке закон попиту?

3. Нецінові фактори зміни попиту.

4. Що таке цінова еластичність попиту?

5. Які фактори впливають на цінову еластичність?

 6. Покажіть на графіку зростання і зменшення величини попиту

Робота з картками

А)В яких випадках термін « попит» має бути замінений на термін « величина попиту»?

Б) В яких випадках термін «величина попиту » має бути замінений на термін «  попит»?

( на картках запропоновані  різні випадки )

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя.

 

ІV.Усвідомлення нового матеріалу

1( метод « Мозковий штурм» )

 1. Скажіть, яка мета покупців?
 2. А чого хочуть продавці?
 3. А чому?
 4. Скажіть, ми пропонуємо на продаж взагалі товар чи певну його кількість?
 5. Як ви вважаєте, чи залежить ця кількість від ціни на товар?

Щоб у цьому впевнитись, пропоную розподілити ролі. Тепер  розглянемо конкретний приклад. (Ділова гра)

Висновок.

2.Побудова таблиці

 Евристична бесіда

1 Яка залежність величини пропозиції від ціни – пряма чи зворотня?

2. Який нахил має крива пропозицій: позитивний чи негативний? Чим пояснюється позитивний нахил кривої пропозиції?

3Тести

1 Крива пропозиції ілюструє залежність

а) величини пропозиції від попиту;

б) пропозиції від ціни;

в) ціни від пропозиції;

г) величини пропозиції від ціни.

2. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умові незмінні, проявляється в

а) рості пропозиції;

б) зменшенні пропозиції;

в) рості величини пропозиції;

г) падінні величини пропозиції

3. Рішення покупців придбати товар є пропозицією

а) так;

б) ні, це попит;

в) ні, це ні пропозиція і не попит

г) це покупка

4Самоперевірка результатів ( відповіді на екрані)

 

V Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №9

Дата

Клас

Тема      Попит та пропозиція, ринкова рівновага

 

  Мета  розкрити  зміст  поняття «ринкова рівновага», закріпити ключові поняття « попит, пропозиція»; розвивати вміння аналізувати таблиці й графіки; виховувати ділову активність, здатність приймати раціональні рішення.

 

  Обладнання  Проектор, картки, Гра « Монополія », маленькі призи;

класна кімната підготовлена до Гри

 

Тип уроку Комбінований

 

 Хід уроку

 

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети уроку.

 

ІІ Мотивація навчальної діяльності

 (Бесіда)

Чого повинні навчитися школярі?

 1. Аналізувати поведінку продавців і покупців на конкурентному ринку
 2. Пояснювати, як встановлюється ринкова ціна і як вона змінюється
 3. Давати визначення попиту та пропозицій, будувати графіки, аналізувати таблиці
 4.  

ІІІ Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя.

 

ІV. Закріплення знань, умінь навичок

Ролева гра:     Попит та пропозиція : ринок кави

Правила гри повідомляє вчитель .  Кожному учню надається різнокольорові картки, Картки-інструктажі

Учасники гри: І група: кожен виконує  роль оптового покупця кави,  ІІ - продавця кави; серед учнів обирається асистент; вчитель виконує роль спостерігача

Кожній команді повідомлені їх завдання.                       

 Гра  передбачає  3 раунди : «Ринок відкритий»- « Ринок закритий»

 Після третього раунду учні підбивають підсумки їхньої торговельної діяльності в Листі обліку результатів

Визначаємо переможців гри - продавця і покупця, які одежали найбільший прибуток.

 

 V.   Рефлекція

Виступ переможців: Поясніть свій успіх!

 Нагорода переможців

 

 

 

 

 

 

Урок №10

Дата

Клас

Тема      Конкуренція – основа ринку

 

  Мета  розкрити зміст поняття «конкуренція», «структура ринку» , з’ясувати роль нецінової конкуренції ; розвивати вміння аналізувати поведінку фірм , що діють  на ринках з різною структурою; виховувати ділову активність, здатність приймати раціональні рішення.

  Обладнання  Проектор, картки

Тип уроку Вивчення нового матеріалу за  інтерактивними технологіями

 Хід уроку

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети уроку.

ІІ Мотивація навчальної діяльності

 (Бесіда) Прокоментувати таблицю. Про що йде мова?

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

Розподіляє ресурси

Спричиняє безробіття

Зрівнює попит і пропозицію

Нерівномірний розподіл доходів між членами суспільства

Формує ринкові ціни

Може призвести до надвиробництва товарів

Стимулює зниження витрат виробництва

 

Стимулює запровадження нових видів продукції

Породжує монополію з усіма її негативними наслідками

Забезпечує захист від диктату виробників

 

ІІІ Вивчення нового матеріалу

1. Вступне слово вчителя

2. Ділова гра

На початку гри розподіляємо клас на 4 групи. На першому етапі кожна група отримує по примірнику вправи № 1

Після обговорення  учні здають учителеві на перевірку.

Вправа № 1

Придумати 2 ситуації, які б відповідали різним типам ринкових структур. Найоригінальніші з них зачитуються ( по 1 балу, максимально - 14)

На другому етапі гри учні отримують вправу № 2. Після обговорення основних ознак досконало і недосконало конкурентних ринків  учитель пропонує таблицю «Типи ринкових структур»

Вправа № 1

Уявіть, що ви продавець на одному  з ринків ( див . таблицю):

А – фермер, що постачає на ринок овочі

Б – місцеве підприємство комунальних послуг

В -  український виробник сталі

Г -  ательє з пошиття верхнього одягу

Завдання 1 Поясніть, що станеться з вашим обсягом продажу, якщо ви підвищити або знизите ціну на свій товар. На скільки зміниться обсяг продажу і чому

Завдання 2Які форми нецінової конкуренції ви можете запропонувати, щоб збільшити попит на власну продукцію?

Після обговорення один представник від команди представляє свою фірму, вчитель оцінює відповіді ( по 2 бали, максимально - 6)

ІV. Рефлекція

Команда, яка набрала найбільшу  кількість балів оголошується переможцем у конкурентній борьбі

 

Урок №11

Дата

Клас

Тема                              Практична робота № 2

Вплив нецінових факторів на зміну величини попиту

 

Мета. Навчитися аналізувати сформовану на ринку ситуацію, приймати правильнее рішення та прогнозувати соціальні наслідки прийнятих рішень ; розвивати навички самостійної діяльності учня;формувати свідоме ставлення до власного життя.

 

Обладнання.  Картки-завдання

 

Тип уроку.  Закріплення  знань, умінь та навичок

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

 

ІІ Актуалізація опорних знань

 

ІІІ Виконання практичної роботи

 

Вплив нецінових факторів на зміну величини попиту

Завдання 1. Який вплив матимуть нижченаведені події на  зміну величини попиту на каву

 

ПОДІЯ

ЗМІНИ

Підвищується ціна на чай

 

Збільшуються доходи споживача

 

Технологія виробництва кави вдосконалюється

 

очікується підвищення цін на каву

 

доходи споживачів зменшуються

 

 

Завдання 2. Який вплив матимуть певні події на зміну величини попиту на побутову техніку( пральні машини)

 

ПОДІЯ

ЗМІНИ

Пральні машини виробництва «N» входять  у моду

 

Знижується ціна на пральі машини виробництва «Z»

 

Cпоживачі очікують, що ціна на пральні машини виробництва «N»найближчим часом знизиться

 

Кількість продавців на ринку збільшується

 

 

IV Підсумок уроку

 

 

 

 

 

Урок №12

Дата

Клас

Тема                                  Практична робота № 3

Вплив нецінових факторів на зміну величини пропозиції

 

Мета. Навчитися аналізувати сформовану на ринку ситуацію, приймати правильнее рішення та прогнозувати соціальні наслідки прийнятих рішень; розвивати навички самостійної діяльності учня;формувати свідоме ставлення до власного життя.

 

 Обладнання.  Картки-завдання

 

Тип уроку.  Закріплення  знань, умінь та навичок

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

 

ІІ Актуалізація опорних знань

 

ІІІ Виконання практичної роботи

 

Вплив нецінових факторів на зміну величини пропоззиції

Завдання 1. Який вплив матимуть нижченаведені події на  пропозицію шоколадних цукерок

 

ПОДІЯ

ЗМІНИ

Какао дешевшає

 

Збільшуються кількість споживачів

 

Збільшується кількість кондитерських фабрик

 

очікується зростання цін на шоколадні цкерки

 

доходи споживачів зменшуються

 

 

Завдання 2. Який вплив матимуть певні події на пропозицію продукту «В»

 

ПОДІЯ

ЗМІНИ

Удосконалюються технології виробництва продукту «В»

 

Скорочується кількість фірм галузі виробників продукту «В»

 

Очікується, що ціна на продукцію «В» у майбутньому знизиться порівняно з поточним рівнем

 

збільшуються доходи споживачів

 

зменшується кількість покупців

 

 

IV Підсумок уроку

 

 

 

Урок №13

Дата

Клас

Тема                  Практична робота № 4

Складання графіків попиту та пропозицій

 

Мета. Навчитися складати й читати графіки попиту та пропозицій, робити висновки про взаємозвязок між ціною та величиною попиту,ціною і величиною пропозиції ; розвивати навички самостійної діяльності учня;формувати свідоме ставлення до власного життя.

 

Обладнання.  Проектор, картки

 

Тип уроку Узагальнення  знань, умінь та навичок

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

 

ІІ Актуалізація опорних знань

 

ІІІ Виконання практичної роботи

 

Складання графіків попиту та пропозиції

Завдання 1. Скласти графік попиту за даними таблиці

 

ЦІНА 1 кг вінограду,грн.

ВЕЛИЧИНА ПОПИТУ на день,кг

5

150

10

100

15

70

20

40

25

20

Висновок

 

Завдання 2. Скласти графік пропозиції за даними таблиці

 

ЦІНА 1 кг борошна,грн.

ВЕЛИЧИНА ПРОПОЗИЦІЇ на день,кг

2

0

3

20

6

50

8

65

10

75

Висновок

 

IV Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №14

Дата

Клас

Тема              Практична робота № 5

Складання графіка ринкової рівноваги

 

Мета. Навчитися складати й читати графіки попиту та пропозицій на одному малюнку, пояснювати явища ринкової рівноваги, дефіциту й надлишку ; розвивати навички самостійної діяльності учня;формувати свідоме ставлення до власного життя.

 

Обладнання.  Проектор, картки

 

Тип уроку Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

 

ІІ Актуалізація опорних знань

 

ІІІ Виконання практичної роботи

Складання графіка ринкової рівноваги

 

Завдання 1.Ринкова пропозиція та попит на зерно

ПОПИТ на зерно на місяць, ц

ЦІНА 1ц, грн.

ПРОПОЗИЦІЯ на зерно на місяць, ц

НАСЛІДКИ ринку

150

2

0

 

100

4

60

 

70

6

100

 

40

8

130

 

20

10

150

 

 

 Користуючись даними таблиці

 1. Складіть на одному малюнку графіки попиту та пропозиції
 2. Позначте на графіку літерою Е точку рівноваги ринку
 3. изначте рівноважну ціну. Позначте на графіку.
 4. Визначте рівноважну кількість товару. Позначте на графіку
 5. .

Завдання 2 Величина попиту на товар задана формулою

                                                      Вп= 400 – 5*ц,

 де Вп – величина попиту (шт.)

     ц – ціна за одиницю товару (грн.)

Пропозиція задана формулою

                                                    П= 10+8*ц,

де П - величина пропозиції

 1. Визначте рівноважну ціну й рівноважну кількість.
 2. Яку кількість товару буде продано за ціною 50 грн. за одиницю товару
 3. Побудуйте графіки попиту та пропозиції.

 

IV Підсумок уроку

 

 

Урок №15

Дата

Клас

Тема      Маркетингові дослідження

 

  Мета  розкрити зміст поняття «маркетингові дослідження», сформувати первинні уявлення про джерела інформації; розвивати вміння  обирати й аналізувати інформацію; виховувати свідоме ставлення до громадянських прав та обов’язків

 

Обладнання  стаття 18 Закону України « Про захист споживачів», ноутбук

 

Тип уроку Вивчення нового матеріалу

 

 Хід уроку

 

І Організаційний момент

 

ІІ Актуалізація опорних знань

Проблемне запитання

Якою інформацією повинен володіти споживач за умов сучасної економічної системи?

 

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

 Слайд:

Чи погоджуєтесь ви  з цим твердженням:

А)   Інформація – це влада.

Б) Інформація _ це відомості, які вміщують певний зміст, що потрібний споживачеві

ІV.Вивчення нового матеріалу

 

Евристична бесіда

 1. Звідки ви берете інформацію про сучасний комп’ютер ?

Заповніть таблицю

 

Джерела інформації для споживачів

+

-

1.Відомості від друзів або сусідів

 

 

2. Етикетка та упаковка

 

 

3. Реклама

 

 

4. Телебачення та радіо

 

 

5. Спеціальні джерела інформації

 

 

 

Коментар вчителя

 1. Згадайте,хто такий виробник? Споживач?
 2. Якою інформацією ви керуєтесь при виборі певного виду товару

Пояснення вчителя.

4 Записати в зошитах поняття

 Договір, квитанція, товарний чек,касовий чек.

5 Висновок

 

 V Підсумок уроку

 

 

 

 

Урок №16

Дата

Клас

Тема                  Практична робота № 6

Визначення прибутку підприємця за доходами та витратами

 

Мета. Навчитися розв’язувати завдання, приймати рішення і прогнозувати наслідки прийнятих рішень; розвивати навички самостійної діяльності учня;формувати свідоме ставлення до власного життя.

 

Обладнання.  Проектор, картки

 

Тип уроку Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок

 

 Хід уроку.

 

І Організаційний момент

 

ІІ Актуалізація опорних знань

 

ІІІ Виконання практичної роботи

 

  Завдання 1.

 

 Як зміниться підприємницький доход і прибуток,  якщо спочатку вироблялося 300 штук продукції за ціною 50 грн. за штуку, а знизивши ціни до 30 грн.,  виробник зможе збільшити продаж до 500 штук?

При цьому його постійні витрати становлять 1000 грн., а зміни – 20 грн. на одиницю продукту. 

 

 Завдання2.

 

 Прийміть рішення і проаналізуйте наслідки власних рішень.

 

А.Ви є власником 1 т ковбаси, ціна на яку у вашому регіоні дорівнює 40 грн. за 1 кг. Постійні витрати становлять 13000 грв., а змінні - 20грн. на одиницю продукції. Податок на прибуток становить 10%.

 

Б. В іншому районі цю ковбасу  можна продати за ціною 60 грн. за 1 кг. Витрати на транспорт становлять 14 000 грн.

 

Висновки та пропозиції.

 

IV Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №17

Дата

Клас

Тема      Маркетинг – досконалий спосіб управління ринком

 

  Мета   Систематизувати знання, уміння та навички школярів,перевірити рівень компетентності учнів з основ маркетингу ; розвивати логічне мислення в учнів, підприємницький хист; виховувати повагу до виробника і споживача.

 

  Обладнання  схеми, таблиці, реферати, малюнки,зразки упаковок, ноутбук

 

Тип уроку Урок – презентація

 

 Хід уроку

 

І Організаційний момент

Повідомлення теми, мети уроку.

 

ІІ Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя

 

ІІІ Узагальнення знань учнів

1Розповідь вчителя

2 Групова робота

Клас ділиться на 3 групи. Кожна група обирає собі менеджера фірми.

 Кейс-Завдання:

 

 Група А

1.Чи правильне твердження: « Метою маркетингу є пошук шляхів кращого задоволення потреб споживачів»?

  2. Ви – провідний маркетолог  фірми, що випускає товари, виготовлені за  найсучаснішими технологіями: енергозберігаючі прилади, які економні у використанні електроенергії; системи для спортивних занять вдома. Ціна ваших товарів висока. Яку стратегію ви оберете на ринках: Швейцарії, Австрії, де доходи громадян досить високі, але ринок насичений продукцією

 

 Група Б

1.Доведіть перевагу маркетингу над звичайним збутом товару

 

1 Найголовніше - продукція

1. Найголовніше – потреби і вимоги клієнта

2. Спочатку виготовляємо, а потім думаємо, як її продати

2. Після « розвідки» необхідно вирішувати, як виробити  й доставити на ринок очікувану продукції

3. Управління керується збутом

3. Управління керується прибутком

4. Планування розраховане на короткотермінову перспективу

4. Планування довготермінове – обов’язкове приводить  до майбутнього продукту

5 Потреби продавців виходять на перший план

5. Потреби клієнтів виступають на перший план

 

 

 

2. Ви – провідний маркетолог  фірми, що випускає товари, виготовлені за  найсучаснішими технологіями: натуральну косметику;  дитячі продукти харчування . Ціна ваших товарів висока. Яку стратегію ви оберете на ринках: Східної Європи, де доходи громадян низькі, проте ринок практично не освоєний

 

ГрупаВ

 1. Поясніть суть вислову: « Покупець завжди правий ».
 2.  Товар, який виробляє  ваша фірма, перебуває на стадії насичення ним ринку, і ви передчуваєте його швидке витіснення  іншими товарами. Оберіть дії, що, на вашу думку, мають визначити товарну політику фірми

а) інтенсивніше рекламувати свій товар;

б) скорочувати обсяги його виробництва;

в) розробляти товари-замінники;

г) удосконалювати зовнішній вигляд товару

 

 

Завдання 2.

 Рекламний проект.

Нехай ви створили молодіжну фірму і надаєте послуги догляду за дітьми. Яку б рекламу ви розмістили у виданні « Експрес-оголошення »? Розробіть текст рекламного оголошення

 

ІV.Оцінювання знань

 

V.Рефлексія

Перегляд  найкращих учнівських презентацій з теми « Маркетинг »

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
314
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку