17 березня о 18:00Вебінар: Зорова гімнастика – здоровий відпочинок для очей

Поурочне календарне планування з алгебри у 9 класі на І-ІІ семестр

Про матеріал

Календарне поурочне планування з алгебри для 9 класу розроблене за новою програмою з дотриманням всіх вимог до його складання. Планування містить визначені до кожного уроку (теми) наскрізні лінії, що їх пронизують, ключові компетентності, що виховуватимуться в учнів при вивченні даної теми і очікувані результати навчальної діяльності учнів.

Перегляд файлу

Алгебра, 9 клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

 

Розподіл годин та кількість контрольних робіт

 

 

Клас

ТЕМА

Годин за програмою

Годин за планом

Кількість к.р.

І сем

ІІ сем

7

9

Повторення матеріалу за 8 кл

 

2

 

 

Нерівності

14

16

 

 

Квадратична  функція

20

14

8

 

Числові послідовності

10

 

12

 

Онови комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

8

 

10

 

Резерв

18

 

8

 

Всього

70

32

38

 

 

 

 

 Поурочне календарно – тематичне планування

 

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

І семестр

1

 

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

 

:

Підприємливість і фінансова гамотність

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 

 

 

Алгебра, 9 клас 

№ уроку

Дата

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (16 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Ключові компетентності (компоненти)

 

Наскрізні лінії

3

 

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей,

обґрунтовує властивості числових нерівностей

 

 

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію;

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей.

 

 

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати.

 

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя.       Алгебра, 9 клас 

Ключові компетентності (компоненти)

Підприємливість і фінансова грамотність

4

 

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

 

5

 

Основні властивості числових нерівностей

 

6

 

Основні властивості числових нерівностей

 

7

 

Додавання і множення нерівностей. Оцінювання значення виразу

 

записує розв’язки нерівностей

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання

8

 

Додавання і множення нерівностей. Оцінювання значення виразу

9

 

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків

 

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків

наводить приклади:  нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною

 зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання

10

 

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків

11

 

 

      Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей  у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною

12

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

13

 

Об’єднання та переріз множин

Адгебра, 9 кл

№ уроку

Дата

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

14

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки;

 записує розв’язки систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує:  системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

Екологічна безпека і сталий розвиток

15

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

16

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

 

 

17

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

18

 

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

 

 

19

 

Аналіз контрольної роботи. Функція. Область визначення і область значень функції. Графік функції

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

характеризує функцію за її графіком

пояснює алгоритм побудови графіка квадратичної функції

Спілкування державною мовою:

Уміння  робити висновки на основі інформації, поданої на графіках, доводити правильність тверджень.

 

 

Інформаційно цифрова компетентність:

Ставлення: усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування задач на побудову графіків.

 

 

 

Ключові компетентності (компоненти)

 

 

Обізнаність і самовираження у сфері культури:

Уміння здійснювати необхідні розрахунки для побудови графіків.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах архітектури.

Громадянська відповідальність (робота в групах)

20

 

 Розв’язування задач і вправ

21

 

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості

22

 

Властивості функції. Зростання і спадання функції.Найбільше і найменше значення функції

23

 

Перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x),

f (x) → – f(x);

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції,

 характеризує функцію за її графіком

 

 

24

 

Перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x),

f (x) → – f(x);

№ уроку

Дата

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

25

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; характеризує функцію за її графіком

 

 

26

 

Узагальнення і систематизація знань. Розв’язування задач і вправ

27

 

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Функція. Властивості функції»

 

 

28

 

Аналіз контрольної роботи. Функція , а  0, її графік і властивості

 

 

 

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; складання і розв’язування   рівнянь  як математичних моделей прикладних задач

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати.

 

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію;

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань

29

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

30

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

31

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

32

 

Розв’язування задач і вправ. Семестрове оцінювання

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

ІІ семестр

33

 

Системи двох рівнянь з двома змінними

 

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня;

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

34

 

Системи двох рівнянь з двома змінними

35

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

 

 

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

 

 

Уміння здійснювати необхідні розрахунки для побудови графіків

36

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

37

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

38

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

39

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

40

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем  рівнянь другого степеня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 кл

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (12 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

41

 

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності. Способи задання числових послідовностей

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності;

 

 

42

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

наводить приклади арифметичної  прогресії;

формулює означення і властивості арифметичної прогресії;

записує і пояснює:

формули: n-го  члена арифметичної прогресії, суми перших n її членів;

властивості арифметичної прогресії

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

 

43

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

44

 

Сума перших п  членів арифметичної прогресії

45

 

Сума перших п  членів арифметичної прогресії

46

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

 

наводить приклади геометричної прогресії;

формулює її означення і властивості

записує і пояснює:  формули: n-го  члена агеометричної прогресії, суми перших n її членів

властивості геометричної прогресії.

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

47

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

48

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

49

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

50

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

51

 

Узагальнення і систематизація знань.

52

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Числові послідовності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 кл

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (10 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

53

 

Аналіз контрольної роботи

Основні правила комбінаторики

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, , застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події

 

 

 

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

54

 

Розв’язування задач і вправ

55

 

Розв’язування задач і вправ

56

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

57

 

Класичне означення ймовірності

58

 

Розв’язування задач і вправ

59

 

Початкові відомості про статистику.  Способи подання даних та їх обробки

Учень/учениця:

наводить приклади:

подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

 

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

60

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

61

 

Узагальнення і систематизація знань.

62

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 кл

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ (8 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

63

 

Аналіз контрольної роботи

Лінійні нерівності та їх системи

 

 

 

 

 

Розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини; розрахунок обсягу сплачених податків; прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо

 

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

 

 

64

 

Функція , а  0, її графік і властивості

65

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

66

 

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

67

 

Числові послідовності

68

 

Елементи прикладної математики

69

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 9 клас, Планування
Додано
1 липня 2018
Переглядів
659
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку