21 серпня о 18:00Вебінар: День Незалежності України: освітня та виховна складова в контексті гуманітарної політики держави

Поурочне календарне планування з алгебри у 9 класі на І-ІІ семестр

Про матеріал

Календарне поурочне планування з алгебри для 9 класу розроблене за новою програмою з дотриманням всіх вимог до його складання. Планування містить визначені до кожного уроку (теми) наскрізні лінії, що їх пронизують, ключові компетентності, що виховуватимуться в учнів при вивченні даної теми і очікувані результати навчальної діяльності учнів.

Перегляд файлу

Алгебра, 9 клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

 

Розподіл годин та кількість контрольних робіт

 

 

Клас

ТЕМА

Годин за програмою

Годин за планом

Кількість к.р.

І сем

ІІ сем

7

9

Повторення матеріалу за 8 кл

 

2

 

 

Нерівності

14

16

 

 

Квадратична  функція

20

14

8

 

Числові послідовності

10

 

12

 

Онови комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

8

 

10

 

Резерв

18

 

8

 

Всього

70

32

38

 

 

 

 

 Поурочне календарно – тематичне планування

 

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

І семестр

1

 

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

 

:

Підприємливість і фінансова гамотність

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 

 

 

Алгебра, 9 клас 

№ уроку

Дата

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (16 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Ключові компетентності (компоненти)

 

Наскрізні лінії

3

 

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей,

обґрунтовує властивості числових нерівностей

 

 

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію;

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей.

 

 

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати.

 

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя.       Алгебра, 9 клас 

Ключові компетентності (компоненти)

Підприємливість і фінансова грамотність

4

 

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

 

5

 

Основні властивості числових нерівностей

 

6

 

Основні властивості числових нерівностей

 

7

 

Додавання і множення нерівностей. Оцінювання значення виразу

 

записує розв’язки нерівностей

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання

8

 

Додавання і множення нерівностей. Оцінювання значення виразу

9

 

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків

 

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків

наводить приклади:  нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною

 зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання

10

 

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків

11

 

 

      Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей  у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною

12

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

13

 

Об’єднання та переріз множин

Адгебра, 9 кл

№ уроку

Дата

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

14

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки;

 записує розв’язки систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує:  системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

Екологічна безпека і сталий розвиток

15

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

16

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

 

 

17

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

18

 

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

 

 

19

 

Аналіз контрольної роботи. Функція. Область визначення і область значень функції. Графік функції

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

характеризує функцію за її графіком

пояснює алгоритм побудови графіка квадратичної функції

Спілкування державною мовою:

Уміння  робити висновки на основі інформації, поданої на графіках, доводити правильність тверджень.

 

 

Інформаційно цифрова компетентність:

Ставлення: усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування задач на побудову графіків.

 

 

 

Ключові компетентності (компоненти)

 

 

Обізнаність і самовираження у сфері культури:

Уміння здійснювати необхідні розрахунки для побудови графіків.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах архітектури.

Громадянська відповідальність (робота в групах)

20

 

 Розв’язування задач і вправ

21

 

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості

22

 

Властивості функції. Зростання і спадання функції.Найбільше і найменше значення функції

23

 

Перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x),

f (x) → – f(x);

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції,

 характеризує функцію за її графіком

 

 

24

 

Перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x),

f (x) → – f(x);

№ уроку

Дата

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

25

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; характеризує функцію за її графіком

 

 

26

 

Узагальнення і систематизація знань. Розв’язування задач і вправ

27

 

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Функція. Властивості функції»

 

 

28

 

Аналіз контрольної роботи. Функція , а  0, її графік і властивості

 

 

 

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; складання і розв’язування   рівнянь  як математичних моделей прикладних задач

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати.

 

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію;

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань

29

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

30

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

31

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

32

 

Розв’язування задач і вправ. Семестрове оцінювання

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

ІІ семестр

33

 

Системи двох рівнянь з двома змінними

 

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня;

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

34

 

Системи двох рівнянь з двома змінними

35

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

 

 

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

 

 

Уміння здійснювати необхідні розрахунки для побудови графіків

36

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

37

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

38

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

39

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

40

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем  рівнянь другого степеня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 кл

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (12 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

41

 

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності. Способи задання числових послідовностей

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності;

 

 

42

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

наводить приклади арифметичної  прогресії;

формулює означення і властивості арифметичної прогресії;

записує і пояснює:

формули: n-го  члена арифметичної прогресії, суми перших n її членів;

властивості арифметичної прогресії

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

 

43

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

44

 

Сума перших п  членів арифметичної прогресії

45

 

Сума перших п  членів арифметичної прогресії

46

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

 

наводить приклади геометричної прогресії;

формулює її означення і властивості

записує і пояснює:  формули: n-го  члена агеометричної прогресії, суми перших n її членів

властивості геометричної прогресії.

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

47

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

48

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

49

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

50

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

51

 

Узагальнення і систематизація знань.

52

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Числові послідовності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 кл

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (10 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

53

 

Аналіз контрольної роботи

Основні правила комбінаторики

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, , застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події

 

 

 

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати:

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

54

 

Розв’язування задач і вправ

55

 

Розв’язування задач і вправ

56

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

57

 

Класичне означення ймовірності

58

 

Розв’язування задач і вправ

59

 

Початкові відомості про статистику.  Способи подання даних та їх обробки

Учень/учениця:

наводить приклади:

подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

 

 

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

60

 

Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота

61

 

Узагальнення і систематизація знань.

62

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 кл

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ (8 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності (компоненти)

Наскрізні лінії

63

 

Аналіз контрольної роботи

Лінійні нерівності та їх системи

 

 

 

 

 

Розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини; розрахунок обсягу сплачених податків; прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо

 

 

Математична компетентність:

Уміння досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, оцінювати результати

 

Інформаційно – цифрова компетентність:

Уміння структурувати дані.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання.

 

 

64

 

Функція , а  0, її графік і властивості

65

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

66

 

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

67

 

Числові послідовності

68

 

Елементи прикладної математики

69

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
1 липня 2018
Переглядів
440
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку