16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Поурочно-тематичний план з української мови І курс (34год)

Про матеріал

№з/п

Зміст програмового матеріалу

Кількість годин

1

Функції мови й мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

1

2

Поняття культури мовлення і спілкування. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.

1

3

Мовленнєва діяль­ність. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації. Вимоги до культури мовлення.

1

4

Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування.

1

5

Перевірна контрольна робота

1

6

Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мов­лення. Слухання і розуміння текстів професійної тематики. Складання плану почутого.

1

Перегляд файлу

№з/п

Зміст програмового матеріалу

Кількість годин

1

Функції мови й мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

1

2

Поняття культури мовлення і спілкування. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. 

1

3

Мовленнєва діяль­ність. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації. Вимоги до культури мовлення.

1

4

Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування.

1

5

Перевірна контрольна робота

1

6

Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мов­лення. Слухання і розуміння текстів професійної тематики. Складання плану почутого.

1

7

Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дискантному й контактному спілкуванні.

1

8

Контрольний письмовий твір-нарис про людину видатного представника певної професії.

1

9

Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального,  швидкого читання, читання-сканування.

1

10

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки науково-популярного тексту.

1

11

Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполу­чень, речень.

1

12

Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови.

1

13

Складні випадки правопису ненаголошених голосних, знака м'якшення, апостро­фа. Стилістичні засоби фонетики.

1

14

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префік­сах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова. 

1

15

Усний переказ тексту.

1

16

Письмовий контрольний переказ  тексту.

1

17

Тематична контрольна робота№1.

1

18

Творення слів. Абревіатури в науковому стилі.  Стилістичні засоби словотвору.

1

19

Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Власне українська лексика.

1

20

Про­фесійна лексика. Терміни. Роль фразеологізмів у професійному мовленні.

1

21

Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання. Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

 

1

22

Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті.

1

23

Переклад  текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику.

1

24

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання науково-популярного тексту.

1

25

Тематична контрольна робота №2.

1

26

Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості.

1

27

Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника.

1

28

Складні випадки пра­вопису різних частин мови: написання імен по батькові, прізвищ.

1

29

Стилістичні засоби морфоло­гії.

1

30

Використання в писемному мовленні відомих орфограм і пунктограм.

1

31

Редагування тексту.  Ділові папери: до­ручення, анотація, офіційний лист.

1

32

Усний переказ тексту.

1

33

Письмовий переказ тексту.

1

34

Тематична контрольна робота №3.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
16 січня 2018
Переглядів
773
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку