22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

«Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів.

Про матеріал
«Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів.
Перегляд файлу

Урок №42

Тема.           «Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів.

Мета:

 Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками створення літо­пису; опрацювати ідейно-художній зміст програмного твору, визначи­ти його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет.

 Виховна: формувати інтерес до історичного минулого свого народу.

 Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне чи­тання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

      І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

     2.  Перевірка домашнього завдання

 Пригадайте літописи з минулого уроку. Які з них вам най­більше запам’ятались?

      3. Актуалізація опорних знань

 Хто такий Нестор-літописець?

 Що ви знаєте про «Повість минулих літ»?

     II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

     ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

     1. Вступне слово вчителя

     — «Повість минулих літ» — літописне зведення, складене в Ки­єві на початку XII століття, пам’ятка історіографії та літератури Київської Русі.

Оригінал (першопис) «Повісті минулих літ» до наших днів не зберігся. Збереглися лише пізніші списки. Під «списком» розумі­ють «переписування» («списування») з іншого джерела. Найдавніші з них — Лаврентіївський, переписаний 1377 р., що охоплює по­дії до 1110 р., та Іпатіївський (Іпатський), переписаний на почат­ку XV ст. з доведенням розповіді до 1117 р. Відомі три редакції «По­вісті минулих літ»: перша — складена ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором із літописних зведень поч. XII ст. з доведенням розповіді до 1113 р. Майже 35 % текстів Нестора-літописця записано зі слів Яня (Бояна).

2.  Робота над літописом «Повість минулих літ»

2.1. Тема: хронологічне зображення подій, які відбувались на на­ших територіях до утворення Київської Русі та за часів правління перших князів.

2.2. Ідея: уславлення славетного минулого нашого народу.

2.3. Характеристика літопису «Повість минулих літ».

Починається «Повість» викладом всесвітньої історії, яку літо­писець веде від легендарного «світового потопу» і розподілу землі між синами Ноя. Основну увагу літопис приділяє Яфетовим воло­дінням, бо від племені Яфета походять і слов’яни. У вступній частині «Повісті» розповідається про народи, які пригнічували слов’ян ще на Дунаї.

Нестор розповідає легенду про апостола Андрія Первозванного, його подорож по Дніпру, пророкування на Київських горах, де мав бути збудований Київ. Цією легендою Нестор виправдовував при­йняття на Русі християнства.

У «Повісті» розширено легенду про заснування братами Києва.

Перша дата — 852 р.— у «Повісті» стоїть після оповідання про хозарську данину.

Під 859-862 роками Нестор розповідає про запрошення варязь­ких князів на Русь, зокрема Рюрика, Аскольда та Діра.

Епізод про смерть Олега від свого коня у «Повісті» зображено дуже жваво, нею завершується цикл напівлегендарних переказів, пов’язаних з ім’ям Олега.

Кілька цікавих оповідань Нестор вмістив у Володимировому ци­клі. Під 992 роком записано оповідання про єдиноборство руського юнака з печеніжином та заснування Переяславу.

Спираючись на народні перекази, Нестор вніс до «Повісті» опо­відання про четверту помсту Ольги над древлянами (про голубів, які підпалили Іскоростень).

Нестор увів до літопису також документальні матеріали — чотири договори руських князів із греками — договори Олега 907 та 911 рр., договір Ігоря 945 р. і договір Святослава 971 р.

Несторові також належать три оригінальні твори, що ввійшли до «Повісті». Це — оповідання про перенесення мощів Феодосія (1091), про напад половців на Печерський монастир (1096) і про по­хід Святополка з іншими князями проти половців (1107).

2.4. Виразне читання уривків літопису. 2.5. Характеристика літопису «Володимир вибирає віру».

2.5.1. Коментар для вчителя. У цьому літописі йде мова про те, що Київ часів князя Володимира був багатонаціональним містом, і              представники різних релігійних напрямків намагалися приєд­нати князя до своїх вірувань. Він вислухав пропозиції усіх послів, але жодна віра не припала йому до душі. Тоді, порадившись з бо­ярами, він відправив мудрих мужів по різних країнах придивлятися до кожної віри. Після їхнього звіту Володимир обрав християнство.

2.5.2. Опрацювання літопису «Володимир вибирає віру» у формі бесіди за питаннями.

▼ Представники яких конфесій приходили до Володимира?

▼ Чому жодна віра спочатку йому не сподобалась?

▼ Як він вирішив знайти потрібну релігію?

▼ Який вибір він зробив? Чи вплинула на нього релігія бабусі, княгині Ольги?

2.6. Характеристика літопису «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам».

2.6.1. Коментар для вчителя. Літопис зображує події 1034 р., коли печеніги напали на Київ за відсутності Ярослава, який зібрав військо в Новгороді та пішов визволяти свою столицю. Рішуча битва виникла на рівнині, на якій зараз стоїть собор Св. Софії. Печеніги були розгромлені. Ярослав мав гарні дипломатичні відносини з ба­гатьма європейськими країнами, тому коли він почав справді будівничу діяльність, мистецький самоцвіт Східної Європи стікався в Київ. Як тільки розгромив печенігів, Ярослав відразу побудував на побоєвищі величаві Золоті Ворота з церквою Благовіщення, мо­настирі Юрія та Ірини й величний Софійський Собор. За словами літопису, Ярослав днями й ночами читав книги, збирав письмен­ників і гарнописців та велів їм перекладати й переписувати церков­ні книги, що з них утворив згодом велику книгозбірню при соборі Св. Софії в Києві.

2.6.2. Опрацювання літопису «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» у формі бесіди за питаннями.

▼ Чому печеніги напали на Київ?

▼ Чим завершилась славетна битва Ярослава з печенігами?

▼ Які пам’ятки архітектури залишив Ярослав нам у спадок?

▼ Яким було ставлення Ярослава до книжок?

2.7. Опрацювання літопису «Повість минулих літ» у формі бесі­ди за питаннями.

▼ Який народ мешкав на території заснування Києва?

▼ Завдяки чому гори навкруги Києва дістали свої назви?

▼ Як літописець описує Кия? Знайдіть цитату в тексті.

  Чи був Олег завойовником? Обґрунтуйте свою думку,

▼ Як йому вдалося завоювати Київ?

 У чому полягала відмінність між християнською мовою та язич­ницькою?

 Навіщо Ольга похрестилася? Як це її характеризує? т Чи підтримав її син нову віру?

3. Морально-ідейне значення літопису

Авторів «Повісті» найбільше цікавила проблема походження добра і зла. Зло — це диявол, добро — бог. Людина має право вибо­ру між добром і злом. Бог дав людині «закон», дотримуючи якого, вона після смерті потрапить у рай, якщо ж піддасться диявольській спокусі — буде приречена на вічні муки. Будь-яке лихо людей — справедлива кара за їхні гріхи. Отже, історія людства — це прояв божественної волі. Всім історичним фактам і подіям літописець дає оцінку, керуючись цим критерієм добра і зла.

Важливою справою для літописця є моральна оцінка вчинків героїв. Якщо князь, на думку автора, вчинив правильно, на користь руській землі, богові і церкві, то він всіляко вихваляється; якщо ж він діє всупереч цим інтересам, то його неминуче чекає тяжка кара.

У «Повісті» об’єднано в одне ціле твори книжного і фольклорно­го походження різних жанрів. Усні оповідання, перекази, легенди, прислів’я, історичні пісні, воїнські повісті, житія, ораторські про­мови, повчання, твори перекладної літератури, давніші літописні нотатки — усе це під рукою літописця-патріота перетворилося на один монументальний твір, основним завданням якого було з’ясувати історію руської землі, її походження, розвиток, боротьбу з ворогами. Велич і слава Русі, заклик до єднання, боротьба проти княжих усобиць, уболівання за долю рідної землі, її народу — це провідні ідеї і мотиви літопису.

4. Теорія літератури

Літопис — історико-літературний твір, у якому оповідь велася за роками. В інших країнах подібні давні твори мають назву «хро­ніки».

     5. Вікторина «Обери князя»

     Визначте за описом, про яку постать літопису йде мова.

1. Збирав данину, обрав за дружину сільску жінку. (Ігор)

2. Був перевізником, полюбляв місцевість на Дунаї, дав ім’я місту. (Кий)

3. Симпатизував Ользі, не міг одружитися з нею, бо був її хреще­ним батьком. (Костянтин)

4. Родич Рюрика виступив у похід на Київ, вбив Аскольда й Діра. (Олег)

5. Не хотів приймати християнську віру, але іншим не забороняв. (Святослав)

6. Прийняла християнство. (Ольга)

7. Охрестився сам та похрестив усю Русь. (Володимир)

     IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

     ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

     1.  Тестове опитування

1. На честь кого з братів не називали гору?А Кий;Б Щек;В Хорив;Г Либідь.

2. Де Кий поставив невелике містечко для свого роду?

А На Дніпрі; Б на Донці;В на Дунаї;Г на Прип’яті.

3. Яке місто було головним у кривичів?А Красноярськ; Б Смоленськ;В Казань;Г Новгород.

4. Де жили народи, які платили данину Русі?А На півдні;Б на заході;В на сході; Г на півночі.

5. У якого народу князювали нащадки братів?А Поляни; Б древляни;В дреговичі;Г новгородці.

6. У якому місті помер Рюрик?А Київ;Б Волинь;В Новгород;Г Смоленськ.

7. Що трапилось улітку 882 р.?

А Ігор став князем; Б Олег виступив у похід; В Київ було зруйновано; Г розпочалася війна.

8. На якій горі поховано Аскольда і Діра? А Щекавиця; Б Хоревиця;В Либідиця;Г Угорська.

9. Куди попливла Ольга влітку 955 р.?А До Аравії;Б до Європи;В до Царгороду;Г на Схід.

10. Що радила Ольга зробити своєму сину Святославу?

     А Прийняти християнство; Б піти в похід; В відмінити збір данини;  Г одружитися.

11. Який князь хрестив Русь?  А Костянтин; Б Святослав;  В Ігор; Г Володимир.

12. Як прозвали в народі церкву, збудовану Володимиром?

А Богородицька;  Б Десятинна;  В Володимирська; Г Пресвятцицька.

 2.  Робота з картками в парах (групах)

Картка №1

1. Напишіть міні-твір на тему «Ольга — наймудріша жінка» (5-7 речень).

2. Хто є одним з авторів «Повість минулих літ»? (Нестор-Літописець)

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Не князі ви і не князів­ського роду, а я — князівського роду». (Олег)

Картка №2

1. Напишіть міні-твір на тему «Моє ставлення до князя Олега» (5-7 речень).

2. З чого починається «Повість минулих літ»? («Світовий потоп»)

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Достойна ти єси цар­ствувати з нами в столиці нашій». (Костянтин)

Картка №З

1. Напишіть міні-твір на тему «Охрещення Володимиром Русі» (5-7 речень).

2. Яка дата першою зустрічається в «Повісті минулих літ»? (852 р.)

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Якщо ти хрестишся, то й всі зроблять те саме». (Ольга)

Картка №4

1. Напишіть міні-твір на тему «Діяльність Кия та його братів» (5-7 речень).

2. Які документальні матеріали згадано в «Повісті минулих літ»? (Чотири договори руських князів із греками)

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Якщо не здастеся, то буду стояти три літа». (Володимир)

Картка №5

1. Напишіть міні-твір на тему «Костянтин — хрещений батько Ольги» (5-7 речень).

2. Чим виправдовував Нестор прийняття на Русі християнства? (Легендою про Андрія Первозванного)

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Як же мені самому хреститися і перейти в іншу віру? А дружина моя буде з мене насміхатися». (Святослав)

 Картка № 6 .

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. Який літопис описує боротьбу Святослава з печенігами?  Свя­тослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»)

3. Поміркуйте, як ви би діяли стосовно печенігів на місці Ярослава.

Картка № 7

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7речень).

2. Який літопис описує будівництво Золотих Воріт у Києві? («Роз­гром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Ки­єві. Похвала книгам»)

3. Поміркуйте, як би ви діяли, обираючи віру, на місці Володимира.

Картка № 8

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. Який літопис описує зміну релігії Київської Русі? («Володимир вибирає віру»)

3. Поміркуйте, як ви би діяли стосовно греків на місці Святослава.

Картка № 9

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. Який літопис описує початок будівництва Києва? («Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь»)

3. Поміркуйте, що б ви збудували в Києві на місці Ярослава.

Картка № 10

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. У яких городах Київської Русі писали літописи? (Новгород, Пере­яслав, Волинь, Галич, Володимир)

3. Поміркуйте, як би ви назвали Київ на місці братів.

 

    V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. «Повість минулих літ» — перша в Київській Русі пам’ятка, у якій історія держави показана на широкому тлі світо­вих подій. Висвітлює історію східних слов’ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов’янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств.

     VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Ознайомитись з біографією О. Олеся. Читати збірку «Княжа Україна».

 

 

 

 

Картка №1

1. Напишіть міні-твір на тему «Ольга — наймудріша жінка» (5-7 речень).

2. Хто є одним з авторів «Повість минулих літ»?

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Не князі ви і не князів­ського роду, а я — князівського роду».

 

Картка №2

1. Напишіть міні-твір на тему «Моє ставлення до князя Олега» (5-7 речень).

2. З чого починається «Повість минулих літ»? («Світовий потоп»)

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Достойна ти єси цар­ствувати з нами в столиці нашій».

 

Картка №З

1. Напишіть міні-твір на тему «Охрещення Володимиром Русі» (5-7 речень).

2. Яка дата першою зустрічається в «Повісті минулих літ»?

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Якщо ти хрестишся, то й всі зроблять те саме».

 

Картка №4

1. Напишіть міні-твір на тему «Діяльність Кия та його братів» (5-7 речень).

2. Які документальні матеріали згадано в «Повісті минулих літ»? 3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Якщо не здастеся, то буду стояти три літа».

 

Картка №5

1. Напишіть міні-твір на тему «Костянтин — хрещений батько Ольги» (5-7 речень).

2. Чим виправдовував Нестор прийняття на Русі християнства?

3. Пригадайте, кому належить ця цитата: «Як же мені самому хреститися і перейти в іншу віру? А дружина моя буде з мене насміхатися».

 

Картка № 6 .

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. Який літопис описує боротьбу Святослава з печенігами? 

3. Поміркуйте, як ви би діяли стосовно печенігів на місці Ярослава.

 

Картка № 7

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7речень).

2. Який літопис описує будівництво Золотих Воріт у Києві?

3. Поміркуйте, як би ви діяли, обираючи віру, на місці Володимира.

 

Картка № 8

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. Який літопис описує зміну релігії Київської Русі?

3. Поміркуйте, як ви би діяли стосовно греків на місці Святослава.

 

Картка № 9

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. Який літопис описує початок будівництва Києва?

3. Поміркуйте, що б ви збудували в Києві на місці Ярослава.

 

Картка № 10

1. Напишіть міні-твір на тему «Літопис, який мені найбільше запам’ятався» (5-7 речень).

2. У яких городах Київської Русі писали літописи? 3. Поміркуйте, як би ви назвали Київ на місці братів.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. ілляшик світлана
  Ніно Миколаївно! Хочу до тебе на урок. У вас там цікаво.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дей Дима
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 березня 2019
Переглядів
15688
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку