21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Позакласний захід з української мови "У безкрайому просторі мови"

Про матеріал

Позакласний захід складений у формі мовного КВК, що допоможе збудити прагнення учнів продемонструвати свої знання та вміння з української мови, спонукати їх до творчої праці; розвивати уміння учнів застосову­вати свої знання в незвичних ситуаціях; виховувати повагу до барвистого рідного слова, вчити три­матися перед глядачами, бути привабливими і ціка­вими для присутніх.

Перегляд файлу

Мовний КВК. «У безкрайому просторі мови».

Мета: збудити прагнення учнів продемонструвати свої знання та вміння з української мови, спонукати їх до творчої праці; розвивати уміння учнів застосову­вати свої знання в незвичних ситуаціях; виховувати повагу до барвистого рідного слова, вчити дітей три­матися перед глядачами, бути привабливими і ціка­вими для присутніх.

Обладнання: святково прикрашений кабінет.

ХІД  ГРИ

І. Початок гри

Викладач. Увага! Увага!

Розпочинаємо інтелектуальне змагання «У безкрайому просторі мови». Сьо­годнішня гра завершує тиждень української мови. Проходитиме наше свято під гаслом «Вивчайте, любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть», взятим із вірша В. Сосюри. Бо чого ж варті ми в світі без рідної мови?! Вона є скарбницею народних, духовних надбань, оберегом наших традицій і звича­їв, запорукою інтелектуального розвитку і поступу в загальнолюдському житті.

Над всі багатства і припливи мод

Шануймо мову серцем і вустами.

Народ без мови — це вже не народ,

Без мови всі б ми сиротами стали.

Шануймо мову над усі скарби,

Якщо ти хочеш зватися народом.

Із задоволенням представляю вам наших гравців. За лівим столом розташувалась команда під назвою «Україночка», за правим – знаходиться команда «Калина». Привітаємо учасників. Гра має бути напруженою, але чесною й справедливою. В оцінюванні нашої гри, відповідей учасників, їх артистизму, знань української мови, дотепності й спритності нам допоможе  вельмишановне журі.

ІІ. Конкурсні завдання

Конкурс «Візитка»

Кожна команда має представити своїх учасників, назвати девіз і висловити побажання для суперників.

Конкурс «Мовне асорті»

Кожна команда має за 1 хвилину дати якомога більше від­повідей на однакову кількість запитань. Журі фіксує загальну кількість правильних відповідей. Кожна правильна відповідь — 1 бал.

Запитання для команди «Україночка»

 1. Державна мова України. (Українська)
 2. З якого знаку починається діалог? (З тире)
 3. Наука, що вивчає звуки мови. (Фонетика)
 4. Назвіть головні члени речення. (Підмет і присудок)
 5. Як називаються літери, що записані в певному порядку? (Ал­фавіт)
 6. Що вивчає графіка? (Знаки письма)
 7. Скільки букв «о» в слові «молоко»? (Три)
 8. Слово, що має багато значень. (Багатозначне)
 9. Остання буква у слові «сім». (Ем)
 1. Назвіть одним словом нерозривні словосполучення. (Фразеологізми)
 2. Словниковий склад мови. (Лексика)
 3. Скільки звуків у слові «джміль»? (Чотири)
  Запитання для команди «Калина»
 1. Найменша одиниця мови. (Звук)
 2. Слова, що мають спільний корінь. (Спільнокореневі)
 3. Скільки звуків у слові «легенький»? (Вісім)
 4. Який знак ставиться в кінці розповідного речення? (Крапка)
 5. Яка буква не має звука? (М'який знак)
 6. Словник, з якого дізнаємося значення слів. (Тлумачний)
 7. Сьомий відмінок нашої мови. (Кличний)
 8. Частина слова перед коренем. (Префікс)
 9. Речення з однією граматичною основою. (Просте)
 1.          У що береться пряма мова? (У лапки)
 2.          Розмова двох осіб. (Діалог)
 3.          Що вивчає орфографія? (Правопис слів)

 Конкурс «Змагання капітанів»

Треба зійти сходинками, розгадавши кросворд. До поданих іменників дібрати синоніми. Кожне правильно дібране слово оці­нюється 1 балом.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: 1. Юність. 2. Сила. 3. Двобій. 4. Сум. 5. Мандрівка. 6. Від­вага.           7. Повідомлення. 8. Чіткість. 9. Щирість. 10. Злободенність.

Відповіді: 1. Юнь. 2. Міць. 3. Дуель. 4, Печаль. 5. Подорож. 6. Муж­ність.           7. Розповідь. 8. Виразність. 9. Відвертість. 10. Актуальність.

Конкурс «Прямо чи влучно»

Викладач. Учасники команд «Україночка» та «Калина» — сміли­ві, дотепні, спритні й, без сумніву, розумні. А чи володіють вони акторськими здібностями? Про це ми дізнаємось із наступного конкурсу — «Прямо чи влучно». Кожна команда отримує листочки із записаними фразеологіз­мами. Ці стійкі вирази сприймаються не прямо, а як єдине ціле. Саме ці сполучення слів найяскравіше виражають національний характер мови. Отже, ви маєте показати без слів записані фразео­логізми своїм суперникам, а вони їх мають відгадати й назвати.

Картка для команди «Україночка»

 1. Тинятися з кутка в куток.
 2. Відривати голову.
 3. Довести до ручки.
 4. На лобі написано.

Картка для команди «Калина»

 1. Взяти ноги в руки.
 2. Втерти носа.
 3. Води в рот набрати.
 4. Змотувати вудки.
  Оцінювання роботи учнів.

Конкурс «Згадай прислів’я»

По черзі команди закінчують прислів'я, а потім пояснюють зміст кожного.

Журі оцінюють не тільки знання учнів, але й вміння пояс­нювати.

Команда І

   Бджоли раді цвіту... люди літу)

 • Слово до слова... (зложиться мова)
 • Не плюй в криницю... (бо з неї доведеться пити водицю)
 •  Слово не горобець... (вилетить не піймаєш)
 • Нових друзів май, ... (але старих не забувай).
 • Більше думай,...(а менше говори).

Команда II

 • Хто не працює... (той не їсть)
 • Не кажи «гоп»... (поки не перескочиш)
 • Наука в ліс не веде... (а з лісу виводить)
 • Яке коріння... (таке й насіння)
 • Життя прожити ... (не поле перейти).
 • Всіх слухай, ... (а свій розум май).

Конкурс «Чорний ящик».

1) Сім славнозвісних подвигів здійснив цей герой давньогрецької міфології. Назвати ім'я героя і предмет з чорного ящика, а та­кож пояснити, яке вони мають одне до одного відношення.

Відповідь. Геркулес — латинське ім'я грецького міфічного ге­роя Геракла, який відзначався дивовижною силою. У переносному значенні «геркулес» — богатир, силач, атлет; «Геркулес» — назва вівсяних пластівців ( ґрунтується на переносному значенні слова). У чорній скриньці — пачка вівсяних пластівців «Геркулес».

2) У Т. Г. Шевченка читаємо:

...Уже як хочете, хоч лайте,

Хоч і не лайте, й не читайте,—

Про мене... Я і не прошу,

Для себе, братики, спишу,

Ще раз те оливо потрачу...

Що таке оливо? Яка його сучасна назва?

Відповідь. У чорному ящику — олівці. Оливо — олівець. Ко­лись олівці робили з олив'яних паличок, вставлених у дерев'яну оправу. Такі олива добре писали на пергаменті.

3)У ящику предмет, що по-різному називається українською і російською мовами, хоч обидва слова походять від одного давнього кореня. З'явилось це слово в давньоіндійській мові, звучало приблизно як шаккара і означало «пісок». Відповідь: цукор.

4)У чорному ящику лежать три «яблука». Перше «яблуко» бу­ло завезене до Росії у 17 ст. з Голландії за наказом Петра І, а в Голландію потрапило з Америки. Його називали «земляне» або «чортове яблуко». Друге «яблуко» було завезено з Південної Америки. Французи та італійці називали його «золотим яблу­ком». Третє «яблуко» — китайське, батьківщина його — Південно-Східна Азія. Назвіть «яблука», що лежать у ящику.

Відповідь. Перше «яблуко» — картопля; друге — помідор; третє — апельсин.

Конкурс «Мовні задачки»

Кожна задачка оцінюється 1 балом, відповідь дає той, хто першим піднімає руку.

1. Назвіть 2 синоніми до слова алфавіт (азбука, абетка). Пояс­ніть їх походження.

Абетка (українського а і б); алфавіт (грецького альфа і бета; новогрецьке — віта); азбука (старослов'янського аз і буки).

 1. Із скількох букв складається український алфавіт, і які в ньо­му відбулися зміни? (33 букви; змінено місце літери ь та вве­дено літеру ґ)
 2. Абетка сучасної української мови утворена на основі слов'ян­ської азбуки, що мала назву ...? (Кирилиця) (За ім'ям бол­гарських місіонерів братів Кирила та Мефадія, які склали цю азбуку для слов'ян і переклали грецькі релігійні книги на слов'янську мову.)

4. Січень січе, лютий лютує,

Березень плаче, квітень квітує.

Травень під ноги стеле травицю,

Червень збирає сіно в копиці...

Липень медовий бджілок чарує...

Спробуйте пояснити назви перших місяців літа та осені.

(Червень — поява черв'яка-фарбника, з якого виготовляли червону фарбу для тканини; вересень місяць найбільшого цві­тіння вересу.)

 1. Управитель одного маєтку в Ірландії, англійський капітан, жорстоко ставився до орендаторів-ірландців. Коли сутички з місцевим населенням загострилися, капітан викликав по­ліцію. Наступного дня всі робітники відмовилися працювати.
  Яке слово з'явилося після цих подій? (Ім'я жорстокого капітана Бойкот.)
 2. Назвати слово, яке об'єднує ці предмети: карту зоряного неба та іграшкового собачку. Дві підказки.

1) Це слово латинського походження.

2) Те, що воно означає, дуже люблять учні та студенти.

Відповідь: період з 22 липня до 23 серпня у давніх римлян називався канікулами. Сонце перебуває у сузір'ї Пса.

 7. Перехід, будую, лісовий, зима. Утворити з частин цих слів п'яте слово. (Перебудова)

 1. Назвіть «найпасивнішу», тобто найрідше вживану букву українського алфавіту. (Буква «Ф»)
 2. Один англійський лорд, завзятий картяр, не бажаючи ні на хвилину відриватися од улюбленої гри,  «винайшов» спосіб швидко повечеряти, не забруднивши пальців під час гри: шматочки шинки чи сиру були покладені між двома скибка­ми хліба; Назвіть прізвище цього лорда. (Сандвіч)

Конкурс «Перекладач»

Відповідь — іншомовне слово.

 • Біг на великі дистанції. (Марафон)
 • Нарада лікарів. (Консиліум)
 • Спеціаліст, що вивчає собак. (Кінолог)
 • Усна народна творчість. (Фольклор)
 • Ввіз товару в країну. (Імпорт)
 •   Керівник хору, оркестру. (Диригент)
 •   Людина, що незаконно полює. (Браконьєр)
 •   Людина, що лікує тварин. (Ветеринар)
  До слів іншомовного походження підберіть українські відпо­відники.

Правильна відповідь 1 бал.

1. Антракт — перерва.

 1. Райдуга — веселка.
 2. Шифр — код.
 3. Процент — відсоток.
 4. Аплодисменти — оплески.
 5. Аграрний — сільськогосподарський.
 6. Дискусія — обговорення.
 7. Індустрія — промисловість.
 8. Біографія — життєпис.
 1.          Пейзаж — краєвид.
 2.          Бібліотека — книгозбірня.
 3.          Фонтан— водограй.

ІІІ. Підведення підсумків гри

Виступ голови журі. Нагородження переможців подарунками.

Викладач. Дякую за прекрасну гру. Бажаю всім учасникам наснаги у вивченні рідної мови, говоріть нею, спілкуйтесь нею, бо це справді божий дар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 липня 2018
Переглядів
575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку