12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Практична робота № 1 ЗОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Про матеріал
Розробка практичної роботи №1 до курсу "Природничі науки" за програмою авт. кол. під кер. В.Р Ільченко. Практична робота орієнтована на виконання в класі за час одного заняття. Максимальна кількість балів за кожне завдання міститься на початку самого завдання. Є додаткове, необов'язкове завдання, орієнтоване на учнів, що цікавляться предметом.
Перегляд файлу

Прізвище __________________ Група _________

Практична робота № 1 ЗОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Мета: закріпити та систематизувати знання про природні зони та кліматичні пояси світу, їхню взаємозалежність; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати аналітичне мислення, інтерес до навколишнього середовища.

Обладнання: кліматична карта світу, карта природних зон світу; підручники, атласи, табли­ці, діаграми.

Тип заняття: комплексного застосування знань, умінь, навичок студентів.

Хід заняття

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

  • Що таке природо-географічна зональність?
  • Які умови визначають розміщення природних зон?

Термінологія

Зональність - одна з основних закономірностей просторової диференціації географічної оболонки. Проявляється у послідовній та певній зміні фізико-географічних поясів і зон, яка зумовлена голо­вним чином характером розподілу променевої енергії Сонця по ши­ротах та нерівномірністю зволоження. Значний вплив на географічну зональність має розподіл материків і океанів та характер рельєфу. Розрізняють зональність горизонтальну і вертикальну. Горизонтальна зональність проявляється у послідовній зміні від екватора до полюсів географічних поясів, а в поясах - природних зон. 

Географічні пояси -це найбільші зональні комплекси, які виділяються за радіаційним балансом і типом атмосферної циркуляції. 

Природні зони - це відно­сно великі зональні природні комплекси нижчого рангу, які виокрем­люються в поясах за співвідношенням тепла і вологи. У кожній при­родній зоні переважає один або кілька типів рослинності, які й нада­ють їй відповідну назву.

Висотна поясність - закономірна зміна географічних ландшаф­тів у горах залежно від висоти над рівнем моря. Це пов’язано з тим, що в гірських районах з висотою знижується температура, змінюється кількість опадів, а отже, і співвідношення вологи і тепла. Чим вищими є гори та чим ближче вони розташовані до екватора, тим більший набір поясів вони мають. Виявляється висотна поясність голо­вним чином у змінах клімату, ґрунтів, рослинності та ін. Висотна по­ясність залежить насамперед від положення гір у системі широтних зон, висоти над рівнем моря, експозиції схилів. Кожній природній широтній зоні притаманний свій особливий тип висотної поясності ландшафтів. Набір висотних поясів називають спектром висотної поясності. Розрізняють приморські і континентальні висотні пояси.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Природні умови кожної природної зони мають свої відмінності, які залежать від широти місця, співвідношення тепла і вологи, циркулярної атмосфери. Типові в межах зони гідрологічні й теплові умови є вирішальним чинником формування ґрунтів певних типів, рослинності й тваринного світу. Загальні особливості природних умов враховуються в сільськогосподарському виробництві, лісовому господарстві, містобудуванні, під час проектування інженерно-меліоративних і природоохоронних заходів, планування місць відпочинку.

ІV. Застосування знань, умінь, навичок

Завдання

 

1. (3 бали). Побудуйте за наведеними нижче даними колові діаграми площ суходолу, зайнятих різними географічними поясами. Порівняй­те ці діаграми і зробіть висновок про відмінності розподілу поясів у різних півкулях.

 

Полярні:                  Арктичний - 3%,

                                 Антарктичний - 5%; 

Субполярні:             Субарктичний - 3%,

                                  Субантарктичний - 5%; 

Помірні:                   північний -10%,

                                  південний - 7%;

Субтропічні:           північний - 8%,

                                  південний - 7%; 

Тропічні:                  північний - 16%,

                                  південний - 19%; 

Субекваторіальні:  північний - 7%,

                                  південний - 4%; 

Екваторіальний -    6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна півкуля                                                        Південна півкуля

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. (2 бали). Проаналізуйте періодичний закон географічної зональності (табл. в роб. зошиті). Дайте відповіді на запитання: 

а) що лежить в основі виді­лення географічних поясів і природних зон? Наведіть конкретні приклади. 

б) в яких географічних поясах поширені лісові природні зони  та пустелі? 

в) в яких поясах найбільша кількість природних зон?

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. (3 бали).  Побудуйте стовпчикові діаграми площ географічних поясів і зон земної кулі (табл. 1). Порівняйте ці площі, знайдіть географічні  зони, що займають найбільші і найменші площі і зустрічаються в різ­них поясах.

 

Таблиця 1.

Площі географічних поясів і зон Землі (млн. км2)

 

        Зони

Пустель і напівпустель

Тундри

Лісотундри

Лісів

Лісостепів і прерій

Саван і рідколісся

Степів

Всього

Арктичний і антарктичний

18,0

-

-

-

-

-

-

18,0

Субарктичний і субантарктичний

-

5,6

4,5

-

-

-

-

10,1

Помірні

7,0

-

-

24,2

3,3

-

3,8

38,3

Субтропічні

7,0

-

-

7,6

1,8

-

2,4

19,2

Тропічні

17,0

-

-

3,4

-

5,8

-

26,2

Субекваторіальні

-

-

-

8,7

-

20,0

-

28,7

Екваторіальний

-

-

-

8,5

-

-

-

8,5

Р а з о м

49,4

5,6

4,5

52,4

5,1

25,8

6,2

149,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (2 бали). Складіть порівняльну характеристику двох природних зон, користуючись тематичними картами атласів. Дані порівняння запишіть у таблицю 2.

               Таблиця 2. 

Порівняльна характеристика двох географічних зон

Показники порівняння

Назва зони

 

 

Географічне положення

 

 

 

 

Географічний пояс

 

 

 

Тип клімату

 

 

 

Зональні типи ґрунтів

 

 

 

 

 

Типи рослин і тварин

 

 

 

 

 

 

Природні ресурси зони

 

 

 

 

 

Екологічні проблеми та проблеми використання ресурсів

 

 

 

 

 

5. (1 бал). Виділіть чинники, які впливають на формування висотної поясності, та охарактеризуйте особливості їх прояву. Дані запишіть у таблицю 3. Для виконання завдання використайте атлас та підручник.

 

Таблиця 3

Чинники формування висотної поясності

 

Назва чинника

На що впливає чинник

Приклади гір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.            (необов’язкове) Користуючись картами атласу та підручником, охарактеризуйте компонентну зональність: кліматичну, гідрологічних процесів, ґрунтоутворення, типів  рослинності, зоогеографічну. Які чинники її визначають?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Узагальнення та систематизація знань

 

Запитання для написання висновку по практичній роботі №1: 

 

1. Що лежить в основі виділення зона­льних природних комплексів?

2. Чим природна зона відрізняється від географічного поясу?

3. Які природні зони займають найбільші пло­щі на Землі і зосереджені в різних поясах?

4. Які зони займають не­значні площі?

5. Які зони на земній кулі виділяються не за співвід­ношенням тепла і вологи? Чому?

6. Які зони перетинають територію України?

 

Висновок (1 бал):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
Додано
12 березня 2019
Переглядів
8234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку