9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Практична робота з екології №2 Порівняння обсягів і структури забруднення міст України

Про матеріал

Мета: визначити ступінь забруднення міст України; зробити висновки про ступінь забруднення свого міста; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, творчо розв'язувати поставлені завдання; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Перегляд файлу

Практична робота 2

 

Тема:   Порівняння обсягів і структури забруднення міст України

 

Мета:  визначити ступінь забруднення міст України; зробити висновки про ступінь забруднення свого міста; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, творчо розв’язувати поставлені завдання; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

 

 

Обладнання: інструктивні картки, дидактичний матеріал, картосхема «Викиди   шкідливих речовин в атмосферне повітря», карта України.

 

 

Хід роботи

 

 1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.
 2. Ознайомтесь з картосхемою «Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря».
 3. Визначте рівень забруднення вашої області та порівняйте із сусідніми.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. За допомогою таблиці, визначте найтиповіші екологічні проблеми, характерні для  більшості  населених  пунктів  України,  запишіть  їх  (декілька населених  пункти на вибір). 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Охарактеризуйте рівень забруднення свого міста.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні відомості

 

  За ступенем забруднення всю територію України можна умовно розподілити на зони:

 1. Чисті (7% загальної земельної площі – заповідники й національні парки);
 2. Умовно чисті – 8% від всієї території країни;
 3. Малозабруднені – 14%;
 4. Забруднені – 40%;
 5. Дуже забруднені – 30%;
 6. Зони екологічної катастрофи (майже 1% від всієї території України). Це насамперед зона відчуження після аварії на ЧАЕС та райони, прилеглі до неї, а також окремі місцевості в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській і деяких інших областях

Картосхема

 

Air_Pollution_Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічні проблеми міст

 

Назва

міста

Основні джерела забруднення

1

Кам’янець-Подільський

Серйозні екологічні проблеми в місті пов’язані з роботою одного із великих в Україні цементних заводів, а також із підприємствами машинобудування, металообробки, легкої, деревообробної та харчової промисловості, виробництвом будматеріалів

 

2

Київ

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря (до 70%) є автомобільний транспорт. Негативний вплив на стан атмосферного повітря чинить розташований порівняно неподалік від центральної частини міста аеропорт «Жуляни», що становить також джерело підвищеного шумового впливу. Різкий негативний вплив на загальну екологічну обстановку міста та прилеглих територій спричинила катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка розташована на відстані 80 км від північної околиці міста. Середній радіоактивний фон складає близько 18 мкР/год, забрудненість території цезієм-137 – від 1 до 3 Кі/км2. найбільш забруднена північна та північно-східна частини міста. Певна кількість радіонуклідів у період паводків надходить у Дніпро правобережною протокою р. Прип’ять, яка протікає через чорнобильську зону, що безпосередньо відбивається на прилеглих до Дніпра понижених територіях

 

3

Харків

Важливою екологічною проблемою є розміщення побутових і виробничих відходів. Існуючі звалища давно переповнені. Із збільшенням відстані вивозу відходів усе частіше спостерігається їх викидання з автомобілів у не відведених місцях. Однією з найактуальніших проблем Харківської області є забруднення водних об’єктів зливовими та стічними водами за рахунок скидання з очисних споруд у поверхні водойми забруднених стічних вод категорій «без очистки» та «недостатньо очищених» унаслідок незадовільного технічного стану споруд очистки стоків, порушення технологічних регламентів очистки та знезараження вод.

Проблема охорони атмосферного повітря є для Харкова достатньо гострою. У Харківській області основними стаціонарними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства теплоенергетичною, нафтогазовидобувної та цементної галузей. Сумарний вклад цих підприємств у забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами викидів області складає 90%. У більшості підприємств, зосереджених у кількох промислових зонах міста, відсутні санітарно-захисні зони. Підприємства розташовуються в безпосередній близькості від житлових кварталів

 

4

Запоріжжя

Над ним постійно нависає темно-фіолетовий серпанок смогу, що формується викидами промислових підприємств, сконцентрованих на порівняно невеликому просторі. Розвиток Запоріжжя складався так, що великі промислові підприємства опинялись у безпосередній близькості від житлової забудови. Багато житлових будинків розташовується в межах санітарно-захисних зон підприємств. Підприємства Запоріжжя скидають у Дніпро велику кількість неочищених та недостатньо очищених стічних вод. Загальноміські очисні споруди перевантажені. На промислових майданчиках з високою концентрацією токсичних речовин. Наявність Дніпровського водосховища в межах міста створює для Запоріжжя специфічні екологічні проблеми, пов’язані з підтопленням прилеглих територій

 

5

Маріуполь

Порт на Азовському морі, великий центр чорної металургії та важкого машинобудування. Одне з найскладніших в екологічному сенсі міст України як за забрудненням атмосферного повітря та морського середовища, так і щодо забезпечення населення питною водою. Пилогазові викиди промислових підприємств формують над містом тяжкий темно-фіолетовий серпанок, який містить шкідливі домішки в обсягах, які багаторазово перевищують гранично допустиму концентрацію в районі Маріуполя темно-бурого кольору, особливо в центральній частині набережної, де впадає в   р. Кальміус, стік якої на 70-80% сформований із шахтних та стічних вод

 

6

Донецьк

Над містом можна спостерігати палену смогу, що формується викидами промислових підприємств. Гострою проблемою міста є водо забезпечення. Із зростанням видобутку вугілля, інтенсивним розвитком підприємств металургійного, хімічного та машинобудівельних комплексів проблема водопостачання в Донбасі загострювалася ще гостріше. Забезпечити водою Донецьк та інші міста і населені пункти Донбасу можливо лише за рахунок надходження води по каналу Дніпро-Донбас. У той же час на багатьох підприємствах Донецької агломерації вода використовується вкрай нераціонально. У річки скидається велика кількість неочищених та недостатньо очищених стічних вод, які можна було б неодноразово використовувати в системах оборотного водопостачання. Особливо актуальною для Донецька є переробка твердих виробничих відходів, яких за двохсотлітню історію промислового розвитку міста нагромадилося сотні млн. т.

 

7

Луцьк

В місті зосереджено багато промислових підприємств машинобудування та металообробки, хімічної, легкої та харчової промисловості, виробництво будматеріалів. Підприємства не оснащені надійними пило-газовловлювальними установками. У місті порівняно висока забрудненість атмосферного повітря. Має місце забруднення підземних вод нафтопродуктами в результаті витоку та розливу палива на військовій авіабазі в районі Луцька

8

Миколаїв

Великий центр суднобудування. Суднобудівні та судноремонтні підприємства розташовані безпосередньо в Бузькому лимані. Сюди ж скидаються стічні води міста та підприємств, розташованих вздовж узбережжя. Вода Бузького лиману має стійке забруднення від Миколаєва аж до впадання в Чорне море. Концентрації нафтопродуктів та органічних сполук перевищують допустимі норми в багато разів

 

9

Одеса

Забруднення морського середовища відбувається, в основному, у результаті скиду в море неочищених та недостатньо очищених стічних вод прибережних міст і в тому числі Одеси, а також забрудненого поверхневого стоку з міської території та території майданчиків. Потенційно небезпечним в екологічному сенсі об’єктом у цьому районі Одеський завод у порту Південний. Аварія на аміакопроводі може призвести до екологічного катастрофи на всьому побережжі. Введення в експлуатацію Одеського нафтового термінала, призначеного для прийняття та подальшого транспортування нафти, створює в цьому районі ще один об’єкт підвищеного екологічного контролю. Одеса – значний центр машинобудування, хімії та нафтохімії, переробки риби та сільськогосподарської продукції. Робота промислових підприємств формує високе техногенне навантаження на атмосферне повітря та пов’язана з утворенням великих об’ємів стічних вод. Очисні споруди Одеси перевантажені, працюють неефективно. У літній час в Одесі різко зростає кількість автотранспорту, збільшується число морських суден у портах, у тому числі прибережного плавання. На долю автотранспорту та частково морських суден припадає близько 75% сумарного викиду забруднених речовин у повітря

 

10

Херсон

Суднобудівні та судноремонтні підприємства розташовані в Кошовій протоці, гідравлічно зв’язаній з Дніпром. Вода протоки вкрита товстим шаром нафтової плівки. У протоку потрапляють міські стічні води. Мають місце непоодинокі випуски виробничих стічних вод. Вода в нижній течії Дніпра забруднена багатьма токсичними речовинами, вміст яких перевищує гранично допустимі концентрації. До невирішених міських екологічних проблем Херсона слід віднести відсутність системи скиду, організованого відведення та очистки поверхневого стоку, що для міста, розташованого на крутому правобережному схилі Дніпра, є дуже актуальним

 

11

Севастополь

Справжнім лихом для морського середовища в районі Севастополя є відпрацьовані судна. Сотні великих та малих суден кинуті в прибережних водах Севастопольської, Південної та Балаклавської бухт. Інше лихо – доволі висока забрудненість моря навіть у районі міських пляжів. Особливо забруднена Балаклавська бухта, колись перлина цього району

 

12

Дніпро

 

Над ним постійно нависає смог, що формується викидами двох потужних металургійних, двох трубопрокатних, коксохімічного, шинного та лакофарбного заводів, а також великих машинобудівних підприємств. Підприємства Дніпра скидають у р, Дніпро значний об’єм неочищених та недостатньо очищених вод.

Серйозні екологічні проблеми виникають у Дніпрі у зв’язку з утилізацією та складуванням відходів металургійного, шинного, коксохімічного та хімічного виробництв. Частина побутових відходів утилізується на сміттєспалювальному заводі

 

 

docx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
36045
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку