16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД

Про матеріал
Розробка практичного заняття з курсу «Громадянська освіта», до Розділу 2 «ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ» Педагог-організатор Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онопрієнко П. С. Тема: «Європейський суд з прав людини».
Перегляд файлу

1

 

Розробка практичного заняття з курсу «Громадянська освіта», до Розділу 2 «ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ»

Педагог-організатор Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онопрієнко П. С.

Тема: «Європейський  суд  з  прав  людини».

Мета: навчити визначати  місце   і  роль  Європейського  Суду  з  прав  людини (далі  - ЄСПЛ) у  механізмі  захисту  прав  і  свобод; дотримання  строків  звернення  до  ЄСПЛ; розвивати вміння оцінювати  відповідність  текстів  заяв  до  ЄСПЛ  вимогам  Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; користування  юридичними  послугами  при  зверненні  до ЄСПЛ; виховувати правову культуру та відповідальність.

Тип  уроку: практичне  заняття з елементами прес-конференції

Обладнання: Конституція України, витяги  із Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та  Регламенту  ЄСПЛ,  роздаткові картки.

Хід  уроку

І. Організаційний  момент  уроку   

Повідомлення  теми  уроку  і  очікуваних  результатів.

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів. Формування логічної, юридично – мовленнєвої, інформаційно – правової  компетентностей.

Учитель. На наше заняття завітали кореспонденти відомих видань. Отже їм слово. (бесіда з елементами прес-конференції)

Кореспондент 1. Доброго дня, шановні друзі. Я представляю газету «Львівські вісті». Скажіть будь ласка, що стало підставою для виникнення Європейського Суду з прав людини?

Відповіді учнів. Підставою для створення Європейського Суду з прав людини стало прийняття та ратифікація країнами-членами Ради Європи у 1953 році Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У зв’язку з цим виникла потреба у створенні органу, який би захищав та обстоював права і свободи, зафіксовані у Конвенції.

Кореспондент 2. Кореспондент журналу «Держава і право». Чи можете коротко схарактеризувати зміст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

Відповіді учнів. Конвенція закріплює такі основні положення:

СТАТТЯ 2   Право на життя

СТАТТЯ 3   Заборона катування

СТАТТЯ 5   Право на свободу та особисту недоторканність

СТАТТЯ 6    Право на справедливий суд

СТАТТЯ 8   Право на повагу до приватного і сімейного життя

СТАТТЯ 9   Свобода думки, совісті і релігії

СТАТТЯ 10    Свобода вираження поглядів

СТАТТЯ 11  Свобода зібрань та об’єднання

СТАТТЯ 14Заборона дискримінації

Окрім того, протоколом №6 від 28 квітня 1983 року скасована смертна кара.

Як нам відомо Україна з 1995 року є членом Ради Європи. Однією з умов для вступу у Раду Європи було відміна смертної кари в Україні. Тому напередодні вступу України до Ради Європи смертну кару в Україні було відмінено.

Кореспондент 3. «Газета по-українськи». Я хотів би уточнити  на який часовий період припадає виникнення Європейського Суду з прав людини?

Відповіді учнів. Суд був створений 21 січня 1959 року. Місцем розташування є місто Страсбург на території Франції.  Спочатку він складався із трьох установ.

  1.                   Європейська комісія з прав людини;
  2.                   Європейський суд з прав людини;
  3.                   Комітет міністрів Ради Європи.

У 1998 році було проведено реформу, згідно з якою перші дві установи було об’єднано в одну – Європейський Суд з прав людини.

Кореспондент 4. Кореспондент журналу «Зовнішні справи». Скажіть, скільки суддів входить до Європейського Суду з прав людини?

Відповіді учнів. До складу Суду входять 47 суддів, по одному від кожної держави — ​​члена Ради Європи. Україну представляє Ганна Юдківська.

Кореспондент 5. Газета «Юридичний вісник України».  Мене цікавить відповідь на питання за якими критеріями обираються судді (країна, вік, кваліфікація)?

Відповіді учнів. Згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод порядок обрання суддів є наступним:

СТАТТЯ 21

Посадові критерії

Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу суддівську посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем компетентності. (слайд 7)

СТАТТЯ 22

Вибори суддів

Судді обираються Парламентською Асамблеєю від кожної Високої Договірної Сторони більшістю поданих голосів за списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною Високою Договірною Стороною.  (слайд 8)

СТАТТЯ 23

Строк повноважень і звільнення з посади  (слайд 9)

1. Судді обираються строком на дев’ять років. Вони не можуть бути переобрані.

2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 70-річного віку.

3. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте вони продовжують вести ті справи, які вже є в їхньому провадженні.

4. Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо тільки інші судді більшістю у дві третини голосів не ухвалять рішення про його невідповідність установленим вимогам.

 

ІІІ. Мотивація  навчальної   діяльності 

Отже, наше практичне  заняття  буде  присвячене  ЄСПЛ.  Сподіваюся, що  у  вашому  житті  ніколи  не  виникне  потреба  у  зверненні  за  захистом  порушених  прав  до  ЄСПЛ,  однак  кожен  з  вас  має  володіти  певним  мінімумом  правових  знань  з   цього  питання  хоча  б  для  того,  щоб  чітко  розуміти  реальні можливості  захисту  порушених  прав  в  ЄСПЛ,  бо  як  показує  практика,  переважна  більшість  громадян  України  вважає,  що  у  цьому Суді,   який  розпочав  свою  роботу  у  1959  році  у  місті  Страсбурзі  (Франція),  можна  захистити  будь – які  права  без  докладання  особливих  зусиль.  Широкий  загал  в  Україні  не  поінформований  про  те,  що  ЄСПЛ  за   останні  п'ятнадцять   років відмовив  у  прийнятті  до  розгляду   96 %  поданих  до  нього  скарг.  Як  правило, наші  громадяни  не  знають  і  про  строки  звернення  до  суду.  На  практичному  занятті  ми  маємо  опрацювати  всі  ці  питання  та  ряд  інших. Отже, запрошую  вас  до  співпраці.

ІV. Формування практико–орієнтованої, логічної,  інфомаційно–правової  компетентностей.

4.1. Робота  з  правовими  документами.

Учитель. Знайдіть  в  Конституції  України  норму,  у  якій  передбачено  право  громадян  України  на  звернення  за  захистом  своїх  прав  і  свобод  до  міжнародних судових установ та  міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.  Який  висновок  випливає  з  цієї  норми  щодо ролі і місця  ЄСПЛ  у  механізмі  захисту  прав  і  свобод?

Орієнтовні відповіді учнів. Звернення  до  ЄСПЛ  слід  розглядати  як  звернення  до  найвищої  інстанції,  яке  можливе  тільки  тоді,  коли  спроба  скористатися внутрішніми засобами юридичного захисту не  дала  позитивних  наслідків). Віднайдіть  у  Європейській  Конвенції  з  прав  людини  норми,  у  яких  ідеться  про  те,  для  чого  було  створено  ЄСПЛ,  яка  його  структура  та  число  суддів  цього  органу. Як  ви  вважаєте  чи  може  Суд розглядати ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих  національним  законодавством  прав,  які  не  містяться  в  Конвенції та протоколах   до неї. (Таких  заяв  суд  розглядати  не  може  і,  таким  чином,  захист  таких  прав у  разі  їх  порушення  може  відбуватися  як  правило  тільки  внутрішніми засобами юридичного захисту

Учитель. Віднайдіть  у  Європейській  Конвенції  з  прав  людини  норму,  у  якій  ідеться  про  те,  протягом  якого  строку  з  дати  винесення  остаточного  рішення  національним  судом  можна  звернутися  із  заявою  до  ЄСПЛ 

Орієнтовні відповіді учнів. Протягом  шести  місяців.  При  цьому шестимісячний строк відраховується з моменту  ознайомлення заявника  або його адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні.

Учитель. Опрацюйте  відповідні  норми  Конвенції  і визначте,  хто  є  відповідачем  по  справах,  які  розглядає  Суд та  хто  є  суб’єктом  подання  індивідуальних  скарг  до  Суду?

Орієнтовні відповіді учнів. Держава,  яка  ратифікувала  Конвенцію  та  протоколи  до  неї. Фізичні  особи,  групи  осіб  та  неурядові   організації.

Учитель. Опрацюйте  витяг  із  Регламенту  ЄСПЛ  і  встановіть,  на  якій  мові  можна  вести  листування  із  Секретаріатом  Суду  та  у  який  спосіб  мають  надсилатися листи. Орієнтовні відповіді учнів. На  англійській   або  французькій,  які  є  офіційними  мовами  Суду  або  на  мові  будь – якої  з  держав,  які  ратифікували  Конвенцію.

4.2. Гра « Юридична консультація».

   Учитель пропонує учням презентувати набуті знання. У формі гри «Юридична  консультація» учні вирішують ситуації, використавши набуті знання.

Задача    1

Визначте,  які  з  нижче запропонованих  тверджень  є правильними.  Якщо  твердження  не  є  правильним,  то  поясніть  у  чому  полягає його  неправильність.

1. Європейський Суд з прав людини – міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людиниосновоположних свобод, і включає всі питання, які стосуються тлумачення  і  застосування  конвенції, включаючи міждержавні справи і скарги окремих осіб.

2.Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

3. ЄСПЛ виконує функції національного суду та  має  право скасовувати або змінювати рішення національних судів.

4.Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби  юридичного   захисту.

Відповідь: перше,   друге  та  четверте  твердження  є  правильними, а третє твердження  не є правильним,  оскільки  Суд  може  присуджувати  компенсацію  з  боку  держави  на  користь  суб’єкта  звернення,  якщо йому  завдано  суттєвої  шкоди,  не  змінюючи  при  цьому  рішення  національних  судів.

Задача  № 2

Визначте,  які  з  нижче запропонованих  тверджень  є правильними.  Якщо  твердження  не  є  правильним,  то  поясніть  у  чому  полягає його  неправильність.

1. Шестимісячний  строк  звернення  до  Суду  вираховується з  моменту  винесення  рішення  вищою   судовою  інстанцією  держави,  проти  якої  подано  заяву.

2. У практиці Європейського суду визнано, що особа може відчувати порушення своїх особистих прав і через те, що порушені права іншого.

3. Практика ЄСПЛ  є  прецедентною.

4. До складу Суду входять 47 суддів, по одному від кожної держави — ​​члена  Ради  Європи.

Відповідь:  друге,  третє  та  четверте  твердження  є  правильними, аперше  твердження  не є правильним,  оскільки  шестимісячний  строк  звернення  до  Суду  вираховується не з  моменту  винесення  рішення  вищою   судовою  інстанцією  держави,  проти  якої  подано  заяву,  а  з  моменту ознайомлення заявника  або його адвоката з остаточним судовим рішенням .

Задача  № 3

Визначте,  які  з  нижче запропонованих  тверджень  є правильними.  Якщо  твердження  не  є  правильним,  то  поясніть  у  чому  полягає його  неправильність.

1. Важливою функцією Європейського Суду є забезпечувати неухильне дотримання і виконання норм конвенції її державами-учасницями. Він здійснює це завдання шляхом розгляду і вирішення саме якихось конкретних справ, прийнятих ним до провадження на основі індивідуальних скарг.

2. Процесуальним супротивником адвоката у Європейському суді виступає представник  Міністерства  юстиції  України.

3. Предметом скарги,  яка  подається  до  Суду, можуть бути тільки права і свободи, які гарантуються конвенцією або її протоколами.

4.Заявнику необов'язково бути громадянином держави — члена Ради Європи або взагалі громадянином держави, на яку він подає скаргу.

Відповідь: перше,  третє  та  четверте  твердження  є  правильним,  а  друге  твердження  не  є правильним,  оскільки  процесуальним  супротивником адвоката  виступає  Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

Задача  № 4

Визначте,  які  з  нижче запропонованих  тверджень  є правильними.  Якщо  твердження  не  є  правильним,  то  поясніть  у  чому  полягає його  неправильність.

1. ЄСПЛ  вправі  тлумачити Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.

2.Суд   вправі виносити Консультативні висновки про тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних   свобод з питань, пов'язаних з розглядом справ. 

3.Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на дев'ять років.

4.Структурно  ЄСПЛ  складається  із  трьох  рівнів.

Відповідь: перше,  третє  та  четверте  твердження  є  правильним,  а  друге  твердження  не  є правильним,  оскільки  такі  висновки  Суд  може  виносити   з питань, не  пов'язаних з розглядом справ.

Після  того,  як  ці  задачі  будуть  розв’язані  кожною  групою  учнів,  для індивідуальної  роботи  класові   може  бути  запропоновано  розв’язати  задачу,  у  якій  у  кожній  із  поданих  ситуацій  необхідно  визначити  з якої  саме  причини  не  було  взято  до  розгляду  справи  Судом.

Задача  № 5

Визначте  у  кожній  із  нижченаведених  ситуацій  підставу  для  неприйняття  ЄСПЛ  скарги  до  розгляду.

Ситуація 1. Громадська  організація «Український  вибір»  зібрала  3,5  млн.  підписів  на  підтримку  Всеукраїнського  референдуму  щодо  вступу  України  в  НАТО.  Однак  Президент  України  відмовився  видати  Указ  про  проголошення  референдуму  за  народною  ініціативою. Бездіяльність  глави  держави  була  оскаржена  у   всіх  судових  інстанціях,  однак  безрезультатно.  Після  цього  громадська  організація  звернулася  з  відповідною  скаргою  до  ЄСПЛ.  Скарга  до  розгляду  прийнята  не  була.

Ситуація 2. Громадянин  України  Харченко  уклав  із  фондом  «Відродження  Харківщини»  договір,  за  яким  виконав  на  замовлення  фонду  робіт  на  суму  100  тисяч  гривень.   Належної  оплати  не  отримав.  Пройшов як  позивач  усі  судові  інстанції,  всі  суди  програв.  Звернувся  із  відповідною  скаргою  до  ЄСПЛ.  Скарга  до  розгляду  прийнята  не  була.

Ситуація 3. Національний  суд  однієї  з  Європейських  держав виніс  остаточне  рішення  по  справі  Кононенка  20  січня  2016  року. Кононенка  та  його  адвоката  було  ознайомлено  з  цим  рішенням   29  січня  того  ж  року.  Скарга  до  ЄСПЛ  була  подана  5  серпня  2016  року.  Скарга  до  розгляду  прийнята  не  була.

Ситуація 4. Громадянин  Савченко  зазнав  жорстоких  тортур  під  час  перебування  у  відділку  поліції.  Звертався  до  суду  першої  та  апеляційної  інстанцій.  Домогтися  відшкодування  фізичної,  моральної  та  майнової  шкоди  не  зміг.  Звернувся із  скаргою  до  ЄСПЛ. Скарга  до  розгляду  прийнята  не  була.

Відповідь:

Ситуація 1. Громадська  організація  звернулася  з  приводу  порушення  права,  яке відсутнє  в  переліку  прав,  що  містяться  у  Конвенції.

Ситуація 2. Суд  не  розглядає  справи  спрямовані  проти  приватних  осіб  чи  недержавних  інституцій.

Ситуація 3. Були  пропущені  строки  для  розгляду   скарги.

Ситуація 4. Не  були  сповна використані  усі  внутрішні  засоби  юридичного  захисту.

V. Закріплення набутих умінь та навичок

Створення пам’ятки « Європейський суд прав людини . Алгоритм звернення»

Методом « Коло ідей» створюється примірна памятка :

Слід пам’ятати!

  • ЄСПЛ не є четвертою інстанцією та не переглядає рішення українських судів по суті.
  • Не можна скаржитись до суду лише з тих підстав, що особа не задоволена рішенням національного суду.
  • Відповідачем у Суді завжди є уряд держави , проти якої подається заява.
  • Україну, як відповідача у ЄСПЛ, представляє Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
  • Провадження у справах зазвичай відбувається у письмовій формі, публічні слухання є винятком, тому їхати до Страсбурга найчастіше не виникає потреби.

Щоб звернутися до ЄСПЛ, треба вчинити такі дії:

1.Проконсультуватися з юристом, який має досвід представлення інтересів в ЄСПЛ

2) Заповнити заяву установленого зразка ( формуляру) , розміщеного на сайті ЄСПЛ

3) надіслати заяву з доданими до неї документами поштою на адресу ЄСПЛ:                                            The Reqistar

                             European Court of Human Riqhts

                                      Council  of  Europe

                             F- 67075 Strasborq – Cedex

                                         France- Франція

VI. Рефлексія

Вправа «Кубик Блума»

1. Назви (форму, розмір, колір, героїв і т.д.)
2. Поясни (розкажи своїми словами, дай власне визначення, уточни, про що йдеться і як це пов’язано з тим, що ти вже знаєш)
3. Застосуй (наведи приклади використання або покажи застосування)
4. Проаналізуй (тобто, розкажи, з чого це складається, як зроблено та ін., порівняй предмет або явище з подібними, вкажи спільне та відмінне)
5. Запропонуй (як можна поєднати це з іншим,як можна поміняти щось і отримати нове: назву, якість, предмет та ін., що буде якщо)
6. Оціни (тобто, вкажи всі «плюси» й «мінуси», розкажи, як ти до цього ставишся).

VIІ. Підведення підсумків  уроку

Учитель. Отже,  на  сьогоднішньому  практичному  занятті,  працюючи  з  правовими  документами  та  розв’язавши  кілька  правових  ситуацій ми   змогли  ознайомитися  із  основними  правилами,  за  якими  працює  ЄСПЛ.

VIІІ.  Домашнє  завдання

1. Скласти  по  одній  заяві  до  ЄСПЛ.

2.Навести  аргументи  «за»  і  «проти»  обов’язковості  судової практики ЄСПЛ  для застосування національними судами.

docx
Додано
30 березня
Переглядів
459
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку