Практичне заняття з англійської мови на тему "The Imperative Mood"

Про матеріал
Практичне заняття розраховано на здобувачів освіти, які вивчають англійську мову. Матеріал допоможе вивчити правила утворення та використання наказового способу дієслова і застосовувати отримані знання на практиці.
Перегляд файлу

Тема: The Imperative Mood

Мета: вивчити правила утворення та використання наказового способу дієслова; застосовувати отримані знання на практиці.

Література:

 1.       Верба Г. В., Верба Г. Г., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови (з вправами). – К.: Освіта, 2001.

 1. Наказовий спосіб (The Imperative Mood) виражає наказ, команду або ж прохання, а також дозвіл, заборону або ж пораду. В сучасній англійській мові наказовий спосіб виражається тільки одним шляхом – через форму інфінітиву смислового дієслова без частки to. В англійській мові імператив використовується по відношенню до другої особи (однини та множини), тому займенник you, як правило, не вживається. 

 • Get out of your car! – Вилазь з машини!
 • Please give me my glasses. – Будь ласка, подай мені мої окуляри.
 • Lily, be nice and don’t disturb your dad. – Лілі, будь гарною дівчинкою і не заважай своєму таткові.

Однак іноді займенник you може використовуватися в реченні для сильнішої емоційної виразності наказу або повчання.

 • I’ll go shopping and you stay here. – Я піду по магазинам, а ти залишайся тут.
 • You go to your room right now, young man! – Ти негайно ж підеш до своєї кімнати, молодий чоловіче! 

Заперечна форма наказового способу утворюється за допомогою допоміжного дієслова do (в формі don’t). Do використовується зі всіма дієсловами, навіть для дієслова to be. 

 • Don’t yell! I can hear you. – Не волай! Я тебе чую.
 • Please don’t touch this vase. – Будь ласка, не чіпайте цю вазу.
 • Don’t be shy! Make yourself at home. – Не соромся! Почувай себе як вдома.

У заперечних формах для емоційності висловлювання також може бути використаний займенник you. В сучасній англійській доволі часто вживаються імперативні речення, в яких you може ставитися після don’t.

 • You don’t do this! – Не смій робити цього!
 • Don’t you say it. – Не кажи цього. 
 • Don’t you even dare to talk to her again. – Навіть не намагайся ще хоч раз заговорити з нею.

Допоміжне дієслово do також використовується в стверджувальних імперативних реченнях перед формою смислового дієслова для сильнішої емоційної виразності прохання або пом'якшення наказу. 

 • Do be quiet!– Поводь себе тихо! (Тихіше!)
 • Do dance for me again. – Ну потанцюй для мене ще раз.

Let, let’s

В англійській мові наказовий спосіб (імператив) використовується в основному по відношенню до you (до другої особи). Тому для вираження наказу, дозволу по відношенню до he, she, it, they (до третьої особи) використовується дієслово to let (вживається на початку речення) та форма голого інфінітиву смислового дієслова (після прямого додатку him, her, it, them). Українською мовою такі речення часто перекладаються за допомогою слова «нехай».

 • Let Jack be quiet. – Нехай Джек поводить себе тихо.
 • Let the children go to bed right now. – Хай діти негайно ж підуть спати.
 • Let the dog sleep outside tonight. – Хай соба спить на вулиці сьогодні вночі.
 • Let there be no misunderstanding between us. – Нехай між нами не буде ніякого непорозуміння.

To let також використовується з першою особою для вираження пропозиції або спонукання до спільної дії. В такому випадку to let використовується в формі let’s (скорочення від let us в більш формальному мовленні).

 • Let’s get out of here! – Валимо звідси!
 • Let’s see where we can go tomorrow. – Давай подивимося, куди ми можемо сходити завтра.
 • Let’s be honest: I don’t like your painting. – Будемо відвертими: мені не подобається твоя картина. 

Let us в значенні спонукання до дії легко сплутати з формою імперативу let us («дай нам», «дозволь нам»). Саме тому для того, щоб уникнути неправильного трактування речення краще використовувати скорочену форму let’s для вираження пропозиції або запрошення до спільної дії.

 • Let’s go! – Ходімо! (скорочена форма)
 • Let us go! – Ходімо! (повна форма, формальне мовлення)
 • Let us go! – Відпусти нас! Дай нам піти! (форма імперативу для другої особи)

Заперечення з let’s може бути утвореним двома способами: за допомогою звороту don’t let’s або ж за допомогою форми let’s not (останній варіант зустрічається частіше). 

 • Let’s not be sad now! – Давай не будемо сумувати зараз!
 • Let’s not argue about that thing. – Давай не будемо сперечатися через цю справу.
 • Don’t let’s be angry on children. – Давай не будемо сердитися на дітей.
 • Don’t let’s argue about that thing. – Давай не будемо сперечатися через цю справу.

Exercise 1. Read and translate the sentences (in writing form). 

1. Give me that plate please. 2. Show me your new dress. 3. Close the door and open the window, please. 4. Read this text. 5. Take that pen. 6. Write this word.

Exercise 2. Compose the imperative sentences (in writing form). 

1. this / cup / take / white.

2. that / close / please / window.

3. me / blue / please / umbrella / that / show.

4. this / sentence / new / write.

5. text / new / please / read / this.

Exercise 3. Translate the following sentences into English (in writing form).

1. Напишіть це речення. 2. Прочитайте це письмо, будь ласка. 3. Прочитайте той короткий текст. 4. Покажіть мені свій сад, будь ласка. 5. Візьміть той олівець. Цей олівець поганий. 6. Дайте мені ту стару книгу, будь ласка.

Exercise 4. Choose the correct variant (in writing form).

1. … your hands before dinner.

 1. Washes
 2. Wash
 3. To wash

2. Jennie, …, please.

 1. come in and sit down
 2. came in and sat down
 3. come in sit down

3. … it seriously. It was a joke.

 1. Don’t took
 2. Take don’t
 3. Don’t take

4. …, I am really enraged at her ignorance.

 1. Let me calm down
 2. Let I calm down
 3. Me let calm down

5. … this way.

 1. Don’t let him behave
 2. Let don’t him behave
 3. Don’t let he behave

6. … in their family problems.

 1. Let’s interfere don’t
 2. Let’s don’t interfered
 3. Let’s not interfere

7. … on the task. Stop interrupting her.

 1. Let’s Sally concentrate
 2. Let Sally concentrate
 3. Sally concentrate let

8. …, she’s waiting for it.

 1. Do her call
 2. Do call her
 3. Does call her

9. … your magnolia. The soil in the pot is dry.

 1. You water
 2. You watered
 3. Water you

10. … this film. It’s awful.

 1. Watch never
 2. Always watch
 3. Never watch

Exercise 5. Translate sentences from English into Ukrainian. Compose the imperative sentences (in writing form).

1. Let me have plenty of clean collars in my bag, for I must go at once; and some of you bring me a glass of cider in about an hour. 2. Take that toasted child away, and fan her like a Chinese mandarin, while I dish up this dreadful dinner. 3. Oh, by the way, girls, don't forget to pay Tommy Mullein for bringing up the cow: he expects it to-night. And Di, don't sit up till daylight, nor let Laura stay out in the dew. 4.  Don't neglect to water the lettuce, Nan, and don't overwork yourself, my little Martha. 5. Do nothing of the sort, mother.6. Make her give you the change. 7. Do hold your tongue, Clara. 8. Now tell me how you know that young gentleman's name. 9. I heard you call him by it. Don't try to deceive me. 10. You be careful: give him a flower for it. 11. Will you please keep your impertinent remarks to yourself? 12. Don't dare speak to me. 13. Let him mind his own business and leave a poor girl… 14. Let's have her up. Show her up, Mrs. Pearce. 15. Sit down, girl. Do as you're told. 16. Come back to business. 17. Hold your tongue. Don't cry, you silly girl. Sit down. Nobody is going to touch your money. 18. Take all her clothes off and burn them. Ring up Whiteley or somebody for new ones. Wrap her up in brown paper till they come. 19. Go home to your parents, girl; and tell them to take better care of you. 20. Eliza, do as this lady does: think of other people's futures; but never think of your own. Think of chocolates, and taxis, and gold, and diamonds.

Exercise 6. Make the sentences negative (in writing form).

1. Do the shopping. 2. Do the washing. 3. Do your lessons yourself. 4. Do these exеrcises. 5. Do your work today. 6. Do this difficult translation with the dictionary. 7. Do your duty every day. 8. Do the washing up after breakfast. 9. Make a copy of this text. 10. Make money to buy a car. 11. Make friends with her grandparents. 12. Make a fashionable dress for the birthday party.13. Make coffee for us. 14. Сome back home in time. 15. Speak loudly at the lessons. 16. Ask questions. 17. Get up and do morning exercises. 18. Write a composition about your life in Great Britain. 19. Do the cooking yourself. 20. Clean the flat before going to work.  21. Arrange the furniture in your flat with the help of the fashion design. 22. Drink a glass of juice every day. 23. Make your younger sister’s bed every morning. 24. Learn this grammar rule.  25. Pay for your purchases. 26. Wear such clothes in summer not in winter. 27. Look at the picture on the left. 28. Describe the picture in English.  29. Go camping every summer. 30. Put out the lights.

 

doc
Додано
9 січня
Переглядів
393
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку