10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Практичний посібник "Застосування притч у профілактично – просвітницькій роботі психолога з учнями".

Про матеріал

В даній методичній розробці описано способи та методи впливу притчі на психоемоційний, інтелектуальний та соціальний розвиток учнівської молоді. Наведено практичні заходи з досвіду роботи практичного психолога Берестівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад. Розробка у 2014 році брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Профілактично – просвітницька робота з учнями» ( організатори - напрям «МЦФЕР: Освіта» та редакція журналу "Практичний психолог: школа"), де здобула ІІІ місце.

Перегляд файлу

 

1

 

C:\Users\Вадим\Desktop\4097826-Un-jeune-gar-on-lit-un-livre-sous-un-arbre-Son-chien-dort-c-t-de-lui--Banque-d'images.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

Оленіч Т.М.

Застосування  притч у профілактично – просвітницькій  роботі  психолога з учнями. Практичний посібник. – Берестівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», 2014 р, 54 с.

 

Рецензент: Люлька О.В., заступник директора з виховної роботи

 

Анотація:  В даній методичній розробці описано способи та методи впливу притчі на психоемоційний, інтелектуальний та соціальний розвиток учнівської молоді. Наведено практичні заходи з досвіду роботи практичного психолога Берестівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад. Розробка у 2014 році брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Профілактично – просвітницька робота з учнями» ( організатори - напрям «МЦФЕР: Освіта» та редакція журналу "Практичний психолог: школа"), де здобула ІІІ місце

  

Схвалено методичною радою Берестівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

(протокол №7 від 2014 року)

 

Рекомендовано для практичного застосування вчителям, класним керівникам, практичним психологам та соціальним педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, а також для тих, хто прагне розвиватись в особистісному та професійному плані

 

Комп'ютерний набір  Оленіч Т.М.

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg 

 

 

Зміст

 

1. Актуальність та науково-методичне обґрунтування проблеми ………………......4

2.  Мета, цілі і завдання розробки ……………………………………………………..8

3.  Власна модель профілактично-просвітницької  роботи…………………………...9

4. Опис заходів та застосованих методик,  що забезпечують реалізацію розробки..11

5. Аналізування результатів щодо ефективності застосування розробки…………..17

6. Додатки……………………………………………………………………………….18

    Додаток А. План роботи практичного психолога  Берестівського НВК…………18

    Додаток Б. Збірник відеопритч (список інтернет-посилань на відеопритчі)…… 19

    Додаток В. Тренінг  «Куріння і здоров'я»…………………………………………..20

    Додаток Д. Година спілкування з психологом «Цінуй себе і тебе цінуватимуть» 26        

    Додаток  Е. Година спілкування з психологом «Причини агресивності та   

                          насильства»…………………………………………………………….30

    Додаток  Ж. Година психолога «Цінність людини – в її унікальності!»…………36

    Додаток  З. Година спілкування з психологом  «Усвідомлений вибір

                          професії – запорука   життєвого успіху»…………………………….40

     Додаток К. Просвітницька бесіда «СНІД: стань небайдужим і дій!»……………47

7. Список використаної літератури……………………………………………………54

 

 

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

 1. C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgАктуальність та науково-методичне обґрунтування проблеми

 

imagesПритча – це одночасно мудрість і шлях до мудрості.

Це – слово, вчинок, життя і мистецтво

А.Княжицький

 Притча з давніх часів привертала увагу людей. Невеликі історії, що зберігали мудрість, передавалися від покоління до покоління. Зберігаючи дохідливість викладу, притчі  пропонували людині задуматися про дійсний сенс життя.

 Цей жанр виник у народів різних країн від природних потреб їх конкретної історичної життя, від загального прагнення людей до морального вдосконалення, підтримання історично сформованих норм поведінки в суспільстві, на основі вікових спостережень найбільш характерних явищ життя [4].

Багато притч  можна кваліфікувати як метафори життя;  вони не тільки приносять слухачам задоволення і дозволяють тренувати уяву, пам’ять, але й допомагають справитись із найбільш складними аспектами їхнього життя, пропонуючи простий і позитивний приклад, спонукають розмірковувати над тим, що відбувається, і відшуковувати різні способи вирішення проблеми.

Якщо на свідомому рівні людина сприймає метафору як інший вигаданий світ і проживає її події не цілком серйозно, граючи, то її підсвідомість «вірить» в ту ситуацію, яка викладена у притчі як в реальну. Метафоричний смисл притчі часто засвоюється тільки на підсвідомому рівні і задає необхідну програму змін в поведінці, забезпечує переструктурування цінностей, поглядів і позицій.

Використання притч, історій у психо­логічній і педагогічній науці та практиці вивчали О. Євтіхов і Т. Трепашко [1].

У взаєминах людей, а також переживан­нях, емоціях, які виникають при ознайомленні з притчами, історіями, існують явища, які Н. Пезешкіан назвав «функціями історій».  Цих функцій чимало:

 

                            

 

 1. Функція дзеркала. Людина, слухаючи прит­чу, історію, мимоволі порівнює свої думки та переживання з тим, про що розповідаєть­ся. У цьому випадку притча або історія ста­ють «дзеркалом», яке відображає проблему. Розглядаючи таке відображення, ми розмір­ковуємо і шукаємо нових рішень;
 2. Функція моделі. Притчі моделюють си­туації, проблеми, пропонують можливі способи їхнього вирішення і передбачають певні насідки цих рішень;
 3. Збереження досвіду. Притчі збагачують життєвий досвід. Через них людина опановує нові життєві позиції  [4].

     Що ж таке притча? У класичному розумінні притча (слав. притъка – випадок, подія) – це коротка алегорична, образна розповідь, яка часто використовується у релігійно-філософських вченнях для викладу повчальних істин. Однак,  притча, на відміну байки, як правило, не містить прямої настанови чи моралі. Слухач сам може її вивести - «Хто має вуха чути, той почує».

     Сюжет притчі будується в образній формі, на життєвих ситуаціях, на повсякденних спостереженнях суспільного життя. На перший погляд здається, що зміст притчі дещо прихований і мовлення притчі проводиться наздогад. Але це не так. Притчі мають надзвичайно великий зміст, колосальний задум, неабиякий замисел. Вони винятково дохідливо сприймаються. Притчі уособлюють в собі й світські ситуації, й приповідки, й народні спостереження, й загалом всю народну мудрість, а в Євангелії - ще й Господню науку [9].

     Притчу можна порівняти з айсбергом, Лише незначна частина якого знаходиться на поверхні. Розглянемо пласти «айсберга притчі»:

 

Без імені

 

 1. Функціональний пласт – самий верхній. Це те, що лежить на поверхні, та верхівка, яку видно клієнтові (він чує притчу). Власне кажучи, це знайомство з притчею (почув, прочитав і т.п.) ;
 2. Фізіологічний пласт. До нього відносяться жести при розповіді притчі (пересування в момент розповіді, поза, рухи рук, долонь і т.п.);
 3. Психологічний пласт (цільова діагностика). Тут мається на увазі вплив притчі на психіку людини (розвиток пам'яті, уваги, мислення, уяви);
 4. Особистісний пласт – це те, що відноситься до облямованого результату, що призводить до особистісного розвитку того, хто слухає (чув) притчу. Цей результат проявляється значно пізніше знайомства з притчею [4].

Є ще одна деталь, на яку хотілося б особливо звернути увагу. Оскільки притча створює нейтральний простір і обговорення відображених у розповіді подій іде у даному просторі, яке безпосередньо не торкається внутрішніх проблем і переживань особистості, притча надає можливість почути і прийняти те, що підходить людині, те, вона готова прийняти, як частину свого внутрішнього світу, частину свого життя. Притча не працює як певна технологія, вона лише відкриває можливість і з цією можливістю кожний може побудувати своє життя інакше. Іншими словами, вона надає можливість реконструювати своє життя й створити історію життя, яку людина готова прийняти  [9].

Крім того,  розповідання притчі в процесі роботи психолога дає можливість поставити певні межі. Коли людина щось розповідає, вона щось визначає для себе, зв΄язує свою розповідь у певну форму і надає їй значення. Таким чином створюється простір між читачем і текстом, розповідачем і слухачем. 

      Притчі - лише один з інструментів, що використовуються в роботі психолога. Але інструмент цей має необмежені можливості. Кожна притча - вираз духовного досвіду людей, який сприймається відразу на кількох рівнях: інтелектуальному, емоційному, ментальному.  Будь-яка притча несе в собі величезний зміст і змушує людей задуматися про різні сторони свого життя й своїх учинків. Завдяки притчам, історіям на знайомі та звичайні речі ми починаємо дивитися по-іншому.

      Таким чином використання історій, притч є важливим елементом в процесі психотерапевтичної роботи. Як зазначає О. Немиринський , «терапевтичне значення використання притчі… вербалізує переживання… й, водночас,  утримує переживання на емоційно-образному рівні, тобто залишає його відкритим, рухомим»  [1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgМета, цілі та завдання розробки              

 

Метою моєї розробки і її цілями є допомога у вирішенні проблемних ситуацій з учнями. Часто проблема, яка здається дуже важкою, легко вирішується за допомогою використаної притчі. Бувають випадки, коли дитині важко пояснити свою думку так, щоб вона правильно її зрозуміла, щоб не сприйняла наші слова неправильно, щоб просто не пропустила їх повз свою увагу. Саме за допомогою притчі складні життєві мудрості подаються дитині зрозуміло, просто. Дитина сама може зробити висновки, зрозуміти мораль сказаного.

 

 

Завданнями розробки є:

- поступове усвідомлення учнями цілей, завдань та можливостей соціально-психологічної служби, розуміння кола проблем, які вони можуть розв'язати за допомогою психолога чи соціального працівника;

-  підвищення психологічної компетентності учнів з метою розширення їхніх можливостей самостійно розв'язувати проблеми й конфлікти, які виникають в особистому житті та в навчальній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 1.                 C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgВласна модель профілактично-просвітницької роботи

Головними напрямками моєї  профілактично - просвітницької  роботи є:

-  збереження психічного та психологічного здоров'я учнівської молоді;

-  формування основ здорового способу життя;

-  збереження репродуктивного здоров’я учнівської молоді та планування сім'ї;

-  профілактика вживання хімічних речовин та розповсюдження ВІЛ-інфекції;

-  правова обізнаність;

-  профілактика негативних явищ в учнівському середовищі;

-  допомога у професійному самовизначенні підлітків;

-  формування гендерної культури усіх учасників навчально-виховного процесу;

- профілактика ксенофобії і расизму в учнівському середовищі;

-  підвищення психологічної культури учнів.

 

     Психопрофілактична робота базується на:

 • прогнозуванні  можливих ускладнень у житті чи поведінці учнів;
 • визначенні соціально-психологічних умов, за яких ці ускладнення можна попередити або пом'якшити їх переживання;
 • розробці системи заходів, які б забезпечували ці умови, із залученням до їх здійснення всіх зацікавлених сторін.

     Для забезпечення системності проводиться індивідуальна та  групова робота серед учнівської молоді згідно плану роботи практичного психолога (додаток  А).

 Форми профілактико-просвітницької діяльності  включають: лекції , бесіди, консультації, тренінги, «круглі столи», виставки літератури, диспути, висвітлення актуальних  питань  на стенді  психолого - соціальної служби, демонстрацію відеофільмів, презентацій  тощо.

     Прийшовши  працювати у школу, багато молодих практичних психологів стикаються з  проблемою небажання учнів відвідувати години спілкування з психологом. Вони, зазвичай, стоять у розкладі занять 7 - 8 уроками і діти, після основного навантаження,  відчувають фізичну і психічну втому. Якщо й вони залишаються  на заняття, то не беруть в них активної участі. В мене також мала місце така проблема. Тому я вирішила шукати шляхи зацікавлення. Мені самій дуже цікаво читати притчі, дивитися відео на цю тематику. І я поділилася цим з дітьми. У них, в свою чергу, підвищився інтерес до проведення моїх занять, вони беруть активну участь в обговоренні притч.

     Також маю у своїй відеотеці невеличкий збірник відеопритч (по можливості його поповнюю), які також застосовую для роботи з дітьми (додаток Б).

   Важлива перевага використання притчі у тому, що вона зустрічає менше опору у дитини, ніж раціональна інтерпретація. Це обумовлено тим, що у притчі мова йде не про конкретну людину з її проблемою, а лише про персонаж історії, що часто має комічний характер. Завдяки ситуативній моделі будь-якої притчі можна в м’якій формі сказати людині те, на що вона могла б  реагувати досить агресивно, якби це було б сказано у вигляді раціональної інтерпретації [1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.     C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgОпис заходів та застосованих методик, що забезпечують реалізацію розробки

Із власного досвіду знаю, що читання чи розповідання притч, історій, казок тощо є одним з найефективніших методів, які вико­ристовую у просвітницько-профілактичній роботі з учнями.

При цьому завжди пам'ятаю таке:

-  притча не має бути дуже довгою;

-  її краще викласти у доступній для учасників формі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей;

- притча повинна бути логічно пов'язана зі змістом розмови, бесіди, дискусії, тренінгу тощо.

Коли я планую заняття з дітьми, обов'яз­ково добираю притчу або історію, яка відповідає меті, темі розмови.

У цикл бесід для школярів «Година спіл­кування із психологом» включаю різноманітні теми, наприклад,  «Куріння і здоров'я» (додаток В), «Цінуй себе і тебе цінуватимуть» (додаток Д), «Причини агресивності та насильства»  (додаток Е),  «Цінність людини – в її унікальності» (додаток Ж), «Вибір професії – вибір щасливого майбутнього»  (додаток З)  «СНІД:стань небайдужим і дій» (додаток К) та ін.

    Наприклад, тему «Дозвілля» починаю з таких слів: «Дозвілля... З ним можна чинити на власний розсуд. Проте вільний час, як і робочий, однаково належить одному часові — часові життя людини». І далі використовую притчу «Цінність часу».

 

Притча «Цінність часу»

F:\maxresdefault.jpg                                                               Один бізнесмен накопичив великий капітал — 3              

                                                           мільйони доларів. Він вирішив, що візьме собі рік 

                                                           відпустки, щоб удосталь відпочити. Але не встиг

                                                           прийняти це рішення, як його відвідав Янгол 

                                                           Смерті. Бізнесмен дуже злякався і вирішив

відкупитися. «Продай мені три тижні життя, і я віддам тобі мільйон», — запропонував він. Але Янгол Смерті відмовив. «Гаразд, продай тільки 1 день, і я віддам усе, що маю». Янгол відмовив. Тоді чоловік запитав, чи може Янгол Смерті дати йому кілька хвилин, щоб написати прощального листа. Янгол погодився. Бізнесмен написав: «Правильно використовуйте час, який вам відведено дня життя. Я не зміг купити навіть години за 3 мільйони доларів» [5].

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

      Якщо розглядається тема толерантності чи конструктивних стосунків, буде доречна  притча «Все залишає свій слід».

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\hqdefault.jpgПритча «Все залишає свій слід»

       Жив собі хлопець із жахливим характером. Якось

батько дав йому мішок із цвяха­ми і сказав по одному

забивати їх у паркан щоразу, коли хлопець втратить

терпець і посвариться з кимось. Першого дня хлопець

забив 37 цвяхів. Згодом він навчився опановувати себе,

 і забитих цвяхів щодня меншало. Хлопець зрозумів,

що легше навчитися стримувати свої емоції, ніж забивати цвяхи.

      Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це. Той наказав синові витягати з паркана по одному цвяху у ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син міг сказати батькові, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі: «Ти добре поводишся, синку, але подивися, скільки дірок залишилося... Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись...» [5].

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

      «Притчу про людину» пропоную послухати тоді, коли йдеться про саморозвиток людини, самовдосконалення, самопізнання.

F:\выбор.jpgПритча про людину

                                       Одна людина вирішила змінити світ. Але світ — такий                      

                                    великий, а вона — така ма­ленька. Тоді вона вирішила змінити

                                    своє місто. Але місто — таке велике, а вона — така маленька.

                                    Тоді вона вирішила змінити свою родину. Але родина у неї така 

                                    велика, одних дітей із десяток. Тоді ця людина вирішила змінити 

                                    те єдине, що їй до снаги. Саму себе  [3]. 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

     Тема правильного вибору поведінки в житті підлітка дуже актуальна, тому притча «Про двох вовків» буде доречною.

Притча про двох вовків

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\volki.jpg     Колись давно старий індієць розповів своєму

внуку одну життєву істину: «Всере­дині кожної

людини відбувається боротьба, дуже схожа на

боротьбу двох вовків. Один вовк — зло, заздрість,

ревнощі, смуток, егоїзм, амбіції, брехня. Другий

вовк — добро, мир, любов, надія, люб'язність, істина,

 доброта, вірність».

      Маленький індієць, зворушений до глибини душі словами діда, на мить замислився, а потім запитав: «А який вовк зрештою перемагає?».

      Обличчя старого торкнулася ледь помітна усмішка, і він відповів... (пауза, відповіді дітей: «Добро, яке є у твоєму серці», «Те, що ти сам хочеш»): «Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш» [5].

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

 

 

      У підлітковому віці основним видом діяльності стає спілкування. У ході бесіди я спо­нукаю дітей до розуміння того, що необхідно відповідально ставитися до навчання, адже це дуже важлива частина життя кожної людини. І тут у нагоді стає притча «Про мандрів­ників»

Притча про мандрівників

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\98526951_pritcha_pro_putnika.jpg                                                             Одного дня мандрівники влаштовувалися на                                          

                                                         ночівлю на засипаному галькою морському березі.

                                                         Раптом з небес полинуло світло. Мандрівники

                                                         зрозуміли, що почують божественне одкровення, і 

                                                         приготувалися чекати. За якийсь час із височини

                                                         пролунав голос. Бог звернувся до мандрівників:

                                                         «Наберіть гальки і покладіть її у сумки. На ранок вирушайте в дорогу. Ідіть весь день. Увечері ви радітимете і сумуватимете одночасно». Після цього і світло, і голос зникли.

    Мандрівники були розчаровані. Вони чекали пророцтва, вселенської правди, яка зробила б їх багатими та відомими, а натомість отримали завдання, сенсу якого не розуміли. Проте, згадуючи про небесне сяяння, вони про всяк випадок із бурчанням покидали в сумки декілька дрібних камінчиків.

     Подорожні йшли весь наступний день. Увечері, вкладаючись спати, зазирнули у свої сумки. Замість гальки в них лежали діаманти. Спочатку мандрівників охопила радість. А за мить — смуток: діамантів було так мало!

     Основна думка: ми не завжди беремо те, що нам пропонують (в описаному випадку — знання у вигляді гальки), а потім про це шкодуємо, але вже запізно  [3].

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

      Коли у дітей виникає запитання «Як стати щасливою людиною?», я розповідаю притчу «Щастя».

 

Притча «Сам зліпи своє щастя»

     Бог зліпив людину з глини, і залишився у нього невикористаний шматок. «Що б іще зліпити?» — запитав Бог. «Зліпи мені щастя», — попросив чоловік.

    Нічого не відповів Бог і лише поклав людині у долоню шматок глини [5].

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\hqdefault (1).jpg

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

     Якщо метою просвітницької та профілактичної роботи є формування культури спілку­вання, уміння висловлювати свої емоції без оцінювання, образ, пропоную притчу «Скільки важать наші слова?»

Притча «Скільки важать наші слова?»

F:\107686834_75014633_Sinichka__4_.jpg    Одного разу маленька синичка, сидячи на

засніженій гілці дерева, запитала в дикого

голуба:

       - Скажи, скільки важить одна сніжинка?

    - Не більше, ніж нічого, — відповів він їй.

    - Тоді я хочу розповісти тобі дуже цікаву

історію, — вела далі синичка. — Одного разу

я сиділа на ялиновій гілці, аж раптом почав падати густий сніг. Це ще не була снігова буря, і легкі сніжинки спокійно лягали на дерева. Я нарахувала 7 435 679 сніжинок, які опустилися на гілку. І коли остання сніжинка, яка, як ти сказав, «важить не більше, ніж нічого», впала на неї — гілка зламалася. — Після цього синичка злетіла, залишивши голуба у глибокій задумі  [3]

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

    Важливим моментом у житті дитини є порозуміння з дорослими, батьками. Це дуже хвилює дітей, особливо підлітків. Притча «Про віслюка» вчить не нехтувати доброю по­радою.

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (1).jpgПритча про віслюка

                                                            Бігав-бігав віслюк по полях та сильно стомився.   

                                                        Украй знесилений, розтягнувся на льоду:

                                                       - Відпочину трішки тут, немає більше сил!

                                                        Підлетів до нього жвавий горобець і почав на вушко  

                                                        щебетати:

                                                        - Ослику, спам'ятайся! Ти не на дорозі, а на 

                                                        замерзлому ставку!

     Але віслюкові так кортіло спати, що він нічого не бажав чути... За деякий час із його ніздрів повалила пара. Під дією тепла лід почав потрошку розтавати, а потім тріснув. Опинившись у холодній воді, віслюк одразу прокинувся й почав кликати на допомогу. Та було вже запізно...

    Висновок:  «Ніколи не слід нехтувати доброю порадою, особливо коли ти в незнайомому місці  [5].

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

     Серед учасників навчально-виховного корекційного процесу пропагую здоровий спосіб життя. Для цього доречною буде притча «Усе у твоїх руках», де основною думкою є те, що в наших із вами руках — основне (наше здоров'я). Ця притча буде доцільною і у профорієнтаційній роботі.

Притча «Усе у твоїх руках»

 Дуже давно у старовинному місті жив великий мудрець, слава про мудрість якого по­ширювалася далеко від його рідного міста. Проте був у місті і чоловік, який заздрив славі мудреця. І вирішив він придумати таке запитання, на яке той не зміг би відповісти.

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\mult_10.jpg    Він спіймав метелика і подумав: «А що, як я

спитаю у мудреця: який метелик у моїх руках,

живий чи мертвий? Якщо він скаже, що живий,

я стисну долоні, і ме­телик помре, а якщо скаже,

що мертвий, я розтулю долоні, і метелик злетить.

Тоді всі зрозуміють, хто з нас розумніший».

    Так заздрісник і зробив. Та коли він запитав мудреця про метелика, мудрець, який насправді був надзвичайно розумною людиною, відповів: «Усе у твоїх руках» [5].

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

    Є серед дітей і ті, хто не завжди впевнений в собі, у своїх силах. У бесіді з ними доречно буде прочитати притчу «Про падишаха» чи «Розповідь для натхнення».

Притча про падишаха

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\padishah2.jpg                                                                         Якось падишах захотів випробувати своїх 

                                                                     візирів.

                                                                        «О, мої піддані! — звернувся він до них. — 

                                                                     Я запропоную вам складне завдання, мені

                                                                     цікаво, хто з вас може виконати його».

                                                                     Падишах повів візирів у сад, в одному з

                                                                     кутків якого стояли іржаві залізні двері з величезним замком. «Той, хто відчинить ці двері, стане моїм першим візиром», — сказав він.

    Деякі придворні лише хитали головами, інші дивилися на замок, решта почали нерішуче штовхали двері, хоч були певні, що не відчинять їх. Один за одним піддані відходили від дверей.

    Лише один візир уважно оглянув двері, обмацав замок і щосили штовхнув їх.

    І — о диво! — спочатку з'явилася вузька щілина, а далі двері почали прочинятися швидше, і нарешті розчахнулися. Тоді падишах сказав: «Ти станеш моїм першим візиром, бо покладаєшся не тільки на те, що бачиш і чуєш, а й віриш у власні сили» [3].

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

     Часто в нашому житті відбуваються наскільки складні ситуації, що здається – гірше бути не може і ніякого виходу немає. Дитині чи дорослій людині варто розповісти наступну історію.

Притча про колодязь       

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\osel.jpg      Одного дня осел впав в колодязь і став голосно

волати, закликаючи на допомогу. На його крики

прибіг хазяїн ослика і розвів руками – адже 

витягнути ослика з колодязя було неможливо.

      Тоді хазяїн розсудив так: «Осел мій вже старий,

і йому недовго залишилося, а я все одно хотів  купити нового молодого осла. Цей колодязь вже зовсім висох, і я вже давно хотів його засипати та вирити новий. То чому б відразу не вбити двох зайців - засиплю я старий колодязь і ослика разом з тим закопаю».

      Недовго думаючи, він запросив своїх сусідів – усі  дружно взялися за лопати і стали кидати землю та каміння в колодязь. Осел відразу ж зрозумів, що до чого і почав голосно волати, але люди не звертали увагу на його крики і мовчки продовжували кидати землю в колодязь. Проте, дуже скоро ослик замовк. Коли хазяїн заглянули в колодязь, він побачив наступну картину – кожен камінчик та шматок землі, який падав на спину ослика, він струшував і приминав ногами. Через деякий час, до загального здивування, ослик виявився вгорі і вистрибнув з колодязя!    

      Кожна проблема - це камінь, який життя кидає в нас, але ступаючи по цих каменях, ви можете вибратись зі складної та безвихідної ситуації  [3].

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 1. Аналізування результатів щодо ефективності застосування розробки

 

    Притча служить для мене одним з основних методів зацікавленості учнів у проведенні профілактично-просвітницької роботи, головним завданням якої є підвищення психологічної культури та грамотності учнів, їхньої життєвої компетентності. Притчу можна розказати учням будь-де і будь-коли, будь це чи година спілкування з психологом, чи тренінгове заняття, чи консультація тому, хто  звернувся  до тебе з своєю особистою проблемою…

    І це принесло свої плоди: діти стали цікавитися моїми заняттями, дедалі частіше відвідують мій кабінет. Учні стали більш впевнені у тому, що саме психологічна служба допоможе  їм вирішити їхні душевні  переживання і конфліктні ситуації.

    Усе приходить і відходить тоді, коли настане  час. З плином цього володаря людського життя змінюються моральні цінності, погляди, переконання. З часом змінюється і людський побут: кожна річ шукає собі більш практичні аналоги. Проте, вічні речі залишаються вічними. Так і притчі:  істина, закладена в них, буде жити вічно.

     На завершення можна сказати, що прит­чі — не тільки витвір мистецтва, у

них — мудрість віків, вони вчать людей розв'язувати свої проблеми, розвивають мислення, ін­туїцію, уяву  [1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg 

 1. Додатки

Додаток А

 

План роботи практичного психолога Берестівського НВК

ПРЕВЕНТИВНИЙ  НАПРЯМ

Зміст роботи

Клас

Термін виконання

Вид роботи

Примітка

Ознайомлення з поняттям «гендерна рівність»

1-4

5-11

Жовтень

Просвітницька бесіда «Ґендерна рівність у суспільстві»;

Просвітницька бесіда «Я – дівчинка, я – хлопчик, ми – рівні»

 

Профілактика ксенофобії, расизму в супільстві

5-11

Вересень, січень, квітень

Тренінги «Ми та інші», «Ксенофобія», анкетування «Проблеми ксенофобії і расизму в суспільстві»

План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на   2011-2015 роки (розпорядження КМУ від 15.06.2011 №653)

Профілактика шкідливих звичок в початковій школі

1-4

Січень

Просвітницька бесіда  «Шлях до ЗСЖ»

План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (наказ МОН України від 30.12.2010 №1313)

Профілактика шкідливих звичок. Ознайомлення з проблемами ВІЛ/СНІДу

5-11

Грудень

Просвітницька бесіда «СНІД. Стань небайдужим і дій!»

План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (наказ МОН України від 30.12.2010 №1313)

 

Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки (розпорядження голови ОДА від 25.05.2015 №272)

Профілактика торгівлі людьми

5-11

Лютий

Фільм «Життя на продаж»

Розпорядження голови ОДА від 07.09.2012 №423

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

1-7

Березень

Година спілкування «Знаємо свої права – виконуємо обов’язки»

План заходів Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року (затверджено головою ОДА від 28.09.2012)

Профілактика  подолання дитячої злочинності, безпритульності, безоглядності

5-7

Квітень

Просвітницька бесіда «Безпритульність та торгівля дітьми»

Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року (розпорядження голови ОДА від 04.09.2013 №485)

Профілактика куріння

5-11

Травень

Акція «Припини курити!

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА  ПРОСВІТА

 

Тема заняття

Клас

Термін проведення

Примітка

Бесіда «Що таке толерантність»

2-4

Вересень

Обласна цільова програма щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року (розпорядження голови ОДА від 25.09.2012 №518

Просвітницька бесіда «Я – дівчинка, я – хлопчик, ми – рівні»

1-4

Жовтень

 

Бесіда «Як формувати режим дня»

1-4

Листопад

 

Години психолога «Шлях до ЗСЖ»

1-4

Грудень

План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (наказ МОН України від 30.12.2010 №1313)

Бесіда «Профілактика інтернет – залежності»

1-4

Січень

 

Година спілкування «Культура взаємовідносин»

1-4

Лютий

 

Година спілкування «Знаємо свої права – виконуємо обов’язки»

1-4

Березень

 

Бесіда «Що таке здоров'я»

1-4

Квітень

 

Бесіда «Умій протистояти шкідливому впливові»

1-4

Травень

 

 

Просвітницька бесіда  «Асоціальна поведінка та її наслідки»

 

8-11

Вересень

План заходів щодо профілактики правопорушень серед  дітей та учнівської молоді на період до 2015 року (наказ МОН, молоді та спорту  України від 03.08.2012 року №888)

 Просвітницька бесіда ««Ґендерна рівність у суспільстві»

6-11

Жовтень

 

Година спілкування «Культура взаємовідносин»

6-7

Листопад

Національноа кампанія «Стоп насильству!» на період до 2015 року (наказ  МОН України від  30.12.2010 №1312) 

Просвітницька бесіда «СНІД. Стань небайдужим і дій!»

5-11

Грудень

 

Година спілкування «Знаємо свої права – виконуємо обов’язки»

5-7

Березень

 

Година психолога «Безпритульність та торгівля дітьми»

5-7

Квітень

Розпорядження голови ОДА від 07.09.2012 №423

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgДодаток Б

Список інтернет-посилань на відеопритчі

 1. Притча «Все в твоїх руках» -  https://www.youtube.com/watch?v=8qFWSyFGfZc

 

 1. Притча «Цінність часу»https://www.youtube.com/watch?v=qw1igXkrl7o

 

 1. Притча «Все залишає свій слід» -  https://www.youtube.com/watch?v=8XVM86wmImc

 

 1. Притча «Зцілення імператора» - https://www.youtube.com/watch?v=x-xPBlL52i4

 

 1. Притча «Не слухайте думки оточуючих» - https://www.youtube.com/watch?v=vnCaAt4DHRg

 

 1. Притча про людські стосунки - https://www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E

 

 1. Притча про маму –  https://www.youtube.com/watch?v=-y5EtfcIw18

 

 1. Притча про щастя –  https://www.youtube.com/watch?v=3p94ZrbQ6vk

 

 1. Притча «Про горобця» - https://www.youtube.com/watch?v=ttgTqP9EJ7w

 

 1. Притча «Про матеріальність думок» - https://www.youtube.com/watch?v=uV8DJB72Y08

 

 1. Притча «Про сорокаденний цикл звикання» - https://www.youtube.com/watch?v=0oevmTNMfic

 

 1. Притча «Про чотири свічки» -  https://www.youtube.com/watch?v=eETRJ98E1Do

 

 1. Притча «Сам зліпи своє щастя» - https://www.youtube.com/watch?v=LIMJJEklmks

 

 1. Притча «Щаслива сім'я» - https://www.youtube.com/watch?v=AM7D8nXDZAU

 

 1. Притча про сіяча - https://www.youtube.com/watch?v=ztmRxVMhZ3A

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgДодаток В

Тренінг  «Куріння і здоров'я»

 

Мета: доповнити і розширити знання учнів про куріння та його вплив на здоров’я;  з’ясувати причини і наслідки вживання тютюнових виробів; аналіз існуючих у молодіжному середовищі міфів про них;  формувати негативне ставлення до тютюнопаління.

Обладнання та матеріали: аркуші паперу А4, підручники, зошити, фломастери, олівці, маркери, скоч, стікери,  плакат «Правила роботи в групі», плакат «Гора» (очікування), презентація  про куріння

 

Хід тренінгу:

1. Вступна слово психолога

- Доброго дня усім присутнім. Рада бачити вас у гарному настрої. «Палити - це круто, ти виглядаєш дорослим і стаєш популярним», - приблизно так думають багато підлітків. До 13 років майже 50% підлітків пробували палити, а серед 16-річних більше 80% експериментують з палінням, і один із трьох палить щодня. Шість з десяти дітей, що починають палити, ніколи не зможуть кинути цієї звички. І навряд чи потрібно додавати, що паління шкідливе для здоров’я, воно підвищує шанси захворіти на рак легенів, серця та кровоносних судин. Особливо це стосується тих, хто почав палити у дуже ранньому віці.

Сподіваюся сьогоднішня спільна робота не буде марною, а знання, які ви отримаєте знадобляться вам.

 

2.  Вітання

- Як ви хотіли б, щоб вас називали на теперішньому занятті? (кожен з учасників по- черзі називає своє ім'я)

 

3. Вправа  «Ніхто не знає»

Мета: створення атмосфери прийняття та розуміння; розвиток емпатії.

Перекидаючи м'яч по колу, учасники продовжують фразу « Ніхто не знає, що я ...»  (умію шити, співати та ін.)

 

4. Правила роботи в групі

- Давайте перечитаємо правила групи. Чи згодні ви з ними? Які з правил потрібно змінити? (правила вивішені на плакаті)

 •              Сьогодні ми з вами будемо обговорювати важливу тему «Куріння і здоров’я». На стікерах запишіть очікування і розмістіть їх у підніжжя гори. (Наприклад: я хочу дати відповідь питання  «Чому куріння шкідливе для здоров’я?»)

 

5.  «Мозковий штурм»

Класна дошка розділена навпіл.

Учні по черзі називають і записують свої міркування.

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Психолог:

 •  Ми переконались, що причини чому люди палять можуть бути різними.

- А які наслідки можуть бути у курців?

6. Робота в групах

(Учні підходять до кошика з кульками червоного і синього кольорів і вибирають одну на свій вибір. За кольорами вибраних кульок учні об'єднуються у дві групи)

     Завдання для груп:

а)  створення колажів:

 1.              до чого найчастіше призводить куріння.
 2.            що я буду робити, щоб не курили мої друзі і я сам.

 б)  презентація плакатів

 

7. Міфи і факти про куріння

Мета: розвінчувати міфи про куріння

 1.            Роздати учням по 2 кружечки: червоний і зелений
 2. Психолог зачитує твердження, а учні піднімають зелений кружечок , якщо погоджуються з цим твердженням, червоний - якщо не погоджуються
 3.            Вислухати  учнів, що підняли зелений кружечок
 4.            Надати слово тим, хто має протилежну точку зору

 

Міф: куріння підбадьорює та підвищує працездатність

Факт: давно спростована думка про те, що куріння знімає стрес. Навпаки, воно призводить до нервозності й бажання закурити наступну сигарету

Міф:  краще курити, ніж товстіти.

Факт: лікарі довели, що більшість людей вже через рік після відмови від нікотину втрачають усі зайві кілограми. Пацієнтам, які відмовилися від куріння та протрималися впродовж двох років, ожиріння загрожує менше, ніж запеклим курцям. Окрім того, серед товстунів курців анітрохи не менше,ніж серед тих, у кого немає проблем із зайвою масою тіла. Саме по собі куріння на масу тіла ніяк не впливає, воно лише послаблює відчуття голоду. Доведено й те, що багато колишніх курців використовує   їжу як замінник сигарети, саме це й збільшує їхню масу. Варто також зауважити, що куріння шкідливіше від зайвої ваги.

Міф: куріння допомагає думати.

Факт: радше навпаки. Причина зниження інтелекту криється у відкладеннях кальцію в судинах. Вони заважають кровообігу та збагаченню мозку киснем, що призводить до зниження мозкового потенціалу.

Міф: легкі сигарети не дуже шкідливі для здоров’я. 

Факт: на жаль, вони не менш шкідливі, ніж звичайні. Використовуючи легкі сигарета, курці затягуються частіше та глибше, що призводить до раку легенів.

Міф: пасивне куріння є безпечним.

Факт: насправді,воно, навіть, небезпечніше, ніж звичайне. Сигаретний дим поділяють на два струмені: основний і побічний. Перший потрапляє в легені під час затягування, а другий виходить від вогника, що жевріє На кінці сигарети, де концентрація шкідливих хімічних речовин у 50 - 100 разів більша. У родинах, де батьки постійно курять, дитина в 4 -5 разів частіше хворіє, у неї порушується розумовий і психічний розвиток.

 

8. Зворотній зв’язок. Вправа «Відкритий мікрофон»

По колу учні продовжують речення: Я дізнався...

 

9. Здійснення очікувань

- Чи здійснились ваші очікування?

Підійдіть до плакату і розмістіть свої очікування на ту висоту гори, якої ви досягли на сьогоднішньому тренінгу (учні розміщують папірці з очікуваннями на вершині гори)

 •                    На завершення хотілося б сказати, що сучасна мода одна - здоров’я. Бути здоровим - модно, стильно, красиво, класно. По-справжньому сучасний еталон краси - людина, яка обирає здоровий спосіб життя.

 

10. Розповідь притчі «Про двох вовків»

 

11. Підсумок заняття

 •                    Я впевнена, що ви зробите правильні висновки із сьогоднішнього заняття та зробите свій вибір на користь здорового способу життя [11].

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgДодаток В

Година спілкування з психологом

«Цінуй себе і тебе цінуватимуть»

 

Мета|ціль|: дати поняття про самоцінність| людського «Я».

Завдання|задачі|:

 • розвиток навичок|навичок| самоаналізу і самооцінки;
 • допомогти учням визначитися з|із| самооцінкою.
 • формувати позитивну самооцінку.

 

Хід заняття:

    Психолог. Людина приходить в світ без минулого, без яких-небудь уявлень про те, як поводитися, без критеріїв самооцінки. Вона вимушена|змушений| орієнтуватися на досвід|дослід| людей, що оточують її, на ті оцінки, які дають їй інші|особистості|. За перші п'ять-шість років самооцінка формується майже виключно|винятково| на основі інформації, що отримується|одержує| в сім'ї. Потім людина йде в школу, і на неї починають|розпочинають| впливати інші чинники|фактори|. Зовнішні чинники|фактори|, як правило, підкріплюють високу або низьку самооцінку, яку дитина|дитя| придбала|набула| удома|вдома|. Надалі самооцінка ґрунтується на досвіді|досліді| і особистих|особових| взаєминах, які трапляються в житті: на основі ваших взаємин в сім'ї, з|із| батьками і іншими родичами; стосунків з|із| друзями, сусідами, викладачами, при відвідинах|відвідуваннях| клубів, досвід|дослід| відповідності стандартам і міфам, що створюються засобами масової інформації.

     Це необхідно для того щоб|аби| відчувати|почувати| себе щасливим, бути здатним|здібним| долати|переборювати| труднощі. Всі болі людини, її проблеми - все це результат низької самооцінки, яку людина не змогла ні усвідомити, ні змінити|зраджувати|.

 

     Робота по темі «Самооцінка»  з|із| притчею «Сам зліпи своє щастя» (читання і обговорення притчі)

-  Як ви зрозуміли зміст|зміст| притчі? Чому людина не почула відповіді від Бога, а лише відчула в руках шматочок глини? Зверніть увагу на тему заняття. Як ви розумієте значення слова самооцінка? (Самооцінка - це здатність|здібність| людини чесно, з|із| любов'ю|коханням| і по гідності|чесноті| оцінювати себе).

    Робота в групах.  Протягом даного часу кожна група готує відповідь на питання:

«Що для вас найважливіше|поважне| і цінніше|коштовне| в житті?» (представник групи зачитує, йде обговорення). За допомогою психолога діти роблять висновок|висновок|, що кожна людина неповторна і є цінністю.

 

    Учням пропонується закінчити наступні|такі| пропозиції|речення|:

Кожна людина повинна:

Любити|кохати| себе - значить:

Якщо самооцінка у людини низька, то:

Той, хто|КТО| не любить|кохає| себе:

    Після|потім| закінчення роботи діти|хлопці| зачитують свої варіанти пропозицій|речень|. Далі їм пропонується порівняти свої варіанти із|із| твердженнями психологів.

 

     Психолог.   Кожна людина повинна любити|кохати| себе і приймати такою, якою є.

Любити|кохати| себе - означає|значить| гордитися своїми вчинками і бути упевненим, що робиш правильно.

    Якщо самооцінка у людини низька, то вона відчуває безпорадність, безсилля і самотність|самітність|. Той, хто|КТО| не любить|кохає| себе, не може щиро любити|кохати| інших. Людина з|із| низькою самооцінкою не може подарувати людям щастя.

    Для того, щоб краще зрозуміти, що таке висока самооцінка або низька, пригадай, коли ти був упевнений в собі. У житті кожної людини є такі моменти, коли вона відчувала|почував| повну|цілковиту| упевненість в собі, в своїх силах, гордість за себе. Можливо, це було, коли тебе похвалили батьки або викладачі, а може бути, ти одягла|надягнула| гарну сукню|сукню|, і отримала|одержувала| безліч компліментів, а може, просто допомогла другу в складній ситуації.

Якщо пригадати ті відчуття, які ви пережили|переживали|, то стане зрозуміло, що означає|значить| відчувати|почувати| себе потрібним іншим|.

 

Висока самооцінка:

Я розумний

Я красивий

Я веселий

Я здатний|здібний| гарно вчитися

Низька самооцінка:

Я потвора

Я дурний

Я нудний

Я не можу гарно вчитися|

Я - невдаха ||надходять|

 

Тест

Ти спокійно сприймаєш конструктивну критику?

Ти легко сходишся з|із| людьми?

Ти відверто і відкрито|відчиняти| показуєш свої відчуття|почуття|?

Ти цінуєш близькі стосунки з|із| людьми?

Ти готовий сміятися над своїми помилками і вчитися на них?

Ти шукаєш можливості|спроможності| спробувати себе в чомусь новому?

Для тебе важливий|поважний| твій фізичний стан|достаток|?

Ти довіряєш собі?

Ти радієш за інших, коли вони досягають успіху?

    Якщо ти на більшість питань відповів "так|та|", у тебе здорове і адекватне сприйняття себе.

 

    Стандартні наслідки низької самооцінки:

    В результаті|унаслідок| низької самооцінки утворюється замкнуте  коло|коло|. Яким би не був рівень твоєї самооцінки|, ти завжди можеш поліпшити його. Потрібно вчитися думати|вважати| про себе добре. Це необхідно, тому що|бо| самосприйняття впливає на твій спосіб життя. При високій самооцінці людина відчуває|почуває| себе успішною, здатною|здібною| вчитися і працювати. Людина відчуває|почуває| себе улюбленою|любою| і потрібною. Формування самооцінки відбувається|походить| постійно. Підвищення самооцінки, формування позитивного уявлення про себе можливо і необхідно в будь-якому віці!

 

        Будь собі кращим іншому, а це означає, що:

 • Ти готовий прийняти всі свої слабкі|слабі| і сильні сторони - вони є у|біля| всіх.
 • Ти пишаєшся своїми перемогами, як великими, так і маленькими.
 •  Не намагайся|пробуй| бути кимось, використовуй і розвивай свої власні таланти.
 •           Регулярно відводь час на те, щоб|аби| побути наодинці зі своїми думками|гадками| і відчуттями|почуттями|, читай, займайся спортом. Вчися насолоджуватися своїм життям|товариством|.
 •           Звертай увагу на свої думки|гадки| і відчуття|почуття|, поступай|надходь| так, як ти вважаєш за правильне, роби|чини| те, від чого ти відчуватимеш|почуватимеш| себе щасливим і повноцінним.
 •           Вчися любити|кохати| ту унікальну людину, яким ти є|з'являєшся|, витягуй уроки зі|із| своїх помилок, не дуже|занадто| емоційно|емоціональний| їх сприймай, пам'ятай, що ці успіхи і поразки|ураження| робить|чинить| той, кого|КТО| ти любиш|кохаєш|, крім того, не забувай вчитися і на чужих помилках, а не тільки|лише| на своїх.

 

     Читання психологом |учителем| притчі «Все в твоїх руках»

    (Дана притча не коментується учнями|хлопцями|, кожен залишається зі|із| своїми думками|гадками| наодинці)

 

      Рефлексія. Учні дають оцінку заняттю

-  Що нового ви дізналися про себе? Як можуть стати в нагоді отримані|одержувати| сьогодні знання? (по закінченню  заняття кожен учень отримує|одержує| пам'ятку, в якій прописані правила підвищення самооцінки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [10]

 

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgДодаток Е

Година спілкування з психологом

«Причини агресивності та насильства» [2]

 

    Мета: обговорити з дітьми причини та наслідки проявів агресивності, показати прямий зв’язок агресії та насильства; формувати навички правомірної поведінки, вміння самостійно приймати рішення, відстоювати власну думку; розвивати мовлення учнів, елементи логічного мислення; виховувати толерантність у ставленні до людей, кращі людські якості.


Хід заняття:

1. Привітання

2. Повідомлення теми і мети заняття . Відеопритча «Все залишає свій слід»

    - Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися не забивати цвяхи в душі близьких, як залагоджувати ситуації конфлікту, як контролювати власні емоції, що викликають агресивність. Бо агресивність – перший крок до насильства. Епіграфом до уроку будуть слугувати слова Біблійного царя Соломона: «Добро чиниш – себе прославляєш, зло чиниш – себе принижуєш!»

 

3. Бесіда

- Чого навчає ця притча?

- Як ви гадаєте, чи реально навчитися володіти собою, стримувати негативні емоції?

 

4. Словникова робота

З’ясуємо суть понять, про які піде мова на нашому виховному занятті.

- Як ви можете пояснити слова «насильство», «агресивність», «агресор», «жертва»?

    Насильство - це будь-які умисні дії однієї людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують права і свободи людини і наносять їй фізичну, моральну чи психічну шкоду.

    Агресивність – це поведінка, яка спричинює шкоду іншим людям. Агресія проявляється у побитті інших людей, у вербальних образах, погрозах, ворожих насмішках, жартах, а також містить непрямі форми фізичної та вербальної агресії (бойкот, ворожа міміка та жестикуляція).

    Агресор – це людина, яка здійснює насильство.

    Жертва – це людина, яка зазнає насильства.

    Агресія виявляється у вигляді різних реакцій: роздратування, негативізм, злість, підозрілість, образа, вербальна агресія та інше. Найбільш небезпечною реакцією є використання фізичної сили проти іншої людини – фізична агресія. Підлітки нерідко схильні до прояву сили. На їхню думку, готовність до фізичних дій, з’ясування відносин на кулаках є ознакою хоробрості, мужності, рішучості.
     Найактуальнішою проблемою в дослідженнях сучасних психологів та педагогів є зростання агресивності дітей, підлітків та молоді. Актуальність цих проблем засвідчують статистичні дані, що наводяться працівниками різних соціально-психологічних служб, комісій у справах неповнолітніх та центрів суспільних зв’язків МВС. За даними. одержаними цими організаціями, в останні роки значно зросла злочинність серед підлітків і, що особливо тривожно, -- дитяча злочинність. При цьому правопорушення часто супроводжуються актами агресії, жорстокості й насильства або кояться в стані афекту.

    Які ж причини агресивності, звідки її витоки? Психологи відзначають декілька факторів, що сприяють агресивності дітей. Ось деякі з них:

 • - взаємостосунки з однолітками;
 • - стосунки в сім’ї ( протилежні вимоги батьків, непослідовність батьків);
 • - особливості характеру (гіперактивність, нервовість, збудження);
 • - засоби масової інформації (телебачення, кіно, детективи зі сценами    
 •   насильства тощо);
 • - комп’ютерні ігри, мережа Інтернет;
 • - засоби, що діють на підсвідомість ( наприклад, прослуховування музики).

5. Прослуховування музики

    - Відчуваю ваші внутрішні заперечення, коли серед інших причин агресивності підлітків я назвала вплив музики. Нещодавно я цікавилася у вас, яку музику ви любите слухати? Ось для порівняння прослухайте два уривки музичних творів і спробуйте пояснити, що ви відчували під час їх відтворення.

    Запис музики рок-групи «Рамштайн» - «Бензин» і мелодія з «Ромео і Джульєтти» Енніо Морріконе. (прослуховування названих мелодій)

- Опишіть свої почуття, викликані кожною з мелодій (відповіді дітей).

- Ви любите грати в комп’ютерні ігри?

- Що в цих іграх, розкажіть.

    Часто батьки купують своїм дітям комп’ютер для того, щоб вони менше часу проводили на вулиці. Проте в кіберпросторі на дитину очікує не менше загроз, ніж у реальному житті. Інтернет та комп’ютерні ігри викликають звикання, подібне до наркотичного. Результати такого звикання багато в чому подібні — зникає цікавість до реального життя, дитина відчуває роздратування, якщо не може зайти в Інтернет та продовжити гру. Залежна від комп’ютеру людина є асоціальним типом зі збудливою психікою, тобто потенційним порушником закону.

 

6. Анкетування на виявлення рівня агресії

    Людині властива здатність завищувати власну самооцінку. Але якщо чесно і правдиво, бо для себе ж, виконати елементарне тестування, то вам відкриється суть вашого характеру. Ви дізнаєтесь про рівень вашої агресивності, а це допоможе вам пізнати самих себе. Проведемо анкетування.

 

Бланк тесту

№ з/п

Запитання:

Варіант відповіді:

Бали

Так

Ні

1

Чи терпляча ти людина?

 

 

 

2

Чи впевнений ти в пріоритеті сили над логікою?

 

 

 

3

Чи вважаєш, що оточуючі заздрять тобі з того чи іншого приводу?

 

 

 

4

Чи важко тобі утриматися від сварки, якщо ти з кимось категорично не згодний?

 

 

 

5

Чи подобається тобі іноді робити щось на зло іншим?

 

 

 

6

Чи буваєш ти неввічливим в тих чи інших ситуаціях?

 

 

 

7

Чи любиш ти читати детективи, дивитись бойовики та фільми жахів?

 

 

 

8

Чи подобається тобі кепкувати з інших, бути критичним і саркастичним?

 

 

 

9

Чи є поруч із тобою людина, яку ти по-справжньому ненавидиш?

 

 

 

10

Чи буваєш ти неприємним для оточуючих?

 

 

 

11

Чи вважаєш ти, що дітей слід карати за неслухняність?

 

 

 

12

Чи вважаєш ти, що застосування смертної кари у деяких випадках виправдане?

 

 

 

13

Чи відчував ти коли-небудь таку лють, що розбивав чи рвав якусь річ?

 

 

 

Загальна кількість балів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Обробка отриманих результатів:

     За кожну позитивну відповідь нараховується 1 бал.

0-4 бали. Учень доброзичливий по відношенню до оточуючих, вважає, що найкращий спосіб спілкування – порозуміння. Він схильний вірити в душевне благородство людини, доброту, справедливість і любов як фактори, які визначають обличчя людства. Але вміння володіти власними емоціями і почуттями нерідко поєднується з недостатністю впевненості в собі.

5-8 балів. Учню властива стриманість, але вона не має нічого спільного з байдужістю чи невпевненістю в собі. У випадку необхідності він здатний підкоряти своїй волі інших людей, не дозволить їм керувати собою, вміє протиставити невмотивованій агресії власну активно-захисну поведінку.

8-13 балів. Учень явно схильний до агресивних імпульсів по відношенню до оточуючих і втрати самоконтролю. Його агресивність носить наступальний характер і досить часто є невмотивованою з боку інших. Він не завжди навіть сам усвідомлює, що його прагнення бути відвертим насправді часто означає прояв агресії. Він часто дає негативні оцінки оточуючим, підвищує тон і використовує лайливі слова.

    - Тепер, знаючи про себе, наскільки ви схильні до агресії, ви можете навчитися володіти собою у конфліктних ситуаціях, контролювати свої емоції, вгамовувати наростаючу агресивність. У конфліктній ситуації агресор завдає шкоду не тільки жертві, а й собі. Він не хоче відповідати за свої вчинки, спеціально заподіює шкоду іншим, тим самим він руйнує своє здоров’я. Адже лють, жорстокість і злість руйнують його нервову систему - і хвороби неминучі.

7. Підбиття підсумків заняття

    - Який висновок ми можемо зробити в результаті почутого сьогодні? Чи гарно бути злим, поганим, щоб оточуючі сприймали вас, як отого злого робота? Чи важить для людини думка оточення? (відповіді учнів)

    - Розпочинаючи наше заняття, ми говорили про насильство як результат агресивності. Усе має причини і наслідки – такий закон філософії життя. І те, якою стане людина, залежить від неї самої. Готовність до самовдосконалення говорить про зрілість характеру. Наймудріший з Біблійних царів Соломон повчав: «Добро чиниш – себе прославляєш, зло чиниш – себе принижуєш!».  Усе в руках людини. Про це і старовинна східна притча.

8. Демонстрація відеопритчі «Все в твоїх руках»

    - Ваш вибір, ваша життєва позиція -- у ваших руках. Та пам’ятайте одну із Біблійних заповідей: якого ти хочеш ставлення від людей до себе, так і сам стався до них.

 

9. Пам’ятка «Як зупинити насильство»

     - Сподіваюсь, що це заняття нікого з вас не залишило байдужим! І на останок пропоную вам пам’ятку «Як зупинити насильство». Заглядайте в неї якомога частіше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Заключне слово психолога

    - Бажаю вам стати порядними людьми, стати гордістю ваших батьків, рідної школи, бажаю вам ніколи не отруювати своє здоров’я проявами агресивності. І хай у вашому житті панує добро. Примножуйте його!

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgДодаток Ж

Година психолога

«Цінність людини – в її унікальності!» [6]

 

Мета: довести ідею неповторності й унікальності кожної особистості, допомогти кожному з учнів знайти в собі те, що відрізняє їх від інших

 

Хід заняття:

 1.               Вітання

Здрастуйте ті, хто народився взимку!

Хто народився осінньої днини!

Хто найдобріший!

Хто найсильніший!

Хто любить музику!

У кого гарний настрій!

Здрастуйте всі!

 

 1. Вправа «Комплімент»

     - Як давно кожному з вас говорили компліменти? Тому розпочнемо урок з психологічної розминки. Кожний по-черзі (за бажанням)  повинен уважно подивитися на тих, хто поруч, і сказати їм комплімент. Будемо робити це з допомогою мікрофону.

     Усі люблять компліменти,кожна людина прагне набути власної значущості. Це дуже важлива властивість людської природи – бажання бути оціненою як належить.

 

 1. Повідомлення теми і мети заняття

     -  Тому тема нашої виховної години сьогодні дещо незвичайна: «Цінність людини – в її унікальності!»

     Мета – довести ідею неповторності й унікальності кожної особистості, допомогти кожному з вас знайти в собі те, що відрізняє вас від інших.

 

 

     4.Вступне слово психолога

     Людина. Таке близьке і зрозуміле всім слово. І разом з тим які різні відтінки ми вкладаємо в його значення…

     Щойно народжене дитя – уже людина. І малюк, і підліток, і юнак – людина. Один, виправдовуючи свої помилки, промовляє: «Я ж тільки людина». Про іншого, захоплюючись силою чи розумом, умілістю, величчю чи благородством, говорять: «Ото людина!»

     І я певна, що в кожному з вас є щось цінне, особливе, унікальне, цікаве й дивне.

 

5. Притча про вільну людину

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\freeman6.jpg                                               Одна людина не мала, що втрачати, тож цим пишалась і 

                                          вважа­ла себе вільною.  «Мені нічого утрачати, — говорила 

                                           вона. –  Мені нічого втрача­ти!»

                                               Якось вона захотіла побачити себе. Поглянувши на чисту 

                                           по­верхню озера, вона дуже здивувалася, тому що вода відображала тільки небо і хмари.

     «А де ж я?» — розлютилася людина.

     «А тебе немає», — відповіло озеро.

     (обговорення притчі)

     - Чи знаєте ви, що особистість кожного з нас характеризується п’ятьма складовими:

     Фізичний аспект - це наше тіло: шкіра і все,що під нею, а також наші фізичні характеристики і дії, наприклад, сила м’язів, витривалість, гнучкість.

     Емоційний аспект - це наші почуття: гнів,любов,сум.

     Соціальний аспект – це наша взаємодія з іншими людьми. Здатність співчувати, поважати, відстоювати свою точку зору.

     Розумовий аспект - це наше мислення, здатність розуміти, розмірковувати, і

розв’язувати проблеми,творчість і кмітливість.

     Духовний аспект – уявлення про віру, про сенс життя, моральні цінності людини.

     І ми у кожному з цих аспектів маємо щось своє, унікальне.

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\6df869aa3f87.jpg6. Притча про мудреця,  який одного разу вирішив оженитися

    Мудрець розповів своїм учням, як він вибрав собі дружину. Ви­ходив півсвіту, бачив дивних красунь Півночі, Півдня, Заходу і Сходу. І щоразу говорив собі: «Це вона!» Але в останню хвилину зупиняв себе запитанням: «А може, це ще не вона?»

     У кожній він знаходив те, чого не було в іншій. Так і

повернув­ся додому сам. Розчарований, дав собі слово оженитися на першій - ліпшій дівчині, що сподобається. Одружився, і прожив із нею довге і щасливе життя.

     У чому зміст моїх пригод? — запитав він учнів.

     Давайте ми попробуємо відповісти на запитання мудреця.

(обговорення притчі)

     Зараз ми проведемо кілька вправ, які допоможуть вам знайти в собі задатки до якихось видів діяльності, про які раніше ви не здогадувались.

    7. Вправа «Рима»

    Пропоную розбудити в собі талант поета. Прошу назвати риму до даного слова(сонце, рік, поле,…)

 

    8. Вправа «Нові застосування старим речам»

    Для чого ще може пригодитися непрацююча лампочка, списана ручка…?

 

    9. Робота в групах. Вправа «Я так бачу»

    Психолог  малює на дошці  хвилясту лінію, учні кажуть,що вони бачать річку, стежину,черв’яка, нитку і так далі.

    У всіх людей існують як негативні, так і позитивні риси характеру. Тому пропоную вам об'єднатися у дві групи. Перша група має записати на ватмані  позитивні риси характеру людини, а друга група – негативні.

 (презентація робіт)

 

    10. Висновки

     Сьогодні ми з’ясували, наскільки особлива та унікальна природа людини. Ваша особистість є цінною перш за все тому,що не існує нікого в світі, хто б повторював вас до дрібниць. Вам ніколи не знайти людини, яка мала би ті самі відбитки пальців, як і ви. Генетична інформація в ДНК ваших клітин є унікальною і неповторною. Не буває людей з абсолютно однаковими почуттями і думками. Саме це робить кожну людину унікальною і особливою.

     На завершення послухайте історію »Незвичне пограбування» і поміркуйте, що ж означає «бути особливим».

     «Два хлопці у великому місті потайки пробралися у приміщення універмагу. Коли, через кілька годин, вийшли, обидва вдоволено посміхались, хоча не вкрали жодної речі. Те,що вони скоїли, було набагато гірше. Вони пройшли по усіх відділах, міняючи на товарах цінники. Наступного дня все почалося як завжди. Лише через 4 години було помічено, що усі цінники на товарах переплутані.

    Деяким покупцям пощастило - вони придбали коштовні речі за безцінь. Іншим не поталанило, і вони заплатили значні суми за речі, які того не варті»

(обговорення історії)

     Оскільки наша поведінка залежить від того, як ми самі до себе ставимося та від ставлення до нас інших людей, нам слід навчитися адекватно визначати нашу справжню цінність. Це означає, що ми повинні добре знати, якими якостями ми наділені,щоб не дозволяти ні самим собі, ні оточуючим повісити несправжні «цінники».

     Подякуймо одне одному за сьогоднішню роботу! Сподіваюся, всім було приємно сьогоднішнє спілкування .

 

 

 

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg 

Додаток Е

 

Година спілкування з психологом

 «Усвідомлений вибір професії – запорука життєвого успіху» [7]

 

Якщо людина не знає, до якого порту вона пливе,

                жоден вітер не буде їй попутним

                                                                                                                   Сенека

 

    Мета: сприяти усвідомленню взаємозв’язку між  особистими   цілями  та    професійним  вибором,   актуалізувати процес  професійного  самовизначення  учнів, розширити знання учнів про світ професій.

Хід заняття:

1.       Вступне слово психолога

    Вибір професії – одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає людина у житті. Звичайно можна перервати навчання, якщо на третьому курсі інституту ти зрозумієш, що це справа не твоя, а можна через декілька років залишити роботу, яка не подобається. Однак час буде втрачено, та й розчарування  неминуче … Вибір професії, як і будь-який вибір – це прийняття рішення при великій кількості альтернативних варіантів та необхідності  враховувати різноманітні фактори. Є такий вираз: «Щастя - це коли ранком  хочеться йти на роботу, а після роботи – додому».

     Відколи живе людство, існує і проблема вибору занять, трудової діяльності, професійної кар’єри. Слово «професія» виникло на Землі як найвище, найдосконаліше творіння природи, підтверджують найдавніші пам'ятки, знайдені археологами, лінгвістами та істориками.  З різних історичних пам'яток відомо, що про­цес формування суспільних відносин супроводжувався розвитком ремесел, занять, появою різних професій. Відповідно виникали і проблеми з вибором їх, перші про­яви невідповідності професії, справі, уподобанням. Давно, дуже давно люди збагнули: справжню насолоду приносить лише та праця, яка обирається за власним ба­жанням, відповідно до інтересів, покликання, здібностей особистості. Ще відомий давньогрецький філософ Платон (427-347 рр. до н. е.) говорив: «Пізнай себе і роби свою справу». Саме про це ми сьогодні і поведемо мову.

 

 1. Вправа « Знайомство» «Мене звуть…, в майбутньому я бажаю бути…»

    Всім учасникам пропонується по черзі  назвати своє ім’я  та назвати ,яку професію у майбутньому вони хотіли отримати, та ким бути. Якщо хтось ще не вирішив не поспішати з вибором майбутньої професії, а поміркувати над цим питанням.

    «Ким ти будеш?»  Ще  малим  на  це запитання відповідають,  як правило,  не  задумуючись:  льотчиком, артистом, моряком, учителем, президентом…  Зараз  же, ви відчуваєте,  як важко  відповісти  на  таке,  здавалося  б,  просте  запитання однозначно.

     І справді, дуже нелегко розібратися у такому великому розмаїтті професій. Причому, ця проблема дедалі ускладнюється, бо якщо у 1926 році нараховувалось близько 10 тисяч професій,  у  1991 - понад  50  тисяч,  то  зараз  -  більше 100 тисяч.

     Отож,  з  цієї  великої  кількості  людських справ треба обрати одну.

     І тут важливо не  помилитись, -  віддати  перевагу   тій професії,  яка  найбільш відповідає здібностям, покликанню, знанням, потенціалу, потребам країни.

     Адже  від  того,  як  людина  працюватиме, залежатиме  майбутнє не тільки сім’ї, але й держави.  

 

 1. C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images.jpgРобота з притчею

                                              Якось    один   народ   вів   нелегку   боротьбу   проти 

                                            загарбників. І  коли  всім  стало  зрозуміло,  що  вони  

                                            програють  битву,  вояки  перестали  вірити своєму

                                            воєначальнику, почалась паніка.  Тоді  люди обернулися до 

                                            Господа і попросили: «О, Боже,  допоможи нам,  покажи,  

                                            де та людина, яка поверне  військо  і надихне  його  на   

                                            перемогу над ворогом». Господь  змилувався  й  показав  

дім,  де  жила така людина. Це  був дім шевця.   Люди  здивувалися:  «Це ж дім  шевця!»

     «Ні, - сказав  Бог.  -  Там  живе  справжній  генерал».

     Вояки з  недовірою,  але   все  ж  пішли  до  нього.  Швець  не  так  вправно володів мечем, зате  він уміло направляв,  підтримував, показував  можливі варіанти  тактики.  Вояки без роздумів кидалися у бій, бо бачили омріяну перемогу.

     Отже,  людина,  яка  могла  бути  генералом,  шила  не дуже  гарне   взуття,  а  бездарний   генерал  вів  військо  до поразки [8].

 • У чому ж суть притчі ? (Відповіді учнів.  ( … правильний вибір професії))                                               
 1. Слово психолога

    Вибір професії дуже важливий крок у житті. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, -  одна з найважливіших умов відчуття життєвої повноцінності.

     Оголошую тему нашого заняття «Усвідомлений вибір професії - запорука  життєвого успіху».

     Найбільш час­то професії ділять за предметом праці, що використовується в діяльності.  Відповідно до даної класифікації виділя­ють категорії професій:

«людина — людина», «людина — природа», «людина — техніка», «людина — знакова система», «людина — художній образ». Проаналізуємо особли­вості кожної категорії професій.

     Праця людей професії «людина — людина» спрямована на процеси навчання, вихо­вання, управління, медичне та торгове об­слуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо.

    Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілку­ванні, уміння розбиратися в людських вза­єминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.

     Якщо об'єктом праці виступають різні зна­ки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хімічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, на­приклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача ху­дожньої та наукової літератури тощо.

    Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосе­редженість, стійку увагу, посидючість. Професії, пов'язані з образотворчою, му­зичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це про­фесії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість.

     Професії людини, пов'язані з живою при­родою (рослинні та тваринні організми, мі­кроорганізми), належать до категорії «лю­дина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікро­біолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.

      І, нарешті, остання категорія «людина - техніка» передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налаго­дженням, виробництвом та збиранням об­ладнання (водій, механік, слюсар-ремонтник, сталевар тощо). Людина, що працює з технікою має від­значатися високою виконавською дис­ципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, техніч­ну уяву.

 1. Вправа-дослідження  «Професійна спрямованість»

     Інструкція. У кожному прямокутнику пред­ставлені чотири професії. З чотирьох про­понованих професій оберіть ту, яка прива­блює вас найбільше, та виділіть її. Якщо ви не знаєте, чим займається людина тієї чи іншої професії, зверніться по допомогу до дорослих та відповідної літератури.

     Таким чином, усього у вас буде виділено 25 професій по одній в кожному прямокут­нику. Потім ви працюєте з бланком по вер­тикалі. П'ять професій ви оцінюєте по п'я­тибальній шкалі: найбільш цікава для вас професія оцінюється 5 балами, найменш ці­кава - 1.1 так по всіх вертикальних стовп­чиках. Свої бали ви вписуєте у квадратики, розміщені всередині прямокутника.

    Аналогічну роботу ви виконуєте, по гори­зонталі, але тепер бали вписуються у відповідні трикутники. Після цього в кожному прямокутнику ви знаходите суму чисел, записаних у трикут­нику і квадратику. І, нарешті, визначаєте, суму балів по кож­ній з п'яти категорій. Для цього ви сумуєте отримані бали у кожному прямокутнику у тому порядку, в якому вони - пропонуються нижче:

Людина — людина: 1, 10, 14, 18,22;

Людина — техніка: 2, 6, 15, 19, 23;

Людина — природа: 3, 7, 11,20,24;

Людина — знакова система: 4, 8,12,16, 25;

Людина — художній образ: 5, 9, 13, 17, 21.

     Порівнюємо отримані результати: там, де сума виявилась найбільшою, можна говорити про схильність учня до тієї чи ін­шої категорії професії і майбутню роботу з учнями будувати в уже більш конкрет­ному напрямку.

 

Бланк методики «Професійна спрямованість»

 

1.

Продавець

Юрист

Бармен

Диспетчер АТП

6.

Збирач літальних апаратів

Машиніст крану Штукатур

Слюсар

11.

Садівник

Зоотехнік

Чаєзнавець

Птахівник

16.

Кресляр

Паспортистка

Секретар-машиністка

Друкар

2 1

Каменяр

Гравірувальник Облицювальник-мозаїчник

Гример

2. Пакувальник Автослюсар

Токар Фрезерувальник

7.

Ветеринарний лікар

Скотар

Мисливець,

Лісник

12.

Завідуючий архі­вом

Оператор ТВ Бібліограф Менеджер

17.

Архітектор Фотограф

Різьбяр по каменю Художник по костю­мах

22.

Учитель

Гувернант

Провідник вагона Спортивний тренер

3.

Геолог

Ґрунтознавець Квітникар Гідромеліоратор

8.

Економіст

Касир

Топограф

 Бухгалтер

13.

Артист Облицювальник-плиточник

Скульптор

Паркетник

18.

Вихователь

Офіціант

Інспектор справах неповнолітніх

Перукар

23.

Столяр

Тесляр

Конструктор - раціоналізатор

Елетрогазозварювальник

4.

Коректор

Програміст

Штурман авіації Перекладач

9.

Художник  Шліфувальник-полірувальник Музикант Кораблебудівник

14,

Викладач техніку­му

Диктор

Журналіст Екскурсовод

19.

Шофер

Водій трамвая Електромонтер Оператор верстатів

24.

Агроном

Рибак

Оператор машинного доїння

 

5

Модельєр Манекенник

Бутафор-декоратор Наладник музичних інструментів

 

10.

Викладач ВНЗ

Лікар

Майстер виробничого навчання

Робітник будинку культури

 

 

 

 

 

15.

Інженер

Сантехнік

Механік

Контролер ОТК

 

20,

Лісник

Бджоляр Ветеринарний фельдшер  

Технік-землеупорядник

 

25.

Податковий ін­спектор

Лаборант СЕС

Оператор зв'язку Набірник тексту

 

 1. Алгоритм професійного самовизначення

«Сім кроків до зваженого рішення»

    Для зваженого вирішення такої важливої проблеми, як правильний вибір професії, треба чітко дотримуватися наступних кроків.

     Крок 1. Скласти перелік професій, які подобаються.

     Крок 2. Скласти перелік вимог до обраної професії:

                  - професія, яку обираєш, і майбутній вид занять;

                  - професія, яку обираєш, і життєві цінності;

                  - професія, яку обираєш, і життєва мета;                                                                                         

                  - професія, яку обираєш, і проблеми сьогодення;

                  - професія, яку обираєш, і можливість працевлаштування;

                  - професія, яку обираєш, і твої здібності та схильності;

                  - бажані зміст, характер та умови роботи.

    Крок 3. Визначити вагомість кожної вимоги.

    Крок 4. Скласти перелік якостей, яких потребує обрана професія. Проаналізувати чи відповідають майбутній професії інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров’я.

    Крок 5. Підрахувати і проаналізувати результати. Проаналізувати, яка професія з цього переліку найбільше підходить.

     Крок 6. Перевірити результати.  Щоб переконатися у правильності своїх роздумів, обміркуйте своє рішення з друзями, батьками, вчителями.

     Крок 7. Визначте основні практичні кроки до успіху.

 

 

 1. Слово психолога

Отже, ви прийняли рішення, тепер важливо визначити:

* в якому навчальному закладі ви можете отримати професійну освіту;

* як розвинути в собі професійно важливі якості;

* як отримати практичний досвід роботи з даної спеціальності;

* як підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.  

 1. Підбиття підсумків

    Я розумію, що вам важко визначитись з вибором, але будьте оптимістами, вірте, що сьогодні потрібні гарні спеціалісти, майстри своєї справи.

   Сьогодні дуже багато платних навчальних закладів, скорочується кількість державних місць, не кожна дитина може навчатися у Вишах. Та для кожної професії в першу чергу потрібні міцні знання. Той досягне мети, хто бореться, долає перешкоди. «Шукайте - і знайдете, стукайте - і відкриється вам», - написано у Святій Книзі.

    Кажуть, що майстер - це той, хто знайшов своє покликання в праці. Хоч би ким ви стали, насамперед, маєте бути людьми - добрими, правдивими, працьовитими, чуйними до чужого горя.

     Вибір професії - це справа не одного дня. Сьогодні ми зробили ще один крок , а вдалий вибір залежить від вас.

    Хай здійсняться всі ваші мрії і нехай керує всіма вашими помислами, планами і вчинками  любов до ближнього.

Візьмімося за руки і скажімо: «Ми будемо впевнено йти до своєї мети! Ми все зробимо правильно! У нас усе вийде! Ми здобудемо саме «свою» професію!»

     Спасибі вам за співпрацю!

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpgДодаток К

Просвітницька бесіда  «СНІД: Стань Небайдужим І Дій!» [12]

 

Мета:

1. забезпечити учнів інформацією про ВІЛ/СНІД;

2.  сформува­ти розуміння того, що власна свідома поведінка та вчинки є гарантом запобігання ризику;

3.  сформувати стійке толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих

 

Хід заняття:

Хто попереджений, той захищений.

Французьке прислів'я

 

Світ навколо нас яскравий! Ми товаришуємо, мріємо, закохуємо­ся, будуємо плани на майбутнє, шукаємо сенс свого життя, відтво­рюємо себе у власних дітях...

Але сота частка населення планети існує інакше — не дозволяючи собі мріяти, кохати, народжувати дітей, поринати у пошук сенсу свого життя. Це люди, що живуть з ВІЛ!

Чому проблема поширення епідемії залишається? Може, ми ду­маємо, що нас це не стосується і самі ми не захворіємо, адже ведемо здоровий спосіб життя ?

Щоб попередити захворювання або боротися з будь-якою хворо­бою, бажано знати про неї все.

Історична довідка:  Уперше про СНІД заговорили в 1981 р., і ось уже 20 років ця абре­віатура не сходить зі сторінок газет і журналів усього світу.

Не всі розуміють значення цієї абревіатури. Отож,

«В» - вірус, «І» - імунодефіциту, «Л» - людини. «С» - синдром, «Н» - набутого, «І» - імунного, «Д» - дефіциту.

Вірус – збудник захворювання, імунітет – захисні сили організму, дефіцит – нестача, брак чогось, синдром – ряд ознак, що вказують на наявність хвороби, набутий – не вроджений, а такий, що з’явився протягом життя.

СНІД — одна з найважливіших і трагічних проблем людства. Справа в тому, що ми і далі не хочемо думати, що все це безпосередньо стосується кожного з нас.

З того часу, як було відкрито новий вірус, епідемія ВІЛ/СНІДу охопила весь світ і забрала понад 20 млн життів. В першу чергу це країни Центральної та Південної Африки. Епідемічний поріг переступила й Східна Європа, у тому числі й Україна. За темпами поширення ВІЛ-інфекції наша країна посідає одне з перших місць у Європі (1,6% дорослого населення України)

 

      - Чи можна сьогодні вилікувати хворобу?

 Нині в світі над розкриттям таємниць ВІЛ і пошуками нових ефективних засобів лікування та профілактики цієї хвороби працює близько 200 тис. учених і лікарів, створено більш як 1200 дослідницьких лабораторій і клінік. Але ефективної вакцини проти цієї хвороби досі не знайдено. Є ряд препаратів, які пригнічують розмноження вірусу і продовжують жит­тя хворому.

 

    Статистика (за даними Об 'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД):

 • Понад 42 млн людей на Землі живуть з ВІЛ або хворі на СНІД.
 • За роки епідемії понад 60 млн осіб було інфіковано ВІЛ, з них понад 20 млн померли.
 •     Сиротами залишилося більше 14 млн дітей, яких тепер називають сиротами ВІЛ/СНІДу.
 •     Більше половини нових випадків зараження ВІЛ реєструєть­ся серед людей віком від 15 до 24 років.
 •     Щодня у світі інфікуються понад 6 тис. юнаків і дівчат.

 

 Уразливість молоді зростає  через експериментування з алкого­лем і наркотиками. Вживан­ня ін'єкційних наркотиків є основним шляхом зараження ВІЛ в Україні. Молоді люди, які вживають алкоголь, втрачають контроль над своїми вчинками та життям. В стані алкогольного сп’яніння з’являється ризик у товаристві «стати як усі», втрачається можливість адекватно оцінювати ситуацію. Крім того, можливість інфікування зростає і через незнання шляхів передачі ВІЛ-інфекції і методи захисту від неї.

Недостатня обізнаність сприяє по­ширенню міфів. Лише 10% опитаних знають, як захиститися від ВІЛ.

 

Міфи і факти про ВІЛ та СНІД:

 

       ВІЛ не передається:

1.   Побутовим шляхом через:

 • рукостискання та обійми;
 • постільну та натільну білизну, спільне користування верхнім одягом;    
 • посуд, страви, мило, монети та паперові гроші;
 • рушники, плавання в басейні, туалети (унітази);
 • дверні ручки, спортивне знаряддя, поручні у транспорті;
 • іграшки, предмети шкільного вжитку;

 

2.  Через укуси: домашніх тварин, комарів, кліщів, клопів, вошей, мух, бджіл (79% українських дівчат (віком від 15 до 19 років) вірять, що ВІЛ передається комарами)

Примітка для тренера: Чому комар не може переносити ВІЛ-інфекцію? По-перше, збуд­ник не розмножується в організмі комах, а гине у їхніх шлунках, оск­ільки може існувати тільки у клітинах людини. По-друге, комар ссе кров, а вприскує слину. Якщо навіть інфікована кров залишається у хоботку комара, то для передачі людині вірусу в кількості, необхідній для зараження, він мав би зробити, згідно з підрахунками вчених, 2800 укусів. По-третє, після того, як комар нап'ється крові, він не кусає протягом 4-х днів. А за цей час, як показали дослідження, вірус гине.

 

3. Повітряно - крапельним шляхом (чхання, кашель)

 

    - Давайте з'ясуємо, як суспільство ставиться до СНІДу.

Питання про те, як поводитися, якщо близька людина інфікована ВІЛ, постає нині перед багатьма людьми.

 

Вправа «Історія однієї людини…»

Учасникам пропонується зачитати історії людей, які розповідають про своє життя до і після СНІДу. Присутні обговорюють реакцію людей і з’ясовують її форми та прояви.

 

Історія 1.

Три роки тому дізналася, що я — ВІЛ-інфікована. Виявилося, що хло­пець з яким ми збиралися одружитися, був хворий на СНІД. Все в моєму житті зламалося. На роботу я змогла влаштуватися лише через два роки. А коли там дізналися про мій діагноз, мене відразу ж звільнили, а всіх моїх подруг по роботі адміністрація примусово направила на обстежен­ня. СНІД у них не виявили, але вони вважають мене своїм ворогом.

Реакція оточуючих :

1.Нестримна агресія

Девіз: Підтримати — ніколи! Ненавидіти, вбивати, знищити.

2. Жорстокий осуд

Девіз: Такого не може статися з нормальною людиною, ви самі у всьому винні!

3. Зневажливий сміх

Девіз: Що догралися? Так вам і треба!

 

Історія 2.

Мені тринадцять років. Я народилася з ВІЛ, почала це розуміти ще в 5 років. Я жила у медичному закладі, де всі такі самі, як я — ВІЛ-інфіковані. За перші 6 років свого життя я не бачила нічого крім стін та людей у медичних масках і білих халатах. Зараз я навчаюся в інтер­наті, там багато таких хворих дітей. Нас трохи бояться і ніхто не вірить, що в нас може бути майбутнє.

Реакція оточуючих :

1. Панічний страх

Девіз: Що це?! Я боюся! Ні. Тікати, тікати, тікати!

2. Гидка бридливість

Девіз: Не підходьте до мене. Ви брудні та огидні! Від вас треба захи­щатися!

 

Історія 3.

У мене взяли тест, коли я проходив медичну комісію. Я не повірив, що в мене може бути СНІД, адже знаю, як він передається.. Я вимагав повтор­ного аналізу... Він виявився позитивним. Я ВІЛ-інфікований. Цей діагноз пролунав для мене так, ніби мені сказали, що я вмираю... Я був шокований. Були думки, навіть покінчити з собою, бо я помітив як, відразу всі стали триматися від мене на відстані. Моя дівчина спершу шкодувала мене, намагалася співчувати, але пізніше кинула мене. До інституту я так і не вступив. Брехати нікому не хочу, а жити з такою правдою—важко....

Реакція оточуючих :

1. Категоричне неспрйняття, відчуження

Девіз: Увага! Тут зона відчуження! Уникати контакту за будь яких умов!

2. Принижуючий жаль

Девіз: Бідненькі, приречені. Як же ж вам далі жити? Ой...

     - Що ж відчуває людина, хвора на СНІД у суспільстві?

 

Людина, що живе з ВІЛ змушена жити не тільки зі своєю невилі­ковною хворобою, не тільки в тенетах власних страшних почуттів, а ще й під тягарем жахливого ставлення до себе з боку оточуючих. Негативне ставлення більшої частки суспільства до людей, що живуть з ВІЛ, витісняє їх за межі цього суспільства І людина опиняється в полоні вбивчих почуттів.

Люди, що живуть з цією страшною хворобою невпинно та незворотньо згасають... їх тіла, можливо, ще не вичерпали свій ресурс, але особистість руйнується. Є те, що вбиває людину задовго до реально­го завершення її життя. Це її власні почуття, які неминуче оволодіва­ють, вмуровують її у обтяжливе існування в очікуванні кінця. Це страшні почуття відчаю, озлобленості, апатії, приреченості...

- А втім, людина могла б боротися за власне життя, коли б мала надію та підтримку.

Але часто суспільство замість підтримки, докладає зусиль, аби позбавити людину, навіть надії.

Хворий на СНІД та інфікований не є небезпечним для навколишніх людей під час побутових контактів. ВІЛ-інфікований чи хворий на СНІД — це насамперед  людина, наділена такими самими правами, почуттями, бажаннями, надіями, як і здорові люди. Тому,  ос­новною допомогою таким людям є моральна і фізична підтримка з боку друзів, сім'ї, лікарів. Хвора людина може жити у найповнішому, найвищому сенсі!

Багато відомих людей у світі, будучи у полоні цієї страшної хвороби, продовжували жити повноцінним життям, відтворювати себе у творчості, у праці, в інших людях, ко­хати, товаришувати, досягати успіхів. (Фреді Меркюрі; Рудольєр Нурієв — танцівник балету, Мейдтик Джонсон — баскетболіст)

Треба лише допомогти людині у боротьбі з її руйнівними почуття­ми, навчитися ставитися до неї, як до найвищої цінності. Бо вона — людина! Слід підтримати її у пошуках сенсу життя, будувати разом з нею світ на засадах толерантності та любові!

 

Притча «Якщо не Я, то хто?»

Одного разу людям довелося розбирати величезні завали каміння, які закрили дорогу до цілющого водного джерела. Каміння було важким і гострим, воно до крові кололо і дряпало руки, тому люди нама­галися вхопити малі й округлі камінчики, щоб було легше носити. І лише один чоловік щоразу обирав найважче і найнезручніше каміння. Ніс його, напружуючи всі свої сили, навіть інколи здавалося, що він от-от упаде. Але після недовгого відпочинку, він знову і знову робив так само. Товариші запитали його: «Для чого ти працюєш так важко? Можна ж брати і маленьке каміння». Здивовано  подивившись на  них,  чоловік відповів: «Але ж каміння все одно треба переносити все, бо інакше ми не доберемося до води! І чим швидше ми розгребемо ве­лике каміння, тим легше ми зробимо  собі. Отже, хтось все одно має взяти на себе і важку роботу, тож нехай  це  буду  Я!!!» [8].

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\pritcha-tolkajte-vash-kamen-730x541.jpg

 

20 травня – Всесвітній день пам’яті людей, що померли від СНІДу.

Ця червона стрічка — символ боротьби зі СНІДом — поєднала людей багатьох країн. Маємо надію, що вчені знайдуть ліки проти хвороби.

1 грудня став  Міжнародним днем боротьби зі СНІДом

Дякуємо глядачам за серйозне ставлення до проб­леми ВІЛ/СНІДу, нехай ніхто не залишиться байдужим до почутого.

 

Скажемо ще раз гуртом «Стань Небайдужим І Дій!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg

 

 1. Список використаної літератури

1. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості / О. Ф. Бондаренко. – Х. : Фоліо, 1996. – 238 с.

2.Вітюк О.Ю. Програма занять з корекції агресивності учнів 5-8 класів. // Практична психологія і соціальна робота, №7, 2007.

3. Іванов А. Н. Притчі та історії для тренера і консультанта. – СПб.: Мова, 2007. – 192с.

4. Княжицкий А. И. Притчи .-  М., 1994 г.

5. Літковська О.В. 100 притч для тих, хто вчить, і тих, хто вчиться .- К.: Шкільний світ, 2012.- 224 с. – ( Серія «Психологічна скарбничка»)

6. Микляева А.В. Я среди других людей: программа уроков психологии. – СПб.: Речь, 2003

7. Побірченко Н.А. Щоб хотіти вчитися. – К., 2004

8.  С.Левчук, Т.Щеглюк.  Вдивляйсь у себе. Збірка історій та притч для натхнення. – Сквира: Джерело, 2011. – 63 с.

9. Ставицька С.О. Використання притч як діагностичного і корекційно-розвивального методу роботи в процесі розвитку духовної самосвідомості студентів . - Журнал практикующего психолога. – 2010. – №17

10. С. Ялинська. Підлітки: заняття з психології. – Київ: Редакція загально педагогічних газет, 2012

11. Титаренко Т. Уроки людяності// Психолог. – 2003. - №3

12. Тренерська валіза.-Упоряд.: О.Главник, Р.Безпальча, О.Попова – К.: Главник, 2006

 

C:\Users\Тамара\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (2).jpg 

 

 

C:\Users\Вадим\Desktop\4097826-Un-jeune-gar-on-lit-un-livre-sous-un-arbre-Son-chien-dort-c-t-de-lui--Banque-d'images.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Красновська Іванна
  Чудова робота! Дякую за Вашу працю!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кажукало Надія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Психологія, Виховна робота
Додано
7 січня 2018
Переглядів
3627
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку