Презентація для 10-го класу з художньої культури по темі "Художня культура України 20 ст. Образотворче мистецтво"

Про матеріал

Презентація для 10-го класу по темі "Художня культура України 20 ст. Образотворче мистецтво" ознайомить учнів із особливостями розвитку Х.К. ХХ ст.,з культурно-історичними етапами та їх впливом на розвиток образотворчого мистецтва, з видатними архітекторами , скульпторами, художниками та їх творами.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Художня культура України 20 ст. Образотворче мистецтво

Номер слайду 2

Протягом ХХ століття українське мистецтво пройшло довгий, складний і суперечливий шлях розвитку. Цей період позначений виникненням нових мистецьких стилів і напрямків у різних галузях художньої творчості, появою нових яскравих постатей. Мета: Сьогодні ми ознайомимось із особливостями розвитку Х. К. ХХ ст., з культурно-історичними етапами та їх впливом на розвиток образотворчогомистецтва, з видатними архітекторами , скульпторами, художниками та їх творами; розкриємо зміст понять «модернізм», «авангард»; розвиватимемо комунікативні якості в процесі спільноїроботи, вміння аналізувати художні твори, висловлювати власну думку, робити узагальнення. Виховувати мемо естетичний смак, повагу до культурних надбань українського народу. К. Малевич. Прибирання ржі

Номер слайду 3

Культура України на поч. століття розвивалася в надзвичайно складних умовах політичного противостояння. Багато митців були змушені емігрувати чи загинути, безліч культурних цінностей було знищено. Проте саме в цей період було закладено основи «українського Відродження»- сплеску Укр.кулльт. 20-х років ХХ століття. Головні здобутки укр.культури: -заснування укр. Університетів-створення нових україномовних шкіл, гімназій-зб.кількість укр.підручниківзаснув.бібліотек, Укр. Нац.театру (під керівнц. П. Саксаганського) та «Молодого» театру (під кер. Л. Курбаса)

Номер слайду 4

Найпомітнішими подіями в обр. мист. Стали відкриття Укр.академії мистецтв під керівн. М. Бойчука, талановиті роботи Г. Нарбута, В. Кричевського, О. Мурашка.

Номер слайду 5

У царині музики плідно працювали композитори О. Кошиць, М. Леонтович, Л. Ревуцький, Г. Верьовка, Б. Лятошинський.

Номер слайду 6

Здобутки митців були досить вагомими, але згодом укр.культ. Зазнала жорст. Тиску держави…у 30-х роках були знищені майже всі діячі нац.культ та інтелігенції. На противагу «укр. Відродженню» 20-хр.., 30-ті р., називають добою «розстріляного відродження».

Номер слайду 7

Український авангард. Україна була одним із першоджерел загальноросійського авангардизму. АВАНГАРДИЗМ (ВІД ФР. AVANT – ПОПЕРЕУ ТА GARDE – ОХОРОНА, передовий загін)Представники: К. Малевич, Д. Бурлюк, М. Бойчук, О. Архипенко, О. Богомазов, О. Екстер, Г. Нарбут. Новаторський напрям у художній культурі ХХ ст., для якого характерні прагнення докорінно оновити художню практику, пошук нових, незвичних засобів вираження форми і змісту творів. Особливістю авангарду є не тільки прагнення до розриву з художньою традицією минулого, її образною системою та виражальними засобами, але й активний, революціонізуючий суспільство протест, який потребує переоцінки духовних цінностей та нового сприйняття і бачення світу. Основні течіїкубізм, експресіонізм, абстракціонізм, футуризм, конструктивізм, дадаїзм, сюрреалізм та ін. Модернізм (буквально — «осучаснений», від лат.modernus — сучасний.

Номер слайду 8

Український авангард і його особливостіАбстракціонізм “Безпредметне”, “нефігуративне” мистецтво. Принципова відмова від зображення реальних предметів. Формальні художні елементи. Композиція – імпульсивно-стихійна або раціонально впорядкована. ( Казимир Малевич“Чорний квадрат”, “Білий квадрат”)Експресіонізм. Пристрастність, напруженість, загострена емоційність. (Василь Седляр, Мойсей Фрадкін, О. Довгаль, М. Котляревська , В.Єрмилов)Кубізм. Абстрактне та геометричне мистецтво. “Розплющені” на площині полотна, предмети спостерігаються під різним кутом зору.(О. Архипенко, О. Екстер, О. Богомазов, В. Бурлюк, Лазар Лисицький )Футуризм Використання кутастих форм і різких контурів для поєднання одного предмета в різних положеннях. Створення ілюзії одномоментності дій.(О. Екстер, О. Богомазов, В. Меллер, Д. Бурлюк)

Номер слайду 9

К. Малевич «Прибирання ржі» Д. Бурлюк «Рихід весни та літа»

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Архітектура. Василь Григорович Кричевський (31 грудня 1872 — 1952) живописець, архітектор, графік 22 березня 1918 р. Центральна Рада затвердила проекти В. Кричевського, зокрема, герб, розроблений ним на основі Володимирового Тризуба, що тепер відроджений як малий герб України. Будинок Полтавського губернського земства-Музей Шевченка-Будинок Опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства

Номер слайду 14

Архітектура. Владислав Городецький

Номер слайду 15

Скульптура.

Номер слайду 16

Василь Бородай

Номер слайду 17

У перші роки відбудови зруйнованого народного господарства Радян. України мистецтво графіки мало задовольняти запити новоутворених видавництв. В ілюструванні кних виділився І.Їжакевич «Катерина», Сорочинськ.ярмарок»-ілюстрації відзначалися реалізмом.

Номер слайду 18

Особливемісце серед митців графіки посідають постаті: В. Касіян(український радянський художник, графік, народний художник СРСР, професор Київського художнього інституту, Герой Соціалістичної Праці. Оформлення книг «вечори на хуторі поблизу Диканьки» (за М. Гоголем), «Борислав сміється»за повіст І. Франка), ілюстрації до «Кобзаря» та ін…

Номер слайду 19

Георгі́й Вя́чеславович Якуто́вич  (14 лютого 1930, Київ — 5 вересня 2000, Київ) — український митець-графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, художник кіно. Емоційно-психологічне розкриття образів.(Коцюбинський «Фата Моргана,», Франко «Захар Беркут» та ін..

Номер слайду 20

Підсумок:-Тема……-Період «українського відродження»……………-Доба «Ростріляного відродження»……-Представники: --Архітектори:-Видатні скульптори:-Живописці: -Д. З. Підготувати презентацію про муз.культ.І. Шамо, Г. Верьовка, М. Скорик…

pptx
Додано
8 березня 2018
Переглядів
8536
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку