9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Презентація до практичного заняття на тему: "Анатомія серця. Велике і мале коло кровообігу"

Про матеріал
Знати:  будову судин, їх види, будову стінки артерій, вен, капілярів;  будову серця, його розміщення, загальну характеристику, а також зовнішню будову;  проекцію меж серця на поверхню грудної клітки;  будову, проекцію на поверхню грудної клітки камер серця, отворів серця, клапанів серця;  будову стінки серця, схему вінцевого кола кровообігу, великого і малого кола кровообігу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Викладач: Бондаренко Людмила Григорівна

Номер слайду 2

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Вивчення анатомічних особливостей серця людини має не лише теоретичне, але й велике практичне значення, бо саме знання морфологічних особливостей його дозволяє вірно трактувати дані клінічного обстеження. Важко переоцінити значення серцево-судинної системи в організмі. Нормальне функціонування усіх органів і тканин пов’язане, передусім, з цією системою. Пусковим механізмом патогенезу багатьох захворювань є порушення в роботі серця або периферичних судин. Знання будови серця у здорової людини є відправною точкою для вивчення вроджених і придбаних вад серця, розуміння причин і механізмів розвитку порушення кровообігу при тих або інших захворюваннях серця. Тому медичним працівникам, а саме акушеркам, потрібні ці знання для правильного догляду за хворими дітьми, можливості надання невідкладної допомоги.

Номер слайду 3

ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ Знати: Анатомічну номенклатуру. Її значення для вивчення анатомії та уніфікації вивчення природничих і клінічних дисциплін. Судини, види, будова стінки артерій, вен, капілярів. Серце, розміщення, загальна характеристика, зовнішня будова, проекція меж серця на поверхню грудної клітки, камери серця, отвори серця, клапани серця (будова, проекція на поверхню грудної клітки), будова стінки серця. Вінцеве коло кровообігу. Велике і мале коло кровообігу.

Номер слайду 4

ВХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ 1. Виберіть із запропонованих малюнків серцеву м'язову тканину? 1 2 3

Номер слайду 5

2. Судина, по якому тече кров від серця до органів: 1 - артерія 2 - вена 3. Серце - це орган: 1 - порожнистий 2 - паренхіматозний 4. Маса серця: 1 - 100 – 150 г 2 - 250 – 300 г 3 - 350 – 500 г

Номер слайду 6

5. На якому з малюнків зображена артерія, а на якому – вена? 1 2

Номер слайду 7

6. Права половина серця містить кров: 1-артеріальну 2 -венозну 7. Порожнина серця, яка приймає кров з вен: 1 -предсердя 2 –шлуночок 8. Основний серцево- судинний центр розташований в мозку: 1 - проміжному 2 - довгастому 3 - середньому

Номер слайду 8

9. Які органи межують із серцем?

Номер слайду 9

Еталон відповідей 1 – 2 2 – 1 3 – 1 4 – 2 5 – 1- артерія 2 – вена 6 – 2 7 – 1 8 – 2 9 – легені, діафрагма

Номер слайду 10

АНАТОМІЧНИЙ ЛАБІРИНТ Серце порожнистий орган ? ТАК НІ (а)

Номер слайду 11

АНАТОМІЧНИЙ ЛАБІРИНТ 2. Стінка серця побудована з трьох шарів? ТАК НІ (о)

Номер слайду 12

АНАТОМІЧНИЙ ЛАБІРИНТ 3. Серце людини чотирикамерне? ТАК НІ (r)

Номер слайду 13

АНАТОМІЧНИЙ ЛАБІРИНТ 4. Велике коло кровообігу починається від правого шлуночка ? ТАК НІ (t)

Номер слайду 14

АНАТОМІЧНИЙ ЛАБІРИНТ 5. Мале коло кровообігу починається від правого шлуночка? ТАК НІ (a)

Номер слайду 15

РОБОТА З МУЛЯЖАМИ ЗОВНІШНЯ БУДОВА СЕРЦЯ Знайдіть на муляжі верхівку, основу, вушка, борозни, поверхні, аорту, легеневий стовбур, легеневі вени, порожнисті вени праву і ліву вінцеві артерії

Номер слайду 16

РОБОТА З МУЛЯЖАМИ ВНУТРІШНЯ БУДОВА СЕРЦЯ Знайдіть на муляжі Передсердя (праве і ліве) Шлуночки (правий і лівий) Клапани (двостулковий, тристулковий, півмісяцеві аорти та легеневого стовбура) Оболонки (ендокард, міокард, епікард)

Номер слайду 17

Користуючись атласами, таблицями, муляжами, вологими препаратами позначте артерії та вени серця

Номер слайду 18

Порівняйте велике і мале коло кровообігу. Ознаки для порівняння Мале коло Велике коло 1. Початок кола 2. Судини, у які надходить кров із серця 3. Склад цієї крові 4. Зміни складу крові та органи, в яких це відбувається 5. Камера серця, в яку надходить кров

Номер слайду 19

Вставте пропущені слова. 1. Шлях крові від ____________ шлуночка через ______, _____ і _______ легень до ________ передсердя називається ____________ або __________ колом кровообігу. 2. Шлях крові від ____________ шлуночка через _______, _______ і _______всіх органів тіла до ___________ передсердя називають _____________ колом кровообігу.

Номер слайду 20

Уміти визначати: Межі серця на скелеті; Проводимо умовну ліву середньо ключичну лінію

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Верхівковий поштовх візуально У п’ятому міжребровому проміжку зліва до середини від серединно-ключичної лінії можна бачити обмежену пульсацію, що спричинюється ударом верхівки серця в стінку грудної клітки під час систоли і називається верхівковим поштовхом.

Номер слайду 26

Верхівковий поштовх пальпаторно Для визначення верхівкового поштовху долоню правої руки кладуть на ліву половину грудей обстежуваного(у жінок попередньо відводять ліву молочну залозу вгору і праворуч) основою кисті до груднини, а пальцями до пахвової ямки між IV і VI ребрами (орієнтовна пальпація).

Номер слайду 27

Орієнтовна пальпація поштовху верхівки серця Відчувши поштовх верхівки серця, його локалізацію уточнюють пальпацією трьох зігнутих пальців, поставлених перпендикулярно до поверхні грудної клітки в місці, де попередньо був зафіксований поштовх(уточню вальна пальпація).

Номер слайду 28

Уточнювальна пальпація Якщо верхівковий поштовх займає значну ділянку, тоді визначають його межу, шукаючи крайню ліву і нижню точку пульсуючої ділянки, яку і вважають місцем знаходження верхівкового поштовху.

Номер слайду 29

ПРОЕКЦІЯ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ НА передню грудну стінку

Номер слайду 30

ПРОЕКЦІЯ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ НА передню грудну стінку

Номер слайду 31

Заповніть таблицю «Місця вислуховування клапанів серця на передній стінці грудної клітки» Українська назва клапану Місце вислуховування

Номер слайду 32

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ: І група медичні працівники ФАПу Акушерка ФАПу проводить диспансерний огляд вагітної, що страждає на хронічний ревматизм зі сформованою набутою вадою серця – недостатність мітрітрального клапану. В якій точці потрібно проводити аускультацію мітрального клапану? 2. Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення ?

Номер слайду 33

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ: ІІ група медичні працівники приймального відділення 1. Жінка 62 років доставлена до приймального відділення кардіологічної клініки. Електрокардіографічне дослідження показало наявність великої ділянці участка некрозу на задній поверхні серця. Поставлений діагноз: трансмуральний інфаркт міокарду задньої стінки серця. З гострою закупоркою якої судини пов'язаний розвиток захворювання? 2. Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

Номер слайду 34

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ: ІІІ група медичні працівники стаціонарного відділення 1. У пацієнта 40 років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні діагностований запальний процес ендокарду (ендокардит). Яка структура серця уражена при цій патології? Яка структура серця переважно уражається при цій патології? 2. Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

Номер слайду 35

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ: Відповіді: І – 1. у 5-му міжреберному просторі досередини від лівої середньоключичної лінії; 2. лівий шлуночок ІІ – 1. правої вінцевої артерії; 2. правого шлуночка ІІІ – 1. в басейні вінцевого кола кровообігу; 2. аорта

Номер слайду 36

ГЛОСАРІЙ Cor – серце; Endocardium – ендокард; Myocardium – міокард; Epicardium – епікард; Pericardium – перикард; Аrteria coronaria dextra et sinistra – вінцева артерія права та ліва; Atrium – передсердя; Ventriculus – шлуночки; Valva – клапан.

Номер слайду 37

Питання для усного бліц-опитування. 1. Скільки камер має серце людини? 2. Скільки отворів має праве передсердя? 3. Скільки отворів має ліве передсердя? 4. Скільки шарів має міокард лівого шлуночка? 5. Скільки шарів має міокард передсердь? 6. Яким клапаном закритий лівий передсердно-шлуночковий отвір? 7. Яким клапаном закритий праий передсердно-шлуночковий отвір? 8. Верхівка серця проектується на передню грудну стінку.

Номер слайду 38

Домашнє завдання: Тема наступного заняття: «Анатомія артеріальної системи організму». Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 676с.- ст. 322-327 Конспект лекції.

Номер слайду 39

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ppt
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1672
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку