29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Навчально-методичний комплекс теоретичного заняття на тему: "Анатомія серця.Велике і мале коло кровообігу"

Про матеріал
НАВЧАЛЬНА МЕТА ЗАНЯТТЯ:  сформувати уявлення про процес кровообігу;  узагальнити та систематизувати знання студентів про серце, розміщення, його загальну характеристику, зовнішню будову, анатомічну вісь;  формувати вміння визначати проекцію меж серця на поверхню грудної клітки;  ознайомити з особливостями будови камер серця, отворів серця, клапанів серця, стінки серця;  розглянути будову вінцевого кола кровообігу, великого й малого кола кровообігу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Викладач: Бондаренко Людмила Григорівна

Номер слайду 2

НАВЧАЛЬНА МЕТА сформувати уявлення про процес кровообігу; узагальнити та систематизувати знання студентів про серце, розміщення, його загальну характеристику, зовнішню будову, анатомічну вісь; формувати вміння визначати проекцію меж серця на поверхню грудної клітки; ознайомити з особливостями будови камер серця, отворів серця, клапанів серця, стінки серця; розглянути будову вінцевого кола кровообігу, великого й малого кола кровообігу.

Номер слайду 3

Серце - джерело життя, початок всього, сонце мікрокосмосу, від якого залежить вся сила і свіжість організму. Ніщо не може замінити серце і взяти на себе його функції… Вільям Гарвей, англійський фізіолог ХVII ст…

Номер слайду 4

Таблиця: «Знаю-хочу дізнатись-дізнався» ЗНАЮ ХОЧУ ДІЗНАТИСЬ ДІЗНАВСЯ

Номер слайду 5

План лекції Процес кровообігу, визначення, значення, структури, що його здійснюють. Серце, розміщення, загальна характеристика, зовнішня будова, анатомічна вісь, Камери серця, отвори серця, клапани серця (будова, проекція на поверхню грудної клітки), будова стінки серця. Проекція меж серця на поверхню грудної клітки, Вінцеве коло кровообігу. Велике й мале коло кровообігу. Особливості дитячого віку.

Номер слайду 6

Кровообіг Кровообіг – це рух крові у кровоносній системі. Система кровообігу забезпечує обмін речовин між тканинами організму і зовнішнім середовищем і підтримує сталість внутрішнього середовища – гомеостаз.

Номер слайду 7

Артерії Вени Система органів кровообігу Капіляри Серце Судини

Номер слайду 8

Кровоносні судини Артерії – це судини, які несуть кров від серця В артеріях кров рухається під високим тиском, тому вони мають товсту, міцну, еластичну стінку. Стінки артерій складаються з трьох шарів: зовнішній – сполучнотканинний; середній – гладенька м'язова тканина, та еластичні волокна; внутрішній – шар ендотелію.

Номер слайду 9

Кровоносні судини Капіляри – це найдрібніші судини, які забезпечують обмін газами і іншими речовинами між органами і кров'ю. Стінки капілярів складаються з одного шару епітеліальних клітин.

Номер слайду 10

Кровоносні судини Кров по венам тече повільно. М’язова стінка вен тонша ніж у артерій, тому вони менш пружні, але більш розтяжні.Крім того, вени ( за винятком порожнистих) мають півмісяцеві клапани, які перешкоджають зворотньому току крові.

Номер слайду 11

Будова серця

Номер слайду 12

Будова серця Серце - порожнистий м'язовий орган. Маса серця 250 – 300 г., розмір - завбільшки з кулак людини. Воно розташоване ліворуч від центра грудної клітки, в серцевій сумці — перикарді. Між перикардом і серцем знаходиться рідина, яка зволожує серце зменшує тертя при скороченні.

Номер слайду 13

Схема будови серця 1 Праве передсердя 2 Ліве передсердя 3 Верхня порожниста вена 4 Аорта 5 Легеневі артерії 6 Легеневі вени 7 Лівий передсердно-шлуночковий (мітральний) клапан 8 Аортальний клапан 9 Лівий шлуночок 10 Правий шлуночок 11 Нижня порожниста вена 12 Правий передсердно-шлуночковий (тристулковий) клапан 13 Клапан легеневого стовбура

Номер слайду 14

Будова серця Перегородка Лівий шлуночок Ліве передсердя Правий шлуночок Праве передсердя

Номер слайду 15

Права частина серця Передсердя 100-180 мл, отримує венозну кров через порожнисті вени 1 .міжпередсердна перетинка; 2.вушко передсердя (резервуар для крові, рецепторна зона); 3.права коронарна артерія; 4.міжшлуночкова перетинка; 5.сосочкові м’язи; 6.сухожильні нитки; 7.стулка 3-стулкового клапана; 8.заслінка вінцевого синуса; 9.заслінка нижньої порожнистої вени; 10.овальна ямка (залишок овального вікна плода). Правий шлуночок під час систоли створює тиск до 25 мм рт.ст.

Номер слайду 16

Порожнини серця (праве передсердя)

Номер слайду 17

Порожнини серця (правий шлуночок)

Номер слайду 18

Тристулковий клапан

Номер слайду 19

Клапан легеневого стовбура

Номер слайду 20

Ліва частина серця 1 2 3 4 Лівий шлуночок товщий в 2.5р. за правий; В передсердя впадають 4 легеневі вени (1), по яким надходить артеріальна кров; Відділене від шлуночка двостулковим (мітральним) клапаном; Із шлуночка артеріальним конусом відходить аорта (2) позаду правого конуса (3) Добре розвинені сосочкові м’язи і трабекули (4) Під час систоли завдяки ізометричному сокроченню створює тиск до 120 мм рт.ст

Номер слайду 21

Порожнини серця (ліве передсердя)

Номер слайду 22

Порожнини серця (лівий шлуночок )

Номер слайду 23

Клапани серця Стулкові клапани (між передсердями і шлуночками) Півмісяцеві клапани (між шлуночками і артеріями) 3 стулковий Праве передсердя /// Правий шлуночок 2 стулковий Ліве передсердя // Лівий шлуночок Лівий шлуночок Аорта Правий шлуночок Легеневий стовбур

Номер слайду 24

Клапани серця Півмісяцеві клапани Стулкові клапани

Номер слайду 25

Двостулковий клапан (мітральний)

Номер слайду 26

Аортальний клапан

Номер слайду 27

Будова стінки серця Стінка серця складається з трьох шарів: Зовнішній – епікард; Середній – міокард ; Внутрішній – ендокард.

Номер слайду 28

Серце знаходиться в навколосерцевій сумці - перикарді Перикард виділяє рідину, що послаблює тертя серця

Номер слайду 29

Топографія серця 1- проекція клапана легеневого стовбура; 2- проекція мітрального клапана; 3- верхівка серця; 4 – проекція тристулкового клапана 5 – проекція клапанів аорти.

Номер слайду 30

Кровопостачання серця Артерії серця Кровопостачання серця забезпечується правою вінцевою артерією та лівою вінцевою артерією, які починаються від цибулини аорти у відповідних пазухах аорти.

Номер слайду 31

Кровопостачання серця Вени серця Крововідтік від серця здійснюється переважно у систему вінцевої пазухи.

Номер слайду 32

Зліпок вінцевих артерій

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Починається з правого шлуночка легеневим стовбуром, який поділяється на дві легеневі артерії. Вони несуть кров до легень, де вона збагачується киснем. Повертається кров по 4 легеневих венах, які впадають у ліве передсердя.

Номер слайду 35

Починається з лівого шлуночка аортою, яка поділяється на дрібніші артерії, що несуть кров до всіх органів, крім легень. Закінчується коло двома порожнистими венами, які впадають у праве передсердя.

Номер слайду 36

ГЛОСАРІЙ Cor – серце; Endocardium – ендокард; Myocardium – міокард; Epicardium – епікард; Pericardium – перикард; Аrteria coronaria dextra et sinistra – вінцева артерія права та ліва; Atrium – передсердя; Ventriculus – шлуночки; Valva – клапан.

Номер слайду 37

Перевір себе М'язовий порожнистий орган – Серце має 4 камери – 2 і 2 У праве передсердя кров надходить по від усіх частин тіла. Із правого шлуночка виходить стовбур, через який кров надходить до легеневих артерій, а далі – до . У ліве передсердя впадають чотири , які несуть артеріальну кров від легень. З лівого шлуночка виходить , по якій кров рухається до органів і тканин тіла. Зворотному руху перешкоджають клапани. Між лівими передсердям і шлуночком розташований клапан, а між правими передсердями і шлуночком міститься тристулковий. двостулковий аорта артеріальна легеневі вени легень серце шлуночки передсердя верхній і нижній порожнистих венах легеневий венозна

Номер слайду 38

Домашнє завдання: Я.І.Федонюк, К.С.Волков – «Анатомія та фізіологія з патологією», Тернопіль, «Укрмедкнига» - 2002.ст. 322-327 Анатомія людини під ред.. О.М.Очкуренко – Київ, 1992р., стор. 216-224 Анатомия и физиология, Е.А.Воробьева – М.,»Медицина», 1998, стор. 270-278, 283-284. Конспект лекції. Самостійна позааудиторна робота: Судини - види, будова стінки артерії, вени, капілярів.

Номер слайду 39

Шановні студенти! Серце дається людині одне. Його нічим не можна замінити. Воно виконує важливі функції, без яких живий організм існувати не буде. Бережіть його!

Номер слайду 40

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ppt
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку