24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Презентація до психологічної просвіти педагогів "Адаптація учнів 1-х класів до навчання в школі"

Про матеріал

Педагог здатний реально вплинути на успішне проходження процесу адаптації дитини до шкільного навчання і життя. Тому кожному вчителю, який викладає у 1-х класах, необхідно володіти основним знанням про особливості дітей, які щойно познайомилися зі шкільним життям. Психолого-педагогічні знання дають змогу здійснювати супровід дитини у процесі навчання й активного соціального життя. А дитина, відчуваючи впевнену поведінку дорослих щодо себе, почувається захищеною, що також відіграє дуже важливу роль у збереженні її психічного та фізичного здоров'я.

Матеріал просвіти спрямований на ознайомлення вчителів 1-х класів з умовами успішної адаптації дітей до навчання в школі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психолог Лавківської ЗОШ І-ІІ ст. Лалакулич Марина Михайлівна. Адаптація учнів 1-го класу до навчання в школіДля вчителів 1-х класів

Номер слайду 2

План1. Особливості адаптації дітей до навчання у школі. 2. 1. Етапи та особливості фізіологічної адаптації. 2. 2. Особливості психологічної адаптації дитини до шкільного життя.2. Ознаки та причини рівня адаптації дитини до навчання. 2. 1. Ознаки успішної адаптації. 2. 2. Ознаки дезадаптації. 2. 3. Чинники шкільних труднощів у період адаптації.3. Практичні рекомендації з приводу підвищення адаптації дитини до школи. 3. 1. Загальні рекомендації . 3. 2. Організація навчально-виховної та ігрової діяльності. 3. 3. Форми та прийоми оцінювання навчальної діяльності першокласника.

Номер слайду 3

Етапи та особливості фізіологічної адаптації1-й – орієнтований, коли у відповідь на весь комплекс нових впливів, пов’язаних із початком систематичного навчання, відповідають бурхливою реакцією і значним напруженням майже всі системи організму.2-й – нестійке пристосування, коли організм шукає і знаходить якісь оптимальні варіанти реакцій на ці впливи. 3-й – період відносно стійкого пристосування, коли організм знаходить найоптимальніші варіанти реагування на навантаження, що вимагають найменшого напруження всіх систем. Усі три фази тривають приблизно 5-6 тижнів, тобто орієнтовано до 10-15 жовтня, а найбільш складним є 1-4 тижні.

Номер слайду 4

Особливості соціально-психологічної адаптації1-ша група дітей (54%) адаптується впродовж двох місяців навчання, тобто приблизно за той самий період, коли найгостріше виявляється й фізіологічна адаптація. 2-га група дітей (30%) переживає тривалий період адаптації, період невідповідності їхньої поведінки вимогам школи затягується: діти не можуть прийняти ситуацію навчання, спілкування з учителем, дітьми. 3-тя група дітей (16%) – діти, в яких соціально-психологічна адаптація пов’язана зі значними труднощами; крім того, вони не засвоюють навчальну програму, у них фіксуються негативні форми поведінки, різке виявлення негативних емоцій.

Номер слайду 5

Ознаки успішної адаптаціїперебування в спокійному, врівноваженому стані;стриманість, уважність на уроках;активність і рухливість на перервах;прояв інтересу до нових людей, дорослих, дітей;зацікавленість в огляді інтер'єру класу, школи, приміщень;легка орієнтація у просторі школи, демонстрація батькам своєї обізнаності вже через тиждень;легке розуміння і готовність виконувати вимоги вчителя;адекватне сприйняття негативної оцінки дорослого;ініціативний характер спілкування в період навчальної діяльності;дружить із багатьма однокласниками;успішне опанування навчального матеріалу.

Номер слайду 6

Ознаки дезадаптаціїтруднощі у навчанні, стійка неуспішність;порушення взаємин з однолітками, батьками, вчителем;небажання відвідувати школу;соматичні прояви (головний біль, порушення сну, апетиту, біль у животі);пригнічений настрій, підвищена втомлюваність, глибокий спад працездатності наприкінці дня, тижня;підвищена тривожність, плаксивість, невміння будувати стосунки з дорослими, дітьми;емоційні порушення;прояви дефіциту уваги, неготовність до трива­лого спілкування.

Номер слайду 7

Чинники шкільних труднощівпсихологічні особливості: слабким типом нервової системи, підвищеною сенситивністю, збудженням нервових процесів;особливості розвитку: не сформованістю емоційно-вольової сфери, слабкою саморегуляцією поведінки;своєрідні методи виховання в сім'ях: виховання типу «кумир в сім'ї», батьківською вседозволеністю, гіпо- або гіперопікою тощо;недосконала організація навчально-виховного процесу.

Номер слайду 8

Рекомендації щодо підвищення рівня адаптаціївраховуйте вікові особливості першокласників: рухову активність, переважання ігрового типу діяльності, недостатню сформованість вольової регуляції; індивідуальний підхід до учнів та їх можливостей, щоб не послабити нервову систему, не знизити самооцінку та мотивацію до засвоєння знань;приділяйте увагу внутрішньому стану дитини;не наполягайте на відповідях біля дошки тих дітей, які виявляють тривожність, краще об`єднайте їх у групи, що працюватимуть разом;порівнюйте роботи учня лише з його попередніми роботами, а не з роботами інших;уникайте критики учня при свідках, а також вживання слів «завжди», «ніколи»;

Номер слайду 9

Рекомендації щодо підвищення рівня адаптаціїстворюйте ситуації успіху, хваліть учня за найменші досягнення;надавайте учням можливість висловлювати свої думки, підкреслюйте цінність почутого;розширюйте й збагачуйте навички спілкування з дорослими та однолітками;дозволяйте дитині виявляти самостійність, заохочуйте її найменші вияви;давайте учням можливість виплескувати енергію (фізкультхвилинки, ігри на перервах);залучайте до спільної діяльності для згуртування колективу.сприяйте особистісному зростанню дитини.

Номер слайду 10

Врахування тижневої працездатностіпонеділок – призвичаювання;вівторок, середа – найвища і стала працездатність;четвер – початок спаду працездатності. Розумова працездатність зростає аж до середини тижня, залишаючись низькою на початку (понеділок) і в кінці (п’ятниця).

Номер слайду 11

Ознаки втомлюваностізниження якості роботи, підвищення кількості помилок, порушення рухомих дій при письмі;погіршення регуляції фізіологічних функцій (іноді підвищується виділення поту, червоніє обличчя), порушення координації рухів (змінюється почерк);скарги на втому (у деяких дітей процес гальмування може привести до раптового засинання).

Номер слайду 12

Вимоги до гігієни розумової працівідсутність відблисків на дошці;відстань від очей до зошита повинна бути 30-40 см ( довжина зігнутої руки в лікті);чергування різних видів робіт протягом уроку;проведення вправ для органів зору, а також на розвиток м’язів пальців рук;пересаджування учнів у рядах і за партами 3-4 рази на рік.

Номер слайду 13

Розвиток пізнавальних здібностей(Увага) Домінує мимовільна увага, але під впливом учіння інтенсивно розвивається довільна увага. Властивості уваги: нестійка увага, діти відчувають значні труднощі у розподілі уваги на два види діяльності, відчувають труднощі і при переключені уваги з одного предмета на інший. Вчитель повинен давати їм час, оскільки обсяг уваги дітей менший обсяг уваги у дорослих.

Номер слайду 14

Розвиток пізнавальних здібностей(Сприймання) Домінує мимовільне сприймання, проте під впливом учіння розвивається довільне сприймання. Вікові особливості сприймання: мало диференційованість сприймання, наприклад, коли діти плутають схожі предмети; тісний зв'язок сприймання з практичними діями, зв'язок сприймання з емоціями. Засоби розвитку сприймання: використання методу порівняння, виділення головного і суттєвого в об'єктах які сприймаються дітьми, використання наочності та технічних засобів, словесний звіт про те, як вони сприйняли певні об'єкти.

Номер слайду 15

Розвиток пізнавальних здібностей(Пам’ять) У дитини механічна та образна пам'ять. Причини: домінування механічної пам'яті — досить високий рівень розвитку цього виду пам'яті, діти не розрізняють мнемічні завдання, недостатньо розвинене мовлення, тому їм легше запам'ятовувати дослівно, ніж відтворювати матеріал своїми словами. Ще не володіють прийомами смислового запам'ятання. Засоби розвитку пам'яті: формування у дітей правильної установки на запам'ятання матеріалу, навчання дітей здатності розрізнювати мнемічні завдання, навчання дітей прийомам смислового запам'ятання.

Номер слайду 16

Розвиток пізнавальних здібностей(Мислення) У молодшому шкільному віці на початок періоду домінує наочно-образного мислення, а під впливом учіння інтенсивно розвивається абстрактне мислення. Шляхи розвитку мислення: навчання дітей здатності виділяти головне і суттєве у матеріалі який вивчається, використання творчих завдань, створення проблемних ситуацій, організація навчальних дискусій.

Номер слайду 17

Розвиток пізнавальних здібностей(Уява) Розвивається в 2-х основних напрямах: збільшення реалізму образів уяви, розвиток здатності дитини управляти процесами своєї уяви. У цьому віці розвивається як репродуктивна так і творча уява. Шляхи розвитку уяви: використання творчих завдань, використання творів літератури та мистецтва, використання позакласної та позашкільної роботи.

Номер слайду 18

Розвиток пізнавальних здібностей(Мовлення) На початку віку у дітей домінує усне і діалогічне мовлення. Під впливом учіння у дітей розвивається усне монологічне мовлення та писемне. Діти оволодівають лексичними, фонетичними та граматичними сторонами рідної мови. Засобом розвитку мовлення виступає використання різних видів словесної творчості, насамперед творів та переказів.

Номер слайду 19

Форми та прийоми оцінювання навчальних досягнень учніврізні форми схвалення, підбадьорення, пого­дження;розгорнуте словесне оцінювання;перспективна й відстрочена оцінка;виставки дитячих робіт;ігрова оцінка-нагородження.

Номер слайду 20

Форми та прийоми оцінювання навчальних досягнень учнів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Фрази з модальністю «повинен»Фрази з модальністю «можливо»Ти повинен добре вчитися. Я впевнений, що ти зможеш добре вчитися. Ти повинен поважати старших. Ти знаєш, повага до старших — елемент загальної культури людини. Ти повинен слухатися вчителів. Ти можеш мати свою думку, але до думки старших треба прислухатися. Ти повинен цінувати турботу старших. Піклуючись про тебе, старші виявляють свою любов, але й бажали б взаємностіСкільки можна байдикувати! Ти повинен почати виконувати завдання. Трохи відпочив, а тепер прийшов час виконувати завдання, які допоможуть тобі краще зрозуміти те, що ти вивчив на уроці

Номер слайду 21

Форми та прийоми оцінювання навчальних досягнень учнів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Фрази з модальністю «повинен»Фрази з модальністю «можливо»Ти повинен цінувати турботу старших. Піклуючись про тебе, старші виявляють свою любов, але й бажали б взаємностіСкільки можна бай­дикувати! Ти повинен почати виконувати завдання. Трохи відпочив, а тепер прийшов час виконувати завдання, які допоможуть тобі краще зрозуміти те, що ти вивчив на уроціЗамовкни! Припини базікати на уроці!Розмови на уроці заважають тобі зосередитися. Не заважай мені, коли я з тобою говорю. Давай говорити по черзі: я до­кажу свою думку і потім вислу­хаю тебе. Ти повинен робити так, як я тобі скажу3 подібними ситуаціями я вже зіштовхувалася, тому тобі доцільно було б порадитися зі мною

Номер слайду 22

Візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві пригорщі щедрості, хлюпніть гумору, посипте добром і додайте якомога більше віри – і все те добре перемішайте. Потім намажте на шматок відпущеного Вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. Ш. Амонашвілі

pptx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
1580
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку