Презентація до уроку "Безсполучникове складне речення. Узагальнення і систематизація вивченого" 11-й клас

Про матеріал

Надана презентація містить слайди до уроку в 11-му класі за темою"Безсполучникове складне речення. Систематизація і узагальнення вивченого". Розміщено тексти, використані на уроці (див. конспект уроку), відповіді на завдання, тренінг у форматі ЗНО.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ТЕМА УРОКУ Безсполучникове складне речення. Смислові зв’язки між частинами БСР, розділові знаки в БСР. Узагальнення й систематизація вивченого

Номер слайду 2

МЕТА УРОКУ повторити, систематизувати й поглибити знання учнів про БСР, смислові зв’язки між його частинами, постановку розділових знаків; вдосконалювати набуті уміння правильно вживати безсполучникові складні речення у мовленні, навички грамотного письма; розвивати логічне й творче мислення, усне й писемне мoвлення, пам'ять, навички групової роботи; виховувати любов до рідної мови, кращі моральні якості людини

Номер слайду 3

Ти знаєш, що ти — людина? В. Симоненко

Номер слайду 4

Завдання № 13 - 20 ЗНО – РОЗМИНКА

Номер слайду 5

ВІДПОВІДІ до завдань № 13 - 20 ОЦІНЮВАННЯ: кожна правильна відповідь - 0,25 б. 13 - Д 17 - А 14 - Б 18 - Г 15 - Б 19 - Г 16 - Г 20 - В

Номер слайду 6

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ СПОЛУЧНИКОВІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНОСУРЯДНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ Кома Крапка з комою Двокрапка Тире З різними видами зв`язку

Номер слайду 7

Групова робота Завдання 1 перебудувати складні речення в БСР, пояснити постановку розділових знаків. з поданих слів утворити складні речення, дати коротку характеристику, скласти структурну схему; в СПР визначити тип підрядного І група 1. Прийде, нас, нащадки, а, коли, час, то, згадають. 2. Пройшла, а, всі, сміятися, тепер, стадії , пора, уже, душа, печалі. ІІ група 1. Істина, про, оживає, те, добра, стара, що, людина, з, починається, хай. 2. То, здушили, якщо, виходь, на, сльози, не, люди ІІІ група 1. Затям, за, вартісніша, всі, доброзичливість , скарби, що. 2. Художнику, пілігрим, бо, ти, Місцях, духу, йдеш, людського, по, святих.

Номер слайду 8

І група 1. А час прийде – згадають нас нащадки 2. Душа пройшла всі стадії печалі – Тепер уже сміятися пора. ІІ група 1. Хай оживає істина стара: людина починається з добра. 2. Здушили сльози – не виходь на люди. ІІІ група 1. Затям: доброзичливість вартісніша за всі скарби 2. Художнику, ти – пілігрим: Йдеш по святих місцях людського духу ОЦІНЮВАННЯ: безпомилкове виконання – 1 б. учаснику групи

Номер слайду 9

Завдання 2 Вставити пропущені розділові знаки, встановити відповідність ( речення – схема) А. Дивися час, великий диригент, перегортає ноти на пюпітрі (Л. Костенко) Б. Світали ночі вечоріли дні Не раз хитнула доля терезами. (Л. Костенко) В. Не жди ніколи слушної пори твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д. Павличко) Г. Людям не те що позакладало вуха людям позакладало душі (Л.Костенко) Д. Праця людини - окраса і слава праця людини – безсмертя її ( В.Симоненко) Е. Тісно робиться на планеті людство витісняє саме себе. (Л.Костенко) 1. [ ] - [ наслідок] 2. [ ] , [одночасність дій] 3. [ ] : [пояснення] 4. [ ] - [ протиставлення] 5. [ ] : [причина] 6. [ ] , [послідовність дій]

Номер слайду 10

1. Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою! В [ ] - [ наслідок] 2. Праця людини – окраса і слава, праця людини – безсмертя її. Д [ ], [одночасність дій] 3. Дивися: час, великий диригент, перегортає ноти на пюпітрі. А [ ] : [пояснення] 4. Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі. Г [ ] - [ протиставлення] 5. Тісно робиться на планеті: людство витісняє саме себе. Е [ ] : [причина] 6. Світали ночі, вечоріли дні, Не раз хитнула доля терезами Б [ ], [послідовність дій] ОЦІНЮВАННЯ: безпомилкове виконання - 0, 5б. речення

Номер слайду 11

РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ (Академічний тлумачний словник) ПЮПІТР - Підставка для нот або книг у вигляді похилої рамки або дошки. \ ТЕРЕЗИ 1. Важільні ваги; вага 2. Одне з дванадцяти сузір'їв зодіаку. Біля сузір'я Діви міститься сузір'я Терезів ПП: Які проблеми суспільства були найгострішими з точки зору шістдесятників?

Номер слайду 12

Записати текст, вибравши з дужок необхідне за значенням слово, вставити пропущені букви, розділові знаки, виконати завдання (по групах), пояснити постановку розділових знаків Історія (шістдесятництва, шестидесятництва) досі (не) напи- сана марно ч…кати цього і найближчим часом. Зд…воване і ледь (не) шоковане суспільство відразу (відчуло, збагнуло) з'явилася нова (г…нерація, сукупність) творців покликаних сказати власне (незв…чайне, ор…гінальне) слово не лише в м…стецтві а й у суспільному житті. Їм бе…жально л…мали крила вони все ж прагнули до вічного неба краси і правди неба людяності. Людина не гвинтик людина центр і найбільша (ціна, вартість) всесвіту доброчинець і добротво- рець пр…чет-ний до всього сущого спроможний змінити світ на ( красивіше, краще) ствердили шістдесятники. І група - прочитати висловлювання, довести, що перед вами текст, пояснити вибір слів ; ІІ група - визначити стиль і тип мовлення, пояснити орфограми, пунктограми; ІІІ група - визначити тему висловлювання літературознавця Д. Дроздовського робота зі словником: генерація, оригінальний Завдання 3 РОБОТА З ТЕКСТОМ

Номер слайду 13

Історія шістдесятництва досі не написана, марно чекати цього і найближчим часом. Здивоване і ледь не шоковане суспільство відразу збагнуло: з'явилася нова генерація творців, покликаних сказати власне, оригінальне слово не лише в мистецтві, а й у суспільному житті. Їм безжально ламали крила - вони все ж прагнули до вічного неба, краси і правди, неба людяності. Людина - не гвинтик, людина - центр і найбільша вартість всесвіту, доброчинець і добротворець, причетний до всього сущого, спроможний змінити світ на краще - ствердили шістдесятники. (Д.Дроздовський) ПП - Що для шістдесятників значило – бути Людиною? - Як ви розумієте – бути на землі Людиною? ОЦІНЮВАННЯ: безпомилкове виконання – 3б; кожна помилка - 0, 5б.

Номер слайду 14

Завдання 4 Виконання тестових завдань Установіть відповідність Розділові знаки Приклад 1. Кома; А Можна вибрать друга і по 2. Крапка з комою; духу брата та не можна 3. Тире; рідну матір вибирати. 4. Двокрапка Б Вже й ніч землю обіймає зійшов місяць і вдарив ясним промінням по білих хатах. В Не забувай добре ім’я цінніше за найбільше багатство. Г Здобудеш освіту побачиш більше світу. Д Гаснуть у плавнях летючі комети тихо вмирає на заході ніч.

Номер слайду 15

А) Мало життя прожити треба життя зрозуміти. Б) Без серця жити краще вже згоріти. В) Я давно істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій. Г) На світі все минеться правда зостанеться. А) Залунала симфонічна музика розкрився смисл буття людини. Б) Не можна людині самотньо жити забула б пісню і поклик мети. В) Раніше встанеш більше зробиш. 2. Знайти речення, у якому вживається двокрапка між частинами безсполучникових складних речень 3. Знайти БСР , в якому між частинами потрібно поставити тире (у другій частині – наслідок )

Номер слайду 16

Установіть відповідність між безсполучниковим складним реченням та умовами постановки в них тире: 1. При порівнянні першої і другої частини. 2. Друга частина виражає наслідок. 3. В першій частині виражається умова. 4. Передається швидка зміна дій, явищ. А) Защебетав соловейко – пішла луна гаєм. Б) Погасив світло знов – ось тобі і ніч. В) Була б охота – знайдеться робота. Г) Доріг немало – я люблю одну. ОЦІНЮВАННЯ: правильна відповідь – 0, 25 б.

Номер слайду 17

В індивідуальних оціночних картка підсумуйтенабрані бали, виставте собі оцінку за урок ВІДПОВІДІ Оцінювання результатів роботи ЗВ 1. ЗВ 2. - В ЗВ 4. - Д ЗВ 3. - В 1 - Г - Б 2 - А - А 3 - В - В 4 - Б В індивідуальних оціночних картках підсумуйте набрані бали, виставте собі оцінку за урок

Номер слайду 18

Бо ти на землі — людина, І хочеш того чи ні — Усмішка твоя — єдина, Мука твоя — єдина, Очі твої — одні. ПІДСУМОК РОБОТИ Чи була досягнута мета уроку? Висловіть свої враження від нашої спільної роботи.

Номер слайду 19

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Виписати 12 прислів`їв – складні БСР з різними розділовими знаками. 2. Скласти власне висловлювання у форматі твору ЗНО Часто успішними стають люди, які вміють проходити між краплинками дощу, підлаштовуватися під різні ситуації, а іноді й іти на компроміс і з власним сумлінням і навіть переступати межу моральності. Чи можна заради успіху (хай лише раз) кривити душею? (О.М. Авраменко , ЗНО – 2013, В - 11)

Номер слайду 20

ДЯКУЮ ЗА УРОК

ppt
Додано
4 квітня 2018
Переглядів
576
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку