Презентація до уроку "Грунти України"

Про матеріал

Презентація до уроку географії у 8 класі містить теоретичний, ілюстративний та картографічний матеріал з теми "Грунти України", а також запитання для перевірки знань з вивченої теми.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ҐРУНТИ УКРАЇНИ

Номер слайду 2

Ґрунт — це верхній, пухкий родючий шар земної поверхні.

Номер слайду 3

ҐРУНТ МАЄ УНІКАЛЬНУ ВЛАСТИВІСТЬ – РОДЮЧІСТЬ

Номер слайду 4

Родючість ґрунтів залежить від кількості гумусу в ґрунті. Гумус – це  органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Типи ґрунтів Існують певні закономірності поширення типів ґрунтів на території України: широтна зональність на рівнинній частині та висотна поясність у гірських районах. Завдання. Скласти схему поширення ґрунтів на рівнинній частині України

Номер слайду 7

Карта ґрунтів України

Номер слайду 8

Закономірність поширення ґрунтів на території України (з північного заходу на південний схід)Дерново-підзолистіСірі лісові (світло сірі, темно сірі)Чорноземи (опідзолені, типові, звичайні, південні)Каштанові

Номер слайду 9

Запам'ятайте!

Номер слайду 10

Профіль чорнозему (степ)

Номер слайду 11

Бурий лісовий ґрунт (Карпати)

Номер слайду 12

Профіль підзолистого ґрунту

Номер слайду 13

Сірі опідзолені ґрунти

Номер слайду 14

Василь Васильович Докучаєв(1846 —1903 рр.) Природознавець, основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії.

Номер слайду 15

Робота з картою атласу- В якому напрямку змінюються типи ґрунтів на території України?- Які типи ґрунтів на рівнинній території України поширюються зонально?- Який зональний тип ґрунтів на території України займає найбільші площі?- Які зональні типи ґрунтів притаманні для нашої області?

Номер слайду 16

Самостійна робота з картою атласу. Чи однакова родючість усіх ґрунтів на території України? Чому?Чи спостерігається певна закономірність зміни родючості ґрунтів?В якому напрямку ця закономірність простежується? Де на території України поширені особливо малородючі ґрунти?Де на території України поширені найродючіші ґрунти? Ґрунти якої родючості на території України займають найбільші площі?Ґрунти якої родючості поширені в Харківській області?Як впливає господарська діяльність людини на ґрунтовий покрив? Запропонуйте заходи до раціонального використання ґрунтів.

Номер слайду 17

Земельний фонд України 60 354,8 тис. га.(100%)Сільськогосподарські угіддя - 72,3%Лісові та інші насадження займають - 17,2%, заболочені землі - 1,6%, відкриті землі без рослинного покриву - 1,8%, землі вкриті водою - 4,0%,Інші землі - 3,1%.

Номер слайду 18

Структура земельних ресурсів України. Загальна земельна площа 60 354,8 тис. га. Сільськогосподарські угіддя 43 637 тис. га (72,3%) : рілля - 77,9%, пасовища - 13,2%, сіножаті - 5,7% , багаторічні насадження - 2,2%.

Номер слайду 19

Забруднення ґрунтів

Номер слайду 20

Грунт - це особливе природна освіта, що володіє поряд властивостей . Вона сформувалася в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під взаємообумовленою дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів. Грунт є однією з складових частин навколишнього людину середовища. Найважливіша її властивість - родючість, тобто здатність забезпечувати зростання і розвиток рослин. Це властивість грунту грає першорядну роль в житті людини.

Номер слайду 21

Особливий вплив людини на родючий шар землі зросло в століття науково - технічній революції. При цьому не тільки посилюється взаємодія людини із землею, але і міняються основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнюється урбанізацією, все великим використанням земель, зростанням потреб продуктів харчування.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Хижацька діяльність людини приводить до негативних результатів дії на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ грунту, її ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті неправильної експлуатації грунтового покриву приводить до посиленого руйнування грунтів.

Номер слайду 24

Є декілька типів руйнування грунтового покриву. Серед них найпоширеніша і небезпечніша - ерозія. Вона виражається в розмиві грунту, змиві її талими, зливовими і дощовими водами. За останнє сторіччя, прискорена ерозія грунтів спричинила за собою втрату 2 мільйонів гектарів родючих земель.

Номер слайду 25

багаторазовий обробіток його різними знаряддями за допомогою потужних і важких колісних тракторів і комбайнів;

Номер слайду 26

Перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто за­стосування високих доз мінеральних добрив і хімічних засобів захис­ту рослин, яке супроводжується забрудненням грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченням отрутохіміка­тів у грунтах і підгрунтовних водах.

Номер слайду 27

Забруднення ґрунтів в Україні

Номер слайду 28

Висновок Отже, найважливішим заходом збереження грунтів є правильне формування культурного агроландшафту. У кожній екосистемі має бути своє, науково обгрунтоване співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водойма­ми. Це дасть найвищий господарський ефект і збереже довкілля. Не менш важливою справою є організація і дотримання польових, кормових та інших сівозмін. Зберегти грунт допоможуть і перехід на прогресивні форми обро­бітку землі, ефективні та легкі машини й механізми, скорочення повторного обробітку грунту, перехід на безплужний обробіток. Впровадження поряд з ультрахімізованим методом господарюван­ня органічного (біологічного) землеробства без застосування отруто­хімікатів і неякісних мінеральних добрив.

Номер слайду 29

Меліорація земель Види меліоративних робіт: Осушення земель;Зрошення земель;Боротьба з підвищеною кислотністю;Боротьба з засоленням грунтів;Очищення земель від каміння

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Завдання За текстом параграфа скласти кросворд на тему “Ґрунти України”.

Номер слайду 35

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Біда Леся Михайлівна
  Презентація відповідає темі уроку. Лаконічно, просто і зрозуміло для учнів. Дякую.
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
7 липня 2018
Переглядів
3557
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку