Презентація до уроку "Спирти"

Про матеріал

Презентація до уроку "Спирти"дає можливість учням отримати інформацію,щодо класифікації ,будови, назви стиртів.А також властивостів та дії на організм людини.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Що об’єднує ці речовини?

Номер слайду 2

Загальна характеристика спиртів. Урок хімії в 9 класіВерхівцевського НВКУчитель: Кукса Н. М.

Номер слайду 3

Мета: Визначити, які речовини відносять до сритів. Яку класифікацію мають спирти. Будову молекул спиртів та їх властивості. Вплив спиртів на організм. Як спирти добувають та застосувають. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М.

Номер слайду 4

Цілі: Класифиіація спиртів. Будова спиртів. Представники: Метанол. Этанол. Этиленгліколь. Гліццерин. Хімічні властивостіДобування. Застосування. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М.

Номер слайду 5

Визначення. Спирти (застаріле алкоголі) - органічні сполуки, що містять одну або кілька гідроксильних груп (гідроксил, OH), безпосередньо пов'язаних з атомом карбону у вуглеводному радикалі. Загальна формула спиртів Сx. Hy (OH) n. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 6

Класифікаціця спиртів. За клількістю гідроксогруп ОНОдноатомні(алкоголі)СН3-СН2-ОНДвохатомні(гліколі)СН2 ОН-СН2 ОНТрьохатомні(гліцерини)СН2 ОН-СНОН-СН2 ОНУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 7

Класифікаціця спиртів. За характером. В.в. радикалу. НасиченіСН3-СН2-СН2 ОННенасиченіСН3-СН=СН-СН2 ОНАроматичніУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 8

Насичені одноатомні cпирти Загальна формула. C n H 2n + 1 OH або R – OH,де R- вуглеводний радикал. Це органічні сполуки, в молекулах яких вуглеводний радикал пов'язаний з функціональною гідроксильною групою (гідроксо-групою)СН3 ОН метанол (метиловый спирт)С2 Н5 ОН етанол (етиловый спирт)Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 9

Окремі представники спиртів

Номер слайду 10

Метанол. Рідина без кольору з температурою кипіння 64 С, характерним запахом Легше води. Горить безбарвним полум'ям. Застосовується як розчинник     Паливо у двигунах внутрішнього згоряння. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 11

Метанол – страшна отрута. Отруйна дія метанолу заснована на поразці нервової і судинної системи. Прийом всередину 5-10 мл метанолу призводить до важкого отруєння, а 30 мл і більше - до смерті. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 12

Етанол. Безбарвна рідина з характерним запахом і пекучим смаком, температурою кипіння78 С. Легше води. Змішується з нею в будь-яких відносинах. Легко запалюється, горить слабо світиться блакитним полум'ям. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 13

Застосування етанолу. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 14

Двохатомный спирт -етиленгліколь Етиленгліколь - представник насичених двоатомних спиртів - гліколей. Назва гліколі отримали внаслідок солодкого смаку багатьох представників ряду (грец. «глікос» - солодкий). Етиленгліколь - сиропоподібна рідина солодкого смаку, без запаху, отруйний. Добре змішується з водою і спиртом, гігроскопічний. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 15

Застосування етиленгліколю. Важливою властивістю етиленгліколю є здатність знижувати температуру замерзання води, від чого речовина знайшла широке застосування як компонент автомобільних антифризів і незамерзаючих рідин.  Він застосовується для отримання лавсану (цінного синтетичного волокна. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 16

Етиленгліколь - отрута. Дози викликають смертельне отруєння етиленгліколем становлять у межах - від 100 до 600 мл. За даними ряду авторів смертельною дозою для людини є 50-150 мл. Смертність при ураженні етиленгліколем дуже висока і складає більш 60% всіх випадків отруєння. Механізм токсичної дії етиленгліколю до теперішнього часу вивчений недостатньо. Етиленгліколь швидко всмоктується (у тому числі через пори шкіри) і протягом декількох годин циркулює в крові в незміненому вигляді, досягаючи максимальної концентрації через 2-5 годин. Потім його вміст у крові поступово знижується, і він фіксується в тканинах. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 17

Трьохатомний спирт - гліцерин. Гліцерин - трьохатомний насичений спирт. Безбарвна, в'язка, гігроскопічна, солодка на смак рідина. Змішується з водою в будь-яких відносинах, хороший розчинник. Реагує з нітратною кислотою з утворенням нітрогліцерину. CH2 – CH – CH2 OH OH OHУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 18

. Застосовується у виробництві вибухових речовин нітрогліцерину. При обробці шкіри. Як компонент деяких клеїв.  При виробництві пластмас гліцерин використовують в якості пластифікатора. У виробництві кондитерських виробів і напоїв (як харчова добавка. E422 Застосування гліцерину. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 19

Насичені одноатомі cпирти …О - Н…О - Н…О - Н…О - Н…О - Н…О – Н …RRRRRRЗв'язок між атомом водню однієї молекули і атомом сильно електронегативного елементу (оксигену) іншої молекули називають водневим. Перші члени гомологічного ряду спиртів у порівнянні з відповідними алканами є рідинами. Це пояснюється наявністю водневих зв'язків між молекулами спиртів. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 20

CH3 – CH2 - OHNa. Взаємодія спиртів з металічниим натрієм. Этилат натрия. Хімічні властивості+2 CH3 –CH2–OH + 2 Na → 2 CH3 –CH2–ONa + H2 ↑ Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 21

Хімічні властивості Внутришньомолекулярна H2 SO4, t. СН3 - СН2 - ОН ОНМіжмолекулярна H2 SO4, t. С2 Н5 -ОН + НО- С2 Н5 ОННН+ СН2 = СН2 + С2 Н5 -О-С2 Н5 Этилен Диэтиловый эстер. Реакція дегідратаціїУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 22

Хімічні властивості CH3 –CH2–OH + Cu. O → CH3–C + Cu + H2 O t0 OHОкислення спиртів

Номер слайду 23

Хімічні властивості R – C + HO - R H2 SO4 ,t0 OОH OHHКислота Спирт Складний эстер. CH3–CОOH + HОC2 H5 ↔ CH3–СООC2 H5 + H2 Ооцтова етиловый этиловый эстеркислота спирт оцтової кислоти + R – C О - R OРеакція естеріфікаціїУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 24

Схема дії спирту на людську клітину. Молекула спиртаклітина жирова оболонкахромосомиядро

Номер слайду 25

МАЛЕНЬКА ДИТИНАМОЖЕ ЗАГИНУТИвід стакану. ГОРІЛКИСмертельная доза для дорослого 6-8 г спирта на 1 кг маси. АЛКОГОЛЬ – СМЕРТЕЛЬНИЙ ВОРОГУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 26

Визииває хвороби шлунково-кишкового тракту. Расширення шлунку. Руйнує слизову оболонку шлунку та кішківнмка. Руйнує нирки та печінку. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 27

Зміни в головному мозку100г вина вбиває 500 нейронів100г пива вбиває 3000 нейронів100г водки вбиває 7500 нейронів Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 28

Зміна в печінці Приблизно 90% спирту тимчасово затримується у печінці, де порушує виділення жовчі, гине багато печінкових клітин. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 29

!!! При вживанні етилового спирту більше 20-40 грамів в печінці утворюється оцтовий альдегід - основний метаболіт спирту, який в 30 разів більш токсичний самого алкоголю. УКСУСНАЯ КИСЛОТААЦЕТАЛЬДЕГИДЭТАНОЛУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 30

Пивний алкоголізм. Кто пиво пьет больше, у того брюхо толще.«Ожиріння сердця»Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 31

Помните!!! «Пьянство – это упражнение в безумии, а алкоголизм – страшная, тяжелая болезнь»Бережіть себе !!!

Номер слайду 32

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дерев'янко Людмила Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
27 червня 2018
Переглядів
476
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку