14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Презентація до уроку "Спирти"

Про матеріал

Презентація до уроку "Спирти"дає можливість учням отримати інформацію,щодо класифікації ,будови, назви стиртів.А також властивостів та дії на організм людини.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Що об’єднує ці речовини?

Номер слайду 2

Загальна характеристика спиртів. Урок хімії в 9 класіВерхівцевського НВКУчитель: Кукса Н. М.

Номер слайду 3

Мета: Визначити, які речовини відносять до сритів. Яку класифікацію мають спирти. Будову молекул спиртів та їх властивості. Вплив спиртів на організм. Як спирти добувають та застосувають. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М.

Номер слайду 4

Цілі: Класифиіація спиртів. Будова спиртів. Представники: Метанол. Этанол. Этиленгліколь. Гліццерин. Хімічні властивостіДобування. Застосування. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М.

Номер слайду 5

Визначення. Спирти (застаріле алкоголі) - органічні сполуки, що містять одну або кілька гідроксильних груп (гідроксил, OH), безпосередньо пов'язаних з атомом карбону у вуглеводному радикалі. Загальна формула спиртів Сx. Hy (OH) n. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 6

Класифікаціця спиртів. За клількістю гідроксогруп ОНОдноатомні(алкоголі)СН3-СН2-ОНДвохатомні(гліколі)СН2 ОН-СН2 ОНТрьохатомні(гліцерини)СН2 ОН-СНОН-СН2 ОНУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 7

Класифікаціця спиртів. За характером. В.в. радикалу. НасиченіСН3-СН2-СН2 ОННенасиченіСН3-СН=СН-СН2 ОНАроматичніУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 8

Насичені одноатомні cпирти Загальна формула. C n H 2n + 1 OH або R – OH,де R- вуглеводний радикал. Це органічні сполуки, в молекулах яких вуглеводний радикал пов'язаний з функціональною гідроксильною групою (гідроксо-групою)СН3 ОН метанол (метиловый спирт)С2 Н5 ОН етанол (етиловый спирт)Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 9

Окремі представники спиртів

Номер слайду 10

Метанол. Рідина без кольору з температурою кипіння 64 С, характерним запахом Легше води. Горить безбарвним полум'ям. Застосовується як розчинник     Паливо у двигунах внутрішнього згоряння. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 11

Метанол – страшна отрута. Отруйна дія метанолу заснована на поразці нервової і судинної системи. Прийом всередину 5-10 мл метанолу призводить до важкого отруєння, а 30 мл і більше - до смерті. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 12

Етанол. Безбарвна рідина з характерним запахом і пекучим смаком, температурою кипіння78 С. Легше води. Змішується з нею в будь-яких відносинах. Легко запалюється, горить слабо світиться блакитним полум'ям. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 13

Застосування етанолу. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 14

Двохатомный спирт -етиленгліколь Етиленгліколь - представник насичених двоатомних спиртів - гліколей. Назва гліколі отримали внаслідок солодкого смаку багатьох представників ряду (грец. «глікос» - солодкий). Етиленгліколь - сиропоподібна рідина солодкого смаку, без запаху, отруйний. Добре змішується з водою і спиртом, гігроскопічний. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 15

Застосування етиленгліколю. Важливою властивістю етиленгліколю є здатність знижувати температуру замерзання води, від чого речовина знайшла широке застосування як компонент автомобільних антифризів і незамерзаючих рідин.  Він застосовується для отримання лавсану (цінного синтетичного волокна. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 16

Етиленгліколь - отрута. Дози викликають смертельне отруєння етиленгліколем становлять у межах - від 100 до 600 мл. За даними ряду авторів смертельною дозою для людини є 50-150 мл. Смертність при ураженні етиленгліколем дуже висока і складає більш 60% всіх випадків отруєння. Механізм токсичної дії етиленгліколю до теперішнього часу вивчений недостатньо. Етиленгліколь швидко всмоктується (у тому числі через пори шкіри) і протягом декількох годин циркулює в крові в незміненому вигляді, досягаючи максимальної концентрації через 2-5 годин. Потім його вміст у крові поступово знижується, і він фіксується в тканинах. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 17

Трьохатомний спирт - гліцерин. Гліцерин - трьохатомний насичений спирт. Безбарвна, в'язка, гігроскопічна, солодка на смак рідина. Змішується з водою в будь-яких відносинах, хороший розчинник. Реагує з нітратною кислотою з утворенням нітрогліцерину. CH2 – CH – CH2 OH OH OHУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 18

. Застосовується у виробництві вибухових речовин нітрогліцерину. При обробці шкіри. Як компонент деяких клеїв.  При виробництві пластмас гліцерин використовують в якості пластифікатора. У виробництві кондитерських виробів і напоїв (як харчова добавка. E422 Застосування гліцерину. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 19

Насичені одноатомі cпирти …О - Н…О - Н…О - Н…О - Н…О - Н…О – Н …RRRRRRЗв'язок між атомом водню однієї молекули і атомом сильно електронегативного елементу (оксигену) іншої молекули називають водневим. Перші члени гомологічного ряду спиртів у порівнянні з відповідними алканами є рідинами. Це пояснюється наявністю водневих зв'язків між молекулами спиртів. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 20

CH3 – CH2 - OHNa. Взаємодія спиртів з металічниим натрієм. Этилат натрия. Хімічні властивості+2 CH3 –CH2–OH + 2 Na → 2 CH3 –CH2–ONa + H2 ↑ Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 21

Хімічні властивості Внутришньомолекулярна H2 SO4, t. СН3 - СН2 - ОН ОНМіжмолекулярна H2 SO4, t. С2 Н5 -ОН + НО- С2 Н5 ОННН+ СН2 = СН2 + С2 Н5 -О-С2 Н5 Этилен Диэтиловый эстер. Реакція дегідратаціїУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 22

Хімічні властивості CH3 –CH2–OH + Cu. O → CH3–C + Cu + H2 O t0 OHОкислення спиртів

Номер слайду 23

Хімічні властивості R – C + HO - R H2 SO4 ,t0 OОH OHHКислота Спирт Складний эстер. CH3–CОOH + HОC2 H5 ↔ CH3–СООC2 H5 + H2 Ооцтова етиловый этиловый эстеркислота спирт оцтової кислоти + R – C О - R OРеакція естеріфікаціїУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 24

Схема дії спирту на людську клітину. Молекула спиртаклітина жирова оболонкахромосомиядро

Номер слайду 25

МАЛЕНЬКА ДИТИНАМОЖЕ ЗАГИНУТИвід стакану. ГОРІЛКИСмертельная доза для дорослого 6-8 г спирта на 1 кг маси. АЛКОГОЛЬ – СМЕРТЕЛЬНИЙ ВОРОГУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 26

Визииває хвороби шлунково-кишкового тракту. Расширення шлунку. Руйнує слизову оболонку шлунку та кішківнмка. Руйнує нирки та печінку. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 27

Зміни в головному мозку100г вина вбиває 500 нейронів100г пива вбиває 3000 нейронів100г водки вбиває 7500 нейронів Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 28

Зміна в печінці Приблизно 90% спирту тимчасово затримується у печінці, де порушує виділення жовчі, гине багато печінкових клітин. Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 29

!!! При вживанні етилового спирту більше 20-40 грамів в печінці утворюється оцтовий альдегід - основний метаболіт спирту, який в 30 разів більш токсичний самого алкоголю. УКСУСНАЯ КИСЛОТААЦЕТАЛЬДЕГИДЭТАНОЛУрок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 30

Пивний алкоголізм. Кто пиво пьет больше, у того брюхо толще.«Ожиріння сердця»Урок хімії в 9 класі Верхівцевського НВК Учитель: Кукса Н. М

Номер слайду 31

Помните!!! «Пьянство – это упражнение в безумии, а алкоголизм – страшная, тяжелая болезнь»Бережіть себе !!!

Номер слайду 32

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дерев'янко Людмила Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
27 червня 2018
Переглядів
1129
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку