21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Презентація до уроку української мови на тему: "Правила вживання м'якого знака"

Про матеріал
Презентація до уроку української мови у 5 класі на тему: "Правила вживання м'якого знака". У презентації подається матеріал про вживання/ не вживання м'якого знака, подаються тренувальні вправи для засвоєння знань.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

Номер слайду 2

Мета: поглибити знання учнів про позначення м'якості приголосних на письмі; формувати вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; розвивати мовленнєві навички, пам'ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; прищеплювати любов до рідної мови, інтерес до народних символів.

Номер слайду 3

Відгадайте загадки. У загадках і відгадках з’ясуйте правила вживання м’якого знака. Я один в сім’ї такий,Кажуть, надто вже м’який, Хоч мовчун, та не дивак,В слові я – не зайвий знак.

Номер слайду 4

Ь(М’який знак)

Номер слайду 5

Взимку він, накрившись хмизом, у барлозі спать ляга. Хто зранку любить співати?Росте весною – тільки вниз, любить дах і карниз. Живуть п’ять братів, один одного менший. Влітку сірий, а взимку білий. На небі біліє, світить, а не грієМаленький хлопчик у сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає.

Номер слайду 6

Пам’ятай! М’який знак пишемо після букв Д, Т, З, С, Ц, Л, Н, ДЗ, які можна об’єднати у фразу «Де Ти З’їСи Ці Ли. Ни, ДЗи. Р?» ( у кінці слова та складу):мідь, мить, мазь, вісь, міць, вільно, станьте, ґедзь

Номер слайду 7

Номер слайду 8

ЬКвітка-загадка. У кожній пелюстці квітки є слово, що закінчується на м’який знак. Назвіть слова-пелюстки.

Номер слайду 9

Яка буква?Віднови вірш. Добери й допиши пропущені слова. Коли знак цей в гості просять,завжди користь він приносить. Там, де колосився лан, пронеслась красуня…В тих краях, де росте рис, проживає хитра …І везуть до міст і сіл. Видобуту в шахті …

Номер слайду 10

Яка буква? Коли знак цей в гості просять, завжди користь він приносить. Там, де колосився лан, пронеслась красуня лань. В тих краях, де росте рис, проживає хитра рись.І везуть до міст і сіл Видобуту в шахті сіль. Перевіряємо!

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Від поданих слів утворіть і запишіть слова зі значенням здрібнілості або пестливості за допомогою суфіксів –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-Зразок: серце – серденько , мова – мовонька Голубка, голова, очі, брови, рука, тонкий, рідний, малий.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Спишіть слова, уставляючи сполучення ЙО, ЬО. Підкресліть орфограму. Л…тчик, л…дяний, під…м, трет…го, бо…вий, пол….вий, зна…мий, бад…рий, міль…он, га…к, …рж, буль…н, павіль…н, ма…р, Вороб…в, син…го, кур…з, ранн…го, …дування, дз…бик, сер…зно, вол…вий, Корол…в, обідн…го.

Номер слайду 15

Перевірте!Льотчик, льодяний, підйом, третього, бойовий, польовий, знайомий, бадьорий, мільйон, гайок, йорж, бульйон, павільйон, майор, Воробйов, синього, курйоз, раннього, йодування, дзьобик, серйозно, вольовий, Корольов, обіднього

Номер слайду 16

Ь знак пишемо У дієсловах на –ТЬ, -ТЬСЯ. У дієсловах наказового способу перед суфіксом –СЯ

Номер слайду 17

Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Посміхаєт…ся, посміхаєш…ся, навчаєт…ся, навчаєш…ся, листуєт…ся, листаєш…ся, спотикаєт…ся, спотикаєш…ся, читаєт…ся, повод…ся, погод…ся Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Посміхаєт…ся, посміхаєш…ся, навчаєт…ся, навчаєш…ся, листуєт…ся, листуєш…ся, спотикаєт…ся, спотикаєш…ся, читаєт…ся, повод…ся, погод…ся

Номер слайду 18

Перевіряємо: Посміхається, посміхаєшся, навчається, навчаєшся, листується, листуєшся, спотикається, спотикаєшся, читається, поводься, погодься

Номер слайду 19

Після букви Л перед наступним м’яким приголоснимЇдальня, сільський, трипільський, ковальський, учительська, пральня, пальці

Номер слайду 20

М’який знак не пишемо після Н перед шиплячими

Номер слайду 21

Виняток: Няньчити. Бриньчати. ЖеньшеньІ в похідних від них словах

Номер слайду 22

М’який знак не пишемо: Після губних Б,П,В,М,Ф «Ма. ВПа Бу. Ф» (дріб, голуб, кров, піп,)Після шиплячих Ж,Ч, Ш, Щ «ШЧе їЖДЖу» (дощ, ніч, змаж, пишеш)Після Г, К, Х, ґ

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Підкресліть орфограму. Змен…шення, промін…чик, камін…чик, нен…чин, закін…чувати, дон…чин, брин…чання, гон…щик, камін…ці, підвод…ся, облич…, май бут…нє, черкас…кий, боїт…ся, колодяз…ний, куз…ня, різ…бяр, уман…ський, піднос…ся, нян…чин, тон…ший, поділ…с…кий, промін…чик, т…мяний

Номер слайду 25

Перевірте! Зменшення, промінчик, камінчик, неньчин, закінчувати, доньчин, бриньчання, гонщик, камінці, підводься, облич, майбутнє, черкаський, боїться, колодязний, кузня, різьбяр, уманський, няньчин, тонший, подільський, промінчик, різьбяр

Номер слайду 26

М’який знак пишемо у сполуках –льц-,- льч-, -ньц-,- ньч-, -сьц-, -сьч-, які походять від –льк-, -ньк-, -ськ-

Номер слайду 27

Наприклад: Ольці, Ольчин, бо Олька, але голці, голчин, бо голка. Доньці, доньчин, бо донька, але Маринці, Маринчин, бо Маринка. Васьці, Васьчин, бо Васька, але Парасці, Парасчин, бо Параска

Номер слайду 28

Подані іменники поставте у формі давального відмінка однини і запишіть. Поясніть уживання м’якого знака. Даринка, Лізонька, нянька, дитинка, кулька, рибалка, бурулька, паска, зозулька, ополонка, синька, пінка, хатинка, Оленка, донька, скринька

Номер слайду 29

Від поданих іменників утворіть прикметники із суфіксом –ин- і запишіть. Поясніть уживання м’якого знака. Миколка, рибалка, вихователька, Тетянка, сусідонька, Наталка, лялька, Оленка, донька

Номер слайду 30

Підсумки уроку Рефлексія Оцініть свою роботу на уроці (картка самооцінювання). - Чи задоволені ви результатом? - Що вам сьогодні запам'яталося?

Номер слайду 31

Домашнє завдання § 39, 40 Вправа 314, 317

Номер слайду 32

Успіхів у навчанні!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Волошина Валентина Анатоліївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Костенко Жанна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
20 грудня 2020
Переглядів
4232
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку