Презентація до уроку української мови "Написання прийменників".

Про матеріал
З допомогою презентації семикласники можуть удосконалити орфографічні навички.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гра «Створюємо настрій»Відчуємо  себе   часточками  колективу, краю, Всесвіту, держави,   і  скажімо  собі  :-  Я  прийшов   до  школи (   для  чого?)  ...  .-  Треба  бути (  яким?) ...     .-  Зі  мною  (  хто?)   …    .-  Вони  мене   …  .-  Мені (як?) …  .-  У  класі  (як?) … .- Я готовий …  .           

Номер слайду 2

Робота з епіграфом. Прочитайте епіграф до уроку. Поясніть його значення за допомогою методу «Прес»: я вважаю, що… ; бо … ; наприклад, … ; отже, … .«Дайте людині добре ім’я задля того, щоб вона жила відповідно до нього» (Дейл Карнегі).

Номер слайду 3

Поміркуймо«Дайте людині добре ім’я задля того, щоб вона жила відповідно до нього» (Дейл Карнегі). Знайдіть в епіграфі прийменники. Визначте їх групу за походженням. Чи однакові вони за будовою? Що ви можете сказати про правопис складених та складних прийменників?

Номер слайду 4

Тема. Написання похідних прийменників. Морфологічний розбір прийменників.

Номер слайду 5

«Незакінчене речення»Доповніть цілі уроку:на уроці хочу почути…, дізнатися про…;мені цікаво було б з’ясувати…;хочу навчитися правильно …;хочу поглибити знання з …;сподіваюся відкрити для себе щось нове про…;маю наміри досягнути успіхів у….

Номер слайду 6

Лінгвістичне спостереження із творчим завданням. Розгляньте таблицю і встановіть зв’язок між групою прийменників і їх правописом{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Прості Складні Складені В (у), з, за, від, до, по, на, при, для, через, із, між, без.Із-за, з-під, з-за, з-поміж, з- понад, посеред, задля, поза, попід , з- перед. Незважаючи на; незалежно від; з метою; нарівні з; за рахунок. Прийменники за будовою

Номер слайду 7

Вибіркова робота з елементами аналізу. Прочитати висловлювання на картках. З’ясувати його стильову належність. Виписати сполучення слів, до складу яких входять прийменники. Визначити їх групу за походженням та за будовою. Пояснити написання. Розтлумачте лексичне значення слова «легалізація».

Номер слайду 8

Тлумачний словничок. Легалізація — надання законної сили; узаконення.

Номер слайду 9

Вибірково-розподільний диктант із взаємоперевіркою. Записати сполучення слів у три колонки: а) разом; б) через дефіс; в) окремо. Свій вибір обґрунтувати. По/під горою, з/за річки, по/над Дніпром, на/передодні канікул, під/час змагань, не/зважаючи/на не/году, згідно/з обов’язками, з/на/двору, за/для перемоги, з/під землі, по/між присутніх, відповідно/до характеристики, під/кінець року, по/над усе, на/прикінці зими, незалежно/від рішення, по/серед лісу, у/продовж тижня, на/зустріч вітру, із/за обрію, у/разі згоди, за/ради добробуту, у/зв’язку/з навчанням.

Номер слайду 10

Перевірте правильність виконаної роботи{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Разом. Через дефіс. Окремо. Попід горою, понад Дніпром, напередодні канікул, знадвору, задля перемоги, поміж присутніх, понад усе, наприкінці зими, посеред лісу, упродовж тижня, назустріч вітру, заради добробуту. З-за річки, з-під землі, із-за обрію. Під час змагань, незважаючи на негоду, згідно з обов’язками, відповідно до характеристики, під кінець року, незалежно від рішення, у разі згоди, у зв’язку з навчанням.

Номер слайду 11

Дослідження-зіставлення Пояснити правопис однозвучних слів. Визначити, до яких частин мови вони належать. Записати правильно. Говорити (в)третє — заглянути (в)третє вікно; приїхати (в)двох — (у)двох кімнатах; йти (на)зустріч — (на)зустріч із братом. Дібрати власні варіанти однозвучних слів. Пояснити їх правопис.

Номер слайду 12

Робота з текстом. Прочитати. Визначити тему й основну думку. Зробити морфологічний розбір прийменників, ужитих у тексті (див. алгоритм розбору на с.242 підручника). Імена християнського календаря, запозичені разом із уведенням християнства на Русі у Х столітті, давалися під час хрещення дитини. Вони охоплювали давньоримські, а також незначну частину імен тих народів, з якими греки візантійської епохи підтримували торговельні і культурні зв’язки. До візантійських імен належать, наприклад, популярні в Україні імена Іван, Олексій, Михайло, Григорій, Петро, Федір, Ганна, Олена, Катерина. На українському мовному ґрунті вони набули специфічного звукового оформлення, обросли різноманітними варіантами і вже давно не сприймаються як запозичені (Л. Скрипник).

Номер слайду 13

Лінгвістична гра «Ти — редактор»Записати сполучення слів, добираючи з дужок потрібний прийменник і ставлячи іменник у потрібному відмінку. Не з’явився (із-за, через, по) хвороба; пропустити заняття (з, по, із-за) поважна причина; підйом тривав (біля, протягом, близько) три години; призначили чергового (відповідно до, у відповідності з, за) правила внутрішнього розпорядку; працювати (по, за) контракт; залучити (в, до, для) роботи.r

Номер слайду 14

«Незакінчене речення»Пригадайте цілі, які ми ставили на початку уроку, і продовжіть речення:я на уроці дізнався/дізналася про…;мені цікаво було з’ясовувати…;я навчився/навчилася правильно …;новим для мене було…;вважаю, що досяг/досягла успіхів у… .

Номер слайду 15

«Кольоровий настрій»Яким би кольором ви відобразили свій настрій наприкінці уроку?

Номер слайду 16

Домашнє завдання. Обов’язкове. Вивчити теоретичний матеріал за підручником (§34, с. 237). На вибір. 1. Що ви знаєте про своє ім’я? Скласти розповідь, використовуючи непохідні й похідні прийменники, про те, як виникло ваше ім’я, чому вас так назвали батьки, що воно означає, чи зустрічається це ім’я в творах художньої літератури тощо. Зробити морфологічний розбір двох-трьох прийменників, ужитих у тексті-розповіді. 2. Виконати вправи 452, 454 за підручником (с. 238-239).

Номер слайду 17

pptx
Додано
14 травня
Переглядів
125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку