10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація до уроку з Громадянської освіти " Соціокультурна багатоманітність

Про матеріал
Розділ 3,"Людина в соціокультурному просторі ".Урок №19,"Соціокультурна багатоманітність ".Презентація .
Зміст слайдів
Номер слайду 1

СОЦІОКУЛЬТУРНА БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТЕМА УРОКУ

Номер слайду 2

МЕТА УРОКУ Оволодіти інформацією про соціальну структуру суспільства та соціальні інститути; розуміти, що таке соціальні цінності та яку роль в житті суспільства відіграє соціальна відповідальність; розуміти значення гендерної рівнос. Навчитися розуміти зміст понять: суспільство, соціум, соціальна стратифікація, полікультурне суспільство, суспільна відповідальність, солідарність, стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс. Витися визнавати цінність культурного багатоманіття; поважати та толерантно ставитися до культурних відмінностей, проявляти відкритість до міжкультурного діалогу.

Номер слайду 3

Метод «Мозковий штурм»Які досягнення представників різних етносів стали визначними внесками в загальнолюдську культурну скарбницю?

Номер слайду 4

Поняття «культура» і «цивілізація» мають важливе значення для розкриття змісту життєдіяльності людини і суспільства. Філософія досліджує сутність культури і цивілізації, характер їх впливу на природу, основи життя людини, історію, їх співвідношення і взаємодію.

Номер слайду 5

КУЛЬТУРА (від лат. — «обробіток», «виховання», «освіта», «розвиток», «шанування») — історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ КУЛЬТУРИ За способом виявлення :… матеріальна ;… духовна . За спрямованістю:- масова;- елітарна ;- народна . За приналежністю-загальнолюд-ська;-національна . За способом виявлення :-матеріаль-на ; - духовна .

Номер слайду 8

Соціумвелика, стійка соціальна спільнота, яка характеризується єдністю умов життєдіяльності людей в якихось певних відносинах.

Номер слайду 9

Метод «Займи позицію»1. Назвіть причини соціальної нерівності.2. Які види нерівності вам відомі?

Номер слайду 10

СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ — система відносин у суспільстві, яку характеризує нерівномірний розподіл дефіцитних ресурсів суспільства (грошей, влади, освіти і престижу) між різними стратами, або верствами, населення. Соціальна нерівність є причиною і наслідком соціального розшарування (соціальної стратифікації).

Номер слайду 11

СТРАТИФІКАЦІЯ (лат. stratum — «шар», «пласт» і facere — «робити») — процес і результат диференціації суспільства на різні соціальні прошарки, що відрізняються за своїм суспільним статусом. Стратифікація відображає соціальне неоднорідність, розшарування суспільства, неоднаковість соціального становища його членів і соціальних груп, їхню соціальну нерівність.

Номер слайду 12

Завдання1. Доведіть, що соціальна стратифікація ототожнюється з процесом розподілу основних цінностей у суспільстві. на прикладах покажіть, що поділ суспільства на класи пояснюється нерівним доступом до таких цінностей, як влада, власність, престиж.2. Доведіть і покажіть на прикладах, що нерівність є потужним стимулом суспільного розвитку, прогресу.3. Доведіть, що коли економічна нерівність стає занадто сильною, може виникнути соціальна напруженість у суспільстві.

Номер слайду 13

Соціальний прошарок— великі групи, члени яких не можуть бути пов’язані ні міжособистісними, ні формальними груповими відносинами, не можуть ідентифікувати своє групове членство і пов’язані з іншими членами таких спільнот на основі близькості інтересів, специфічних культурних зразків, мотивів і установок, способу життя і стандарту споживання.

Номер слайду 14

Соціальний клас — численна соціальна група людей, які володіють або не володіють засобами виробництва, що посідають певне місце в системі суспільного розподілу праці і мають специфічний спосіб отримання доходу. Учитель.

Номер слайду 15

Технологія «Захист ідеї»Працюючи в парах, обговоріть і поясніть зміст висловлювань.1. Світ належить оптимістам, песимісти — тільки глядачі. (Ф. Г’їзо)2. Жити — це не означає дихати, це означає — діяти. (Ж-Ж. Руссо)3. Наше життя — це те, що ми думаємо про нього. (Марк Аврелій)

Номер слайду 16

4. Ключ до життя — служіння людям. (Д. Джексон)5. Найвища із книг — книга життя, яку не можна ні закрити, ні знову відкрити за своїм бажанням. (А. Ламартін)6. Жити — означає не тільки задовольняти матеріальні запити організму, головне — розуміти свою людську необхідність. (Жуль Верн)

Номер слайду 17

ГЕНДЕР — це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації. Термін «гендер» виник у Великій Британії. У перекладі з англійської мови слово буквально означає граматичний рід — чоловічий, жіночий, середній.

Номер слайду 18

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Завдання на вибір1. Скласти кросворд, ключовим словом якого буде слово «культура».2. Доберіть найбільш визначні, на вашу думку, архітектурні пам’ятки України для проекту «Сім чудес України».

pptx
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
3513
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку