24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Презентація до узагальнюючого уроку по темі "Хімічні реакції"

Про матеріал

Узагальнюючий урок у формі мандрівки країною "Хімічних реакцій".У експедицію відправляються команди з маршрутними листами, прибуваючи на певну "станцію" учні виконують вправи та задачі,отримують бали.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Мандрівка країною“ Хімічні реакції ”урок узагальнення та систематизації знань 9 клас вчитель біології та хімії Доброводівського районного комунального технічного ліцею імені О. Смакули. Барановська Тетяна Іванівна

Номер слайду 2

«БЕЗЛІЧ РЕАКЦІЙ СПОРІДНЮЄ КРИТЕРІЙ,А БУДЬ-ЯКА РЕАКЦІЯ-ЦЕ ФОРМА РУХУ МАТЕРІЇ» очікувані результати. В ЕКСПЕДИЦІЮ ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ ДВІ КОМАНДИ, ЩОБ УЗАГАЛЬНИТИ ТА СИСТЕМАТИЗУВАТИ ПОНЯТТЯ ПРО ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ , ЇХ ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ,ПРО СПОСОБИ КЕРУВАННЯ ХІМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ.ІЗ СОБОЮ ПОТРІБНО ВЗЯТИ БАГАЖ ЗНАНЬ І ЗДОБУТИ НА КОЖНІЙ станції БАЛИ, ВИКОНАВШИ ЗАВДАННЯ.

Номер слайду 3

Маршрутний лист команди. Перевірка багажу -___ балів. Станція “ Класифікація хімічних реакцій “1.-___балів2.-___балів3.-___балів4.-___балів. За першість виконанння + 2 бали. Станція “ Швидкість хімічних реакцій “1.-___балів2.-___балів3.-___балів4.-___балів. За першість виконання + 2 бали. Станція “ Хімічна рівновага ”1.-___балів2.-___балів. За першість виконання + 2 бали. Загальна кількість балів____Станція “ Митниця”“митна декларація”- індивідуальна робота

Номер слайду 4

Перевірка багажу експрес-тест(так чи ні)1. У результаті реакції розкладу з однієї речовини утворюється декілька нових речовин.2. Реакції з виділенням теплоти називаються екзотермічними.3. Кількість теплоти вимірюється у ватах.4. Швидкість хімічної реакції не залежить від концентрації реагуючих речовин.5. Реакція заміщення-це реакція, у результаті якої з кількох речовин утворюється одна нова речовина.6. Каталізатор - сповільнювач реакцій.7. На стан хімічної рівноваги впливає тиск.8. Окисник – елемент,який віддає електрони.9. Швидкість реакції можна змінити, застосовуючи каталізатор.10. У реакціях обміну реагенти - дві складні речовини.11. Процес приєднання електронів – відновлення.12. Оборотні реакції відбуваються одночасно у двох протилежних напрямах.

Номер слайду 5

Станція “ Класифікація хімічних реакцій “1. Доповніть схему“ Класифікація хімічних реакцій “ за ознаками : Число і склад вихідних сполук і продуктів реакції1) 2) 3) 4)Тепловий (енергетичний) ефект1) 2)Участь каталізатора1) 2)Оборотність процесу1) 2)За зміною ступеня окиснення елементів1) 2)

Номер слайду 6

Тип реакції 1) 2) 3)Сполучення. Розкладу. Заміщення. Обміну. Окисно-відновна. Без зміни ступенів окиснення елементів. Екзотермічна. Ендотермічна. Оборотна. Необоротна. Каталітична Некаталітична 2. Закінчіть запропоновані вам схеми реакцій,вказавши якомога більше ознак, які характеризуютьналежність кожної реакції до різних класифікаційних груп. Розставте коефіцієнти окисно-відновних реакцій методом електронного балансу, а для реакцій йонного обміну складіть повне та скорочене йонні рівняння.1. Nа. ОН+Н2 SО4−›Nа2 SО4+Н2 О+Q2. NО+О2‹=к›NО2+Q3. KCl. O3−Mn. O2−›KCl+O2-Q

Номер слайду 7

3. При спалюванні цинку масою 13г виділилося 69,6к. Дж. Складіть термохімічне рівняння реакції. 

Номер слайду 8

4. Термохімічне рівняння реакції горіння етилену: С2 Н4+3 О2=2 СО2+2 Н2 О+1440 к. Дж. Скільки виділилося теплоти, якщо прореагувало 33,6л кисню (н. у )? 

Номер слайду 9

Станція “ Швидкість хімічних реакцій “1. Доповніть схему“ Чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій “1) 2) 3) 4)2. У скільки разів зросте швидкість хімічної реакціїпри підвищенні температури з 30⁰ С до 40⁰ С,якщотемпературний коефіцієнт реакції дорівнює 2 ?

Номер слайду 10

3. Розклад гідроген пероксиду відбувається і за звичайних умов. При додаванні порошку манган (iv) оксиду спостерігається бурхливе виділення бульбашок кисню. Визначіть тип каталізу, напишіть рівняння реакції, вкажіть каталізатор.

Номер слайду 11

4. Якщо сірку,яка горить в повітрі,внести в посудину з киснем,то швидкість реакції горіння збільшиться внаслідок:а)каталітичної дії кисню,б)збільшення концентрації реагенту,в)підвищення температури в реакційній суміші.

Номер слайду 12

Станція “ Хімічна рівновага “Вкажіть, які чинники сприяють проходженню прямої реакції,за такими умовам:1. С(тв)+СО2(г)‹=›2 СО2(г)-Q2. 2 СО(г)+О2(г)‹=›2 СО2(г)+Qа) підвищення тиску;б) зниження тиску;в) підвищення температури;г) зниження температури;д) збільшення концентрації CO;е) зменшення концентрації CO;є) збільшення концентрації CO2;ж) зменшення концентрації CO2. 

Номер слайду 13

Станція “Митниця”Заповніть “митні декларації “ТЕСТ «ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ» I рівень. Впишіть потрібне слово.1. … - це речовина, які збільшують швидкість хімічної реакції, але самі після закінчення реакції залишаються хімічно незмінними.1) інгібітори; 2) зменшення.2. Збільшення тиску сприятиме зміщенню рівноваги в бік процесу, який відбувається зі … об’єкту системи.1) збільшенням; 2) зменшенням.3. Які фактори не впливають на стан хімічної рівноваги:1) тиск;2) температура;3) концентрація;4) каталізатори;5) площа поверхні взаємодії?4. Реакції, які проходять з виділенням теплоти, називаються…1)екзотермічними; 2) ендотермічними;

Номер слайду 14

II рівень 5. Виберіть ендотермічні реакції:1) C+O2-›CO2+Q,2) 2 Hg. O-›2 Hg+O2-Q,3) 2 H2 O-›2 H2+O2-Q,4) Fe+S-›Fe. S+Q.6. Виберіть реакції сполучення:1) Al+H2 SO4-›2) Cu. O+HCl-›3) Ca. O+SO2 -›4) KCl. O3-›7. Виберіть реакції обміну:1) H3 PO4+K2 O-›2) Ca. CO3-›3) Zn+HCl-›4) K+H2 O-›8. У скільки разів зросте швидкість хімічної реакції при підвищенні температури від 1500 С до 1700 С, якщо температура коефіцієнт дорівнює 3?1) у 3 рази;2) у 9 разів;3) у 27разів;4) у 32 рази.

Номер слайду 15

III рівень9. У який бік при підвищенні температури зміщається рівновага хімічної системи. H2+Cl2‹=›2 HCl+Q ?1) у бік прямої реакції;2) у бік зворотної реакції;3) не зміниться;4) не знаю.10. Укажіть реакції, для яких збільшення тиску системи викликає зміщення рівноваги вправо.1) 2 NH3(г)‹=›N2(г)=3 H2(г),2) СО(г)+Сl2(г)‹=›СОСl2(г),3) N2(г)+O2(г)‹=›2 NO(г),4) 2 SO2(г)+О2(г)‹=›SO3(г).11. Укажіть, в якій реакції при підвищенні температури хімічна рівновага зміститься у бік продуктів реакції?1) Mg. CO3‹=›Mg. O+CO2-Q,2) 2 SO2+O2‹=›2 SO3+Q,3) 2 Pb. O2‹=›2 Pb. O+O2-Q,4) 2 CO+O2‹=›2 CO2+Q.12. Виберіть продукт X:1) S-›SO-›SO-+H2 O-›A,2) Ba. O-›Ba(OH)2-+HCl-›B, 3) A+B-›X. Виберіть сполуку X:а) H2 SO4,б) Ba(OH)2,в) Ba. SO4,г) Ba. Cl2.  

Номер слайду 16

взаємоперевірка. Ключ1.2) 2.2) 3.4),5) 4.1)5.2),3) 6.3) 7.1) 8.2) 9.2) 10.2), 4) 11.1),3) 12.в)

Номер слайду 17

Підведення підсумків, визначення команди переможця, оцінювання за результатами тесту.

pptx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1483
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку