Презентація"Гомологи метану"

Про матеріал

Мета презентації : -сформувати поняття про вуглеводні; розглянути склад, будову, структурну й електронну формули метану;

-визначити особливості будови насичених вуглеводнів;

- закріпити знання про гомологи;

- ознайомити з міжнародною номенклатурою органічних сполук;

-сформувати навички складання кулестрижневих моделей молекул.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Лабораторна робота Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул.

Номер слайду 2

сформувати поняття про вуглеводні; розглянути склад, будову, структурну й електронну формули метану; визначити особливості будови насичених вуглеводнів; закріпити знання про гомологи; ознайомити з міжнародною номенклатурою органічних сполук; сформувати навички складання кулестрижневих моделей молекул. Мета уроку :

Номер слайду 3

Базові поняття та терміни : вуглеводні, гомологічний ряд, гомологи, гомологічна різниця, загальна формула, структурна та електронна формули, просторова будова молекули, номенклатура ІЮПАК, радикали.

Номер слайду 4

Вуглеводні – це оранічні сполуки, назва яких походить від раніше вживаних назв хімічних елементів – С – вуглець, Н - водень. С – Карбон валентність = 4 Н – Гідроген валентність = 1 етан

Номер слайду 5

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 2 хім. связку 4 хім. связку Стан АТОМУ Карбона основний збуджений

Номер слайду 6

Молекулярна формула CH4 КУТ між звязками HCH 109°28` будова тетраедрична БУДОВА МОЛЕКУЛИ МЕТАНУ

Номер слайду 7

Формула вуглеводню, яка містить два атоми Карбону: Молекулярна формула: Структурная формула: Масштабна модель молекули: С2Н6 Н Н   Н  С  С  Н   Н Н Кулестрижнева модель молекули

Номер слайду 8

АЛКАНИ (Насичені, парафіни) Загальна формула ПАРАФІНИ (від лат. parrum affinis – малоактивний). CnH2n+2

Номер слайду 9

N Формула Назва 1 CH4 мет 2 CH3–CH3 ет 3 CH3– –CH3 н-проп 4 CH3–CH2– –CH3 н-бут 5 CH3-CH2–CH2– –CH3 н-пент 6 CH3-CH2–CH2–CH2– –CH3 н-гекс 7 CH3-CH2–CH2–CH2–CH2– –CH3 н-гепт 8 CH3-CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– –CH3 н-окт 9 CH3-(CH2)7-CH3 н-нон 10 CH3-(CH2)8-CH3 н-дек 11 CH3-(CH2)9-CH3 н-ундек 12 CH3-(CH2)10-CH3 н-додек ГОМОЛОГІНИЙ РЯД МЕТАНУ ан ан –CH2– гомологічна різниця закінчуються алкани - «ан» ан ан ан ан ан ан ан ан

Номер слайду 10

ГОМОЛОГИ- Речовини зі схожою будовою та властивостями, кількісний склад молекул яких відрізняється на одну і більше груп атомів -СН2

Номер слайду 11

Н о м е н к л а т у р а ( лат. Nomenclatura – список імен або назв ) Називаючи органічні речовини, в наш час використовують: тривіальні назви (лат. trivialis – звичайний) – назви, що історично закріпилися за речовинами, широковживані назви; виробничі – для зручності користування на підприємствах або у випадках коли склад і будова речовин не можуть бути загальновідомими із вимог безпеки; для обчислювальної техніки – склад і будову речовин позначено числами та символами складені на основі номенклатур, що вийшли з користування (раціональна, женевська), що зустрічаються в літературі старих видань. Загальноприйнятими є назви на основі міжнародної систематичної номенклатури IUPAC ( International Union of Pure and Applied Chemistri ) - І Ю П А К. 1979 року. Назви будуються на основі назв насичених вуглеводнів ряду метану. Тому назви і формули вуглеводнів, а також, назви відповідних вуглеводневих радикалів ( найпростіших ), необхідно знати напам'ять. Назад

Номер слайду 12

Молекули алканів мають зигзагоподібну будову. ПРОСТОРОВА БУДОВА ГОМОЛОГІВ МЕТАНУ

Номер слайду 13

алкани назва агрегатний стан температура кипіння СН4 Метан Прозорі гази. Погано розчинні у воді. На повітрі горять Отруйні. -161 С2Н6 Етан -88 С3Н8 Пропан -42 С4Н10 Бутан -0,5 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКАНІВ

Номер слайду 14

алкани назва агрегатний стан температура кипінния С5Н12 Пентан Прозорі рідини із запахом. У воді нерозчинні, легше води, на повітрі горять +36 С6Н14 Гексан +68 С7Н16 Гептан +98 С8Н18 Октан +125 С15Н32 Пентадекан +270 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКАНІВ

Номер слайду 15

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКАНІВ Алкани від н-С17Н36 та вище – тверді речовини білого кольору, нерозчиння у воді, легше води, на повітрі горять. Не отруйні.

Номер слайду 16

номенклатура алканів Алгоритм. Вибрати найдовший ланцюг: CH3 – CH - CH2 - CH3 │ CH3

Номер слайду 17

Номенклатура алканів 2. Нумерація атомів найдовшого ланцюгу: 1 2 3 4 CH3 – CH - CH2 - CH3 │ CH3

Номер слайду 18

Номенклатура алканів 3. Назва: 1 2 3 4 CH3 – CH - CH2 - CH3 │ CH3 2 - метилбутан

Номер слайду 19

Радикал – це частинка, яка має неспарені електрони. Число Назва числа Формула радикала Назва радикалу 1 Моно- -СН3 Метил 2 Ди- -С2Н5 Етил 3 Три- -С3Н7 Пропіл 4 Тетра- -С4Н9 Бутіл 5 Пента- -С5Н11 Пентил

Номер слайду 20

Лабораторний дослід (стор.131) Із пластиліну виготовте моделі атомів метану та етану. ЕТАН МЕТАН

Номер слайду 21

СЕРЕД РЕЧОВИН ЗНАЙДИ ГОМОЛОГИ а) СН3 – СН – СН2 – СН2– СН3 б) СН3 – СН2 – СН2 – СН3 I СН3 в) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3 г) СН3 – СН – СН – СН3 I I СН3 СН3 д) СН3 – СН – СН3 е) СН3 – СН3 ж) СН3 – СН2 – СН3 I СН3 з) СН3 – СН – СН – СН2 – СН3 і) СН3 – СН – СН2 – СН3 I I I СН3 СН3 СН3 Відповідь: а), д), і) б), в), е), ж) г), з)

Номер слайду 22

СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН3 I СН3 СН3 – СН – СН – СН3 I I СН3 СН3 Префікси: «ди»-2 шт., «три»-3 шт., «тетра»-4 шт. і т.д. 2 – метил 2,3 - диметил 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Приклад. СН3 I СН3 – С – СН3 I СН3 1 2 3 2,2 - диметил НОМЕНКЛАТУРА АЛКАНІВ

Номер слайду 23

СН3 I СН3 – СН2 – С – СН3 I СН3 2,2 ─ СН3 – СН – СН – СН – СН3 I I I СН3 С2Н5 СН3 2,4 – 4 3 2 1 ди метил бутан 1 2 3 4 5 метил ди - 3 – етил пентан ДАЙТЕ НАЗВИ ВУГЛЕВОДНЯМ

Номер слайду 24

а) 3,3 - диметилпентан б) 2, 3, 4 - триметилпентан в) 2 - метил- 3 -етилгексан Н3 Н3 Н2 Н2 Н3 Н3 С I I С С – С –С – С – С 1 2 3 4 5 СН3 – СН – СН – СН – СН3 I I I СН3 СН3 СН3 1 2 3 4 5 СН3 – СН – СН – СН2 –СН2 – СН3 I I СН3 С2Н5 1 2 3 4 5 6 НАПИШІТЬ ФОРМУЛИ АЛКАНІВ ЗА НАЗВОЮ

Номер слайду 25

ЗАВДАННЯ. Дайте назву наступним вуглеводням за межнародною номенклатурою. СН3 СН3 – СН2 – С – СН3 СН3 2,2 - диметилбутан СН3 – СН – СН – СН – СН3 СН3 С2Н5 СН3 2,4 – диметил - 3 – етилпентан

Номер слайду 26

а) СН3–СН2–СН–СН3 б) СН3–СН–СН3 в) СН3 I I I СН3 СН3 СН3–С–СН3 I СН3 г) СН3–СН2–СН2–СН–СН3 I СН3 е) СН3–СН2–СН2–СН3 д) СН3–СН2–СН2–СН2–СН3 ж) СН3–СН–СН–СН3 з) СН3–СН2–СН2–СН2–СН2–СН3 I I СН3 СН3 Відповідь: а), б), г) е), д), з) ВКАЖИТЬ ГОМОЛОГИ

Номер слайду 27

Номер слайду 28

http://forexaw.com/TERMs/Ximiya/l237_Бутан_Butane_C4H10 http://comuedu.ru/jokes/cid/1/sort/rat/ord/up/page/18 http://naturalist2.tripod.com/hiakutake.htm http://44.org.pl/wp-admin/archaebacteria-pics http://www.profi-forex.org/news/entry1008070604.html http://www.vashsad.ua/more/collections_room_plants/item/73802/ http://zhizo.ru/page/10 http://gigamir.net/news/liberty/pub52116/ http://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/org/uchpos/text/2_1_4.html http://www.energyland.info/news-print-18612 http://www.news-asia.ru/view/ru/sport/1143 http://www.press.uz/ http://ii-rus.com/povyshen-prognoz-po-rostu-promyshlennogo-proizvodstva-v-rossii.html http://www.varson.ru/organchemie_ser1.html http://26318-s-760.edusite.ru/p33aa1.html

Номер слайду 29

900igr.net http://mobwiki.ru/Этан http://fastbook.kz/photo/5-0-177-3 http://encycl.opentopia.com/term/Butane http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/200986 http://photobucket.com/images/methane/ http://11thhouraction.com/blog/2314?page=2 http://www.gazpromschool.ru/students/projects/alkans/alkani/sp3.htm http://www.naturalgas.org/overview/background.asp http://www.drexel.edu/univrel/digest/archive/021908/index.html http://wiki.iteach.ru/index.php/ http://granat-e.ru/propan_vch.htm http://granat-e.ru/propan_vch.htm http://www.villadecor.com.ua/glavnoe-menyu/zagruzka-prajsov-i-katalogov/prajs-list.html&gid=59&gpn=1

ppt
Додано
5 липня 2018
Переглядів
1537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку