Презентація до заняття "Множина та її елементи"

Про матеріал

Презентація до заняття "Множина та її елементи" створена таким чином, щоб вчитель мав можливість пояснюючи теми писати на екрані. Заготовку можна використовувати на уроках алгебри у 8 поглибленому, 10 профільному або ж на заняттях математичного гуртка.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Заняття 1 Множини. Операції над множинами. Підмножина.

Номер слайду 2

“ Світ математичних понять дуже різноманітний, ускладнений. Але всі математичні поняття можна звести до одного-єдиного… Цим поняттям є множина. ”Роман Сікорський. Роман Сікорський – польський математик, академік польської АН. Основні роботи присвячені теорії булевої алгебри – одному з розділів сучасної математики.

Номер слайду 3

Множина - це сукупність, зібрання деяких предметів будь-якої природи. множина цифр десяткової нумерації множина учнів класумножина букв українського алфавіту

Номер слайду 4

Елемент а належить множині МЕлемент b не належить множині МУ множині немає елементів. Для позначення множин використовуються літери латинського алфавіту або фігурні дужки: множина А або {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Предмети, з яких складається множина, називаються її елементами. Дві множини називаються рівними, якщо вони складаються з однакових елементів.

Номер слайду 5

Перший спосіб(переліком)Другий спосіб(вказують характеристичну властивість) Способи задання множин. Третій спосіб(графічний)ху. Ох3

Номер слайду 6

Означення: Множину B називають п і д м н о ж и н о ю множини A, якщо кожний елемент множини B є елементом множини A. АВ𝐵⊂𝐴 

Номер слайду 7

Z- множина цілих чисел;Q- множина раціональних чисел;R- множина дійсних чисел;N- множина натуральних чисел;P- множина додатних чисел, які діляться на 5. Побудувати «ланцюжок» включень для таких множин: P ⊂ N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R 

Номер слайду 8

Побудувати «ланцюжок» включень для таких множин: A - множина чотирикутників;K - множина квадратів;P - множина паралелограмів;R - множина ромбів;M - множина многокутників. K ⊂ R ⊂ P ⊂ A ⊂ M 

Номер слайду 9

Означення: Множину, яка не містить жодного елемента, називають п о р о ж н ь о ю м н о ж и н о ю та позначають ∅. Порожню множину вважають підмножиною будь-якої множини,тобто для будь-якої множини A справедливим є твердження: ∅ ⊂ A. Будь-яка множина A є підмножиною самої себе, тобто A ⊂ A.

Номер слайду 10

Переpіз множин 𝐴∩𝐵  Означення: П е р е р і з о м множин A і B називають множину, яка складається з усіх елементів, що належать і множині A, і множині B.𝐴∩𝐵=𝑥|𝑥∈𝐴 і 𝑥∈𝐵 𝐴 𝐵 𝐴 𝐵 𝐵 𝐴 

Номер слайду 11

Знайдіть переріз множин𝐴=1, 3, 5, 7, 10𝐵=1, 5, 9  Переpіз множин 𝐴∩𝐵  

Номер слайду 12

Знайдіть переріз множин𝐴=𝑥| 𝑥2−5𝑥+6=0𝐵=𝑥| 𝑥2−4=0  Переpіз множин 𝐴∩𝐵  

Номер слайду 13

3х-205 АВЗнайдіть переріз множин. Переpіз множин 𝐴∩𝐵  

Номер слайду 14

Означення: О б ’ є д н а н н я м множин A і B називають множину, яка складається з усіх елементів, що належать хоча б одній із цих множин: або множині A, або множині B. Об’єднання множин 𝐴∪𝐵  𝐴∪𝐵=𝑥|𝑥∈𝐴 або 𝑥∈𝐵 𝐴 𝐵 𝐴 𝐵 𝐵 𝐴 

Номер слайду 15

Знайдіть об’єднання множин𝐴=1, 3, 5, 7, 10𝐵=1, 5, 9  Об’єднання множин 𝐴∪𝐵  

Номер слайду 16

Знайдіть об’єднання множин. Об’єднання множин 𝐴∪𝐵  𝐴=𝑥| 𝑥2−5𝑥+6=0𝐵=𝑥| 𝑥2−4=0  

Номер слайду 17

Знайдіть об’єднання множин. Об’єднання множин 𝐴∪𝐵  3х-205 АВ

Номер слайду 18

Означення: Р і з н и ц е ю множин A і B називають множину, що складається з усіх елементів, які належать множині А, але не належать множині В. Різниця множин 𝐴\𝐵  𝐴\𝐵=𝑥|𝑥∈𝐴 і 𝑥∉𝐵 𝐴\∅=𝐴 𝐴⊂𝐵, то 𝐴\𝐵=∅ 𝐴=𝐵, то 𝐴\𝐵=∅ 𝐴 𝐵 𝐵 𝐴 

Номер слайду 19

Знайдіть різниці множин. Різниця множин 𝐴\𝐵  𝐴=1, 3, 5, 7, 10𝐵=1, 5, 9  𝐴\𝐵=  𝐵\A=  

Номер слайду 20

Знайдіть різниці множин. Різниця множин 𝐴\𝐵  𝐴\𝐵=  𝐵\A=  𝐴=𝑥| 𝑥2−5𝑥+6=0𝐵=𝑥| 𝑥2−4=0  

pptx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Презентації
Додано
26 жовтня 2023
Переглядів
540
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку