Презентація "Геометричні перетворення"

Про матеріал
Розділ геометрії «Геометричні перетворення» представлений у вигляді презентації, призначений для використання на уроках геометрії у 9 класі. Дана презентація містить тестові завдання, які допоможуть перевірити знання учнів з даної теми. Сподіваюся, що цей матеріал принесе користь учителю математики та учням.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Заповнити пропуски. Геометричні перетворення

Номер слайду 2

Переміщення. Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямоїПаралельне перенесення. Поворот

Номер слайду 3

Переміщення

Номер слайду 4

Перетворення називається переміщенням, якщо воно ___________ відстань між ________. При переміщенні точки, що лежать на прямій, переходять у ________ , що лежать на __________, і ______________ порядок їх взаємного розміщення. Переміщення прямі переводить у _____________, промені- у ___________, відрізки - у ____________, кути - у ______________. Дві фігури називаються рівними, якщо вони переводяться ____________ одна в одну.зберігаєпроменізберігаєтьсяпряміпереміщеннямпрямійрівні їм кутирівні їм відрізки точкиточками

Номер слайду 5

Симетрія відносно точки

Номер слайду 6

Дві точки Х і У площини називаються симетричними відносно точки О, якщо О є _____________ відрізка ХУ. Щоб побудувати точку У, симетричну точці Х відносно точки О, проведіть ______________ ХО, відкладіть на ньому з другого боку від точки О відрізок ____=ОХ . Перетворення, при якому кожна точка Х фігури F переходить у точку У фігури G, _________________відносно даної точки О, називається______________________ відносно точки О. При цьому фігури F і G називаються ______________відносно точки О. Симетрію з центром О називають також ______________________. Якщо перетворення симетрії відносно очки О переводить фігуру F у себе, то вона називається ______________________, а точка О - ______________________. Наприклад, квадрат - центрально-симетрична фігура. Центром симетрії його є точка перетину _________________. Перетворення симетрії відносно точки є ___________________.діагоналейсерединоюпроміньперетворенням симетріїпереміщенням. ОУсиметричнимисиметричнуцентрально-симетричноюцентральною симетрієюцентром симетрії

Номер слайду 7

Симетрія відносно прямої

Номер слайду 8

Дві точки Х і У площини називаються ______________________ відносно прямої b, якщо ця пряма _____________________ до відрізка ________ і проходить через його ____________. Якщо точка Х лежить на прямій b, то симетричною їй точкою є _____________________. Щоб побудувати точку У, симетричну точці Х відносно прямої b, проведіть з точки Х ____________ ХО до ___________ і на його продовженні з другого боку від прямої b відкладіть відрізок _________. Перетворення, при якому кожна точка Х фігури F переходить у точку У фігури G, симетричну відносно даної прямої b, називається __________________ відносно прямої b. Пряма b називається ______________________. Симетрію з віссю b називають також ______________________ . Перетворення симетрії відносно прямої є ______________________.віссю симетріїосьовою симетрією. ОY=ОХпереміщеннямперетворенням симетріїперпендикулярперпендикулярнапрямої bсама точка Хсерединусиметричнимисиметричною. ХУцентр. ХYb. O

Номер слайду 9

Паралельне перенесення

Номер слайду 10

Кожну точку фігури F змістили в одному й тому самому напрямі (вздовж паралельних прямих ХХ´, АА´, ...) на одну й ту саму відстань (ХХ´=АА´=...). Одержали фігуру F´. Говорять, що фігура F перейшла у фігуру F´ унаслідок_________________________ на відстань ________. Перетворення, при якому всі точки фігури зміщуються в одному й тому самому _________і на одну й ту саму_________, називається ____________________. Паралельне перенесення є ____________. Паралельне перенесення має всі властивості ____________. При паралельному перенесенні пряма переходить у ____________ їй пряму або ___________ .відстаньнапряміпаралельним перенесеннямпаралельного перенесенняпаралельнупереміщенняпереміщенняму себе. ХХ′

Номер слайду 11

Поворот

Номер слайду 12

Нехай дано кут α і точку О. Візьмемо довільну, відмінну від О, точку Х. Точці Х поставимо у відповідність таку точку У, що: 1) відстані ОХ і ОУ ________; 2) кут між променями ОХ і ОУ дорівнює _____. Такий перехід точки Х у точку У називається ________________ навколо точки О на кут α ______ годинникової стрілки. Сама точка О переходить після повороту_______. Точка О називається ____________ , кут між променями ОХ і ОУ - кутом повороту проти годинникової стрілки. Поворот на кут 180° навколо точки О є __________ відносно точки О. Поворот має всі властивості ___________.пропорційніцентром поворотупротиповоротомрівніпереміщенняαу себесиметрією

Номер слайду 13

Бажаю успіхів !

pptx
До підручника
Геометрія 9 клас (Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.)
Додано
9 січня
Переглядів
60
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку