Презентація "Глобальна економіка"

Про матеріал
Дана презентація допоможе більш ґрунтовно вивчити тему "Глобальна економіка".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

11 клас Глобальна економіка 11 клас

Номер слайду 2

Глобальна економіка – єдина система, що об’єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міжнародному поділу праці.

Номер слайду 3

Світовий ринок технологій (СРТ) — це сукупність міжнародних економічних відносин з приводу прибуткового використання прав власності на його об'єкти: технології продуктів, процесів та управління. Об’єкти світового ринку технологій у неречовій формі представлено результатами інтелектуальної діяльності. Їх існує багато форм: патенти, ліцензії, «ноу-хау», науково-технічна документація, копірайт, наукомісткі послуги, підготовка персоналу, інформація в друкованих виданнях, стажування, виставки, ярмарки, симпозіуми, тощо.

Номер слайду 4

Світовим лідером на ринку технологій є США, де витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) перевищують витрати Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії разом узятих.

Номер слайду 5

. Однією з складових ринку технологій виступає торгівля ліцензіями і патентами.

Номер слайду 6

«Ноу-хау» (англ. know-how, «знаю як») — термін, який означає практичне знання того, як щось зробити чи досягти. Розглядається разом з «know-what» («знаю що», факти), «know-why» («знаю чому», наука) та «know-who» («знаю кого», комунікація). Ноу-хау пов'язане з поняттям неявного знання, тобто знання, яке важко або неможливо передати іншій особі. В контексті інтелектуальної власності ноу-хау — це знання та досвід наукового, технічного, виробничого та ін. характеру, які практично застосовуються в діяльності підприємства, але ще не стали загальним надбанням. Використання ноу-хау часто забезпечує конкурентні переваги і комерційну вигоду організації, що їх отримала. Передача здійснюється на основі укладання ліцензійних договорів. Ноу-хау співіснує з патентами, торговими марками і авторським правом і є економічним активом.

Номер слайду 7

На світовому ринку інформаційно-технологічних послуг найбільше значення має продукція ІТ-індустрії. Вона поєднує різні види діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб користувачів. Найбільше значення мають розробка програмного забезпечення; програмна та мережева інтеграція (об’єднання мережевих систем або прикладних програм); підтримання інформаційної безпеки. Серед країн найбільшими постачальниками ІТ-послуг на світовий ринок є Індія, Ірландія, США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль. Їхня частка в світовому експорті ІТ-послуг становить понад 60%. Одною з головних тенденцій світового ІТ-ринку є зростання ролі ІТ-аутсорсингу – передачі компаніями частини їхніх завдань країнам-виконавцям з дешевою робочою силою. Сфера ІТ-послуг є однією з найбільш динамічних в Україні.

Номер слайду 8

Система виробництва – складна багаторівнева система, яка перетворює вихідну сировину або матеріали на кінцевий продукт, що відповідає суспільному замовленню.

Номер слайду 9

Розвиток сучасного виробництва неможливий без міжнародної спеціалізації та кооперування. Міжнародна спеціалізація передбачає виробни-цтво в тій чи іншій країні певних видів продукції або надання послуг для реалізації на світовому ринку. Швейцарія експортує понад 90% вироблених годинників. Міжнародне кооперування вироб-ництва, полягає в розвитку міжнародних виробничих зв’язків між двома або більше країнами з метою поєднання взаємодоповнювальних виробничих процесів.

Номер слайду 10

Кооперування зв'язків виробництва авто Ford Escort

Номер слайду 11

Транснаціональні корпорації (ТНК) — великі компанії, які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу, тобто це сукупність підприємств (дочірніх фірм), розташованих у різних країнах світу й підпорядкованих одній «материнській» компанії. На відміну від звичайних великих підприємств, ТНК переміщують за кордон не товар, а сам процес виробництва, залучаючи до нього місцеву робочу силу.

Номер слайду 12

Нині у світі нараховується майже 65 тис. ТНК, що контролюють понад 830 тис. іноземних філій. Загалом, ТНК контролюють майже 2/3 світової торгівлі, на них припадає приблизно 1/2 світового промислового виробництва, на підприємствах ТНК працюють майже 10 % робітників від усього світового виробництва, вони контролюють понад 4/5 усіх світових патентів, ліцензій і ноу-хау.

Номер слайду 13

ТНК, що мають найбільший дохід за 2019 рік «ТОП 10»

Номер слайду 14

Walmart Країна: США Дохід: $514 405 млн. Мережа однотипних універсальних магазинів, де продаються товари за цінами, нижчими середніх. Задіяно 2 300 000 чол.

Номер слайду 15

Sinopec Group Країна: Китай Дохід: $414 649 млн. Основні напрямки діяльності: розвідка та розробка нафтових і газових родовищ; продаж нафти і природного газу; переробка нафти, продаж нафтопродуктів; виробництво і продаж нафтохімічної продукції. Задіяно 667 793 чол.

Номер слайду 16

Royal Dutch Shell Країна: Нідерланди Дохід:$396 556 млн Основним бізнесом компанії є розвідка, видобування, переробка, транспортування та збут вуглеводнів (нафти і природного газу). Задіяно 93 000 чол.

Номер слайду 17

China National Petroleum Країна: Китай. Дохід: $392 976 млн. Корпорація веде видобуток нафти і газу. Задіяно 1 636 532 чол.

Номер слайду 18

State Grid Країна: Китай. Дохід: $387 056 млн. Компанія більшою мірою спеціалізується на будівництві і експлуатації електричних мереж. Задіяно 913 546 чол.

Номер слайду 19

Saudi Aramco Країна: Саудівська Аравія. Дохід: $355 905 млн. Спеціалізується на розвідці, видобутку, транспортуванні і переробці нафти та попутного газу. Задіяно 76 418 чол.

Номер слайду 20

British Petroleum Країна: Велика Британія. Дохід:$303 738 млн. Спеціалізується на розвідці, видобутку і переробці нафти, природного газу, а також вугілля, руд кольорових металів і урану. Задіяно 102 900 чол.

Номер слайду 21

Exxon Mobil Країна: США. Дохід: $290 212 млн. . Добуває нафту, газ, вугілля і уранову руду. Задіяно 73 500 ± 250 чол.

Номер слайду 22

Volkswagen Країна: Німеччина. Дохід: $278 341 млн. Галузь: автомобільна промисловість. Задіяно 642 292 чол.

Номер слайду 23

Toyota Motor Corporation Країна: Японія. Дохід: $272 612 млн. Галузь: автомобільна промисловість. Задіяно 369 124 чол.

Номер слайду 24

Номер слайду 25

постачання сировини дистриб’ютор (розпосюд- жувач) виробник дистриб’ютор роздрібний торговець

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Глобальні ланцюги є основою потоків товарів та послуг між країнами й тому стають важливою умовою для існування відповідних міжнародних ринків. Міжнародний ринок товарів — складова частина глобальної економіки, що являє собою процес купівлі та продажу з метою задоволення потреб у товарах та отримання доходу. Завдяки йому формується система стійких товарно-грошових відносин між продавцем і покупцем (іноді за участю посередників), якими можуть бути держави, компанії, підприємці.

Номер слайду 28

Основними елементами інфраструктури (комплекс взаємопов’язаних обслуговуючих структур або об’єктів, що забезпечують функціонування системи) сучасного міжнародного ринку товарів є:

Номер слайду 29

Ціна – це кількість грошей, в обмін на які продавець готовий продати одиницю товару. Основними ціноутворювальними чинниками є співвідношення попиту та пропозиції на ринку товару, а також механізм регулювання цін (наприклад, фік-сування рівня цін, «заморожування» цін, державний контроль цін). Світові ціни на товар залежать від стану грошової сфери – змін купівельної спроможності національної грошової одиниці, валютних курсів, інфляції та ін.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 19
Оцінки та відгуки
 1. Полянська Анна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Жежерун Євгенія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Миронова Алла Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ткаченко Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Клочко Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Валентина Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Ралко Валентина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Лазарєва Зінаїда Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Карпевич Леся Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Савош Тетяна Іванівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Кулик Раиса
  дякую за презентацію
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Шостак Наталія
  Чудова презентація. Дякую, скористалася.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Даниленко Ірина
  Компактна і достатньо інформаційна презентація. Доступно подається навчальний матеріал. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Горовий Іван
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Луфаренко Ганна Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Хижня Ірина
  Дякую за матеріали презентації!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Подрушняк Любов
  Дякую за цікавий матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Боровська Тетяна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Zaft Raisa
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 16 відгуків
ppt
Додано
16 лютого 2020
Переглядів
45072
Оцінка розробки
5.0 (19 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку