Узагальнення знань з теми "Загальні закономірності географічної оболонки Землі (частина 2)"

Про матеріал
Матеріали контрольної роботи містять необхідні елементи перевірки знань учнівз географії в 11 класі основної школи з теми "Загальні закономірності географічної оболонки Землі(частина 2)" (Гідросфера. Біосфера. Природні зони і грунти)
Перегляд файлу

11 клас

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 3:

«Загальні закономірності географічної оболонки Землі (Частина 2)»

Варіант 1

І рівень (3 бали )

 1. На які гідрологічні об’єкти припадає найбільша частка запасів прісних вод на Землі?

А) Озера                   Б) Річки                   В) Підземні води               Г) Льодовики

 1. Коралові острови у формі суцільного або розірваного кільця, що оточує мілководну лагуну,  це -…

А) Рифи                    Б) Атоли                   В) Архіпелаги                   Г) Айсберги

 1. Природна оболонка існування та життєдіяльності організмів, це - ...

А) Літосфера            Б) Атмосфера          В) Гідросфера                   Г) Біосфера

 1. Верхня межа біосфери проходить по верхній частині:

А) Земної кори         Б) Тропосфери        В) Гідросфери                   Г) Стратосфери

 1. Якому вченому належить перша науково обґрунтована праця з дослідження ґрунтів?

А) І. Канту                Б) В. Н. Каразіну     В) В. В. Докучаєву           Г) О. Гумбольдту

 1. Основною ґрунтотворною материнською породою українських чорноземів є ….

А) Піски                    Б) Леси                     В) Глини                            Г) Вапняки

ІІ рівень (3 бали )

 1. C:\Users\user\Desktop\Безымянный.pngВиберіть правильну відповідність між частиною річкової долини та її місцем на схемі (2 бали):

А) Русло

Б) Вододіл

В) Борова тераса

Г) Надзаплавна тераса

 1. Сформулюйте визначення «біологічні

ресурси» (1 бал).

ІІІ рівень (3 бали )

 1. Розв’яжіть задачу: (1 бал)

Дніпро – типово рівнинна річка, бере початок на Валдайській  височині (251м) з невеликого болота Аксенінський мох. Тече землями Росії, Білорусі та України. Впадає у Чорне море (0м). Загальна довжина річки становить 2201км (за довжиною – третя річка у Європі). Визначити падіння і похил р. Дніпро.

 1. Дайте коротку відповідь на питання(2 бали):

Наведіть приклади рослин і тварин-ендеміків з різних материків. Укажіть, в яких природних зонах вони поширені.

ІV рівень (3 бали)

 1.  Дайте розгорнуту  відповідь на питання:

Дослідіть та порівняйте кліматичні умови західного та східного узбережжя материка Південна Америка уздовж яких проходять холодна та тепла течії та доведіть або спростуйте твердження про вплив океанічних течій на формування природи материків.


11 клас

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 3:

«Загальні закономірності географічної оболонки Землі (Частина 2)»

Варіант 2

І рівень (3 бали )

 1. На який океан припадає найбільша частка вод Світового океану?

А) Тихий              Б) Атлантичний         В) Північний Льодовитий         Г) Індійський

 1. Великі рухомі об’єми води з подібними властивостями: температурою, солоністю, густиною, прозорістю та ін., це - …

А) Морські течії           Б) Придонні потоки          В) Водні маси              Г) Стічні течії

 1. Велика зональна геосистема географічної оболонки, що вирізняється подібністю клімату, режиму водойм, ґрунтово-рослинного покриву, тваринного світу, це - …

А) Природна зона         Б) Географічний пояс      В) Ареал                       Г) Фація

 1. Нижня межа біосфери проходить по нижній частині:

А) Земної кори              Б) Тропосфери                  В) Гідросфери              Г) Стратосфери

 1. Якому вченому належить відкриття закону широтної географічної зональності?

А) І. Канту                     Б) В. Н. Каразіну      В) В. В. Докучаєву           Г) О. Гумбольдту

 1. Ґрунтовий горизонт, що Акумулює 15 – 35 % органічної речовини, чорний, постійно або періодично насичений водою:

А) Дерновий                  Б) Горизонт вмивання   В) Гумусовий    Г) Горизонт вимивання

ІІ рівень (3 бали )

 1. Виберіть правильну відповідність між

частиною річки та її місцем на схемі (2 бали):

А) Річище

Б) Витік

В) Гирло

Г) Ліва притока

 1. Сформулюйте визначення «біологічні

ресурси» (1 бал).

ІІІ рівень (3 бали )

 1. Розв’яжіть задачу: (1 бал)

Річка Південний Буг бере початок на Подільській височині на висоті 321м над рівнем моря поблизу с. Холодець Хмельницької області, впадає у Чорне море (0 м). Довжина річки має 806 км. Обчисліть показники похилу і падіння річки.

 1. Дайте коротку відповідь на питання(2 бали):

Поясніть, чому для рівнинної частини України притаманний низький рівень ендемізму, а для гірських територій – високий. Наведіть приклади організмів-ендеміків в Україні

ІV рівень (3 бали)

 1.  Дайте розгорнуту  відповідь на питання:

Порівняйте кліматичні умови західного та східного узбережжя материка Африка уздовж яких проходять холодна та тепла течії та доведіть або спростуйте твердження про вплив океанічних течій на формування природи материків.


11 клас

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 3:

«Загальні закономірності географічної оболонки Землі (Частина 2)»

Варіант 1

І рівень (3 бали )

 1. На які гідрологічні об’єкти припадає найбільша частка запасів прісних вод на Землі?

А) Озера                   Б) Річки                   В) Підземні води               Г) Льодовики

 1. Коралові острови у формі суцільного або розірваного кільця, що оточує мілководну лагуну,  це -…

А) Рифи                    Б) Атоли                   В) Архіпелаги                   Г) Айсберги

 1. Природна оболонка існування та життєдіяльності організмів, це - ...

А) Літосфера            Б) Атмосфера          В) Гідросфера                   Г) Біосфера

 1. Верхня межа біосфери проходить по верхній частині:

А) Земної кори         Б) Тропосфери        В) Гідросфери                   Г) Стратосфери

 1. Якому вченому належить перша науково обґрунтована праця з дослідження ґрунтів?

А) І. Канту                Б) В. Н. Каразіну     В) В. В. Докучаєву           Г) О. Гумбольдту

 1. Основною ґрунтотворною материнською породою українських чорноземів є ….

А) Піски                    Б) Леси                     В) Глини                            Г) Вапняки

ІІ рівень (3 бали )

 1. C:\Users\user\Desktop\Безымянный.pngВиберіть правильну відповідність між частиною річкової долини та її місцем на схемі (2 бали):

А) Русло

Б) Вододіл

В) Борова тераса

Г) Надзаплавна тераса

 1. Сформулюйте визначення «біологічні

ресурси» (1 бал).

ІІІ рівень (3 бали )

 1. Розв’яжіть задачу: (1 бал)

Дніпро – типово рівнинна річка, бере початок на Валдайській  височині (251м) з невеликого болота Аксенінський мох. Тече землями Росії, Білорусі та України. Впадає у Чорне море (0м). Загальна довжина річки становить 2201км (за довжиною – третя річка у Європі). Визначити падіння і похил р. Дніпро.

 1. Дайте коротку відповідь на питання(2 бали):

Наведіть приклади рослин і тварин-ендеміків з різних материків. Укажіть, в яких природних зонах вони поширені.

ІV рівень (3 бали)

 1.  Дайте розгорнуту  відповідь на питання:

Дослідіть та порівняйте кліматичні умови західного та східного узбережжя материка Південна Америка уздовж яких проходять холодна та тепла течії та доведіть або спростуйте твердження про вплив океанічних течій на формування природи материків.


11 клас

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 3:

«Загальні закономірності географічної оболонки Землі (Частина 2)»

Варіант 2

І рівень (3 бали )

 1. На який океан припадає найбільша частка вод Світового океану?

А) Тихий              Б) Атлантичний         В) Північний Льодовитий         Г) Індійський

 1. Великі рухомі об’єми води з подібними властивостями: температурою, солоністю, густиною, прозорістю та ін., це - …

А) Морські течії           Б) Придонні потоки          В) Водні маси              Г) Стічні течії

 1. Велика зональна геосистема географічної оболонки, що вирізняється подібністю клімату, режиму водойм, ґрунтово-рослинного покриву, тваринного світу, це - …

А) Природна зона         Б) Географічний пояс      В) Ареал                       Г) Фація

 1. Нижня межа біосфери проходить по нижній частині:

А) Земної кори              Б) Тропосфери                  В) Гідросфери              Г) Стратосфери

 1. Якому вченому належить відкриття закону широтної географічної зональності?

А) І. Канту                     Б) В. Н. Каразіну      В) В. В. Докучаєву           Г) О. Гумбольдту

 1. Ґрунтовий горизонт, що Акумулює 15 – 35 % органічної речовини, чорний, постійно або періодично насичений водою:

А) Дерновий                  Б) Горизонт вмивання   В) Гумусовий    Г) Горизонт вимивання

ІІ рівень (3 бали )

 1. Виберіть правильну відповідність між

частиною річки та її місцем на схемі (2 бали):

А) Річище

Б) Витік

В) Гирло

Г) Ліва притока

 1. Сформулюйте визначення «біологічні

ресурси» (1 бал).

ІІІ рівень (3 бали )

 1. Розв’яжіть задачу: (1 бал)

Річка Південний Буг бере початок на Подільській височині на висоті 321м над рівнем моря поблизу с. Холодець Хмельницької області, впадає у Чорне море (0 м). Довжина річки має 806 км. Обчисліть показники похилу і падіння річки.

 1. Дайте коротку відповідь на питання(2 бали):

Поясніть, чому для рівнинної частини України притаманний низький рівень ендемізму, а для гірських територій – високий. Наведіть приклади організмів-ендеміків в Україні

ІV рівень (3 бали)

 1.  Дайте розгорнуту  відповідь на питання:

Порівняйте кліматичні умови західного та східного узбережжя материка Африка уздовж яких проходять холодна та тепла течії та доведіть або спростуйте твердження про вплив океанічних течій на формування природи материків.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Горовий Іван
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Піхенько Тамара Славіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Коваленко Людмила Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дмитро Креч
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
21 лютого 2020
Переглядів
9109
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку